دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

آموزش بیش از 200 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی مهدوی در قالب طرح...

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: بیش از 200 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی مهدوی واقع در منطقه یک تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی...

مدیر امور منابع آب پاکدشت عنوان کرد:

پر و مسلوب المنفعه شدن دو حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این...

مدیر امور منابع آب شهرستان پاکدشت از پر و مسلوب المنفعه شدن دو حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

آزادسازی 1.7 هکتار از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان-خاوه

مدیر امور منابع آب ورامین گفت: 1.7 هکتار از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان خاوه با هوشیاری اکیپ گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی رفع تصرف شد.

پر و مسلوب المنفعه شدن 11 حلقه چاه غیر مجاز در شهریار

مدیر امور منابع آب شهریار گفت: با پر و مسلوب المنفعه شدن 11 حلقه چاه غیر مجاز در هفته گذشته از برداشت حدود 416 هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری می شود.