شنبه, 27 بهمن 1397

سرپرست امور آب جنوب غرب استان (شهریار)
  نام:

غلامعلی محمدی بیدختی

نام خانوادگی:

محمدی بیدختی

تلفن:

02 - 65278601

فکس:  
پست الکترونیک:  
تحصیلات:

 

 
آخرین به روزرسانی: 1397/07/17