شنبه, 25 آذر 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیر امور منابع آب ورامین خبر داد:

رفع تصرف 850 مترمربع از اراضی بستر و حریم نهر طغان

مدیر امور منابع آب ورامین از آزادسازی 850 مترمربع از اراضی بستر و حریم نهر طبیعی طغان خبر داد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران تشریح کرد:

جزئیات ارائه منابع آب در دفاتر پیشخوان دولت

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب جزئیات راه اندازی سامانه ساماب و ارائه خدمات مربوط به تامین آب در دفاتر پیشخوان دولت را تشریح کرد.

به منظور صیانت از منابع آبی؛

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رباط کریم برگزار شد

مدیر امور منابع آب رباط کریم از برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رباط کریم به منظور صیانت از منابع آبی خبرداد.

در پنجاه و دومین کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی مطرح شد:

پر و مسلوب المنفعه شدن 813 حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال جاری/...

نماینده مجری طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: از ابتدای سال جاری تا 18 آذر ماه ، 813 حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شده است