دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398

سیمای طرح‏های عمرانی استانی (زود بازده)

 

 پروزه تامین وانتقال آب به واحدهای صنعتی، خدماتی شرق استان تهران                                                                                                                                                                     

پروژه مطالعات انتقال آب از رودخانه تار به دشت هومند آبسرد                                                             

پروژه طرح مطالعات جامع حوضه آبریزدشتهای ساواشی                                                                                                                                                                           

پروژه مطالعات تامین و انتقال آب به دشت شهریار                                                                                                                                                                           

پروژه احداث ایستگاههای پمپاژ کانال محمدیه                                                                                                                                                                           

پروژه آبرسانی به شهرک صنعتی شمس آباد                                                                                                                                                                           

پروژه احداث بند انحرافی و خطوط انتقال آب روستای لزور                                                                                                                                                                           

پروژه احداث خطوط انتقال آب شادمیهن                                                                                                                                                                           

پروژه قطعه دوم کانال انتقال آب روستای حصاربن                                                                                                                                                                           

پروژه طرح تامین وانتقال آب کشاورزی شهرستان ری                                                                                                                                                                           

پروژه طرح احداث زهکش شرق شهرستان ری                                                                                                                                                                           

پروژه طرح مرمت و بهسازی کانال انتقال آب ورامین در محدوده قیامدشت                                                                                                                                                                           

پروژه مطالعات طرح تامین و انتقال آب به اراضی روستای محمود آباد                                                                                                                                                                           

پروژه مطالعات تامین و انتقال آب کشاورزی به روستای جلیل آباد  ومهاباد                                                                                                                                                                           

پروزه طرح تامین وانتقال آب (از سد ماملو به واحدهای صنعتی وخدماتی شرق استان تهران)

پروژه مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه ها                                                                                                                                                                           

پروژه طرح مطالعات ساماندهی رودخانه های استان                                                                                                                                                                           

پروژه طرح مطالعات ساماندهی رودخانه ها و سواحل                                                                                                                                                                          

پروژه بند انحرافی جعفرآباد   

 بازدید:1525
آخرین به روزرسانی: 1396/07/12