Friday, 20 Tir 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

    از برداشت غیر مجاز سالانه بیش از 2 میلیون متر مکعب آب جلوگیری شد2018-04-17
مدیر امور منابع شهرستان اسلامشهرگفت: از برداشت سالانه غیر مجاز بیش از 2 میلیون متر مکعب آب سطحی با قلع و قمع ایستگاه های پمپاژ ثابت وسیار در رودخانه کن جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "منصور مردانی" با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی آب سطحی و اخذ دستور مقام قضایی طی هفته گذشته 4 دستگاه پمپ دیزلی جمع آوری و به پارکینگ تحت نظر نیروی انتظامی منتقل و همچنین یک دستگاه پمپ پلمپ و تعداد 4 ایستگاه پمپاژ ثابت وسیار قلع وقمع  شد.

وی با بیان اینکه طی هفته گذشته با قلع و قمع ایستگاه های پمپاژ ثابت وسیار در رودخانه کن از برداشت سالانه بیش از 2 میلیون مترمکعب آب جلوگیری شد، تصریح کرد: همچنین با انسداد دو حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور نیز از برداشت سالانه حدود 141 هزار متر مکعب آب  از سفره های زیرزمینی ممانعت به عمل آمد.  

 مردانی با اشاره به اینکه اقدامات این امور در راستای سیاست های ابلاغی و اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی بوده است، افزود: این تعداد چاه ها در مجموع 115 متر عمق و 9 لیتر بر ثانیه آبدهی داشته است.

مدیر امور منابع آب اسلامشهر تصریح کرد: طی این مدت 10 مورد کنترل بهره برداری، 10 مورد چاه غیر مجاز شناسایی و منجر به صدور اخطاریه گردید و همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب دو دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام  شد.

مردانی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت آب منطقه ای تهران و به تبع آن امور منابع آب اسلامشهر به عنوان یک دستگاه حاکمیتی وظیفه حفظ و صیانت از منابع آب را برعهده داشته و با هرگونه تخلف در بخش آب سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    پنج حلقه چاه غیر مجاز در فیروزکوه پر و مسلوب المنفعه شد2018-04-17
مدیر امور منابع آب فیروزکوه از پرو مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با اعلام مطلب فوق گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی  پنج حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 135متر و دبی 10.5  لیتر در ثانیه  در  اراضی امیریه و سیمین دشت پرومسلوب المنفعه گردید.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج 157 هزار و 964  مترمکعب آب در سفره های آب زیرزمینی این امورجلوگیری شده است.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب فیروزکوه بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    از برداشت بیش از 119 هزار متر مکعب آب در شهرری جلوگیری به عمل آمد2018-04-17
مدیر امور آب شهرری از پر و مسلوب المنفعه شدن 7 حلقه چاه در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حمیدرضا حسینی" با اعلام مطلب فوق گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی 7 حلقه چاه غیر مجاز از 25 اسفند ماه 96 لغایت 25 فروردین ماه 97  در مجموع  به عمق 316 متر و دبی 13 لیتر در ثانیه  در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه گردید.

وی با بیان اینکه این اقدام در جهت صیانت از منابع آبی و طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی انجام شده است، تصریح کرد: با پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های مذکور از خروج 119  هزار و 160 مترمکعب آب  در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری شده است.

مدیر امور آب  شهرری همچنین با بیان اینکه دو حلقه چاه غیر مجاز نیز شناسایی شده است، افزود: یک دستگاه حفاری غیر مجاز نیز  توقیف  و 25 اخطاریه طی این مدت صادر شده است.

