چهارشنبه, 4 بهمن 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران خبر داد:

جایگزینی پساب با آب خام برای آبیاری پارک های جنگلی استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: با توجه به محدودیت منابع آب تا چند سال آینده آب خام یا زیرزمینی برای تامین آب پارک های جنگلی وجود ندارد بنابراین باید هرچه سریعتر...

به منظور ارتقاء مدیریت بهینه منابع آب غرب استان تهران؛

طرح سامانه جایگزین انتقال آب از محدوده طالقان به استان های تهران...

مجری طرح سامانه جایگزین انتقال آب از سد طالقان به تهران و البرز گفت: به منظور ارتقاء مدیریت بهینه منابع آب غرب استان تهران طرح سامانه جایگزین انتقال آب از محدوده...

مدیر امور منابع آب ورامین خبر داد:

جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در نهر طبیعی طغان-خاوه

مدیر امور منابع آب ورامین گفت: با توقیف یک دستگاه لودر، از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در نهر طبیعی طغان-خاوه جلوگیری به عمل آمد.

در چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی صنعت آب و برق استان تهران صورت گرفت؛

درخشش تیم های ورزشی شرکت آب منطقه ای تهران با قهرمانی در دو رشته...

رییس اداره ورزش، سلامت و رفاه شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی صنعت آب و برق تیم شنای بانوان شرکت آب منطقه ای تهران قهرمان شد.