|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

رفع تصرف 30 هزارمتر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه حبله رود در شهرستان فیروزکوه

مدیر امورمنابع آب فیروزکوه از رفع تصرف 30 هزار مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانه حبله رود درمحدوده عملکرد این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  18 تیر 1399

هشدار زرد رنگ هواشناسی و احتمال بالا آمدن آب رودخانه های استان تهران و البرز

سازمان هواشناسی کشور در خصوص پیش بینی وقوع رگبارباران، گاهی رعد وبرق و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب مسیل ها و رودخانه های استان تهران و البرز هشدار داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  17 تیر 1399

از خروج بیش از 81 هزار متر مکعب آب در شهر ری جلوگیری شد

مدیر امور منابع آب شهرستان ری از انسداد سه حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از تخلیه سالیانه81 هزار و 640 مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  17 تیر 1399

تدوین برنامه مدون جهت حقابه های سامانه غرب وشرق استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در جلسه تخصیص حقابه شهرستان شهریار بر ضرورت تدوین برنامه ای مدون جهت حقابه سامانه های آبرسانی غرب و شرق استان تاکید کرد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  17 تیر 1399

رفع تصرف بخشی از نهر طبیعی طغان خاوه توسط امور منابع آب ورامین

مدیر امور منابع آب ورامین از رفع تصرف 550 متر از حریم و بستر نهر طبیعی طغان خاوه در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  17 تیر 1399

انسداد 5 حلقه چاه غیرمجاز طی یک روز کاری در تهران بزرگ

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس گفت: در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی طی یک روز کاری با انسداد 5 حلقه چاه غیر مجاز از خروج سالیانه 2 هزار و 500 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری شد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  17 تیر 1399

لزوم تلاش مستمر امورهای منابع آب در حفاظت از منابع آبی/ انسداد 272 حلقه چاه غیر مجاز

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت بر تلاش مستمر امورهای منابع آب همچون گذشته در حفاظت و صیانت از منابع آبی تاکید کرد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  16 تیر 1399
طی هفته گذشته توسط امور منابع آب تهران انجام شد:

شناسایی 11 مورد تصرفات غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس گفت: طی یک هفته گذشته 11 مورد از تصرفات غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور شناسایی و اقدامات لازم جهت رفع تصرف در حال انجام است.

  اخبار شرکت (اصلی )
  16 تیر 1399

افزایش آبگذری رودخانه کن در اسلامشهر

مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر از اصلاحات مهندسی بستر رودخانه کن در طولی معادل 500 متر و در نتیجه افزایش میزان آبگذری این رودخانه در حوزه عملکرد این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  16 تیر 1399

انسداد 2 حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از برداشت 70 هزار متر مکعب آب در فیروزکوه

مدیر امور منابع آب فیروزکوه از انسداد دو حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از برداشت سالانه 70 هزار متر مکعب آب خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  16 تیر 1399

توقیف یک دستگاه تانکر حمل آب غیرمجاز در شهرستان ری

مدیر امور منابع آب شهرستان ری از توقیف یک دستگاه تانکر غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  15 تیر 1399

هشدار زرد رنگ هواشناسی و احتمال بالا آمدن آب رودخانه های استان تهران و البرز

سازمان هواشناسی کشور در خصوص پیش بینی وقوع رگبارباران، گاهی رعد وبرق و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب مسیل ها و رودخانه های استان تهران و البرز هشدار داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  15 تیر 1399
سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت عنوان کرد:

استفاده از نیروی انسانی کارآمد و بهبود چالش های شرکت مهم ترین هدف ارتقا و بهره وری

سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت گفت: استفاده از نیروی انسانی کارآمد و بهبود چالش های شرکت مهم ترین هدف ارتقاء و بهره وری است.

  اخبار شرکت (اصلی )
  15 تیر 1399
روحانی در واکنش به پویش وزارت نیرو؛

به قامت می‌ایستم و با همه وجود تقدیر و تشکر می‌کنم

روحانی در واکنش به پویش وزارت نیروعنوان کرد: به قامت می‌ایستم و با همه وجود تقدیر و تشکر می‌کنم.

