چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

 

 

 

مدیر دفتر برنامه ریزی آب و بودجه

نام

حمیدرضا

نام خانوادگی

شاهرخ نیا

تلفن

داخلی :2196

تلفن

مستقیم: 88968014

پست الکترونیک

shahrokhniya@thrw.ir

تحصیلات

 لیسانس مهندسی عمران آب

 

 اهداف دفتر :

برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی امور نگهداری ، بهره برداری و رفتار سنجی سدها و نیروگاهها و شبکه های آبیاری تاسیسات وابسته ، مطالعات ، تهیه و تدوین دستورالعمل ها ، نظام های بهره برداری ، تنظیم برنامه های رها سازی آب ، تولید نیرو و انجام پیش بینی های لازم به منظور استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و استانداردهای موجود و سیاستهای وزارت متبوع ، بهبود فرآیندها  و حضور موفق در مناقصه بازار برق کشور

شرح وظایف :

- برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی امور مربوط به نگهداری و بهره برداری بهینه از سدها و نیروگاهها و شبکه های آبیاری و تأسیسات وابسته .

- برنامه ریزی و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل ها و بهبود      روش های بهره برداری و نگهداری جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه گذاری انجام شده در تاسیسات مربوط به سدها ، شبکه های آبیاری و نیروگاههای برقابی و افزایش راندمان و طول عمر مفید آن ها .

-تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم به واحدهای مربوطه در زمینه نحوه نظارت بر چگونگی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و نیروگاهها که توسط شرکتهای بهره برداری اداره می شوند .

- هماهنگی و ایجاد ارتباط با واحدهای درون سازمانی و برون شرکتی و شرکت مدیریت منابع آب در زمینه فعالیتهای بهره برداری ، نگهداری از سدها و شبکه های آبیاری و نیروگاهها .

- انجام برنامه ریزی لازم برای بررسی و تایید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه .

- پیش بینی و تنظیم برنامه های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت شبکه سراسری.

- برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی لازم در امور رفتار سنجی ، کنترل و پایداری و ایمنی  .

-پیش بینی و تنظیم برنامه های تولید آب برای مصارف (شرب – کشاورزی – صنعت و خدمات ) براساس نیازهای مستمر و فصلی .

- ایجاد توازن و هماهنگی بین برنامه تولید و برنامه ورود و خروج آب و تنظیم و اجرای برنامه های آبگیری و تخلیه دریاچه و جلوگیری از اتلاف منابع مذکور .

- برنامه ریزی و انجام تعمیرات (اساسی ، دوره ای و اضطراری ) و نگهداری از تاسیسات برقی و مکانیکی سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری  با توجه به برنامه های تنظیم شده قبلی و نظارت بر اجرای آن .

- برنامه ریزی و نظارت بر عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات سد ، نیروگاه و     شبکه های آبیاری از قبیل عملیات تخلیه رسوب و لایروبی بهسازی جا و سرویس شبکه ، پایداری سد ، طبق اصول ، ضوابط و دستورالعمل های فنی و پیگیری حسن اجرای عملیات مذکور .

- دریافت آمار و اطلاعات مربوط به میزان نزولات جوی ، اندازه گیری دبی رودخانه های منطقه و . . .  از دفتر آمار و اطلاعات پایه منابع آب و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری و بانک اطلاعاتی و استقرار سیستم های جامع آماری در بخش سدها ، نیروگاههای برق آبی و   شبکه های آبیاری و تاسیسات آبی وابسته .

- برنامه ریزی و نظارت سالانه در مورد استفاده از خدمات موسسات فنی در زمینه     منحنی های تراز کف دریاچه سد به منظور برآورد میزان رسوب و سایر خدمات مربوط به تاسیسات سدها .

- تهیه گزارشات تحلیلی مدیریتی از فرصتها و چالشهای و ارائه برنامه های پیشنهادی در زمینه عملیات نگهداری و بهره برداری از سدها و نیروگاهها و شبکه های آبیاری و تاسیسات وابسته و ارائه پیشنهاد بهبود انجام امور .

- انجام هماهنگی لازم در تهیه ، مبادله و اجرای موافقت نامه های تعمیر و نگهداری و اصلاح و بازسازی تاسبسات آبی و برقابی سالانه از منابع جاری و عمومی و ارائه جداول پیشرفت کار و نظارت بر اجرای آنها .

- نظارت بر اجرای موافقت نامه های تعمیر و نگهداری و انجام بررسی و تحلیل های لازم به منظور بهینه سازی امور بهره برداری و تعمیرات سدها و نیروگاهها و شبکه های آبیاری و تاسیسات وابسته

- انجام نظارت و هماهنگی لازم در تهیه ، تدوین و اجرای دستور العمل های ایمنی و حفاظت کار ، سیستم های هشدار دهنده و آموزش های لازم .

- انجام نظارت و هماهنگی لازم در امور جانبی سدها نظیر بهره برداری از آبزیان مخازن سدها ، جنگل کاری حاشیه و فعالیتهای گردشگری ، فرهنگی و آموزشی .

- تدوین برنامه ماهانه و سالانه بهره برداری و تولید سدها و نیروگاهها و شبکه های آبیاری و تاسیسات وابسته در چارچوب سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران

- تدوین پروژه های بهینه سازی و علاج بخشی جهت ارتقاء سیستمهای کنترل و نظارت و جمع آوری اطلاعات .

- نظارت بر رعایت ضوابط مربوط به تعاملات خرید و فروش انرژی برق آبی از طریق بازار برق در قالب مقررات و دستورالعمل های ذیربط و ارائه قیمت بهینه فروش براساس تجزیه و تحلیل قیمتهای پذیرفته شده .

- جمع بندی و تنظیم آمار و ارائه پیش بینی های فصلی ، ماهانه و سالانه تولید .

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1394/09/23