چهارشنبه, 13 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
13 فروردین
حلول ماه شعبان مبارک
شعار سال
کرونا 2
تصدی گری
پویش الف -ب
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

سیمای طرح های عمرانی ملی و ملی استانی 

 

 

طرح ساختمان سد کوچری و تونلهای انتقال آب از سر شاخه دز 

    1-سامانه های انتقال آب از سر شاخه های دز

    2-ساختمان سد کوچری          

                                                

طرح آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی امیرکبیر                                                                  

طرح مطالعه و علاج بخشی سد لار                                     

طرح مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی  و پخش سیل در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای تهران                                                    

     1- پروژه تعادل بخشی                                                                                                                                

     2- مطالعه و اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی                                                                                                                                                                           

          الف- تغذیه مصنوعی شماره 4 ورامین                                                                                                                                                                           

          ب- تغذیه مصنوعی شماره 3 ورامین                                                                                                                                                                           

          ج- تغذیه مصنوعی دشت شهریار          

                                                                                                                                                                

طرح ساختمان سد نم رود     

طرح تکمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران

     1-احداث تصفیه خانه آبهای سطحی صالح آباد و خطوط انتقال و تاسیسات وابسته

     2-احداث تصفیه خانه آبهای سطحی سرخه حصار، خطوط انتقال و تاسیسات وابسته

     3-مطالعات ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران            

                                                                                                                                                            

طرح خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشتهای ورامین، پاکدشت و شهر ری  

طرح تکمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران                                                                                                                                                                                

طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران                                                                                                                                                                             

طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری

         1-مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی

         2-مرمت و بازسازی سدها

        3-مطالعه مرمت و بازسازی سدها و شبکه ها

                                                                                                                                                              

 طرح ساختمان سد طالقان                                                                                                                                                                    

طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب‏های سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای تهران                                                                                                                                                                          

 

 بازدید:1914
آخرین به روزرسانی: 1396/07/12