شنبه, 1 مهر 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

طی هفته گذشته صورت گرفت:

پر و مسلوب المنفعه شدن شش حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد امور...

مدیر امور منابع آب رباط کریم از پر و مسلوب المنفعه شدن شش حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور طی هفته گذشته خبرداد.

مدیر امور منابع آب پاکدشت خبرداد:

آزادسازی هزار مترمربع از بستر رودخانه جاجرود و نهر طبیعی لات آجی...

مدیر امور منابع آب پاکدشت از آزادسازی هزار مترمربع از بستر رودخانه جاجرود و نهر طبیعی لات آجی شهرستان پاکدشت خبر داد.

طی شش روز کاری انجام شد:

پر و مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد امور...

مدیر امور منابع آب شهریار از پر و مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور طی شش روز کاری خبر داد.

بررسی وضعیت درآمدی 6 ماهه نخست سال 96

نشست کمیته درآمد شرکت به منظور بررسی وضعیت مالی منتهی به شهریور سال جاری با حضور مدیر عامل شرکت و اعضاء این کمیته برگزار شد.