شنبه, 27 بهمن 1397

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب

صندوق پستی: 116-11155

تلفن: 81751

فاکس: 88966555

پست الکترونیکی: info@thrw.ir

صفحه الکترونیکی : www.thrw.ir

کانال تلگرام : Thrw_ir@

پیامک: 50002405

تلفن گویا : 8455 

روز و ساعت کار اداری : روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الی 16:15 

ساعت کاری مصوب تا پایان روز  97/5/19  از 6:30 الی 14

 
آخرین به روزرسانی: 1397/05/16