Wednesday, 12 Azar 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

    فروغي: لزوم جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم و بستر رودخانه هاي شميرانات2014-05-26

معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي تهران گفت: جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم و بستر مجاري آب هاي سطحي يكي از ضرورياتي است كه شركت آب منطقه اي تهران به آن توجه ويژه دارد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران ، مهندس "مهدي فروغي" روز چهارشنبه (31 ارديبهشت ماه 93)، در آيين توديع و معارفه مدير پيشين امور منابع آب شميرانات و سرپرست جديد اين امور، اظهار كرد: يكي از مسائلي مهمي كه شركت به آن نگاه ويژه اي دارد ضرورت شناسايي و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم و بستر مجاري آب هاي سطحي است كه امورات بايد آن را مورد نظر قرار دهند.

فروغي با اشاره به تاريخچه شکل‌گیری امور منابع آب شميرانات، گفت: در ابتداي تشكيل، اين امور به صورت یک دفتر با چهار نفر نیرو و اختیارات محدود فعاليت خود را آغاز نمود اما امروز با تلاش مديران مختلف امور و حساسيت مديريت شركت، پرسنل اين امور به 23 نفر نیروی انساني جوان، پرتوان و با انرژی بسيار خوب افزايش يافته كه خود ظرفيت بسيار مناسبي براي تقويت امور شميرانات محسوب مي شود.

وي با تاكيد بر لزوم توجه به حساسیت هاي منطقه شميرانات و وسعت حوزه عملكرد آن، تصريح كرد: اين نيروهاي توانمند به‌عنوان نقطه قوت در حوزه عملكرد شركت مي شوند و بر اين اساس اميدواريم كه در آينده نزديك شاهد بهره وري و شكوفايي مورد نظر در امور منابع آب شميرانات باشيم.

معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي تهران سپس با قدرداني از تلاش ها و خدمات مهندس "عليرضا خانی زاد" مدیر پیشین امور، گفت: خوشبختانه مهندس خاني زاد به سرعت و در مدت كوتاهي توانستند به شرایط و وضعیت منطقه اشراف پيدا كرده و ارتباط قوی و مثبتي را با ارگان های دولتی محدوده عملكرد خود برقرار نمايند.

فروغي سپس به توانايي هاي فني و اجرايي مهندس "حسين زنگويي" سرپرست جديد امور منابع آب شميرانات، اشاره كرد و افزود: مهندس زنگويي با توجه به نوع فعاليت هايي كه تاكنون به خصوص در زمينه آب هاي سطحي داشته اند، مي توانند انتظارات و چالش هايي كه در حوزه شميرانات وجود دارد را به نوعي مديريت نمايند.

وي همچنين به برنامه هاي اجرايي كه معاونت حفاظت و بهره برداري در حوزه شميرانات مدنظر دارد، اشاره كرد و گفت: جلوگیری از ساخت و  سازهاي غیرمجاز در مجاري آب هاي سطحي، كنترل و جلوگيري از ورود آلاينده ها و ممانعت از برداشت هاي غيرمجاز منابع آب به ويژه در شرايط خشكسالي و همچنين توجه جدي به ایجاد بانک اطلاعات آب های سطحی از جمله مسائل مهمي است كه بايد به آن توجه شود.

مهندس "عليرضا خانی زاد" نيز در ادامه، ایجاد درآمدهای جدید از طريق حق النظاره چاه های دارای پروانه، جذب نیروی انسانی مستعد و جوان، تعیین تکلیف پرونده‌های حساس منطقه به ويژه در زمينه رستوران ها و منطقه شورکاب و حفاظت جدي از منابع آب هاي سطحي و زيرزميني را از جمله نقاط قوت اين امور در دوران مديريت خود عنوان كرد.

مهندس "حسين زنگويی" نيز در ادامه اين نشست، بر تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه آب‌های سطحی و زیرزمینی تاكيد كرد و گفت: توجه بیشتر به مباحث حاکمیتی در منطقه و حل و فصل پرونده هایي که سال هاي متمادی وقت و هزینه های بسياري را به شرکت تحميل كرده است از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده است و به همين دليل نيز از همکاران به ويژه كاركنان جدید مي خواهم كه در جهت پیشبرد اهداف شرکت و امور منابع آب شميرانات تعامل و همكاري بيشتري را انجام دهند.

در پايان نشست، ضمن اهداي لوح تقدير به مدير پيشين امور منابع آب شميرانات، حكم سرپرستي مهندس زنگويي به وي اهدا شد.

 


    مولايي: آغاز پروژه ساماندهي و بهينه سازي منابع انساني شركت آب منطقه اي تهرن2014-05-26

مدير دفتر بهبود مديريت و منابع انساني شركت آب منطقه اي تهران از آغاز فاز اجرايي پروژه ساماندهي و بهينه سازي منابع انساني شركت در هفته دوم خردادماه سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، "عزيزالله مولايي" با اعلام اين خبر اظهار كرد:‌ پروژه ساماندهي و بهينه سازي منابع انساني با همكاري انجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني ايران و همچنين پروژه استقرار نظام بهره وري در شركت آب منطقه اي تهران با همكاري انجمن ملي بهره وري ايران از سال گذشته مراحل مطالعاتي (فاز شناخت) آن آغاز و اجرايي شد كه در پي آن فاز عملياتي پروژه ساماندهي و بهينه سازي منابع انساني خردادماه سال جاري آغاز خواهد شد.

مولايي با اشاره به اينكه دفتر بهبود مديريت و منابع انساني در حال حاضر اين دو پروژه را در جهت رسيدن به تعالي سازماني دنبال مي كند، گفت:‌ در خصوص موضوع ساماندهي و بهينه سازي منابع انساني، گروه هاي مربوطه با حضور در تك تك واحدهاي شركت، با اولويت واحدهاي ستادي و با استفاده از روش هاي كارسنجي و زمان سنجي، منابع و نيروي انساني را كارسنجي و ارزيابي مي نمايند.

وي همچنين با بيان اينكه اين پروژه دو هدف عمده را دنبال مي نمايد، تصريح كرد: نخست ساختار و نيروي انساني واحدها بر اساس وظايف و مسووليت هايي كه دارند، استانداردسازي مي شود،‌همچنين براي هر واحد بودجه ريزي عملياتي اجرايي خواهد شد تا هزينه هاي تمام شده واحدها مشخص شده و شفاف سازي مدنظر شركت صورت خواهد گرفت.

مولايي دومين پروژه اين دفتر را استقرار نظام و چرخه بهره وري و تدوين سند مربوطه ذكر و بيان كرد:‌ در اين پروژه نيز تاكنون، استخراج شاخص هاي بهره وري در بخشي از واحدها با استفاده از جدول داده- ستانده مشخص شده است كه بر اساس شاخص هاي بدست آمده بهره ور بودن يا نبودن واحدها تعيين مي شود. سپس براي هر واحد برنامه اي جهت رسيدن به بهره وري بالاتر تدوين و ارائه خواهد شد.

وي با يادآوري اينكه مدل تعالي سازماني در سال 87 در سطح شركت استقرار يافته و اجرايي شده است، اظهار كرد: در نتيجه آن چندين پروژه بهبود تعريف شد و پروژه هاي مشخص شده بر اساس اهميت و امكان پذيري در اجرا  اولويت بندي شدند. براين اساس، استقرار نظام بهره وري و تنظيم سند بهره وري و مديريت و ساماندهي نيروهاي انساني از جمله پروژه هايي بود كه در كميسيون تحول اداري شركت جهت اجرايي شدن مهم و حياتي تشخيص داده شد.

مدير دفتر بهبود مديريت و منابع انساني شركت آب منطقه اي تهران با بيان اينكه شركت بر اساس پروژه هاي تعريف شده در اين حوزه، با 10 شركت مهندسي مشاور مكاتبه شد، گفت: پس از اعلام تقاضا و هدف دفتر بهبود و مديريت نيروي انساني، در نهايت با انجمن ملي بهره وري ايران در زمينه تدوين سند بهره وري به توافق رسيديم و قرارداد آن، منعقد گرديد.

مولايي گفت: اين فاز كه در واقع از خردادماه سال 92 آغاز شد، تا اواخر سال گذشته ادامه يافت و با تلاشي كه از سوي دفتر بهبود و انجمن بهره وري ايران صورت گرفت و نشست هاي متعددي كه برگزار گرديد، فاز اجرايي آن نيز به زودي عملياتي خواهد شد و بر اساس برنامه زمان بندي شده، قرارداد مذكور نيز در پايان شهريور ماه به اتمام خواهد رسيد.

مولايي در پايان با اشاره به اينكه بر مبناي برنامه ريزي هاي انجام شده در سال جاري پنج پروژه ديگر نيز در دستور كار دفتر بهبود و مديريت منابع انساني شركت قرار دارد، تصريح كرد: پروژه هاي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ايزو 9001، مديريت استراتژيك (تدوين برنامه راهبردي)، سيستم مديريت كيفيت فرآيند آموزش ايزو 10015، سيستم مديريت زيست محيطي بر مبناي ايزو 14001 و سيستم ايمني و بهداشت محيط كار (OHSAS 18001) پنج پروژه اي است كه در سال جاري در دستور كار است كه در اين زمينه با پنج شركت مهندسين مشاور برتر در زمينه هاي مورد نظر جلسات متعدد برگزار شده و اميدواريم اجراي پروژه هاي مذكور از تيرماه سال جاري آغاز گردد.

 


    ارتقايي: بحران كم آبي در تهران جدي است2014-05-24

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران گفت: بحران آب در تهران جدي است و بايد مردم و افكار عمومي  نسبت به اين موضوع حساس شوند.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "خسرو ارتقايي" در نشست شوراي انسجام بخشي و هماهنگي صنعت آب و برق استان تهران كه روز سه شنبه 30 ارديبهشت ماه 93 برگزار شد، تصريح كرد: به نظر مي رسد هنوز حساسيت اين موضوع بطور كامل درك نشده و بايد به گونه اي سياست گذاري كنيم كه بدون نگران كردن مردم، افكار عمومي متوجه جدي بودن بحران كم آبي در تهران شوند.

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: مسأله مديريت مصرف انرژي ابتدا بايد از داخل خود صنعت جدي گرفته شود و مجموعه نهادهاي دولتي به اين نتيجه برسند كه مشكل كمبود آب وجود دارد.

ارتقايي با اشاره به تفاوت اساسي در صنعت آب و برق، تصريح كرد: در صنعت برق دو موضوع اساسي بين مردم و در كشور به خوبي فرهنگ سازي شد كه يكي خاموش كردن لامپ اضافي و ديگري استفاده از لامپ هاي كم مصرف بود. اما بايد توجه كرد كه افزايش قيمت برق در اين فرهنگ سازي نقش مهمي داشت. متاسفانه اين موضوع در صنعت آب هنوز جا نيفتاده است و ميزان دريافت هزينه آب از مردم بسيار پايين و غيرواقعي است.

وي ادامه داد: واقعيت اين است كه امروز ميزان آب، بارش ها و پوشش برفي در استان بسيار كاهش يافته است و بحران آب و كاهش منابع آب جدي است. ازابتداي سال 93 تاكنون بارها بنده و مهندس پرورش در زمينه كاهش آب در صدا و سيما و يا خبرگزاري ها و جرايد هشدار داديم. حتي خبرنگاران را چندي پيش به سد لار برديم تا از نزديك شاهد وضعيت منابع آبي استان باشند.

ارتقايي افزود: اين مسائل سياه نمايي و يا بزرگنمايي نيست و واقعيتي است كه اتفاق افتاده اما هنوز براي مردم محسوس نشده است.

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران در پايان تاكيد كرد: صنعت آب و برق براي فرهنگ سازي مصرف به ويژه در استان و شهر تهران و براي مديريت مصرف كمك كنند و در داخل صنعت نيز اطلاع رساني مناسب صورت گيرد.

فرهنگ سازي مصرف آب را از كشاورزي شروع كنيم

"محمد پرورش" مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران نيز در ادامه اين نشست با اشاره به اينكه بخش كشاورزي در كشورمان بيش از 92 درصد از مصارف آبي را به خود اختصاص مي دهد، گفت: چنين رقمي در كشورمان در مقايسه با دنيا كه عددي كمتر از 60 تا 70 درصد است فاصله بسياري دارد و اين مقدار آب به بخش كشاورزي اختصاص نمي يابد.

پرورش با تاكيد بر اينكه براي برون رفت از اين معضل بايد سازمان هاي بالادستي به مسأله ورود كنند، اظهار كرد: وزارت كشاورزي و ساير نهادها بايد در اين زمينه ورود كنند و خوشبختانه در اين دولت شاهد تشكيل شوراي عالي آب به صورت منظم و با سطح كلان كشوري هستيم.

وي همچنين افزود: اگر مي خواهيم ذهن مردم را نسبت به فرهنگ سازي آب آماده كنيم، 92 درصد مصرف آب در بخش كشاورزي محل چالش و بحش است كه بايد در اين زمينه كارهاي مناسب و جدي صورت گيرد.

پرورش همچنين با بيان اينكه شركت آب و فاضلاب استان تهران آمادگي ارائه پساب به جاي آب را به كشاورزان استان دارد، گفت: در حال حاضر بيش از يك ميليارد و 300 ميليون مترمكعب پساب در تهران وجود دارد كه با ساخت و اماده شدن زيرساخت هاي لازم امكان ارائه آن به كشاورزان وجود خواهد داشت. اين ميزان پساب ظرفيت جديدي است كه مي تواند در بخش كشاورزي استان تحول بزرگي ايجاد نمايد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران همچنين سياست كاهش توليد آب (كاهش فشار شبكه) را يكي از سياست هاي كلان اين شركت براي مديريت مصرف آب دانست و افزود: در سال جاري با وجود افزايش 250 هزار واحدي مشتركان آب كه رقم و جمعيت قابل توجهي است، كاهش فشار شبكه همچنان در دستور كار قرار دارد.

 

 


    پيرعلي: اطلاع رساني بدون هم افزايي بي نتيجه است2014-05-24

مديركل روابط عمومي وزارت نيرو گفت: اطلاع رساني در جهان امروز بدون هم افزايي بي نتيجه است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، "محمد پيرعلي" روز سه شنبه 30 ارديبهشت ماه 93، در نشست شوراي اطلاع رساني صنعت آب و برق استان تهران كه با حضور رئيس شوراي انسجام بخشي و هماهنگي مديران صنعت آب و برق استان تهران، مديركل روابط عمومي وزارت نيرو، مديرعامل شركت هاي آب منطقه اي تهران و آب و فاضلاب استان تهران، مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران و مديران روابط عمومي اين شركت ها برگزار شد، اظهار كرد: امروزه حوزه اطلاع رساني بسيار پيچيده تر از گذشته شده است و در اين زمينه نيازمند همگرايي و هم افزايي هستيم و اگر اطلاع رساني بدون هم افزايي انجام شود نتيجه لازم را نخواهد داشت.

پيرعلي با اشاره به تاكيد مديران ارشد وزارت نيرو بر اهميت فرهنگ سازي مديريت مصرف و اطلاع رساني، گفت: در حوزه فرهنگ سازي بايد علاوه بر استفاده از ظرفيت هاي صدا و سيما از ساير حوزه هاي ممكن نيز استفاده كنيم.

وي افزود: بايد به اين نكته اشاره شود كه در حوزه مديريت مصرف تا زماني كه خود ما عامل به توصيه هاي مطرح شده نباشيم نمي توانيم مردم را به مديريت مصرف ترغيب كنيم.

به گفته پيرعلي با پيگيري هاي انجام شده از سوي مقامات ارشد وزارت نيرو بخشنامه اي در دستور كار قرار گرفته است كه بر اساس آن در هر سازمان، فردي با حفظ سمت مسئوليت مديريت انرژي را بر عهده خواهد گرفت تا مسئله انرژي در سازمان هاي دولتي با جديت بيشتري پيگيري شود.

گرماي هوا مصرف انرژي را افزايش داد

در ادامه اين نشست، "سيد زمان حسيني" رئيس شوراي انسجام بخشي صنعت آب و برق استان تهران با اشاره به اينكه امسال گرماي روز افزون، مصرف انرژي را بالاتر از پيش بيني ها افزايش داده است، گفت: پيش بيني مي كرديم در تابستان امسال مصرف انرژي رشدپنج درصدي را تجربه كند اما از ارديبهشت ماه امسال با توجه به گرماي هوا، رشد 13 درصدي را نسبت به سال گذشته، شاهد بوديم.

حسيني با اعلام اينكه پيش بيني تابستان سختي را براي امسال داريم، گفت: بايد علاوه بر اقدامات فرهنگ سازي اقدامات لازم فني و مهندسي نيز به طور موازي انجام شود تا هدر رفت و اتلاف انرژي به حداقل ممكن برسد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران با تاكيد بر توجه جدي وزير نيرو به حوزه مديريت مصرف انرژي، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و اصلاح ساختار شبكه توزيع برق را نيز از ماموريت هاي مهم اين صنعت در آستانه تابستان امسال دانست.

 


    بارش هاي تهران و البرز افزايش يافت2014-05-24

گزارش بارش هاي ايستگاه هاي باران سنجي 11 گانه شركت آب منطقه اي تهران از ثبت 219 ميليمتر بارش در سال آبي جاري در محدوده استان هاي تهران و البرز خبر مي دهد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه92) تاكنون (شنبه سوم خرداد 93) بارش هاي استان های تهران و البرز با 18 درصد كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته و 31 درصد كاهش در مقايسه با دوره بلند مدت 46 ساله به 219 ميليمتر رسيده است.

ميزان بارش ها در زمان مشابه سال گذشته 266 ميليمتر اعلام شده بود. 

همچنين این گزارش حاکی است که بارش های ثبت شده در سه روز نخست خردادماه امسال، حدود هفت میلیمتر بوده است.

بر اساس اين گزارش، از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون، سد لار با 434 ميليمتر در جايگاه نخست ايستگاه هاي پربارش در استان تهران و البرز ثبت شده است. همچنين ايستگاه هاي نسا كرج با 426 و سيرا كرج با 403 ميليمتر جايگاه هاي دوم و سوم پربارش ترين ايستگاه هاي بارانسنجي را به خود اختصاص داده اند. 

همچنين ميزان بارش هاي گزارش شده در ساير ايستگاه هاي بارانسنجي شركت آب منطقه اي تهران به ترتيب در  آرموت طالقان 390.5، رودك جاجرود 369، سد لتیان 282، سد اميركبير 243، بیلقان کرج 171.5، فیروزکوه 161.5، مطالعات تهران 143 و امور آب ورامین با حدود 71.5 میلیمتر است.

 


    گزارش تصويري/ آيين نكوداشت مهندس "مسعود اسماعيلي" مدير دفتر تاسيسات آبي و برقابي2014-05-20

آيين نكوداشت مدير پيشين دفتر بهره برداري و نگه داري تاسيسات آبي و برقابي شركت آب منطقه اي تهران امروز (سه شنبه) با حضور معاونان،‌مديران، مديران سدهاي زيرپوشش،‌كارشناسان و كاركنان واحدهاي مختلف برگزار و از خدمات 34  ساله مهندس "مسعود اسماعيلي" در جايگاه مدير پيشين اين دفتر تقدير و تشكر شد. مهندس اسماعيلي به عنوان مديري متعهد، متخصص، مدبر، دقيق و صادق در كار و نيز مديري كه در طول سال ها خدمت پربار خود نيروهايي شايسته براي شركت آب منطقه اي تهران تربيت كرد، شناخته مي شود. وي همواره منشا خير و خدمات شايسته اي براي شركت آب منطقه اي تهران بوده است. 

روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران و مجموعه شركت براي ايشان در ادامه مسير زندگي آرزوي سلامت، بهروزي و توفيق روزافزون دارد.

 


    گزارش تصويري/ آيين نكوداشت مهندس "مسعود اسماعيلي" مدير دفتر تاسيسات آبي و برقابي2014-05-20

آيين نكوداشت مدير پيشين دفتر بهره برداري و نگه داري تاسيسات آبي و برقابي شركت آب منطقه اي تهران امروز (سه شنبه) با حضور معاونان،‌مديران، مديران سدهاي زيرپوشش،‌كارشناسان و كاركنان واحدهاي مختلف برگزار و از خدمات 34  ساله مهندس "مسعود اسماعيلي" در جايگاه مدير پيشين اين دفتر تقدير و تشكر شد. مهندس اسماعيلي به عنوان مديري متعهد، متخصص، مدبر، دقيق و صادق در كار و نيز مديري كه در طول سال ها خدمت پربار خود نيروهايي شايسته براي شركت آب منطقه اي تهران تربيت كرد، شناخته مي شود. وي همواره منشا خير و خدمات شايسته اي براي شركت آب منطقه اي تهران بوده است. 

روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران و مجموعه شركت براي ايشان در ادامه مسير زندگي آرزوي سلامت، بهروزي و توفيق روزافزون دارد.

 


    فروغي: تربيت نيروي انساني متخصص از ويژگي هاي مهندس اسماعيلي است2014-05-20

معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي تهران گفت: تربيت كارشناسان و مديران متخصص،‌توانمند و شايسته از ويژگي هاي بارز مهندس اسماعيلي به عنوان مدیر پيشين دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبي و برقابي شركت است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "مهدي فروغي"‌ امروز (سه شنبه) در جريان برگزاري مراسم نكوداشت مهندس مسعود اسماعيلي مدير پيشين دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبي و برقابي شركت آب منطقه اي تهران و معارفه مهندس شهرياري به عنوان سرپرست جديد اين دفتر، اظهار كرد:‌ تربيت و پرورش نيروهايي متخصص،‌توانمند و شايسته از خصوصيات و ويژگي هاي بارز مهندس اسماعيلي است كه در حال حاضر هر يك از اين نيروها در بخش هاي مهم و كليدي مشغول خدمت هستند.

فروغي با اشاره به تجربه هاي گران قيمت مهندس اسماعيلي در بخش هاي مختلف مديريتي وي، اذعان كرد: حضور ايشان در بخش هاي حفاظت و بهره برداري و تاسيسات آبي استان تهران، مايه افتخار است و بايد تجربه ايشان به نحو مطلوبي مستندسازي و ثبت شود تا آيندگان و ديگر مديران بتوانند از اين تجربه و دانش استفاده نمايند.

وي اضافه كرد: در سال گذشته بارها به ايشان مسئوليت معاونت حفاظت و بهره برداري پيشنهاد شد اما به هر دليل قبول نكردند و در جايگاه فعلي يعني مدير دفتر تاسيسات آبي و برقابي مشغول به خدمت شدند.

فروغي با اشاره به اينكه از اين پس مهندس شهرياري مسئوليت خطير و سنگين دفتر بهره برداري و نگه داري تاسيسات آب و برقابي را عهده خواهند داشت، گفت: در شرايطي كه به لحاظ منابع و مصارف در شرايط بحران آبي در تهران قرار داريم اميد مي رود كه مهندس شهرياري كه از شاگردان برجسته مهندس اسماعيلي هستند و فردي متعهد، با تجربه و متخصص به شمار مي روند با درايت اين مسئوليت را انجام دهند.

معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي تهران در اين مراسم به فشار سنگين بر مديران و مسئوليت هاي متعدد بر دوش ايشان اشاره كرد و افزود: بايد نظام ارزشي و رفاهي براي كاركنان و مديران به گونه اي باشد كه فشار سنگين كارها فرد را پس از 13-14 سال فرسوده نكند. همچنين بايد تقسيم كار نيز بين نيروها و مديران مختلف به نحو مطلوب تري صورت گيرد.

 


    اميرحسيني: كاهش شديد چگالي برف هاي تهران2014-05-20

مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب استان تهران از كاهش شديد چگالي برف و در پي آن آب معادل برف در تهران به ويژه در بخش هاي شرقي تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "داوود اميرحسيني" امروز سه شنبه 30 ارديبهشت ماه 93، با اعلام اين خبر گفت: در پي عمليات صحرايي برف سنجي كه در زمستان 92 انجام شد، علي رقم افزايش ميزان پوشش برف در دي و بهمن ماه سال 92، به ميزان قابل توجهي از چگالي و در نتيجه آب معادل برف در استان تهران به ويژه در شرق تهران كاسته شده است.

اميرحسيني همچنين تصريح كرد: با مقايسه تحليلي زمستان 92 با مدت مشابه آن در سال 91، مشخص شد كه تغييرات وسعت پوشش برفي در حوزه آبريز سدهاي استان تهران در دي ماه 92 در مقايسه با دي ماه سال گذشته 83 درصد و بهمن ماه نيز 38 درصد افزايش يافته و وسعت پوشش برفي در اسفندماه 92 در مقايسه با سال قبل از آن 37 درصد كاهش يافته است.

وي توضيح داد: با اين وجود، آمار و ارقام نشان مي دهد كه كاهش شديد در بودجه برفي زمستان سال گذشته اتفاق افتاده و دليل آن نيز كاهش چگالي پوشش برفي در ماه هاي دي و بهمن مي باشد كه در نهايت به كاهش ميزان پوشش برف در اسفندماه 92 منجر شده است.

مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت آب منطقه اي تهران همچنين با اشاره به كاهش ميزان بارش ثبت شده در مقايسه با گذشته، اظهار كرد: در طول زمستان سال 92 تنها 44 ميليمتر بارش ثبت شد كه اين ميزان در مدت مشابه سال پيش از آن 107 ميليمتر و در بلندمدت نيز 130.5 ميليمتر بوده است. به اين ترتيب بارش هاي زمستانه سال 92 به ترتيب 59 و 66 درصد كمتر از مدت زمان مشابه سال 91 و دوره بلندمدت 46 ساله است.

اميرحسيني در ادامه به افزايش ميانگين دما در حوزه عملكرد شركت آب منطقه اي تهران نسبت به بلندمدت نيز اشاره كرد و گفت: در زمستان 92 به طور ميانگين دما مثبت شش درجه سانتيگراد بوده است در حاليكه متوسط دماي زمستان در دوره بلندمدت منهاي يك درجه سانتيگراد بوده و اين به معناي افزايش چشمگير دما در سال هاي اخير است.

اميرحسيني با اشاره به تهيه و تدوين گزارش سيماي منابع آب استان تهران در فصل زمستان 92، كه به همت گروه تلفيق و بيلان شركت آب منطقه اي تهران تهيه شده است، اظهار كرد: اين دسته از گزارش ها به منظور ارزيابي وضعيت كمي و كيفي محدوده مطالعاتي حوزه عملكرد آب تهران تهيه مي شود تا علاوه بر تحليل مواردي متعدد همچون آب و هواشناسي، آب هاي زيرزميني،‌آب هاي سطحي و غيره، به عنوان ابزار كارآمد براي برنامه هاي كارشناسي و مديريتي استفاده گردد.

وي با بيان اينكه برنامه ريزي واقع بينانه و جدي براي مديريت منابع آب در منطقه امري ضروري و اجتناب ناپذير است، گفت: جمعيت 12 ميليوني استان تهران كه سهمي 16 درصدي از جمعيت كل كشور را به خود اختصاص داده، تنها يك هزار و 650 ميليون مترمكعب ظرفيت آب هاي سطحي دارد كه اين ميزان كمتر از دو درصد ظرفيت منابع آبي در كل كشور محسوب مي شود.

وي با يادآوري اينكه متوسط ميزان بارندگي بلندمدت 46 ساله در حوزه عملكرد شركت آب منطقه اي تهران در حدود 316 ميليمتر است، تصريح كرد:‌ اين ميزان در سال هاي اخير به ويژه در سال جاري كاهش چشمگيري داشته است و تاكنون تنها 208 ميليمتر در محدوده عملكرد شركت بارش باران ثبت شده است.

وي با اشاره به اينكه شبكه هاي رفتارسنجي منابع آب كه با استفاده از آن ها آب هاي سطحي و زيرزميني به شكل مستمر و مداوم مورد كنترل و پايش كيفي و كمي قرار مي گيرد، از اجزاي مختلفي تشكيل شده، بيان كرد: اين شبكه هاي رفتارسنجي شامل 57 ايستگاه هيدرومتري، 54 ايستگاه بارانسنجي معمولي، 23 ايستگاه برف سنجي و 16 ايستگاه تبخيرسنجي است كه در بخش آب هاي سطحي استفاده مي شود.

اميرحسيني ادامه داد: همچنين تعداد 364 حلقه چاه مشاهده اي، 420 منبع انتخابي كمي و 354 منبع انتخابي كيفي شبكه رفتار سنجي آب هاي زيرزميني را شكل مي دهد.

مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت آب منطقه اي تهران همچنين خاطرنشان كرد:‌ ميزان برداشت سالانه از منابع آب هاي زيرزميني در حدود دو ميليارد و 727 ميليون مترمكعب است كه توسط چاه ها،‌چشمه هاي موجود و قنوات سطح استان برداشت و تخليه مي شود.

اميرحسيني در پايان افزود: ميزان برداشت سالانه از منابع آب هاي سطحي نيز بيش از 945 ميليون مترمكعب است كه توسط انهار سنتي، موتور تلمبه هاي ثابت و سيار برداشت مي شود. در واقع انهار سنتي سهم بسيار زيادي از برداشت‌هاي آب سطحي استان را به خود اختصاص مي دهند كه بايد روش هاي جديد آبياري جايگزين آن ها شود. 

 


    نخستین نشست مدیریت به هم پیوسته منابع آب رودخانه کرج در سد طالقان تشکیل شد2014-05-17

نخستین نشست مدیریت به هم پیوسته منابع آب رودخانه کرج و سد طالقان، روز پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه 1393 به میزبانی شرکت آب منطقه ای تهران در امور بهره‌برداری سد طالقان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، در این نشست كه مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو، مدیر عامل، معاون حفاظت و بهره‌برداری و مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های آبریز فلات مرکزی قره‌قوم و مرز شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیران عامل و معاونان حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران، قزوین و البرز حضور داشتند،‌هر يك به بیان دیدگاه های خود در خصوص مدیریت حوضه‌ ای و همچنین چالش‌های پیش‌رویِ مدیریت آب در اين سه استان‌ پرداختند. 

مهندس "محمد حاج رسولیها"، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در اين نشست اظهار كرد: سفرهای استانی این جانب در سال جاری بر اساس حوضه‌های آبریز انجام خواهد گرفت و حوزه معاونت حفاظت و بهره‌برداری در ‌این برنامه دارای نقش محوری است.

حاج رسولیها افزود: در نظر داریم با مشارکت شرکت‌های آب منطقه ای در خصوص مباحث حوضه‌های آبریز در سال 1393، به همفکری، بحث و بررسی مسائل بپردازیم و پس از آن راهکارهای لازم را ارائه داده و شرح وظایف هر شرکت آب منطقه‌ای را مشخص کنیم. 

مشاور وزیر نیرو سپس تصريح كرد: ما نمی‌توانیم از یک روش و نسخه واحد برای حل و فصل مشکلات و چالش‌های حوضه های آبریز استفاده کنیم و باید با موشکافی، بررسی دقیق و شناسایی حساسیت‌های خاص هر حوضه، تدابیر لازم اتخاذ شود.

حاج رسولیها گفت: با فعال شدن مدیریت به هم پیوسته حوضه‌های آبریز و انجام سفرهای استانی با رویکرد حوضه‌ای در سال جاری، تجارب ارزنده‌ای حاصل خواهد شد که می‌تواند راهنمای خوبی برای حرکت آتی مدیریت آب کشور باشد. 

 در ادامه این نشست، مدیران عامل و معاونان حفاظت و بهره برداری شرکت های آب منطقه‌ای تهران، قزوین و البرز به تشریح چالش های پیش‌رویِ مدیریت آب استان‌های خود و طرح نظرات خود در خصوص مدیریت به هم پیوسته حوضه‌های آبریز پرداختند.  

بر اين اساس، وضعیت نامناسب ورودی‌های سد‌های کرج و طالقان و چالش تأمین آب شرب تهران و کرج و آب کشاورزی شبکه‌های آبیاری قزوین و کرج، وابستگی شدید آب شرب شهر قزوین و کرج به منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آن با توجه به برداشت زیاد آب و افت سطح آب زیرزمینی، افزایش مصرف آب شرب سه استان تهران، قزوین و کرج با توجه به نرخ رشد قابل ملاحظه جمعیت این سه استان و لزوم حمایت بیشتر شرکت وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران از طرح های توسعه منابع آب در این حوضه به ویژه طرح انتقال اب از البرز شمالی و احداث تونل انتقال آب از سد طالقان به سد کرج، ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر امور بهره‌برداری سد کرج و طالقان با بهره برداری از شبکه کرج و قزوین و ادارات امور آب به جهت کاهش تنش‌ها، تسریع در احداث تأسیسات آبگیری توسط شرکت آب و فاضلاب از خط لوله طالقان و تهران برای افزایش مقدار آب انتقالی از این خط لوله به میزان تخصیص آن با توجه به افزایش مقدار مصرف آب شرب شهر تهران در فصل تابستان، از جمله مباحث مطرح شده از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای بود.

در پایان نشست، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، با جمع بندی مطالب ارائه شده، راهکارهای لازم را به شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران، قزوین و البرز برای توجه و اجرا ارائه داد. 

 


    نخستین نشست مدیریت به هم پیوسته منابع آب رودخانه کرج در سد طالقان تشکیل شد2014-05-17

نخستین نشست مدیریت به هم پیوسته منابع آب رودخانه کرج و سد طالقان، روز پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه 1393 به میزبانی شرکت آب منطقه ای تهران در امور بهره‌برداری سد طالقان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، در این نشست كه مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو، مدیر عامل، معاون حفاظت و بهره‌برداری و مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های آبریز فلات مرکزی قره‌قوم و مرز شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیران عامل و معاونان حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران، قزوین و البرز حضور داشتند،‌هر يك به بیان دیدگاه های خود در خصوص مدیریت حوضه‌ ای و همچنین چالش‌های پیش‌رویِ مدیریت آب در اين سه استان‌ پرداختند. 

مهندس "محمد حاج رسولیها"، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در اين نشست اظهار كرد: سفرهای استانی این جانب در سال جاری بر اساس حوضه‌های آبریز انجام خواهد گرفت و حوزه معاونت حفاظت و بهره‌برداری در ‌این برنامه دارای نقش محوری است.

حاج رسولیها افزود: در نظر داریم با مشارکت شرکت‌های آب منطقه ای در خصوص مباحث حوضه‌های آبریز در سال 1393، به همفکری، بحث و بررسی مسائل بپردازیم و پس از آن راهکارهای لازم را ارائه داده و شرح وظایف هر شرکت آب منطقه‌ای را مشخص کنیم. 

مشاور وزیر نیرو سپس تصريح كرد: ما نمی‌توانیم از یک روش و نسخه واحد برای حل و فصل مشکلات و چالش‌های حوضه های آبریز استفاده کنیم و باید با موشکافی، بررسی دقیق و شناسایی حساسیت‌های خاص هر حوضه، تدابیر لازم اتخاذ شود.

حاج رسولیها گفت: با فعال شدن مدیریت به هم پیوسته حوضه‌های آبریز و انجام سفرهای استانی با رویکرد حوضه‌ای در سال جاری، تجارب ارزنده‌ای حاصل خواهد شد که می‌تواند راهنمای خوبی برای حرکت آتی مدیریت آب کشور باشد. 

 در ادامه این نشست، مدیران عامل و معاونان حفاظت و بهره برداری شرکت های آب منطقه‌ای تهران، قزوین و البرز به تشریح چالش های پیش‌رویِ مدیریت آب استان‌های خود و طرح نظرات خود در خصوص مدیریت به هم پیوسته حوضه‌های آبریز پرداختند.  

بر اين اساس، وضعیت نامناسب ورودی‌های سد‌های کرج و طالقان و چالش تأمین آب شرب تهران و کرج و آب کشاورزی شبکه‌های آبیاری قزوین و کرج، وابستگی شدید آب شرب شهر قزوین و کرج به منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آن با توجه به برداشت زیاد آب و افت سطح آب زیرزمینی، افزایش مصرف آب شرب سه استان تهران، قزوین و کرج با توجه به نرخ رشد قابل ملاحظه جمعیت این سه استان و لزوم حمایت بیشتر شرکت وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران از طرح های توسعه منابع آب در این حوضه به ویژه طرح انتقال اب از البرز شمالی و احداث تونل انتقال آب از سد طالقان به سد کرج، ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر امور بهره‌برداری سد کرج و طالقان با بهره برداری از شبکه کرج و قزوین و ادارات امور آب به جهت کاهش تنش‌ها، تسریع در احداث تأسیسات آبگیری توسط شرکت آب و فاضلاب از خط لوله طالقان و تهران برای افزایش مقدار آب انتقالی از این خط لوله به میزان تخصیص آن با توجه به افزایش مقدار مصرف آب شرب شهر تهران در فصل تابستان، از جمله مباحث مطرح شده از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای بود.

در پایان نشست، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، با جمع بندی مطالب ارائه شده، راهکارهای لازم را به شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران، قزوین و البرز برای توجه و اجرا ارائه داد. 

