|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

طرح مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی

این طرح در دو قالب کلی و چندین زیر پروژه اجرا میگردد: 1 – ]طرح های[ تعادل بخشی سفره های زیرزمینی پروژه مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی در سطح استان تهران (با هدف تعادل بخشی آبهای زیرزمینی به میزان 102 میلیون مترمکعب در سال) 2 - پروژه های تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی الف – پروژه تغذیه مصنوعی شماره 1 ورامین در پایین دست سد ماملو به میزان 50 میلیون متر مکعب در سال ب – پروژه تغذیه مصنوعی شماره 2 ورامین (جمال آباد) در انتهای کانال تهران – ورامین به میزان 12 میلیون متر مکعب در سال (نقطه A) ج - پروژه تغذیه مصنوعی شماره 3 ورامین در محدوده نهر طوغان به میزان 14 میلیون متر مکعب در سال د - پروژه تغذیه مصنوعی شماره 4 ورامین در محدود شوش آباد به میزان 35 میلیون متر مکعب در سال هـ - پروژه تغذیه مصنوعی دشت شهریار با بهره‏گیری از جریانهای سیلابی رودخانه کرج (با هدف تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی 48 میلیون مترمکعب در سال) ط- مطالعات تامین و انتقال آب به دشت شهریار :)با استفاده از تصفیه خانه های فاضلاب غرب استان تهران( انتقال 180 میلیون متر مکعب درسال ازپساب تولیدی تصفیه خانه های غرب استان تهران جهت مصارف کشاورزی درفصول زراعی وتغذیه مصنوعی آبخوان درفصول غیرزراعی نمایی ازمنطقه ورامین و حوضچه های تغذیه مصنوعی مجموع هدف پروژه های تغذیه مصنوعی اجرا شده در مقطع فعلی 159 میلیون مترمکعب در سال است.


  تاریخ شروع
1 فروردین 1384
  تاریخ پایان
29 اسفند 1400
  اعتبار کل پروژه
319,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 57%)
 

 

1- پروژه تعادل بخشی

تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح:

با توجه به وضعیت بحرانی افت سطح آب زیرزمینی و وقوع بالغ بر شش میلیارد متر مکعب کسری حجم آبخوانهای کشور که به زیر ساخت های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور خسارتهای جبران ناپذیری را تحمیل می کند و نیز به منظور اجرای مفاد بند الف ماده 140 قانون برنامه پنجم توسعه، بند 2 راهبردهای توسعه بلند مدت کشور و بند 6 مصوبه شورای عالی آب که وزارت نیرو را مکلف نموده است در طول برنامه پنجم توسعه  25% از کسری حجم مخازن آب زیرزمینی را جبران نماید، علاوه بر اجرای پروژه های سازه ای مانند تغذیه مصنوعی و احداث بند بر مسیر مسیل ها و رودخانه ها، نیاز به مدیریت غیرسازه ای به منظور حفظ و حراست از منابع ارزشمند و استراتژیک آب زیرزمینی می باشد.به طوری که با توجه به تشدید پدیده خشکسالی در کشور و وقوع فرونشست های متعدد در مناطق مختلف، در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب کشور در تاریخ 25/06/93 طرح تعادل بخشی تحت عنوان طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب مجدداً مورد تصویب قرار گفت.

 در این راستا دست اندرکاران مدیریت منابع آب کشور با توجه به اهمیت موضوع تلاش فراوانی در جهت انجام وظایفی هماهنگ و بهم پیوسته در قالب طرح تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی با محوریت تعادل بخشی منابع و مصارف نموده است؛ لذا برای تحقق اهداف مذکور در صورت انجام یکسری اقدامات مرتبط با هم و همزمان از جمله تشکیل تیمهای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)، انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز،کنترل و نظارت با نصب کنتورهای هوشمند حجمی، ایجاد تشکلهای آب بران آب زیرزمینی و اطلاع رسانی می توان به طور مستقیم و غیر مستقیم در افزایش توان آبدهی منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از افزایش روند افت سطح آب جلوگیری نمود. با توجه به افت شدید آبهای زیرزمینی در دشتهای واقع در محدوده شرکت آب منطقه ای تهران و به منظور جبران افت آبهای زیرزمینی و تقویت سفره ها؛ طرح تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی با لحاظ جنبه های مختلف فنی و غیرفنی نسبت به تعریف محورهای مختلف از جمله طرح تعادل بخشی این منابع آبی در حال اجرا می باشد.

اهداف طرح تعادل بخشی:

با توجه به سیمای طرح و افت شدید آبهای زیرزمینی در دشتهای واقع در محدوده شرکت آب منطقه ای تهران؛ هدف اصلی این طرح جبران افت آبهای زیرزمینی و تقویت سفره ها می باشد که در راستای رسیدن به این هدف، اقدامات زیر انجام می شود.

1. حضورمستمر گروه های گشت و بازرسی در مناطق تعیین شده

2. به روز نمودن آمار و اطلاعات منابع آب زیرزمینی و ایجاد بانک اطلاعات منابع آب زیرزمینی و اسکن اوراق پرونده ها

3. شناسایی چاه های غیر مجاز و دارای اضافه برداشت

4. انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت  

5. .جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز

7. نظارت بر فعالیت دستگاه های حفاری در منطقه

9. اطلاع رسانی و تحویل هر نوع اطلاعیه، پوستر، بروشور و غیره به مالکین چاه ها

10. تهیه و نصب کنتورهای هوشمند حجمی

11. مطالعات تعادل بخشی بیلان آب زیرزمینی دشتهای ممنوعه و بحرانی و ...

مشخصات فنی:

 

اجزا و پروژه های اصلی طرح طبق موافقنامه شامل موارد زیر می باشد که برخی از آنها در حال اجرا می باشند و برخی مربوط به سالهای آتی می باشد.

 • خرید و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق (3831 دستگاه)
 • ادامه فعالیت تیمهای گشت و بازرسی آبهای زیرزمینی: 30 مورد 
 • خرید تجهیزات و انسداد چاههای غیرمجاز : 24000 حلقه   
 • اجرای برنامه های اطلاع رسانی: 3 مورد
 • مطالعات مربوط به جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه        
 • خرید و استقرار سیستم جامع بانک اطلاعات حفاظت و بروز نمودن آمار و اطلاعات و پیاده سازی سیسم  GIS
 • بررسی و بازنگری مطالعات قبلی تشکل آب بران و اجرای شرح خدمات تهیه شده برای پیاده سازی مدل مدیریت مشارکتی در یک دشت
 • انجام مطالعات تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاههای کشاورزی در دشتهای ممنوعه: یک دشت
 • انجام مطالعه تهیه مدلهای کمی ، کیفی و مدیریتی آبخوانها: 2 مورد  
 • پهنه بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین: 2 محدوده
 • ساماندهی شرکت های حفاری

 

 

موقعیت جغرافیایی طرح: در سطح استان

 

 

 

عنوان پیمان

نام مشاور

انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان تهران

جامع کار سپاهان

انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی استان تهران

آب شیله

انجام خدمات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی

مرکز توسعه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی هنری فتوت

خدمات مدیریت و نظارت بر اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور

مهندسین مشاور دزآب- پاراب فارس و آب خاک تهران در سه منطقه عملیاتی

 

پیمانکاران:

 

عنوان پیمان

نام پیمانکار

عملیات انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده غرب استان تهران

طرح و اجرا ماندگار

عملیات انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده غرب استان تهران

افروغ بنا

تامین، تهیه و نصب کنتورهای هوشمند حجمی آب ولتمن (WI) با قابلیت اتصال به کنتورهوشمند برق (فهام) در محدوده دشت ورامین و پاکدشت

شرکت تعاونی دانش بنیان دقت آزمایان سانا

تامین، تهیه و نصب کنتورهای هوشمند حجمی آب (الکترومغناطیس) با قابلیت اتصال به کنتور هوشمند برق (فهام) در محدوده دشت ورامین و پاکدشت

ایران مدار

 

 

هزینه انجام شده تاکنون: 319.048میلیون ریال

سال شروع مطالعات:  1384

سال شروع عملیات اجرایی: 1386

پیش بینی زمان خاتمه طرح: 1399 (این طرح مجدداً تا سال 1404 تمدید خواهد شد)

 

 

تقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی

 

تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند آب و برق

 

 

 

 

 

 

 

انسداد چاه های غیرمجاز

 

 

 

2- مطالعه و اجرای طرح‏های تغذیه مصنوعی

الف- پروژه تغذیه مصنوعی شماره 4 ورامین 

تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح:

در سالیانه گذشته به دلیل وقوع خشکسالی های متعدد و کمبود آبهای سطحی، استفاده ازآب زیرزمینی با افزایش چشمگیری مواجه شده  و باعث پائین افتادن سطح آب زیرزمینی گردیده که این امر مسئولین امر را متوجه اقداماتی در جهت جبران افت سفره های آب زیرزمینی نموده که اجرای پروژه تغذیه مصنوعی شماره 4ورامین در این راستا میباشد.

اهداف :

-تغذیه سفره آب زیرزمینی دشت ورامین( در شمال شهرستان ورامین)  به میزان حداکثر 35 میلیون متر مکعب در سال  با استفاده بهینه از آبهای  مازاد بویژه در فصل بهارازکانال انتقال آب تهران-ورامین

- جلوگیری از فرونشست زمین در منطقه 

مشخصات فنی و اجزا :

این طرح شامل 14 حوضچه (2 حوضچه رسوبگیر و 12 حوضچه تغذیه) با مجموع سطح62 هکتار وتعداد15 سازه  سرریز بتنی از جنس سنگ و سیمان بعلاوه یک سازه بتنی آبگیرمیباشد.ظرفیت دبی ورودی در این پروژه 3 متر مکعب در ثانیه و حداکثر حجم قابل نفوذ 35 میلیون متر مکعب در سال میباشد.

 

 

موقعیت جغرافیایی پروژه تغذیه مصنوعی شماره 4 ورامین

 

 

 

 

مشاوران:

عنوان پیمان

نام مشاور

مطالعات مرحله اول و دوم حوضچه‏های ورامین

مهندسین مشاورپویند آب

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تغذیه مصنوعی 3 و 4 ورامین

مهندسین مشاور آب ورزان

 

 

 

پیمانکاران:

عنوان پیمان

نام پیمانکار

عملیات اجرایی تغذیه مصنوعی شماره 4 دشت ورامین

سارپ سازه

 

 

 

 

برآوردهزینه های اجرای طرح:  740 میلیون ریال

هزینه انجام شده تاکنون:           000ر6 میلیون ریال

سال شروع مطالعات: 1383

سال شروع عملیات اجرایی: 1390

زمان خاتمه طرح: 1395

 

نمایی از پروژه:

 

 

 

 

نمایی از پروژه تغذیه مصنوعی شماره 4 ورامین

 

طرح مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی

ب- پروژه مطالعاتی تغذیه مصنوعی شماره 3 ورامین

تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح:

در سالیانه گذشته به دلیل وقوع خشکسالی های متعدد و کمبود آبهای سطحی، استفاده از آب زیرزمینی با افزایش چشمگیری مواجه شده  و باعث پائین افتادن سطح آب زیرزمینی گردیده که این امر مسئولین امر را متوجه اقداماتی در جهت جبران افت سفره های آب زیرزمینی نموده که اجرای پروژه تغذیه مصنوعی شماره 3ورامین در این راستا میباشد.

اهداف :

 1. تغذیه سفره آب زیرزمینی دشت ورامین( در شمال شهرستان ورامین)  به میزان حداکثر 14 میلیون متر مکعب در سال  با استفاده بهینه از آبهای  مازاد بویژه در فصل بهارازکانال انتقال آب تهران-ورامین
 2. جلوگیری از فرونشست زمین در منطقه

مشخصات فنی:

این پروژه شامل 4 حوضچه (1 حوضچه رسوبگیر و 3 حوضچه تغذیه) با مجموع سطح19هکتار وتعداد4 سازه  سرریز بتنی از جنس سنگ و سیمان بعلاوه یک سازه بتنی کانال انتقال آب از سازه آبگیر میباشد.ظرفیت دبی ورودی در این پروژه 3.5 متر مکعب در ثانیه و حداکثر حجم قابل نفوذ 14 میلیون متر مکعب در سال می‏باشد.

موقعیت جغرافیایی :

این پروژه در کیلومتر 800+3 کانال AMX ورامین و شمال اراضی کشاورزی پیشوا و ضلع جنوبی جاده مامازند به شرف آباد در محدوده نهر طوغان واقع شده است .

 

 

موقعیت پروژه مطالعاتی تغذیه مصنوعی شماره 3 ورامین در محدوده نهر طوغان

 

 

مشاوران:

عنوان پیمان

نام مشاور

مطالعات تغذیه مصنوعی شماره 3 دشت ورامین

آب ورزان

 

 

 

پیمانکاران:

عنوان پیمان

نام پیمانکار

در مرحله مطالعه است

-

 

 

برآورد هزینه های اجرای طرح : 20،000          میلیون ریال

هزینه انجام شده تاکنون:           450     میلیون ریال

سال شروع مطالعات: 1394

سال شروع عملیات اجرایی: اسفند 95

پیش بینی زمان خاتمه طرح: اسفند 97

 

 

 

          طرح مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی

ج- پروژه تغذیه مصنوعی دشت شهریار

تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح:

رشد و توسعه روزافزون فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و نیاز شرب دشت‌های تهران و شهریار با توجه به رشد جمعیت و محدودیت‌های منابع آب تأمین‌کننده، همراه با بهره‌برداری‌های ناموزون و بی‌رویه از آب زیرزمینی و حذف آب‌های سطحی تغذیه‌کننده آبخوان، موجب افت سطح آب و در نتیجه کاهش حجم مخزن آبخوان شده و در شرایط حاضر علی‌رغم وجود پتانسیل‌های پراکنده، با معضل بحران مدیریت عرضه و تقاضای آب روبرو است.

دشت شهریار پیش از احداث سد مخزنی امیرکبیر بر روی رودخانه کرج، دارای منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل ملاحظه‌ای بوده است، به طوری که چشمه‌سارهای متعدد و قنوات پر آب در منطقه جریان داشته که پس از بهره‌برداری از سد مخزنی امیرکبیر و انتقال آن به شهر تهران، حقآبه کشاورزان این دشت از رودخانه کرج کاهش یافته و سیلاب‌های ورودی به دشت شهریار کم و بیش از بین رفته و به تبع آن، آبخوان دشت مهمترین منبع تأمین نیاز آبی منطقه شد. با کاهش منابع آب سطحی قابل دسترس و همچنین منابع تغذیه آبخوان دشت، تأمین نیازهای منطقه با مخاطرات جدی مواجه شده است.

مطالعات حاصل از تحلیل هیدروگراف‌های واحد دشت شهریار نشان‌دهنده افتی بیش از یک متر بر سال در ناحیه شمالی و مرکزی دشت می‌باشد که موجب کاهش قابل توجه حجم ذخیره آبخوان در سال‌های اخیر، اختلال در نحوه بهره‌برداری از چاه‌ها و همچنین وقوع فرونشست در برخی مناطق دشت شده است. بدین لحاظ حفظ تعادل آبخوان دشت شهریار مهمترین عامل در چشم‌انداز توسعه پایدار منطقه خواهد بود. در این راستا مطالعات علاج‌بخشی دشت شهریار درسال 1387 با هدف شناخت دقیق از مخاطرات منطقه و آبخوان دشت، الگوی توسعه و همچنین سیمای تأمین نیازهای آبی در سال‌های آتی از طرف شرکت آب منطقه‌ای تهران به این مهندسین مشاور واگذار شد.