وی ادامه داد: 11 حکم قضایی نیز اخذ و  23 حلقه چاه مورد کنترل و بهره برداری قرار گرفته است.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرری بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    جمع آوری ایستگاه های پمپاژ ثابت و سیار غیرمجاز در محدوده عملکرد اسلامشهر2018-04-16
مدیر امور منابع آب اسلامشهر از جمع آوری تعدادی ایستگاه پمپاژ ثابت و سیار در محدوده عملکرد اسلامشهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "منصور مردانی" با بیان مطلب فوق اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای تهران و به تبع آن امور منابع آب اسلامشهر به عنوان یک دستگاه حاکمیتی وظیفه حفظ و صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی را برعهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه رودخانه ها به عنوان شریان های حیاتی وظیفه تغذیه  آب های زیرزمینی و همچنین تامین حق آبه بهره برداران مجاز را برعهده دارند گفت: متاسفانه برخی اوقات، تعدادی افراد نا آگاه و سودجو بدون رعایت قوانین و مقررات نظام حاکم با احداث ایستگاه پمپاژ ثابت و سیار و ایجاد آب بند علاوه بر تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها اقدام به برداشت آب به صورت غیر مجاز می کنند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر تضییع حقوق بهره برداران مجاز موجب اخلال در گذر طبیعی آب شده که در همین راستا برای مقابله با 10 مورد برداشت غیرمجاز دستور قضایی لازم از سوی منابع آب اسلامشهر اخذ شد.

مدیر امور منابع آب اسلامشهر با بیان اینکه اکیپ های گشت و بازرسی در محدوده عملکرد این امور فعال است گفت: تمام تخلفاتی که در بخش آب های سطحی و زیرزمینی صورت می گیرد رصد شده و اخطاریه های لازم در اسرع وقت به متخلفان داده می شود.

وی هدف از انجام این اقدامات را صیانت از منابع آب عنوان کرد و در پایان گفت: لازمه مدیریت منابع آب نظارت کامل بر منابع آب سطحی و زیرزمینی است چراکه برداشت غیرمجاز عملا سفره آب های زیرزمینی و منابع اب سطحی را تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی  فراوانی ایجاد می کند که امور منابع آب اسلامشهر با همکاری دستگاه قضایی به منظور پیشگیری از هرگونه مشکل با قاطعیت با متخلفان برخورد می کند.

 


    جلوگیری از برداشت بیش از 81 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در تهران بزرگ2018-04-16
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی هفته گذشته با انسداد 2 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود 81 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی هفته گذشته  2 حلقه چاه غیرمجاز در مجموع به عمق 85 متر و با دبی 5 لیتر برثانیه  پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 81 هزار متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تصریح کرد: ضمناً طی این مدت 4 مورد کنترل بهره برداری ، 10 مورد چاه غیر مجاز شناسایی و منجر به صدور اخطاریه گردید و همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب 4 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام گردید.

نیکنام با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    دو حلقه چاه غیر مجاز در دماوند پر و مسلوب المنفعه شد2018-04-16
سرپرست امور منابع آب دماوند گفت: دو حلقه چاه غیر مجاز در دماوند پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حمیدرضا حسینی" با اعلام مطلب فوق گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی دو حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 90 متر و دبی 5.2 لیتر در ثانیه در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه گردید.

وی ادامه داد: با پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های مذکور از خروج 49 هزارو 500  مترمکعب آب از دشت هومند آبسرد جلوگیری شده است.

سرپرست امور آب دماوند همچنین افزود: ادوات توقیفی یک حلقه چاه غیر مجاز که در حال حفاری بوده توقیف و به پارکینگ امور آب منتقل گردید.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    ارتقاء سلامت اداری و نحوه خدمت رسانی به مردم در سال جدید2018-04-15
دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی شرکت آب منطقه ای تهران بر ارتقا سلامت اداری و نحوه خدمت رسانی به مردم در سال جدید تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا سنجری نیا"  در اولین  جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی اظهار داشت: سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی موضوعی است که به صورت مستمر در دستور کار ارکان مختلف شرکت وجود دارد و موضوعی نیست که از دستور کار خارج شود.

وی افزود: مادامی که نیروی انسانی و ارباب رجوع در شرکت وجود دارد باید موضوعات مربوط به سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با جدیت دنبال شود.

