دوشنبه, 7 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال رونق تولید
تصدی گری
پویش الف -ب
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

  گروه حوزه فعالیت فراخوان نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج    
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک سد ونیروگاه لتیان 1398/10/16 1398/10/30 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه انجام عملیات سرویس راهبری و تعمیرات و نگهداری ادواری و اضطراری تاسیسات مکانیکی و برقی حوزه ستادی 1398/10/14 1398/10/24 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیر مجاز واقع در بستر رودخانه های استان تهران 1398/10/16 1398/10/30 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه خدمات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات خروجی تونل طالقان ، سازه مقسم مخازن ، خط لوله انتقال آب شرب طالقان 1398/10/17 1398/11/01 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ورامین ، کرج و رباط کریم و رودخانه جاجرود حد فاصل سد ماملو تا ابتدای شبکه ورامین 1398/10/11 1398/10/25 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه اسکن اوراق پرونده های منابع آب زیر زمینی مجاز و فاقد پروانه (‌فرم یک ) در محدوده استان تهران 1398/10/05 1398/10/21 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه انجام عملیالت حفاری و لوله گذاری چاههای ژیزومتر دشت های تهران - شهریار و فشافویه 1398/10/07 1398/10/21 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه مطالعه و اندازه گیری ٬‌نگهداری و واسنجی شبکه سنجش کمی و کیفی آب زیر زمینی در محدوده های عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران 1398/09/05 1398/09/19 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیر مجاز واقع در بستر رودخانه های استان تهران 1398/09/06 1398/09/20 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی از رودخانه ها و سرشاخه های محدود استان تهران در ( حوزه حبله رود - دماوند - شمیرانات -کرج و تهران ) 1398/08/19 1398/09/03 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه عملیات تامین مالی سد نم رود 1398/04/30 1398/05/13 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه خدمات ژئوتکنیک مورد نیاز مطالعات تغذیه مصنوعی از طریق چه های دهانه گشاد شهر تهران فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه خرید راه اندازی ، تحویل مستندات سوئیچ ها و گارانتی تجهیزات سوئیچینگ 1398/03/02 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و مانیتورینگ دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای سنجش منابع آب 1398/02/28 1398/03/11 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه