|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

ارتقايي: ضرورت استفاده صحيح شهروندان تهراني از آب

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران كه به مناسبت فرا رسيدن هفته صرفه جويي آب در تحريريه روزنامه ايران حضور يافته بود با بيان اينكه بررسي ها نشان مي دهد كه ذخيره آبي كه پشت سد جمع آوري شده فقط تا شهريور امسال براي آب رساني شهر تهران كفاف خواهد داد،‌گفت: بايد به انتظار بارش هاي سال آبي جديد باشيم و اين موضوع هشداري براي كمبود آب در استان تهران است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه  اي تهران،‌ به نقل از روزنامه ايران، مهندس "خسرو ارتقايي" در پايان هفته صرفه جويي در منابع آب با حضور در دفتر روزنامه ايران و در گفتگو با خبرنگار اين روزنامه ، تاكيد كرد:‌ شهروندان تهراني بايد نسبت به مصرف بهينه آب اهتمام جدي داشته باشند و آب را درست مصرف كنند.

ارتقايي با اشاره به وجود 10 تا 11هزار حلقه چاه آب غيرمجاز از مجموع 37 هزار حلقه چاه غيرمجازي كه در استان تهران وجود دارد، متذكر شد: وزارت نيرو مخالف حفر هرگونه چاه هاي آب غيرمجاز است.

وي با اشاره به كاربرد آب چاه هاي غيرمجاز در شهر تهران كه براي پركردن آب استخر، آبياري فضاي سبز و كارواش ها مورد استفاده قرار مي گيرد ازشهروندان تهراني خواست تا براي اخذ پروانه بهره برداري اقدام كنند، چرا كه اين امكان مي تواند فرصتي براي ذخيره بيشتر آب شرب شهرتهران باشد.

چاه ها سدهاي زير زميني

ارتقايي با اشاره به اهميت وجود چاه ها به عنوان دومين عامل تامين آب، خاطرنشان كرد: 300 ميليون متر مكعب از آب استان تهران را چاه ها تامين مي كنند.

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران همچنين درباره پديده فرونشست زمين در استان تهران، اظهار كرد: درطول چند دهه گذشته، به علت افزايش استفاده از آب هاي زيرزميني و كاهش مقدار روان آب ها، شاهد افت سطح آب هاي زيرزميني بوده ايم، اين امر موجب شده تا سفره هاي زيرزميني كه از آن به عنوان سدهاي زير زميني ياد مي شود خالي شده و به اين ترتيب با كاهش فضاي خالي دانه هاي زمين كه در گذشته با آب پر مي شد به تدريج شاهد پديده فرو نشست زمين باشيم.

وي با اشاره به فرونشست زمين در دشت هاي هومند، قرچك، ورامين و جنوب شهر تهران اظهار كرد: بررسي هاي كارشناسان اين حوزه نشان مي دهد كه فقط با تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زير زميني وجلوگيري از برداشت آب غيرمجاز از چاه ها، مي توان جلوي رشد اين پديده خطرناك را گرفت.

رودخانه ها وسدهاي تهران براي شنا مناسب نيست

ارتقايي همچنين با اشاره به فرا رسيدن فصل گرما، شنا كردن در مخزن و درياچه سد ها را معضل ديگر شركت آب منطقه اي تهران برشمرد و درباره آن گفت: هرساله تعدادي از گردشگران كه به درياچه هاي سد نزديك مي شوند به علت بي دقتي يا شنا در آب سد، جان خود را از دست مي دهند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه سدها عمق زيادي داشته و سرماي آب مخزن سد به همراه شيب و عمق سدها موجب مي شود تا كارآزموده ترين شناگران نيز با مشكل مواجه شوند و گاه جان خود را از دست بدهند.

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران همچنين تاكيد كرد:  براي حفظ جان شهروندان فنس هاي كنار درياچه هاي سد به همراه تابلوهاي هشداردهنده نصب شده است، اما شهروندان عموماً توجهي به اين موارد نمي كنند.

ارتقايي همچنين يادآور شد: شنا كردن در آب درياچه هاي سدها علاوه بر خطرات بي شماري كه براي شناگران دارد، كيفيت و سلامت آب را نيز تحث تاثير قرار مي دهد و همين امر موجب مي شود تا وزارت نيرو به عنوان متولي آب به شدت با اين عمل مخالف باشد.

وي هشدار داد: هيچ يك از رودخانه هاي استان تهران و سدهاي آن براي شناكردن مناسب نيست.

ساخت و سازهاي شتابزده عامل تهديد رودهاي تهران

ارتقايي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه رشد ساخت و سازها در تهران را مي‌توان مهمترين عامل تهديد مشخصه هاي طبيعي مانند رودها و ‌دره ها برشمرد، اظهار كرد: خطري كه موجب شده تا كاركردهاي اكولوژيكي رودخانه هاي پايتخت همگي قرباني ساخت و سازهاي بي برنامه و شتابزده شود.

وي سپس افزود: جدا از موضوع زيبايي شناسانه، روددره ها در كلانشهرها حكم شريان هاي حياتي محيط زيست و در واقع مجاري تنفسي شهر را بر عهده دارند، اما امروزه در كلانشهر تهران از وجود روددره‌هاي پيشين اثري نيست و اين بدين معني است كه هيچ يك از آن‌ها كاركرد اوليه خود را ندارند.

ارتقايي ادامه داد: به هر روي، از نظر كارشناسان، تغيير در ساختار رود دره‌ها و ساخت و سازهايي كه پيرامون آن رخ داده است، موجب سنگيني اين سازه ها روي خاك‌ هاي آبرفتي شده و در درازمدت موجب حركت خاك هاي باتلاقي و رانش زمين مي‌شود، پديده‌اي كه اكنون سازه‌هاي زيادي در شهر تهران را با خطر مواجه كرده است.


حیات تهران به روددره ها وابسته است

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران با اشاره به اهميت وجود روددره‌ها و وضعيت آن ها در شهر تهران تاكيد كرد: حيات تهران به رود دره‌ها وابسته است.

ارتقايي خاطرنشان كرد: متاسفانه تفاوت ديدگاه بين شهرداري تهران و شركت آب منطقه‌اي موجب شده است تا شهرداري با نگاه زيبا شناسانه موجب تغيير مسير روددره‌ها و آسفالته شدن كف رودخانه‌هاي تهران شود و به اين ترتيب مسير تغذيه سفره‌هاي زيرزميني شهر تهران به كلي مسدود شود.

وي همچنين با انتقاد از اين رويه شهرداري تهران، افزود: البته پس از نشست هاي فراوان اين شركت با شهرداري تهران مبني برسيماني نشدن كف رودخانه كن، شهرداري تهران اكنون براي مسدود نشدن كف رودخانه‌ها مجاب شده است.

ارتقايي همچنين در پاسخ به موضع‌گيري شهردار تهران مبني بر حقابه درياچه مصنوعي شهداي خليج فارس، اظهار كرد: شهرداري تهران از شش سال پيش درخواست هايي براي تخصيص آب به درياچه شهداي خليج فارس از رودخانه كن را مطرح كرده بود و از سه سال پيش، افزون بر پنج ميليون متر مكعب آب رودخانه كن به اين درياچه تخصيص داده شد و دقيقاً سال 91 در فصول غير زراعي يعني دي، بهمن و اسفند، كار آبگيري اين درياچه آغاز شد.

وي اضافه كرد: با توجه به اين‌كه اواخر سال گذشته كار ساخت دریاچه چيتگر به پايان رسيد، از همان زمان كار آبگيري درياچه چيتگر يا شهداي خليج فارس آغاز شد و شهرداري كارآبگيري 5 ميليون متر مكعبي درياچه را تا پايان فروردين سال‌جاري آغاز كرد.

ارتقايي تصريح كرد: در حال حاضر آب درياچه به طور كامل تامين شده و از اين پس فقط كسري آبي كه از طريق تبخير از بين مي‌رود، جبران خواهد شد و نگراني از اين بابت وجود ندارد.

وي همچنين در پاسخ به اين كه «آيا به جاي ساخت درياچه چيتگر حل مشكل خشكسالي اراضي كشاورزي اطراف تهران نبايد در اولويت قرار مي‌گرفت؟» نيز اظهار كرد: اين دو مسأله ربطي به هم ندارند. آبگيري درياچه چيتگر در فصل زمستان انجام شده است و 150 هكتار اراضي درياچه و مجموعه 400 هكتاري كه در اين منطقه تملك شده، از گذشته هم حقابه داشته است.

تعهد 10 میلیون مترمکعب آب توسط شهرداری تهران

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي تهران همچنين يادآور شد: شهرداري تهران متعهد شده است تادو برابر آبي كه در درياچه شهداي خليج فارس آبگيري شده است، يعني بالغ بر 10 ميليون مترمكعب آب را ازطريق رودخانه كن جبران كند تا تغذيه چاه هاي آب احمد آباد مستوفي از محل سيلاب‌هاي كن با مشكل روبه‌رو نشود.

وي سپس هشدار داد: درياچه چيتگر از آب رودخانه كن در فصول غير زراعي آبگيري شده و ذخيره آن در چيتگر ربطي به كشاورزي ندارد چرا كه تا پيش از اين سيلاب هاي رودخانه كن و در كل، آب اين رودخانه در فصول غير زراعي به چرمشهر و كوير وارد و از حوزه دسترسي خارج مي‌شد.

ارتقايي در پايان گفتگوي خود با خبرنگار روزنامه ايران، خاطرنشان كرد: از ويژگي هاي درياچه هاي تفريحي، خصوصيات نفوذ ناپذيري آن است و در مجموع از اين پس جز آبگيري كسري آبي كه از طريق تبخير از بين مي‌رود، آب ديگري وارد درياچه نخواهد شد.

کد خبر: 270
  تاریخ خبر : 9 تیر 1392
 1004
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 39
 • بیشترین بازدید همزمان : 321
 • بازدید امروز : 5,125
 • بازدید دیروز : 4,702
 • کل بازدید : 4,352,737
 • آخرین به روزرسانی : 28 مهر 1400 15:02:42
 • شناسه IP شما : 3.236.218.88

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
 • کدپستی : 1415615441
 • تلفن : 02181751
 • فاکس : 02188966555
 • پست الکترونیکی : info[at]thrw.ir
 • پیامک : 50002405
 • تلفن گویا : 02181751