مشاور مدیرعامل با اشاره به اینکه منابع انسانی از ارکان مهم مربوط به سلامت اداری مربوط می شود ، تصریح کرد: اهتمام هرچه بیشتر در توانمندسازی کارکنان موجب رشد انگیزه کارکنان و در نتیجه تحقق بهتر اهداف طرح تکریم ارباب رجوع می شود.

وی با بیان اینکه توجه به مطالبات قانونی منابع انسانی همواره مورد توجه مدیریت ارشد شرکت بوده است، گفت:  همکاران می توانند در چهارچوب نظام پیشنهادات با ارائه نظرات خود به پیشرفت و بالندگی شرکت کمک کنند.

سنجری نیا ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی با مساعدت و توجه خاص مدیریت عامل شرکت در جهت سلامت اداری صورت گرفته است که به عنوان نمونه می توان به پرداخت همزمان حقوق کلیه کارکنان شرکت اشاره کرد.

وی یادآور شد: با همکاری تمامی حوزه های مرتبط  تلاش ها در کمیته سلامت اداری جهت دستیابی حداکثری به توانمندسازی، ارتقا انگیزه و سلامت اداری جهت نیل به اهداف مورد نظر موضوع ماموریت شرکت صورت می گیرد.

در پایان نیز مدیران و کارشناسان ستاد و امورات تابعه به تشریح برنامه های خود در سال جاری جهت تحقق اهداف طرح تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی پرداخته و چالش های پیش رو را بررسی کردند.

 


    توقیف یک دستگاه حفاری ضربه ای در امور آب رباط کریم2018-04-15
مدیر امور منابع آب رباط کریم از توقیف یک دستگاه حفاری ضربه ای خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران،  " علیرضا مصطفی پور "با اعلام این خبر اظهار کرد : باتلاش پرسنل گشت وبازرسی این امور و با اخذ دستور قضایی از حفر چاه غیر مجاز توسط شهرداری صالحیه  در اراضی صالحیه از توابع بهارستان  جلوگیری به عمل آمد.

 وی با بیان اینکه این توقیف دستگاه حفاری در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی انجام شده است،  تصریح کرد: دستگاه حفاری مذکور به پارکینگ امور منتقل شد.

 مصطفی پور در پایان خاطر نشان کرد: امور آب رباط کریم به عنوان متولی منابع آب در حوزه عملکرد شهرستان ونماینده شرکت آب منطقه ای تهران بر اساس قانون باهرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی  بااهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    پر و مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز در شهریار2018-04-15
مدیر امور منابع آب شهریار گفت: با پر و مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز در هفته گذشته از برداشت بیش از 247 هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری می شود .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "وحید مرادی نسب" با بیان مطلب فوق افزود: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی پنج حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 146 و آبدهی 12.5 لیتر بر ثانیه در اراضی محدوده عملکرد امور آب شهریار پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین افزود: با انجام این عملیات از خروج 247 هزار و 500 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب شهریار خاطر نشان کرد: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

مرادی نسب در پایان خاطر نشان کرد: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب شهریار بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 

 


    توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز 2018-04-15
مدیر امور منابع آب ورامین از توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن زحمتکش" با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت این امور و همکاری واحد حقوقی طی هفته گذشته یک مورد حفاری غیرمجاز در اراضی توابع شهرستان ورامین شناسایی و با اخذ دستور قضایی از ادامه حفاری ممانعت بعمل آمده که در نتیجه آن یک دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف و به پارکینگ امور منابع آب ورامین منتقل شد.

 وی با بیان اینکه طی این مدت نیز دو حلقه چاه غیر مجاز توسط کارشناسان گشت و بازرسی شناسایی گردید گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب،کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

زحمتکش در پایان خاطر نشان کرد: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب ورامین بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می کند.