 

اهداف:

- تغذیه سفره آب زیرزمینی منطقه دشت شهریار به جهت تأمین آب شرب و کشاورزی

- ساماندهی حاشیه رودخانه و حفظ و پاکسازی حریم بخشی از رودخانه کرج

- جلوگیری از فرسایش و تغییرات مداوم مسیر رودخانه در اثر وقوع جریان‌های سیلابی

- جلوگیری ازسوء استفاده و برداشت غیر مجاز بهره‌برداران و معدن‌داران از مصالح رودخانه‌ای

- تغذیه چاه‌های محدوده پروژه بخصوص مناطق گرم‌دره و جنوب کرج به جهت تأمین آب شرب و کشاورزی

- حجم قابل تغذیه سالانه 48 میلیون متر مکعب

مشخصات فنی و اجزای

-    احداث پنج خاکریز هلالی شکل مجموعاً به طول تقریبی 2700 متر

-        احداث شش سرریز و حوضچه آرامش از جنس بتن و قلوه‌سنگ با روکش بتن مسلح

-        احداث سازه مقسم و تثبیت بستر در سردهنه و بین شاخه‌های شادچای و کرج

-        ساماندهی دیواره‌های دو طرف رودخانه جمعاً به طول 6 کیلومتر

-        ساماندهی بستر رودخانه به طول 3 کیلومتر

-        احداث ساختمان‌ بهره‌برداری و نگهداری

موقعیت جغرافیایی

 

موقعیت جغرافیایی پروژه احداث تغذیه مصنوعی دشت شهریار با بهره‏گیری از جریانهای سیلابی رودخانه کرج

 

محدودة پروژه به طور کلی در حاشیة غربی شهر تهران بوده که از شمال غربی به شهر کرج، از غرب به ارتفاعات سیاه‌کوه، از شرق و شمال شرقی به شهر تهران و رودخانه کن، و از جنوب به رباط‌کریم محدود می‌شود موقعیت‌ پروژه تغذیه مصنوعی دربستر رودخانه کرج در محل تقاطع رودخانه کرج با پل راه آهن تبریز- تهران، تا خط لوله گاز عبوری از رودخانه کرج محدود گردید.

شیب متوسط رودخانه در این بازه حدوداً برابر با 1 درصد می‌باشد. عرض رودخانه در این بازه از 400  متر (در بالادست)، تا 700 متر (در پائین‌دست)، متغیر بوده، به طوری که عرض متوسط رودخانه را می‌توان معادل با 550 متر در نظر گرفت.

 

مشاوران:

عنوان پیمان

نام مشاور

انجام مطالعات تکمیلی مرحله اول ومطالعات مرحله دوم احداث تغذیه مصنوعی دشت شهریاربابهره گیری از جریانهای سیلابی رودخانه کرج

مهندسین مشاور یکم

 

 

پیمانکاران:

عنوان پیمان

نام پیمانکار

تغذیه مصنوعی دشت شهریار با استفاده از جریان‏های سیلابی رودخانه کرج

شرکت بهار دیمه

 

 

 برآورد هزینه های اجرای طرح: 120،000میلیون ریال

سال شروع مطالعات: 1389

سال شروع عملیات اجرایی: فروردین 92

پیش بینی زمان خاتمه طرح: 1399

 

 

  تاریخ ثبت : 18 فروردین 1398
 871
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 41
 • بیشترین بازدید همزمان : 321
 • بازدید امروز : 3,714
 • بازدید دیروز : 7,727
 • کل بازدید : 3,645,851
 • آخرین به روزرسانی : 1 تیر 1400 09:56:57
 • شناسه IP شما : 35.170.64.36

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
 • کدپستی : 1415615441
 • تلفن :
 • فاکس : 02188966555
 • پست الکترونیکی : info[at]thrw.ir
 • پیامک : 50002405
 • تلفن گویا : 0218455