سه‌شنبه, 30 مرداد 1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ اشتغال

1

مهندس ناصر قطبی

 

2

مهندس فیروز عدلی

 

3

مهندس حسین فرمانی

 

4

مهندس ایرج میر هادی

 

5

مهندس کاظم زیدی

 

6

مهندس حمید موتمنی

 

7

مهندس علیرضا زاهدی

 

8

مهندس خلیل فیض آقایی

 

9

مهندس مهدی سبزواری

 

10

مهندس حسینعلی رفیعی

(1375  لغایت  1380)

11

مهندس صمد محضری

(1380   لغایت  1385)

12

مهندس حمید مهدیان

    (1385   لغایت  1386)

13

مهندس احمد علی قربانیان

   (1386   لغایت  1387)

14

مهندس محمد رضا فغانی خانیکی

(1387   لغایت  1394)

15

مهندس وحید مرادی نسب

 (1394 تاکنون)

 
آخرین به روزرسانی: 1394/09/18