 


    جلسه شورای هماهنگی آب در شهرستان پاکدشت تشکیل شد2018-04-15
مدیر منابع آب پاکدشت از برگزاری جلسه شورای هماهنگی آب در محل امور منابع آب این شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب  منطقه ای تهران،  " محمد داودی"  با اعلام این مطلب اظهار کرد:  طی هماهنگی های به عمل آمده با دفتر نماینده محترم مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی ، فرمانداری ، ادارات آبفا و آبفار و حضور مدیران آب شهرستان جلسه ای برگزار گردید ک طی آن مسائل ، مشکلات و بحران آب در منطقه پاکدشت در راستای اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی آب زیرزمینی با هدف اطلاع رسانی از وضعیت منابع آب زیرزمینی مطرح  شد.

داودی  تاکید کرد:  با درک مسئله بحران منابع آب زیرزمینی و آشنایی با پدیده فرونشست زمین بدلیل برداشت های بی رویه و غیر اصولی از سفره های آب زیرزمینی ، ضرورت مدیریت شرکت های آبفار و آبفا در ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و  حکمرانی در بخش مصرف آب ضرورت می یابد .                                                      

مدیر امور آب پاکدشت در پایان اظهار امیدواری کرد: برگزاری نشست های دوره ای در هر فرصت زمانی و مکانی درخصوص تحقق پروژه های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از درک صحیح ، وضعیت بحرانی و  محدودیت شدید آب در دشت ورامین با مشارکت و حضور قشرهای مختلف توسط امور منابع آب پاکدشت دنبال خواهد شد تا همگی اقشار دست به دست هم منابع موجود و حیاتی آب را حفظ و مدیریت نمائیم .

 


    شش حلقه چاه غیر مجاز در دماوند پر و مسلوب المنفعه شد2018-04-10
سرپرست امور منابع آب دماوند از پرو مسلوب المنفعه شدن شش حلقه چاه غیر مجاز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حمیدرضا حسینی" با اعلام مطلب فوق گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی  شش حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 90 متر و دبی 5.2  لیتر در ثانیه  در محدوده عملکرد این امور پرومسلوب المنفعه گردید.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج 102 هزار و 960 مترمکعب آب از دشت دماوندجلوگیری شده است.

حسینی با بیان اینکه 10 حلقه چاه غیر مجاز نیز  شناسایی  شده است، تصریح کرد: ادوات توقیفی یک حلقه چاه غیر مجاز  نیز که در حال حفاری بوده توقیف و به پارکینگ امور آب منتقل گردید.

سرپرست امور منابع آب دماوند در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    جلوگیری از اضافه برداشت بیش از 99 هزار متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی در ایام کشیک نوروزی2018-04-08
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: با اقدامات صورت گرفته در ایام نوروز 1397 از برداشت بیش از 99 هزار مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: به منظور جلوگیری از بهره برداری های غیر قانونی از منابع آب های زیر زمینی، با تلاش اکیپ گشت و بازرسی آب های زیرزمینی  امور در ایام تعطیلات نوروزی در بخش آب های زیرزمینی یک مورد تقلیل منصوبات چاه مجاز در محدوده عملکرد این امور انجام شده است،که طی این اقدام از برداشت سالیانه بیش از 99 هزار مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری بعمل آمد.

نیکنام افزود: اکیپ گشت و بازرسی از منابع آّب های سطحی این امور با نظارت مستمر خود، از بستر رودخانه های محدوده عملکرد حفاظت کرده و اجازه هیچگونه دخل و تصرف به افراد سودجو را نخواهد داد و این امور با هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه های محدوده بدون هیچ گونه اغماض برخورد قاطع خواهد کرد.

