دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398

تجارب مدیریتی پذیرفته شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت سال 95

 

1) نقش ارتباطات فرا سازمانی در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی با محوریت افزایش عملکرد و کاهش هزینه (حسن زحمتکش - حمیدرضا مختاری - محمدرضا حسن دوست)

 

2) مدیریت تعارض بین ذی‌نفعان و دستگاه‌های حاکمیتی در بهره‌برداری از منابع آب رودخانه حبله‌رود – شهرستان فیروزکوه  (مرتضی عابدی‌طورانی سیده شیما پورعلی‌حسین)

 

3) حکمرانی آب در سد فشافویه با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و نگاهی بر احیاء سفره آب زیرزمینی دشت فشافویه  (مرتضی عابدی طورانی غلامعلی بیدختی)

 

4) برنامه کامپیوتری برای تولید متن نامه‌های اداری پاسخ به استعلامات (سعید اسمعیل‌نیا حمیدرضا حسینی)

 

تجارب مدیریتی پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت سال 93

 

1) حصول آب در منطقه فاقد آب زیر زمینی و دارای آب در سفره سطحی با کیفیت و کمیت نامناسب با اتکا به علم تکتونیک در دشت اختر آباد  (حسن زحمتکش)

 بازدید:1669
آخرین به روزرسانی: 1395/12/07