سه‌شنبه, 10 اسفند 1395

 

  گروه حوزه فعالیت فراخوان نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج    
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه تکمیل احداث ایستگاه های پمپاژ کانال اصلی رباط کریم 1395/12/04 1395/12/18 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه انتخاب مشاور کارفرما در پروژه تونل مهار آب نشتی سد لار 1395/12/02 1395/12/16 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه احداث کانال انتقال آب از خروجی تونل دزدان به بند دایی 1395/12/01 1395/12/15 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه احداث و تجهیز ایستگاه پایش کیفیت منابع تأمین کننده آب شرب تهران بصورت بر خط (online) 1395/12/08 1395/12/22 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه عملیات تکمیل سد نمرود و تاسیسات وابسته 1395/12/11 1395/12/11 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه انجام خدمات عمومی پشتیبانی و عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری سد لتیان و نیروگاه کلان و تأسیسات خط انتقال آب شرب لوارک - سوهانک 1395/11/27 1395/12/10 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مزایده مناقصه واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب طالقان به بیلقان به بخشی خصوصی جهت سرمایه گذاری و احداث نیروگاه برقابی با استفاده از پتانسیل هیدرولیکی آب 1395/11/23 1395/12/23 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه انجام عملیات حفاری و لوله گذاری چاههای پیزومتر دشتهای ورامین - مبارکیه 1395/11/12 1395/11/26 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه انجام خدمات عمومی پشتیبانی و عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تأسیسات سد و نیروگاه امیرکبیر 1395/11/09 1395/11/23 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه تأمین ، تهیه و نصب کنتورهای هوشمند حجمی آب با قابلیت اتصال به کنتور هوشمند برق (فهام) در محدوده دشت ورامین و پاکدشت 1395/10/26 1395/11/10 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی ورامین ، رودخانه جاجرود شبکه آبیاری و زهکشی کرج و شبکه آبیاری و زهکشی رباط کریم 1395/09/30 1395/10/14 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات تکمیل سد نمرود 1395/11/02 1395/11/16 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیر زمینی استان تهران 1395/07/25 1395/08/09 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مسابقه طراحی ساختمان اداری جدید شرکت آب منطقه ای تهران 1395/07/14 1395/09/14 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب زیر زمینی استان تهران 1395/05/31 1395/06/14 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مزایده مناقصه فروش اقلام مازاد و اسقاط واقع در انبارهای سد طالقان، شهر ری و رزکان کرج 1395/02/26 1395/02/26 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه انجام مطالعات پایش کمی و کیفی شبکه رفتار سنجی آبهای سطحی حوزه عملکرد شرکت 1394/12/24 1394/12/05 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مزایده تجدید مزایده فروش اقلام مازاد باقیمانده انبار آلوئک شرکت آب منطقه ای تهران 1394/12/08 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه تست فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مزایده بهره برداری از منافع حاصل از لایروبی و بستر سازی حوضچه های تغذیه مصنوعی پاکدشت 1394/11/05 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
   
1 2 صفحه:
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای تهران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا