جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته بسیج
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

   

بخش اول: تدوین و توزیع فصلنامه داخلی الکترونیکی مدیریت دانش شرکت آب منطقه ای تهران، حاصل اجرای یکی از پیشنهادهای ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادات از سال 1394 بوده و هدف آن فرهنگ سازی و ارتقا سطح آگاهی کارکنان در زمینه مدیریت دانش می باشد.اولین شماره ویژه نامه در آذرماه 1394 و بیست و پنجمین شماره آن در تابستان سال 1398 منتشر می شود.

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 1

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 2

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 3

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 4

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 5

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 6

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 7

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 8

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 9

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 10

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره  11

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 12

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 13

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 14

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 15

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 16

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 17

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 18

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 19

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 20

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 21

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 22

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 23

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 24

 

فصلنامه داخلی مدیریت دانش شماره 25

بخش دوم: محتوای پیام های دانشی تدوین شده در شرکت آب منطقه ای تهران که در سال 98 در صفحه اول سیستم اتوماسیون اداری جهت بهره برداری همکاران محترم درج گردیده اند؛ در فایل ذیل آمده است:

پیام های دانشی سال 98

تاریخ آخرین به روز رسانی: 98/07/30

 بازدید:3657
آخرین به روزرسانی: 1398/07/30