وی با اشاره به ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    پر و مسلوب المنفعه شدن 62 حلقه چاه غیر مجاز در شهریار2018-04-07
مدیر امور منابع آب شهریار گفت: با پر و مسلوب المنفعه شدن 62 حلقه چاه غیر مجاز در سه ماهه پایانی سال گذشته از برداشت بیش از 2 میلیون و 668 هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "وحید مرادی نسب" با بیان مطلب فوق افزود: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی 62 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع با آبدهی 136.6 لیتر بر ثانیه در اراضی محدوده عملکرد امور آب شهریار پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین افزود: با انجام این عملیات از خروج دو میلیون و 668 هزار و 680 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب شهریار خاطر نشان کرد: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

مرادی نسب در پایان خاطر نشان کرد: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب شهریار بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    آیین گرامی داشت ولادت امام علی (ع) و روز مرد در امور منابع آب ورامین برگزار شد2018-04-07
آیین گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز مرد با حضور مدیر امور منابع آب جنوبشرق و همکاران آن امور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، آیین گرامیداشت سالروز ولادت باسعادت حضرت علی (ع) و تجلیل روز مرد با حضور مدیر امور منابع آب ورامین و جمعی از همکاران شاغل در آن امور برگزار شد.

 


    تقدیر مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب از کارشناسان حقوقی امور منابع آب اسلامشهر و پاکدشت2018-04-07
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با اهداء لوح های تقدیر جداگانه از کارشناسان حقوقی امور منابع آب اسلامشهر و پاکدشت تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "غلامرضا مدنیان" مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با اهداء لوح های تقدیر جداگانه از آقایان "علیرضا حیدری" ، "حمیدرضا شیرانلی" و "عادل پورآقاجان" از کارشناسان حقوقی امور منابع آب اسلامشهر و آقایان "شاهرخ صابری" و "مجتبی پدرپور" از کارشناسان حقوقی امور منابع آب پاکدشت تقدیر کرد.

در این تقدیرنامه آمده است:

آب به عنوان مهمترین عطیه الهی گوهر گران بهایی است که قدر و منزلت آن را باید به شکل جدی در صیانت از آن در اشکال مختلف پاس داشت. صنعت آب کشور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، همواره سعی در ارائه خدمات پایدار در دسترس، بهینه و مطلوب به همه مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران مختلف داشته است. استمرار این خدمات ممکن نیست مگر آن که در حوزه خدمات حقوقی با دقت نظر حقوق و منافع دولت و بهره‌برداران در تمامی ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که بر اساس ارزیابی های به عمل آمده خدمات جنابعالی در عرصه فعالیت‌های حقوقی موجب هم افزایی و ارتقای سطح ارائه خدمات در این بخش شده ضمن تشویق کتبی با درج در پرونده این لوح تقدیر به رسم یادبود به جنابعالی اهدا می گردد.در طلیعه نوروز باستانی ۱۳۹۷ با تبریک فراوان این ایام خجسته، از خداوند منان آرزوی سلامتی، بهروزی و کامیابی جنابعالی و خانواده محترم را مسئلت می نمایم.

غلامرضا مدنیان

مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران

 


    تست بهره برداری از قابلیت های سامانه جامع اطلاعات مکان محور در امور منابع آب ورامین2018-04-04
مدیر امور منابع آب ورامین از تست بهره برداری از قابلیت های سامانه جامع اطلاعات مکان محور (WebGIS)در امور منابع آب ورامین در این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن زحمتکش" با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مسئول پروژه WebGIS از معاونت برنامه ریزی شرکت به همراه نماینده شرکت مشاور فرا عمران نگار با حضور در محل امور منابع آب ورامین نسبت به نصب و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مکان محور آب تهران (WebGIS) اقدام کرد.

 وی با بیان اینکه سامانه مذکور از طریق پورتال شرکت برای همکاران قابل دسترسی است افزود: این سامانه در برگیرنده کلیه اطلاعات دارای بعد مکانی نظیر داده­ های مربوط به سدها، مجاری آب های سطحی، چاه­ های مطالعاتی و بهره برداری، داده­ های هواشناسی و بارش و غیره می باشد.

مدیر امور منابع آب ورامین تصریح کرد: با راه اندازی سامانه WebGIS ،همکاران جهت دریافت اطلاعات فنی مربوط به حوزه فعالیت خود نیازمند انجام فرآیند اداری سابق نبوده و به راحتی از طریق این سامانه می توانند بخش اعظم اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

وی در پایان گفت: همچنین در خصوص بهره برداری و استفاده از این سامانه، جلسه­ای آموزشی توسط مدیر پروژه (دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای تهران) و نماینده شرکت مشاور برای کارشناسان این امور برگزار گردید.

