سه‌شنبه, 1 آبان 1397

 

  گروه حوزه فعالیت فراخوان نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج    
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز حوزه ستادی 1397/07/17 1397/07/28 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه خدمات اداری و امور پشتیبانی حوزه ستادی و امورات آب شرکت 1397/04/26 1397/05/08 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز حوزه ستادی 1397/04/31 1397/05/10 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه خدمات اداری و امور پشتیبانی حوزه ستادی و امورات آب شرکت 1397/04/07 1397/04/20 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی 1397/04/07 1397/04/19 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه مطالعات پایش کمی و کیفی شبکه رفتار سنجی آبهای سطحی 1397/04/09 1397/04/23 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه تکمیل سازه و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال بند انحرافی جعفرآباد جنگل 1397/03/10 1397/03/21 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه اجرای عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانیهای غیر مجاز واقع در بستر رودخانه های استان تهران 1396/12/26 1397/01/26 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مطالعات طرح تامین آب شهرها و روستاهای استان تهران 1396/12/20 1396/12/27 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه احداث خط انتقال آب از نیروگاه کلان به پردیس و نیز نیروگاه برقابی به روش طرح و ساخت 1396/03/27 1396/04/10 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه تهیه ، نصب ، راه اندازی و نگهداری دستگاههای دیتالاگر ایستگاههای سنجش منابع آب 1396/03/09 1396/03/27 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و خدمات عمومی پشتیبانی سد و نیروگاه طالقان 1396/02/25 1396/03/08 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه انتخاب مشاور کارفرما در پروژه تونل مهار آب نشتی سد لار 1395/12/02 1395/12/16 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه