Friday, 20 Tir 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

    جلوگیری از برداشت بیش از 251 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در تهران بزرگ2018-02-04
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی ده روز ابتدایی بهمن سال جاری با انسداد 8 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه بیش از 251 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی ده روز ابتدایی سال جاری  8 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در مجموع به عمق  214 متر پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 251.46 هزار متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ یادآور شد: همچنین در این مدت 29 حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و 12 مورد اخطاریه به متجاوزان به منابع آب زیرزمینی صادر شده است.

نیکنام با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    700 متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه تاررود در شهر دماوند آزادسازی شد2018-02-04
مدیر امور منابع آب دماوند از تخریب و آزادسازی بستر و حریم رودخانه تاررود در شهر دماوند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، «سید حمید رضا حسینی» با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: با پیگیری و اقدامات گروه گشت و بازرسی و کارشناسان امور، بستر و حریم یک مسیل در روستای مهرآباد بخش رودهن شهرستان دماوند آزادسازی شذ.

وی ادامه داد: در این عملیات ضمن اجرای سه حکم قضایی مستحدثات غیر مجاز شامل دیوار و فنس‌کشی به طول مجموع حدود 90 متر تخریب گردید.

حسینی با اشاره به اینکه در اراضی فوق، متخلفین با خاکریزی در بستر و حریم مسیل اقدام به ایجاد اراضی جدید و تصرف آن نموده بودند، تصریح کرد:  با صدور اخطاریه لازم از سوی امور آب دماوند ضمن توقف ادامه تخلفات، رفع تصرف انجام شد.

مدیر امور آب دماوند با بیان اینکه در این عملیات در مجموع حدود 700 متر مربع از اراضی بستر و حریم مسیل آزادسازی شد، همچنین یادآور شد: پیرو شکایت مطرح شده در خصوص تصرف بستر و حریم نهر عمومی در شهر کیلان، با صدور دستور قضایی و نظارت کارشناسان این امور، آزادسازی بستر و حریم نهر با تخریب حدود 100 متر دیوار به همکاری نیروی انتظامی و شهرداری کیلان به انجام رسید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب  دماوندبر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 

 


    صرفه جویی بیش از یک میلیون مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی در ورامین 2018-02-03
مدیر امور منابع آب ورامین گفت: با انسداد 13 حلقه چاه غیرمجاز از برداشت سالانه بیش از یک میلیون و 84 هزار هزار متر مکعب آب از آبخوان های ورامین جلوگیری می شود و بدین ترتیب از مصرف این میزان آب صرفه جویی به عمل می آید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن زحمتکش" با بیان مطلب فوق افزود: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی 13 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 487 متر و آبدهی 74 لیتر بر ثانیه در اراضی محدوده عملکرد امور آب ورامین پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین افزود: با انجام این عملیات از خروج  یک میلیون و 84 هزار و 147 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب ورامین تصریح کرد: همچنین طی دو هفته گذشته دو مورد جمع آوری منصوبات غیرمجاز و جلوگیری از اضافه بهره برداری با حجم آب صرفه جویی شده 7/137 هزار متر مکعب صورت گرفت.

وی بیان کرد: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

زحمتکش در پایان خاطر نشان کرد: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب ورامین بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می کند.

 


    برگزاری دوره تربیت و تعالی برای اجرای برنامه های ابلاغی در مشهد مقدس2018-02-03
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران از برگزاری دوره تربیت و تعالی برای اجرای برنامه های ابلاغی سال آینده در مشهد مقدس با حضور 16 نفر از اعضای شورای این حوزه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، احمد خسروی با اعلام خبر فوق افزود: برابر ابلاغ مرکز بسیج وزارت نیرو آموزش تخصصی فرماندهان حوزه ها و اعضای شورا حوزه های تابعه از سوم تا پنجم بهمن سال جاری  در مرکز آموزشی سپاه مشهد مقدس برگزار گردید.

وی با اشاره به این که در این دوره 16 نفر از اعضا شورای حوزه مقاومت بسیج شرکت کردند گفت: طی این دوره آموزشی برنامه های سال آینده بسیج ابلاغ و برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شد.

وی در پایان گفت: موضوعات فرهنگی ، حفاظت از تاسیسات و اماکن مهم ، پویش و پایش بسیج مهندسین و همچنین برگزاری اردوهای جهادی از مهمترین برنامه های حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران در سال آینده است.

 


    آزادسازی 31 هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان-خاوه2018-02-03
مدیر امور منابع آب ورامین گفت: 31 هزار متر مربع از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان خاوه با هوشیاری اکیپ گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی رفع تصرف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، حسن زحمتکش با بیان مطلب فوق اظهار داشت: طبق گزارش گشت واحد آب‌های سطحی این امور هنگام بازدید از منطقه ورامین مشخص گردید که یکی از شرکت های کشت و صنعت ضمن انجام فعالیت های غیر قانونی بخشی از اراضی منطقه را تصرف نموده که اخطاریه لازم قانونی با قید فوریت توسط واحد آب های سطحی امور منابع آب ورامین  به نامبرده ابلاغ شد.

وی افزود:  با پیگیری های انجام شده توسط این امور و اعلام آمادگی شرکت متخلف و با هزینه خود مسیر انتقال پساب مسدود که با این اقدام مساحتی حدود 31000 متر مربع از بستر و  حریم نهر طبیعی طغان - خاوه در محدوده شهرستان ورامین آزاد سازی و رفع تصرف گردید و از آسیب به منابع آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آمد.

مدیر امور منابع آب ورامین با بیان اینکه گروه های گشت و بازرسی با هوشیاری کامل در منطقه حضور دارند اظهار داشت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب آلودگی منابع آب و تصرف حریم و بستر رودخانه ها  تخلف بوده و با قاطعیت با آن برخورد می شود.

وی در پایان ضمن هشدار به متخلفان خاطرنشان کرد: هر گونه حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز ، احداث سازه در بستر و حریم رودخانه ها و همچنین برداشت غیرمجاز شن و ماسه جرم محسوب شده و امور منابع آب ورامین  با همکاری دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی برخور قاطع خواهد کرد.

 


« 1 2 3 4 » Page: