دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398

مشخصات شناسنامه ای

 

الف -اطلاعات جغرافیائی:

طول جغرافیائی:

از 50 درجه و 55 دقیقه تا 51 درجه و 46 دقیقه

عرض جغرافیائی:

از 35 درجه و 40 دقیقه تا 35 درجه و 51 دقیقه

زمان شروع فصل آبیاری:

دهه اول اسفندماه

زمان خاتمه فصل آبیاری:

دهه اول آذرماه

متوسط بارندگی(mm):

350

سال شروع ساخت:

1338

سال شروع بهره برداری:

1341

 
 

 ب -منابع تامین آب :

سد

سد مخزنی امیرکبیر (کرج)

قنات

 

چاه

 

رودخانه

 

 
 

ج- طول کانالها:

کانال اصلی:

53

کانال درجه2 :

43

کانال درجه3 :

30

 
 

  د-تخصیص:

سد

100

رودخانه

-

قنات

-

چاه

 

 
 

 ه-اراضی تحت پوشش(هکتار):

کل اراضی

30000

قابل آبیاری

23000

بیشترین اراضی آبیاری شده

23000

 
 

 و-الگوی کشت محصولات :

نام محصول

درصد کشت

گندم

27

جو

14.7

ذرت علوفه ای

30

یونجه

2.8

گیلاس

10

سیب

12.7

گوجه فرنگی

1.4

خیار

1.4

 

 بازدید:4699
آخرین به روزرسانی: 1393/10/29