دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398

 

معاون طرح و توسعه

نام

رضا

نام خانوادگی

مومنی وصالیان

تلفن

داخلی :2195 -2194

تلفن

مستقیم: 88967333

فکس 88962865  

پست الکترونیک

 

تحصیلات

دکترا
 1. بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب به منظور دسترسی به اهداف و برنامه‌ها در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده
 2. برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای
 3. اجرای طرح‌های عمرانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه‌های از پیش تعیین‌شده
 4. برنامه‌ریزی و هماهنگی و تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه‌های جلب مشارکت تشکلهای مردمی در احداث طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری‌ها
 5. انجام مطالعات و بررسی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و تدوین نظامهای بهره‌برداری و مستندسازی طرح‌های عمرانی در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح
 6. ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی‌های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت‌های محوله
 7. اعلام برنامه‌های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و انجام عملیات مورد نظر طرح‌های عمرانی به معاونت برنامه‌ریزی شرکت
 8. نظارت بر مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی و پیگیری موافقت‌نامه‌های عمرانی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی‌های لازم
 9. همکاری با مدیریت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی در تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و پیش‌بینی برنامه‌های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی
 10. بررسی، پیشنهاد و اتخاذ روش‌های مناسب در انتخاب مشاورین و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و قطعی، امور اعتباری، تشکیل کمیته‌های تخصصی، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موضوعه
 11. برنامه‌ریزی و هماهنگی با معاونت بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور بهره‌برداری بهینه از طرح‌های عمرانی
 12. تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح‌های عمرانی و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق
 13. هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرح‌های عمرانی به منظور دسترسی سریع  به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی
 14. هدایت و راهبری انجام تحقیقات لازم در زمینه منابع آب و تأسیسات آبی و برق‌آبی و به کار بردن دستاوردهای علمی و پژوهشی حاصله و روشهای جدید علمی و فنی در صنعت آب
 15. برنامه‌ریزی تحقیقاتی و همکاریهای تخصصی با پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت
 16. برنامه‌ریزی و هدایت انجام مطالعات و اجرای سیستم‌های دفاع غیرعامل برای طرحهای توسعه منابع آب
 17. نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه، ساماندهی سواحل دریاها و دریاچه‌ها و تغذیه مصنوعی
 18. بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب
 19. برنامه‌ریزی و هدایت انجام مطالعات میراث فرهنگی
 20. تشکیل کمیته فنی شرکت و بررسی طرحهای مطالعاتی با اخذ مجوز از مقامهای مربوطه
 21. کنترل و نظارت بر واحدهای زیرمجموعه در تمام مراحل مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه و سواحل
 22. بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب‌تر بر اساس قانون افزایش بهره‌وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره‌ای
 23. برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته‌های تخصصی و ویژه طرحهای توسعه منابع آب
 24. ایجاد بانک اطلاعاتی و مکانیزه نمودن کلیه طرحهای عمرانی اعم از مطالعاتی و اجرایی
 25. برنامه‌ریزی و بهبود ساختار و توزیع نیروی انسانی دفاتر و گروه‌های تحت نظر
 26. تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری از وضعیت طرحهای عمرانی ملی و استانی در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت افزایش کارائی
 27. ایجاد ارتباط با مراجع برون‌سازمانی و شرکت در جلسات و کمیته‌های مربوطه در حدود اختیارات تفویض شده
 28. ارزیابی عملکرد دفاتر و گروه‌های تحت پوشش و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مغایرتها و انحرافات احتمالی از برنامه‌‌های تعیین شده و انجام اقدامات لازم جهت رفع مشکلات و نارسائیها
 29. ارزیابی مشاورین و پیمانکاران و ارائه نتایج به مدیریت واحد قراردادها
 30. نگهداری مدارک و مستندات مهم شرکت در قالب واحد آرشیو فنی
 31. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

 

 

 بازدید:4299
آخرین به روزرسانی: 1397/10/19