 


    ثبت 206 ميليمتر بارش در تهران و البرز2014-05-17

گزارش بارش هاي ايستگاه هاي باران سنجي 11 گانه شركت آب منطقه اي تهران از ثبت 206 ميليمتر بارش در سال آبي جاري در محدوده استان هاي تهران و البرز خبر مي دهد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه92) تاكنون (شنبه 27 ارديبهشت ماه 93) بارش هاي استان های تهران و البرز با 20 درصد كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته و 34 درصد كاهش در مقايسه با دوره بلند مدت 46 ساله به بيش از 206 ميليمتر رسيده است.

ميزان بارش ها در زمان مشابه سال گذشته 258 ميليمتر اعلام شده بود. 

این گزارش حاکی است که بارش های ثبت شده در ارديبهشت ماه امسال، 22 میلیمتر بوده است كه اين میزان بارش 39 درصد كمتر از ميزان بارش هاي گزارش شده در ارديبهشت دوره بلند مدت مدت 46 ساله است.

بر اساس اين گزارش، از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون، سد لار با 407 ميليمتر در جايگاه نخست ايستگاه هاي پربارش در استان تهران و البرز ثبت شده است. همچنين ايستگاه هاي نسا كرج با 399 و سيرا كرج با 379 ميليمتر جايگاه هاي دوم و سوم پربارش ترين ايستگاه هاي بارانسنجي را به خود اختصاص داده اند. 

همچنين ميزان بارش هاي گزارش شده در ساير ايستگاه هاي بارانسنجي شركت آب منطقه اي تهران به ترتيب در رودك جاجرود 360، آرموت طالقان 349.5، سد لتیان 271، سد اميركبير 233، بیلقان کرج 161، فیروزکوه 149، مطالعات تهران 136.5 و امور آب ورامین با حدود 71.5 میلیمتر است.

 


    خانيكي: چهار حلقه چاه آب غيرمجاز در تهران پر شد2014-05-17

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: با تلاش ماموران گشت و بازرسي امور، در دو هفته اخير، تعداد چهار حلقه چاه غيرمجاز با مجموع دبی 13 لیتر در ثانیه و مجموع عمق 277 متر با مصارف خدماتی پر و مسلوب‌المنفعه گردیده است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "محمدرضا خانیکی" امروز (شنبه 27 ارديبهشت ماه 93) با اعلام اين خبر اظهار كرد: با اخذ دستور قضایی و در جهت اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در دو هفته گذشته تعداد چهار حلقه چاه غیرمجاز با مصارف خدماتی با مجموع دبی 13 لیتر در ثانیه و مجموع عمق 277 متر در حوزه عملکرد امور پر و مسلوب‌المنفعه شده است.

خانيكي تصريح كرد: به اين ترتيب از خروج سالانه حدود 257 هزار مترمکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی دشت‌های حوزه عملکرد امور آب تهران بزرگ جلوگیری بعمل آمد.

وي با بيان اينكه اين چهار حلقه چاه در مناطق بومهن، تهران نو، افسريه و خيابان نفت پر و مسلوب المنفعه شده است، گفت:‌در اين مناطق چاه هاي غيرمجاز به عمق هاي 30، 180، 32 و 35 متر و به ترتيب با آبدهي دو، شش، دو و سه ليتر در ثانيه شناسايي و با اخذ حكم قانوني پر شده اند.

خانيكي همچنين توضيح داد: صاحب يك چاه غيرمجاز به عمق 180 متر واقع در تهران نو، به صورت غيرمجاز در داخل چاه دهانه گشاد دستی با عمق 100 متر، اقدام به حفاری و نصب لوله جدار 12 اینچی تا عمق 180 متری نموده و مدعی پر کردن چاه بود. اما با هوشیاری و درایت کارشناسان امور آب تهران بزرگ و با اعزام جرثقیل 50 تني، عوامل فنی و اکیپ جوشکاری، لوله جدار از داخل چاه خارج و چاه 180 متری با خاک و نخاله پر و مسلوب‌المنفعه گردید.

مدير امور آب تهران بزرگ، در پايان خاطر نشان كرد: در اين مدت، نسبت به تقلیل منصوبات دو حلقه چاه آب، واقع در اراضی جاده کرج و طرشت، اقدام شد كه به این ترتیب، سبب صرفه جويي بيش از 14.5 لیتر درثانیه (معادل ذخيره سالانه 287 هزار مترمكعب آب) در بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی گردید.

 


    گزارش تصويري/ سد لار خالي تر از هميشه2014-05-12

اين روزها سد لار همانند سدهاي ديگر تهران شرايط چندان خوشايندي ندارد. 53 ميليون مترمكعب تنها آبي است كه در مخزن 960 ميليون مترمكعبي سد لار باقي مانده است،‌گرچه سد لار تنها در سال 71 و در بهترين شرايط پرآبي با حجم آبي معادل 450 ميليون مترمكعب مواجه بود و هيچگاه از گذشته تاكنون به دليل فرار آب، اين ميزان آب را نداشت اما امسال و با كاهش نزولات جوي و رواناب هاي منتهي به سد، اين ميزان تنها 53 ميليون مترمكعب است. اين در حالي است كه سال گذشته كه سال خشكسالي نيز بود، لار بيش از 96 ميليون مترمكعب آب داشت. به نظر مي رسد تهراني ها بايد بيش از گذشته در روش هاي مصرف آب تجديد نظر كنند.

روز گذشته تعدادي از خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاري هاي كشور به همراه مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران از نزديك شاهد وضعيت سد لار بودند.

عكاس: جعفر كريمي

 


    گزارش تصويري/ سد لار خالي تر از هميشه2014-05-12

اين روزها سد لار همانند سدهاي ديگر تهران شرايط چندان خوشايندي ندارد. 53 ميليون مترمكعب تنها آبي است كه در مخزن 960 ميليون مترمكعبي سد لار باقي مانده است،‌گرچه سد لار تنها در سال 71 و در بهترين شرايط پرآبي با حجم آبي معادل 450 ميليون مترمكعب مواجه بود و هيچگاه از گذشته تاكنون به دليل فرار آب، اين ميزان آب را نداشت اما امسال و با كاهش نزولات جوي و رواناب هاي منتهي به سد، اين ميزان تنها 53 ميليون مترمكعب است. اين در حالي است كه سال گذشته كه سال خشكسالي نيز بود، لار بيش از 96 ميليون مترمكعب آب داشت. به نظر مي رسد تهراني ها بايد بيش از گذشته در روش هاي مصرف آب تجديد نظر كنند.

روز گذشته تعدادي از خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاري هاي كشور به همراه مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران از نزديك شاهد وضعيت سد لار بودند.

عكاس: جعفر كريمي

 


    ارتقايي:‌ لار تنها 53 ميليون مترمكعب آب دارد2014-05-12

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت:در حال حاضر سد لار تنها 53 درصد آب ذخيره دارد كه اين ميزان نيمي از حجم ذخيره شده سال گذشته است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس"خسرو ارتقایی" روز یکشنبه 21 ارديبهشت ماه 93 ، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل سد لار برگزار شد، با اعلام اين مطلب گفت:‌ سد لار در حال حاضر فقط 53 میلیون متر مکعب آب دارد، در حالی که در سال گذشته منابع آب این سد به 96 میلیون متر مکعب می رسید و اين در حالي است كه ظرفيت مخزن لار بالغ بر 960 میلیون متر مکعب است.

ارتقايي اضافه كرد: اگر حجم آب موجود در مخزن سد لار به حدود 43 میلیون مترمکعب برسد، خروجی آب نخواهیم داشت چراكه اين ميزان حد زيست محيطي سد است و باید مباحث زیست محیطی آن رعایت شود. 

وي با بیان اینکه كمترين ميزان مصرف آب در شبانه روز در تهران 2.4 میلیون مترمکعب و در پیک مصرف به 3.4 میلیون مترمکعب افزايش مي يابد، اظهار كرد: به طور معمول سالانه یک میلیارد و 50 میلیون مترمکعب آب برای تهران تامین مي شود که از این میزان 750 میلیون مترمکعب از منابع سطحی و 300 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. اما در شرایط خشکسالی مانند امسال این تناسب تغيير كرده و به صورت 40 درصد آب زيرزميني و 60 درصد آب سطحي می رسد.  

وي با بیان اینکه فرونشست زمین در تمامی دشت های استان تهران بین دو تا 12 سانتی متر است، گفت: يكي از دلايل مهم فرونشست زمين در استان تهران، پایین آمدن سفره آب زيرزميني و کسری آب های زیرزمینی در استان است که آن هم به دلیل برداشت های بی رویه آب طي سال هاي مختلف و كاهش نزولات جوي اتفاق افتاده است.

ارتقايي تصریح کرد: اگر بارندگی ها تا یک ماه آینده كه پايان فصل اصلي بارندگي در استان تهران است، به همین شكل باشد و میزان مصرف آب نيز تغییري نکند، مجبوریم بر اساس شرایط آن زمان، تصمیم گیری کرده و مصرف آب را مدیریت کنیم. 

وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه امسال نشست های متعددی با شرکت آب و فاضلاب تهران جهت مديريت منابع آب برگزار شده است، خاطرنشان كرد: برای اینکه برداشت آب از مخزن سدها به حداقل برسد، در طول زمستان بیشتر از آب های زیرزمینی استفاده شد تا آب در مخزن سدها بيشتر ذخیره شود. 

وی همچنين اظهار كرد: راهکارهای زیادی برای مدیریت آب در تهران با همکاری شرکت آب منطقه ای تهران و آب و فاضلاب تهران پیش بینی شده است که حفر 70 تا 80 حلقه چاه توسط شرکت آب و فاضلاب، کاهش 70 میلیون مترمکعبی مصرف به وسیله برنامه های فرهنگی و مشارکت مردم در بحث صرفه جویی و در نهايت مدیریت فشار شبکه كه از هدر رفت آب در شبكه جلوگيري مي كند، از این جمله است. 

ارتقایی در ادامه افزود: بهره برداری از بخشي از تصفیه خانه هفتم تهران در نیمه نخست امسال که 10 تا 15 مترمکعب آب را تامین می کند، جزء برنامه هاي در نظر گرفته شده است و مي تواند بخشی از کمبود آب تهران را جبران کند. 

وی با بیان اینکه تهران هنوز وارد بحران آبي نشده است، گفت: مصرف آب تهران امروز (يكشنبه) سه میلیون مترمکعب بوده است که اگر افزایش میزان مصرف به اين شكل ادامه یابد، باید روش های کاهش مصرف آب اجرایی شود. 

ارتقایی درباره قیمت آب خام تحويلي به آبفا نيز گفت: در زمان کنونی هر مترمکعب آب خام 30 تا 35 تومان به شرکت آب و فاضلاب فروخته می شود و بنابراين در آب خام هيچگونه افزايش قيمتي اتفاق نيفتاده است و اين ميزان نيز تنها هزینه بهره برداری سد را تامین می کند. 

وی افزود: قیمت واقعی آب ثقلی برای هر مترمکعب بین 800 تا یکهزار و 200 تومان است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به وضعيت درآمد برقابي شركت آب منطقه اي تهران، تصریح کرد: فروش برق توسط نیروگاه های چهار گانه شرکت آب منطقه ای تهران سالانه بین 15 تا 20 میلیارد تومان است و تاكنون نيز بابت فروش برق نيروگاه هاي برقابي از شرکت توانیر طلب داریم. 

وی سپس با اشاره به حجم کنونی آب موجود در مخزن سد لار، اظهار كرد: در حال حاضر حجم آب موجود در مخزن سد لار 53 ميليون مترمكعب است كه این میزان در زمان مشابه سال گذشته 93 میلیون مترمکعب بوده است. 

وی ورودی آب به سد لار را در زمان حاضر 26 مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن را 15 مترمکعب بر ثانیه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به حجم موجود در مخزن سد لار، عمليات پمپاژ در حال انجام است و آب به صورت پمپاژ شده به پايين دست منتقل مي شود در حاليكه سال گذشته در همين زمان آب به صورت ثقلي منتقل مي شد. 

وی يادآور شد: اگر رینگ انتقال آب تهران تکمیل شود، بخشی از آب غرب تهران به شرق منتقل شده و بخشی از مشکلات آب تهران کاهش می یابد. برنامه ریزی شده است كه امسال 200 تا 220 میلیون مترمکعب از سامانه شرق و 350 میلیون مترمکعب از سامانه غرب آب تامین شود که در مجموع بين 550 تا 570 میلیون مترمکعب آب خواهد بود كه این میزان نسبت به 750 ميليون مترمكعب آب سطحي كه هر سال تامين مي شده است، 200 میلیون مترمکعب کمتر است.  

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران همچنين، اظهار كرد: در دو سال اخیر وضعیت بارش های استان تهران بسيار افت کرده است. بارش هاي ثبت شده سال گذشته در مقايسه با بلندمدت 30 درصد كاهش و بارش هاي امسال نيز در مقايسه با دوره بلند مدت 34 درصد کاهش یافته است.

ارتقايي همچنين به ميزان كاهش رواناب در استان تهران نيز اشاره كرد و گفت: ميزان رواناب های تهران نیز درمقایسه با دوره درازمدت 20 درصد کاهش یافته است. 

وی در پايان با بیان اینکه امسال برای کشاورزان منطقه از سد ماملو و امیرکبیر تا حدی که با مشکل جدی مواجه نشوند، انتقال آب صورت گرفته است، گفت: با این وجود، همچنان با مشکل کمبود آب کشاورزی مواجهیم.


 


    پنج حلقه چاه غيرمجاز در تهران پر و مسلوب المنفعه شد2014-05-06

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: در هفته گذشته و با تلاش ماموران گشت و بازرسي امور، تعداد پنج حلقه چاه غيرمجاز با مجموع دبی 25 لیتر در ثانیه و مجموع عمق 350 متر با مصارف خدماتی پر و مسلوب‌المنفعه گردیده است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "محمدرضا خانیکی" امروز (سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 93) با اعلام اين خبر اظهار كرد: با اخذ دستور قضایی و در جهت اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در هفته گذشته تعداد پنج حلقه چاه غیرمجاز با مصارف خدماتی با مجموع دبی 25 لیتر در ثانیه و مجموع عمق 350 متر در حوزه عملکرد امور پر و مسلوب‌المنفعه شده است.

خانيكي تصريح كرد: به اين ترتيب از خروج سالانه 495 هزار مترمکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی دشت‌های حوزه عملکرد امور آب تهران بزرگ جلوگیری بعمل آمد.

وي با بيان اينكه اين پنج چاه در مناطق چهاردانگه، پارك ملت، تپه سيف جاجرود، شمس آباد و كرشت بومهن پر و مسلوب المنفعه شده است، گفت:‌در اين مناطق چاه هاي غيرمجاز به عمق هاي 120، 160، 20، 30 و 20 متر و به ترتيب با آبدهي هشت، 10، دو، دو و سه ليتر در ثانيه شناسايي و با اخذ حكم قانوني پر شده اند.