 


    اخذ سند مالکیت برای بخش سوم از بستر رودخانه دلیچای2018-04-04
سرپرست امور منابع آب دماوند از اخذ سند مالکیت برای بخش سوم از بستر رودخانه دلیچای خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حمید رضا حسینی" با اعلام خبر فوق اظهار داشت:  پس از اخذ دو سند مالکیت برای 30.6 هکتار از اراضی بستر رودخانه دلیچای، سند سوم به مساحت 14.7  هکتار نیز صادر و از اداره ثبت اسناد و املاک دماوند اخذ گردید.

وی همچنین ادامه داد: در راستای اجرای مفاد ماده 9 قانون جامع حدنگار و ماده 21 قانون ثبت و با پیگیری‌های همکاران واحد آب‌های سطحی امور منابع آب دماوند سند مالکیت قسمت دیگری از بستر رودخانه دلیچای به مساحت 146 هزار و 903 مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو - شرکت آب منطقه‌ای تهران توسط اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادر و تحویل این امور گردید.

وی با بیان اینکه بر این اساس مجموع اسناد صادره برای بستر رودخانه‌ها در شهرستان دماوند به 45.3 هکتار رسیده است، یادآور شد: بر اساس نقشه‌های تهیه شده برای بستر رودخانه دلیچای که به اداره ثبت اسناد و املاک دماوند تحویل شده است، با تکمیل اسناد مربوطه، مالکیت مساحتی بالغ بر 117 هکتار به وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای تهران منتقل خواهد شد.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: افرادی که در نزدیکی حریم و بستر رودخانه ها معامله ملکی انجام می دهند، حتما پیش از انجام معامله استعلام های لازم را از امور منابع آب دماوند اخذ کنند تا در آینده دچار هیچگونه ضرر و زیان نشوند.

 


    تقدیر مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب از کارشناسان حقوقی امور منابع آب دماوند2018-04-04
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با اهداء لوح های تقدیر جداگانه از کارشناسان حقوقی امور منابع آب دماوند تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "غلامرضا مدنیان" مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با اهداء لوح های تقدیر جداگانه از آقایان"حمید شاه منصوری"  و "مصطفی جویه" از کارشناسان حقوقی امور منابع آب دماوند تقدیر کرد.

در  این تقدیرنامه آمده است:

آب به عنوان مهمترین عطیه الهی گوهر گرانبهایی است که قدر و منزلت آن را باید به شکل جدی در صیانت از آن در اشکال مختلف پاس داشت. صنعت آب کشور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، همواره سعی در ارائه خدمات پایدار در دسترس، بهینه و مطلوب به همه مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران مختلف داشته است. استمرار این خدمات ممکن نیست مگر آن که در حوزه خدمات حقوقی با دقت نظر حقوق و منافع دولت و بهره‌برداران در تمامی ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که بر اساس ارزیابی های به عمل آمده خدمات جنابعالی در عرصه فعالیت‌های حقوقی موجب هم افزایی و ارتقای سطح ارائه خدمات در این بخش شده ضمن تشویق کتبی با درج در پرونده این لوح تقدیر به رسم یادبود به جنابعالی اهدا می گردد.در طلیعه نوروز باستانی ۱۳۹۷ با تبریک فراوان این ایام خجسته، از خداوند منان آرزوی سلامتی، بهروزی و کامیابی جنابعالی و خانواده محترم را مسئلت می نمایم.

غلامرضا مدنیان

مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

 


    دیدار نوروزی مدیرعامل و معاونان شرکت با همکاران2018-04-03
دیدار نوروزی مدیرعامل و معاونان شرکت با همکاران امروز در تالار آبگینه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، دیدار نوروزی مدیرعامل و معاونان با همکاران شرکت امروز صبح در تالار آبگینه برگزار شد.

 


« 1 2 3 » Page: