چهارشنبه, 2 اسفند 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلوگیری از برداشت بیش از 230هزار متر مکعب آب در فیروزکوه

مدیر امور منابع آب فیروزکوه گفت: با پر و مسلوب المنفعه شدن 8 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت بیش از 230 هزار متر مکعب آب در فیروزکوه جلوگیری شد.

با تلاش گروه گشت و بازرسی؛

چهار حلقه چاه غیر مجاز در دماوند پر و مسلوب المنفعه شد

مدیر امور منابع آب دماوند گفت: چهار حلقه چاه غیر مجاز در دماوند پر و مسلوب المنفعه شد.

در جهت به تعادل رسیدن آب در سفره‌های زیر زمینی؛

حوضچه های تغذیه مصنوعی در حوزه عملکرد پاکدشت آبگیری شد

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران از آبگیری حوضچه های تغذیه مصنوعی جمال آباد در حوزه عملکرد پاکدشت در جهت تعادل رسیدن آب در سفره‌های زیر زمینی...

تقدیر ریاست دادگاه عمومی جواد آباد از مدیریت و همکاران امور منابع...

ریاست دادگاه عمومی جوادآباد طی لوح های تقدیری جداگانه از مدیریت و همکاران امور منابع آب این شهرستان تقدیر کرد.