دوشنبه, 12 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
آغاز انجام اسکن اوراق پرونده های آب های زیرزمینی امورهای منابع آب استان تهران

در راستای اهداف دولت الکترونیک صورت می گیرد؛

آغاز انجام اسکن اوراق پرونده های آب های زیرزمینی امورهای منابع آب...

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از اسکن اوراق پرونده های آب های زیرزمینی امورهای منابع آب استان تهران خبر داد.

آمادگی کامل نیروگاه های برقآبی استان تهران جهت کمک به شبکه برق سراسری کشور در مصرف پیک تابستان

آمادگی کامل نیروگاه های برقآبی استان تهران جهت کمک به شبکه برق...

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران از آمادگی کامل نیروگاه های برقآبی استان تهران جهت کمک به شبکه برق سراسری کشور در مصرف پیک تابستان خبر داد.

راه اندازی ایستگاه سنجش دبی رودخانه حدفاصل سدهای لتیان و ماملو

توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران صورت پذیرفت؛

راه اندازی ایستگاه سنجش دبی رودخانه حدفاصل سدهای لتیان و ماملو

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از راه اندازی ایستگاه سنجش دبی رودخانه حدفاصل سدهای لتیان و ماملو خبر داد.

موفقیت شرکت آب منطقه ای تهران در اخذ 21 فقره سند مالکیت بستر رودخانه های استان تهران در سال 98

در مقایسه با سایر شرکت های آب منطقه ای کشور صورت گرفت؛

موفقیت شرکت آب منطقه ای تهران در اخذ 21 فقره سند مالکیت بستر...

مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای تهران از اخذ 21 فقره سند مالکیت اراضی استان تهران در سال 98 خبر داد.

انسداد 5 حلقه چاه غیرمجاز طی یک هفته گذشته در تهران بزرگ

انسداد 5 حلقه چاه غیرمجاز طی یک هفته گذشته در تهران بزرگ

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس گفت: در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی طی هفته گذشته با انسداد 5 حلقه چاه غیر مجاز از خروج 830 متر...

تثبیت مالکیت بیش از 4 هکتار از اراضی بستر رودخانه چیتگر

تثبیت مالکیت بیش از 4 هکتار از اراضی بستر رودخانه چیتگر

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس گفت: سند مالکیت برای بخشی از بستر رودخانه چیتگر به منظور تثبیت مالکیت و برای اعمال حاکمیت بهتر جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده با...

آمادگی شرکت آب منطقه ای تهران در جهت راهبری طرح پژوهشی" ارزیابی مدیریت سیلاب در حوزه رودخانه کن"

آمادگی شرکت آب منطقه ای تهران در جهت راهبری طرح پژوهشی"...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: این شرکت در جهت راهبری و کمک به طرح پژوهشی ارزیابی مدیریت سیلاب در حوزه رودخانه کن به عنوان آسیب پذیرترین رودخانه استان تهران...

رفع تصرف بیش از هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه سرخه حصار در شهرستان ری

رفع تصرف بیش از هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه سرخه...

مدیر امور منابع آب ری از رفع تصرف هزار و صد مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانه سرخه حصار در محدوده عملکرد این امور خبر داد.
بازدید معلمان زمین شناسی، جغرافیا و مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران از فرونشست های منطقه ورامین29و 30 بهمن ماه 97

بازدید معلمان زمین شناسی، جغرافیا و مطالعات اجتماعی آموزش و...

معلمان و سرگروه های آموزشی زمین شناسی، جغرافیا و مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران از فرونشست های ناشی از تخلیه سفره های آب زیرزمینی منطقه ورامین بازدید کردند.

آموزش دانش آموزان دختر دبیرستان اخلاص در قالب طرح داناب

آموزش دانش آموزان دختر دبیرستان اخلاص در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه اخلاص در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

بازدید کارشناسان ارشد گروه تالیف کتب درسی از سامانه انتقال آب شرق استان تهران

بازدید کارشناسان ارشد گروه تالیف کتب درسی از سامانه انتقال آب شرق...

مدیر روابط عمومی شرکت از بازدیدکارشناسان گروه تالیف کتب درسی از سامانه انتقال آب شرق استان تهران خبر داد.

آموزش دانش آموزان مدرسه شیخ فضل الله نوری در قالب طرح داناب

آموزش دانش آموزان مدرسه شیخ فضل الله نوری در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: تعدادی از دانش آموزان مدرسه شیخ فضل الله نوری در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

آموزش 25 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا در قالب طرح داناب

آموزش 25 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 25 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا واقع در منطقه چهار آموزش و پرورش تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و...

15 نفر از دانش آموزان پژوهشگر موسسه فرآیند ترسیم فردا در قالب طرح داناب آموزش دیدند

در راستای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب)؛

15 نفر از دانش آموزان پژوهشگر موسسه فرآیند ترسیم فردا در قالب طرح...

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 15 نفر از دانش آموزان موسسه فرآیند ترسیم فردا در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

آموزش 30 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیر دولتی تلاش در قالب طرح داناب

آموزش 30 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیر دولتی تلاش در قالب طرح...

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 30 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیر دولتی تلاش واقع در منطقه چهار تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه...

آغاز دور جدیدی از گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست در نظام آموزشی کشور

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد:

آغاز دور جدیدی از گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست...

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از آغاز دور جدیدی از گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست در نظام آموزشی کشور خبر داد.