دوشنبه, 29 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

دور دوم آموزش دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: به دنبال استقبال دانش اموزان و مربیان مجتمع آموزشی صلحا از مطالب ارائه شده در بازدید 16 مرداد سال جاری، تعداد...

با پر و مسلوب المنفعه شدن چهار حلقه چاه غیر مجاز؛

از برداشت بیش از 97 هزار متر مکعب آب در شهرری جلوگیری شد

مدیر امور منابع آب شهرستان ری گفت: چهار حلقه چاه غیر مجاز طی یک هفته کاری در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شد.

آزاد سازی 100 مترمربع از اراضی رودخانه کن

مدیر امور منابع آب اسلامشهراز آزادسازی 100 مترمربع از اراضی رودخانه کن در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

آزادسازی بیش از 12 هکتار از تصرفات غیر مجاز در حوزه عملکرد تهران...

مدیر امور آب تهران بزرگ از آزادسازی مساحتی به میزان 122 هزار و 310 متر مربع از بستر رودخانه جاجرود در منطقه خجیر از توابع شهرستان خجیر خبر داد.