شنبه, 29 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران تاکید کرد:

جایگزینی پساب تصفیه شده با آب خام در بخش کشاورزی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در حال حاضر هیچ منبع جایگزینی به جز پساب تصفیه شده برای بخش کشاورزی و صنعت وجود ندارد و برای جایگزینی آن با آب خام همکاری بیشتری...

جلوگیری از اضافه برداشت 2 حلقه چاه در حوزه عملکرد امور آب رباط کریم

مدیر امور منابع آب رباط کریم از جلوگیری اضافه برداشت 2 حلقه چاه در اراضی شهرستان رباط کریم خبر داد.

آزادسازی 5 هزار مترمربع از بستر رودخانه جاجرود در شهرستان پاکدشت

سرپرست امور منابع آب پاکدشت از آزادسازی 5 هزار مترمربع از بستر رودخانه جاجرود در شهرستان پاکدشت خبر داد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت خبر داد:

تبدیل عضویت بسیجیان شرکت از عادی به فعال

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران گفت: تبدیل وضعیت نیروهای بسیجی عادی به فعال در محل سد امیرکبیر برگزار شد.