سه‌شنبه, 22 آبان 1397

مدیر دفتر فنی

نام

منوچهر

نام خانوادگی

محجوب

تلفن

داخلی :2435

تلفن

مستقیم: 88966066

پست الکترونیک

 mahjob@thrw.ir

تحصیلات

 

 

    

 اهداف دفتر :

طراحی و نظارت در زمینه های ساخت تاسیسات آبی از جمله سدها ، خطوط انتقال شبکه های آبیاری و زهکشی ، بررسی مشکلات فنی طرحهای مطالعاتی و اجرایی ، نظارت عالیه کارفرمایی در پروژه های اجرایی و طرحهای مطالعاتی و تغییرات فنی پروژه های عمرانی .

شرح وظایف :

 - بررسی و تائید شرح خدمات مطالعات و نیز بررسی و تصویب کلیه طرحهای مطالعاتی انجام شده در شرکت ،‌توسط مهندسین مشاور

- تشکیل کارگروه بررسی و تصویب مطالعات

- تشکیل کارگروه پیمان و رسیدگی

- نظارت عالیه فنی بر پروژه ها

- بررسی مشکلات فنی طرحهای مطالعاتی و اجرائی و ارائه پیشنهادات

- بررسی بخش فنی اسناد مناقصه و آلبوم نقشه ها

- رسیدگی به موارد اختلاف و ادعاها ،‌رفع مغایرت ها و ابهامات قراردادی طرحها و نیز تشکیل هیئت های خاتمه و یا فسخ قرارداد

- تشکیل کمیسیونهای تخصصی و کمیته ها و پانل های فنی از طریق بکارگیری مشاورین ارزیاب و متخصصین حقیقی و حقوقی

- بررسی و تصویب قیمتهای جدید ،‌ جدول تغییر مقادیر ،‌ تمدید مدت پیمان ، تغییرات اساسی طرحها

- کنترل و تائید صورت وضعیت های قطعی (کارکرد و تعدیل )

- انجام طراحی های موردی

- ارائه پیشنهاد انجام مهندسی ارزش پروژه ها

- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی به منظور ارتقاء افزایش دانش فنی کارشناسان شرکت پس از هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

- برنامه ریزی انجام مطالعات و شناسایی محدوده های مستعد برای احداث تأسیسات آبی نظیر سدها ،‌ بندهای انحرافی ،‌ ایستگاههای پمپاژ ، شبکه های آبیاری و زهکشی و طرحهای تامین و انتقال آب و نیروگاههای برقابی .

- جمع آوری مستندات مطالعاتی و گزارشات مربوط به مستند سازی طرحهای عمرانی و نگهداری آنها در آرشیو دفتر فنی

- برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص تشکیل کمیسیون های فنی مورد نیاز طرحهای مطالعاتی و اجرایی و شرکت در جلسات مربوطه .

-بررسی ادعاهای پیمانکاران و مشاورین و تهیه پاسخ لازم با هماهنگی مدیران طرح ها با در نظر گرفتن مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل.

- بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت ها، تصویب صورت وضعیت قطعی و تطبیق و تنظیم مجوزهای پرداخت بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل.

-برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز و صدور هرگونه اخطار به مشاورین و پیمانکاران بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل .

- پیگیری و نظارت بر تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرح ها.

-سازماندهی و نظارت بر تصویب طرح های جدید و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط.
- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1394/09/23