دوشنبه, 2 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

طی یک هفته کاری؛

از برداشت بیش از 340 هزار متر مکعب آب در شهرری جلوگیری شد

مدیر امور منابع آب شهرستان ری گفت: چهار حلقه چاه غیر مجاز طی یک هفته کاری در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شد.

با پیگیری گروه گشت و بازرسی امور آب دماوند انجام شد:

انجام خاکبرداری و آزادسازی بستر رودخانه آه

سرپرست امور منابع آب دماوند از انجام خاکبرداری و آزادسازی بستر رودخانه آه در اراضی تعاونی یکی از شهرک های شهر رودهن خبر داد.

آزادسازی 1600 متر مربع از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان-خاوه

سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: 1600 متر مربع از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان خاوه با هوشیاری اکیپ گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی رفع تصرف شد.

جلوگیری از برداشت غیرمجاز بیش از 661 هزار متر مکعب از منابع آب...

سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت از برداشت بیش از 661 هزار متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی این امور جلوگیری به عمل آمد.