سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

1398

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 98 بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 98 749977 سازمان اداری و استخدامی کشور 1398/02/25
  بخشنامه افزایش حقوق کارمندی 98 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 98 98/100/2338 شرکت مدیریت منابع آب 1398/02/18
  بخشنامه معافیت سالانه حقوق98 میزان معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال 1398 200/98/4 سازمان امور مالیاتی 1398/01/24

1397

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (تبدیل وضعیت 97) بخشنامه به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (تبدیل وضعیت 97) 671709 سازمان اداری و استخدامی کشور 1397/12/05
  میزخدمت میزخدمت 439457 سازمان اداری و استخدامی کشور 1397/08/20
  دستورالعمل نظام پیشنهادها سال97 دستورالعمل نظام پیشنهادها سال 97 1 شرکت مدیریت منابع آب 1397/04/23

1396

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ارزیابی عملکرد مدیران سال 96 بخشنامه ارزیابی عملکرد مدیران، کارمندان مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 1308186 سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/05/10
  بخشنامه عناوین ترکیبی 96 بخشنامه عناوین ترکیبی 96 1596901 سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/10/06

1395

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی 50669/53555 ریاست جمهوری 1395/05/06

1391

دستورالعملها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل برداشت شن و ماسه 1391/10/24
  دستورالعمل تعیین حریم کمی رودخانه ها 1391/11/20
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی 1391/11/20
  استاندارد پساب 1391/11/20
  استاندارد میکروبیولوژی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد باکتریولوژی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد آب معدنی 1391/11/20
  استاندارد آب شرب 1391/11/20
  استاندارد فیزیکی شیمییایی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد فیزیکی شیمییایی آب آشامیدنی 1391/11/20
  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان 1391/11/20
  دستورالعمل اجرایی جزء(2-3-24) بند (3-24) ماده واحده قانون بودجه سال 91 کل کشور 1356/179040 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1391/09/27
  حد نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات ه48567ت/163735 هیئت وزیران 1391/08/21
  اجرای تصویب نامه ها, بخشنامه هاو سایر اقداماتی که متضمن بار مالی است در چارچوب اعتبارات پیش بینی شده مصوب 100/75000 معالون برنامه ریزی و نظارت راهبردیرئیس جمهور 1391/09/13

1380

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سشسس 1380/12/08

1379

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن 1379/01/01

1375

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون مجازات اسلامی 1375/03/02

1371

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره42 قانون بودجه سال 1371 1371/01/01

1363

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره 66 قانون بودجه سال 1363درزمینه بهره برداری از معادن شن و ماسه 1363/01/01

1362

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی 1362/05/18

1361

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب مجلس شورای اسلامی 1361/12/26

1359

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور 1359/04/03

1355

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره 55 قانون بودجه سال 1355 در زمینه بهره برداری از معادن شن و ماسه 1355/01/01

1354

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اراضی مستحدث و ساحلی 1354/04/29

1348

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل 1348/01/02

1347

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون آب و نحوه ملی شدن آن 1347/04/27

1344

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها 1344/04/27

1313

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تکمیل قانون قنوات 1313/01/01

1309

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون راجع به قنات 1309/06/18

1307

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون موادی از قانون مدنی در مورد حریم املاک 1307/02/18