  اخبار شرکت (اصلی )
  15 تیر 1399

انسداد 11 حلقه چاه غیر مجاز در رباط کریم و بهارستان

مدیر امور منابع آب رباط کریم و بهارستان از انسداد 11 حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از خروج 435 هزار متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  14 تیر 1399

جلوگیری از برداشت بیش از 75 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در شهریار

مدیر امور منابع آب شهریار گفت: طی هفته گذشته با انسداد چهار حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه بیش از 75 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  14 تیر 1399

لزوم توجه به علوم روز و تخصصی در بسیج

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران بر لزوم توجه به علوم روز و تخصصی در بسیج تاکید کرد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  14 تیر 1399

توقیف یک دستگاه پمپ غیرمجاز در اسلامشهر

مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر از جمع آوری و توقیف یک دستگاه پمپ غیر مجاز و منصوبات آن در حوزه عملکرد این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  11 تیر 1399

شناسایی10 حلقه چاه غیرمجاز در دماوند / توقیف 3 دستگاه حفاری غیرمجاز

مدیر امور منابع آب دماوند از شناسایی 10 حلقه چاه غیر مجاز و 3 مورد توقیف ادوات حفاری در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  11 تیر 1399

بازدید از سد و کمپ لار با حضور جمعی از متقاضیان سرمایه گذاری

مدیر دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای تهران از بازدید سد و کمپ لار با حضور مشاور و قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، جمعی از مدیران دفاتر و برخی از متقاضیان سرمایه گذاری خبرداد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  11 تیر 1399

هشدار زرد رنگ هواشناسی و احتمال بالا آمدن آب رودخانه های استان تهران و البرز

سازمان هواشناسی کشور در خصوص پیش بینی وقوع رگبارباران، گاهی رعد وبرق و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب مسیل ها و رودخانه های استان تهران و البرز هشدار داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  11 تیر 1399

رفع تصرف 57 هزار متر مربع از حریم و بستر رودخانه های استان تهران / انسداد 98 حلقه چاه غیر مجاز در خرداد ماه سال جاری

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران گفت: 57 هزار و 321 مترمربع از حریم و بستر رودخانه های استان تهران در جهت صیانت از منابع آبی و همچنین جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه های استان تهران در خرداد ماه سال جاری رفع تصرف شد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  10 تیر 1399
در اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهریار عنوان شد:

اهمیت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی با توجه به کم آبی بی سابقه امسال

مدیر امور منابع آب شهرستان های شهریار ، ملارد و قدس از برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان شهریار در سال 99 خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  10 تیر 1399

انسداد 26 حلقه چاه غیر مجاز در تهران بزرگ

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس گفت: طی یک ماه گذشته با انسداد 26 حلقه چاه غیر مجاز از خروج 3122 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری شد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  10 تیر 1399
فرمانده حوزه بسیج شرکت آب منطقه ای تهران تاکید کرد:

لزوم حمایت از کانون بسیج مهندسین و متخصصین در شرکت

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران بر لزوم حمایت بیشتر از کانون بسیج مهندسین و متخصصین در شرکت به منظور کمک به پیشبرد اهداف شرکت تاکید کرد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  10 تیر 1399

جلوگیری از خروج بیش از 8 هزار متر مکعب آب در اسلامشهر

مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر از پر و انسداد 5 حلقه چاه غیر مجاز و در نتیجه جلوگیری از برداشت 8.8 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  9 تیر 1399

توقیف یک دستگاه حفاری ضربه ای /انسداد یک حلقه چاه غیر مجاز در شهریار

مدیر امور منابع آب شهریار از توقیف یک دستگاه حفاری ضربه ای و انسداد یک حلقه چاه غیر مجاز در حال حفاری در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  9 تیر 1399

انسداد 7 حلقه چاه غیر مجاز در شهر ری

سرپرست امور منابع آب شهرری گفت: طی دو هفته کاری با انسداد 7 حلقه چاه غیر مجاز از خروج بیش از 8700 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری شد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  9 تیر 1399
استاندار تهران در بازدید از سد نم رود و روستای سله بن اعلام کرد:

بهره برداری از سد نم رود در اولویت طرح های دولت قرار دارد/ پیشرفت 86 درصدی سد نم رود

استاندار تهران گفت: در راستای بهره برداری از سد نمرود تا پایان سال ۹۹ تلاش لازم برای تامین اعتبار را خواهیم کرد و این پروژه در اولویت طرح های دولت قرار دارد.

  اخبار شرکت (اصلی )
  8 تیر 1399

پیشرفت 86 درصدی سد نم رود

مجری طرح سد نم رود شرکت آب منطقه ای تهران گفت: این پروژه ملی تاکنون 86 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همه توان جهت تکمیل هرچه سریعتر آن به کار گرفته شده است.

  اخبار شرکت (اصلی )
  8 تیر 1399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 1 ... 34 35 36 37 ... 38 42 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 39
 • بیشترین بازدید همزمان : 321
 • بازدید امروز : 5,943
 • بازدید دیروز : 6,118
 • کل بازدید : 4,581,761
 • آخرین به روزرسانی : 10 آذر 1400 14:15:50
 • شناسه IP شما : 54.234.191.202

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
 • کدپستی : 1415615441
 • تلفن : 02181751
 • فاکس : 02188966555
 • پست الکترونیکی : info[at]thrw.ir
 • پیامک : 50002405
 • تلفن گویا : 02181751