خانيكي با توضیح درباره چاه غيرمجاز پر شده در پارک ملت تهران نيز خاطر نشان كرد:‌ شهرداری منطقه سه تهران پس از حفر چاهی در پارک ملت به عمق 160 متر با دبی 10 لیتر در ثانیه، سطح آن را پوشانده و برای حفظ غیرقانونی چاه، در مجاورت چاه مذکور لوله جداری را از خاک پر نموده بود تا در بازدید کارشناسان امور آب تهران بزرگ ادعا شود که چاه پر شده است.

وي سپس بيان كرد: با هوشمندی کارشناسان امور آب تهران بزرگ چاه اصلی کشف و با خاک و بتن پرومسلوب‌المنفعه شد و به وضع سابق بازگشت.

مدير امور آب تهران بزرگ با هشدار به متخلفان آب هاي سطحي و زيرزميني، گفت: در شرايطي كه استان تهران با مشكل كم آبي مواجه است و همه از مسئولان تا مردم بايد در اين زمينه دست به دست هم بدهند تا با صرفه جويي و مديريت مصرف آب از وضعيت موجود به سلامت عبور كنيم، متاسفانه برخي با سوء استفاده از شرايط فعلي، به فعاليت هاي غيرقانوني و برداشت غيرمجاز آب اقدام مي كنند.

خانيكي با تاكيد بر برخورد جدي امور آب تهران بزرگ با متخلفان، يادآور شد:‌ اين امور به عنوان نماينده شركت آب منطقه اي تهران، با هرگونه اقدام غيرقانوني كه منجر به برداشت غيرمجاز آب و يا دخل و تصرف در منابع آبي شود با جديت برخورد قانوني خواهد كرد.

 


    پنج حلقه چاه غيرمجاز در تهران پر و مسلوب المنفعه شد2014-05-06

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: در هفته گذشته و با تلاش ماموران گشت و بازرسي امور، تعداد پنج حلقه چاه غيرمجاز با مجموع دبی 25 لیتر در ثانیه و مجموع عمق 350 متر با مصارف خدماتی پر و مسلوب‌المنفعه گردیده است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "محمدرضا خانیکی" امروز (سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 93) با اعلام اين خبر اظهار كرد: با اخذ دستور قضایی و در جهت اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در هفته گذشته تعداد پنج حلقه چاه غیرمجاز با مصارف خدماتی با مجموع دبی 25 لیتر در ثانیه و مجموع عمق 350 متر در حوزه عملکرد امور پر و مسلوب‌المنفعه شده است.

خانيكي تصريح كرد: به اين ترتيب از خروج سالانه 495 هزار مترمکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی دشت‌های حوزه عملکرد امور آب تهران بزرگ جلوگیری بعمل آمد.

وي با بيان اينكه اين پنج چاه در مناطق چهاردانگه، پارك ملت، تپه سيف جاجرود، شمس آباد و كرشت بومهن پر و مسلوب المنفعه شده است، گفت:‌در اين مناطق چاه هاي غيرمجاز به عمق هاي 120، 160، 20، 30 و 20 متر و به ترتيب با آبدهي هشت، 10، دو، دو و سه ليتر در ثانيه شناسايي و با اخذ حكم قانوني پر شده اند.

خانيكي با توضیح درباره چاه غيرمجاز پر شده در پارک ملت تهران نيز خاطر نشان كرد:‌ شهرداری منطقه سه تهران پس از حفر چاهی در پارک ملت به عمق 160 متر با دبی 10 لیتر در ثانیه، سطح آن را پوشانده و برای حفظ غیرقانونی چاه، در مجاورت چاه مذکور لوله جداری را از خاک پر نموده بود تا در بازدید کارشناسان امور آب تهران بزرگ ادعا شود که چاه پر شده است.

وي سپس بيان كرد: با هوشمندی کارشناسان امور آب تهران بزرگ چاه اصلی کشف و با خاک و بتن پرومسلوب‌المنفعه شد و به وضع سابق بازگشت.

مدير امور آب تهران بزرگ با هشدار به متخلفان آب هاي سطحي و زيرزميني، گفت: در شرايطي كه استان تهران با مشكل كم آبي مواجه است و همه از مسئولان تا مردم بايد در اين زمينه دست به دست هم بدهند تا با صرفه جويي و مديريت مصرف آب از وضعيت موجود به سلامت عبور كنيم، متاسفانه برخي با سوء استفاده از شرايط فعلي، به فعاليت هاي غيرقانوني و برداشت غيرمجاز آب اقدام مي كنند.

خانيكي با تاكيد بر برخورد جدي امور آب تهران بزرگ با متخلفان، يادآور شد:‌ اين امور به عنوان نماينده شركت آب منطقه اي تهران، با هرگونه اقدام غيرقانوني كه منجر به برداشت غيرمجاز آب و يا دخل و تصرف در منابع آبي شود با جديت برخورد قانوني خواهد كرد.

 


    مهندس معيدي نيا سرپرست طرح "مرمت و بهسازي كانال انتقال آب ورامين" شد2014-05-06

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران در ابلاغي مهندس "علي حسين معيدي نيا" را به عنوان سرپرست طرح مرمت و بهسازي كانال انتقال آب ورامين در محدوده قيامدشت منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "خسرو ارتقايي" در اين حكم آورده است: با عنايت به تجارب ارزشمند جنابعالي، بنا به پيشنهاد معاون طرح و توسعه و با حفظ سمت به موجب اين حكم از تاريخ ابلاغ به عنوان سرپرست طرح "مرمت و بهسازي كانال انتقال آب ورامين در محدوده قيامدشت" منصوب مي گرديد. لذا براي تسريع و پيشبرد اهداف طرح، به استناد تبصره يك ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور، اختيار و مسووليت و انجام تعهد و تسجيل و حواله به جنابعالي تفويض مي گردد. مقتضي است در چارچوب كليه قوانين، مقررات، آيين نامه هاو دستورالعمل هاي ناظر بر طرح هاي عمراني و زيرنظر معاونت طرح و توسعه و هماهنگ با معاونت حفاظت و بهره برداري اقدام لازم براي پيشبرد و تحقق اهداف طرح مذكور را معمول نماييد.

ارتقايي

 


    مهندس "عليرضا دلپيشه" سرپرست پروژه تامين و انتقال اضطراري آب كشاورزي شد2014-05-06

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران در ابلاغي مهندس "عليرضا دل پيشه" را به عنوان سرپرست پروژه تامين و انتقال اضطراري آب كشاورزي انتخاب كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "خسرو ارتقايي" در اين حكم آورده است: با عنايت به تجارب ارزشمند جنابعالي، بنا به پيشنهاد معاون طرح و توسعه و با حفظ سمت به موجب اين حكم از تاريخ ابلاغ به عنوان سرپرست پروژه تامين و انتقال اضطراري آب كشاورزي ذيل طرح "طرح هاي كوچك تامين و انتقال" منصوب مي گرديد. لذا براي تسريع و پيشبرد اهداف طرح، به استناد تبصره يك ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور، اختيار و مسووليت و انجام تعهد و تسجيل و حواله به جنابعالي تفويض مي گردد. مقتضي است در چارچوب كليه قوانين، مقررات، آيين نامه هاو دستورالعمل هاي ناظر بر طرح هاي عمراني و زيرنظر معاونت طرح و توسعه و هماهنگ با معاونت حفاظت و بهره برداري اقدام لازم براي پيشبرد و تحقق اهداف طرح مذكور را معمول نماييد.

ارتقايي

 


1 2 Page: