چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
دوره آموزشی آشنایی با عوامل شیمیایی در محیط کار برگزار شد

به منظور آموزش پرسنل سد و نیروگاه لتیان و کلان؛

دوره آموزشی آشنایی با عوامل شیمیایی در محیط کار برگزار شد

مدیر بهره برداری سد و نیروگاه لتیان و کلان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عوامل شیمیایی محیط کار در راستای آگاهی 16 نفر از پرسنل فنی و تعمیراتی نیروگاه های کلان و...

رفع تصرف  10 هزار متر مربع از بستر رودخانه سیاه آب

رفع تصرف 10 هزار متر مربع از بستر رودخانه سیاه آب

مدیر امور منابع آب شهریار از رفع تصرف حدود یک هکتار از بستر رودخانه های سیاه آب باغستان و کرج غربی در محدوده بابا سلمان توسط گروه های گشت و بازرسی آبهای سطحی امور...

اقدام جهت اخذ سند 56 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه ها

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس خبر داد:

اقدام جهت اخذ سند 56 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه ها

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس از اقدام جهت اخذ سند 56 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه ها در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

رفع تصرف  30 هزارمتر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه حبله رود در شهرستان فیروزکوه

رفع تصرف 30 هزارمتر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه حبله رود در...

مدیر امورمنابع آب فیروزکوه از رفع تصرف 30 هزار مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانه حبله رود درمحدوده عملکرد این امور خبر داد.

هشدار زرد رنگ هواشناسی و احتمال بالا آمدن آب رودخانه های استان تهران و البرز

هشدار زرد رنگ هواشناسی و احتمال بالا آمدن آب رودخانه های استان...

سازمان هواشناسی کشور در خصوص پیش بینی وقوع رگبارباران، گاهی رعد وبرق و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب مسیل ها و رودخانه های استان تهران و البرز هشدار داد.

از خروج بیش از 81 هزار متر مکعب آب در شهر ری جلوگیری شد

از خروج بیش از 81 هزار متر مکعب آب در شهر ری جلوگیری شد

مدیر امور منابع آب شهرستان ری از انسداد سه حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از تخلیه سالیانه81 هزار و 640 مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی این امور خبر داد.

تدوین برنامه مدون جهت حقابه های سامانه غرب وشرق استان تهران

تدوین برنامه مدون جهت حقابه های سامانه غرب وشرق استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در جلسه تخصیص حقابه شهرستان شهریار بر ضرورت تدوین برنامه ای مدون جهت حقابه سامانه های آبرسانی غرب و شرق استان تاکید کرد.

رفع تصرف بخشی از نهر طبیعی طغان خاوه توسط امور منابع آب ورامین

رفع تصرف بخشی از نهر طبیعی طغان خاوه توسط امور منابع آب ورامین

مدیر امور منابع آب ورامین از رفع تصرف 550 متر از حریم و بستر نهر طبیعی طغان خاوه در محدوده عملکرد این امور خبر داد.
بازدید معلمان زمین شناسی، جغرافیا و مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران از فرونشست های منطقه ورامین29و 30 بهمن ماه 97

بازدید معلمان زمین شناسی، جغرافیا و مطالعات اجتماعی آموزش و...

معلمان و سرگروه های آموزشی زمین شناسی، جغرافیا و مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران از فرونشست های ناشی از تخلیه سفره های آب زیرزمینی منطقه ورامین بازدید کردند.

آموزش دانش آموزان دختر دبیرستان اخلاص در قالب طرح داناب

آموزش دانش آموزان دختر دبیرستان اخلاص در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه اخلاص در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

بازدید کارشناسان ارشد گروه تالیف کتب درسی از سامانه انتقال آب شرق استان تهران

بازدید کارشناسان ارشد گروه تالیف کتب درسی از سامانه انتقال آب شرق...

مدیر روابط عمومی شرکت از بازدیدکارشناسان گروه تالیف کتب درسی از سامانه انتقال آب شرق استان تهران خبر داد.

آموزش دانش آموزان مدرسه شیخ فضل الله نوری در قالب طرح داناب

آموزش دانش آموزان مدرسه شیخ فضل الله نوری در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: تعدادی از دانش آموزان مدرسه شیخ فضل الله نوری در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

آموزش 25 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا در قالب طرح داناب

آموزش 25 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 25 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا واقع در منطقه چهار آموزش و پرورش تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و...

15 نفر از دانش آموزان پژوهشگر موسسه فرآیند ترسیم فردا در قالب طرح داناب آموزش دیدند

در راستای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب)؛

15 نفر از دانش آموزان پژوهشگر موسسه فرآیند ترسیم فردا در قالب طرح...

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 15 نفر از دانش آموزان موسسه فرآیند ترسیم فردا در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

آموزش 30 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیر دولتی تلاش در قالب طرح داناب

آموزش 30 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیر دولتی تلاش در قالب طرح...

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 30 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیر دولتی تلاش واقع در منطقه چهار تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه...

آغاز دور جدیدی از گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست در نظام آموزشی کشور

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد:

آغاز دور جدیدی از گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست...

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از آغاز دور جدیدی از گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست در نظام آموزشی کشور خبر داد.