چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

معاون حفاظت و بهره برداری

نام

محسن

نام خانوادگی

بهرامی

تلفن

داخلی :2216

تلفن

مستقیم: 88952163

پست الکترونیک

 bahrami@thrw.ir

تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

 

 اهداف دفتر :

انجام برنامه ریزی ، هماهنگی و برگزاری تشریفات قانونی ارزیابی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران ، تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده ) ، هیئت انتخاب مشاور و کمیته فنی بازرگانی ، بررسی و ابلاغ قراردادهای شرکت براساس قوانین و مقررات مورد عمل ، ایجاد ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی به منظور انجام بهینه و گردش عملیات .

  شرح وظایف :

 - بررسی مفاد پیمان ها از نظر رعایت ضوابط و مقررات ارجاع کار و انجام تمهیدات لازم جهت ابلاغ قراردادها .

-انجام تمهیدات و هماهنگی های لازم جهت اطلاع رسانی کامل مناقصات (مزایدات ) از طریق روز نامه های کثیر الانتشار و پایگاههای الکترونیکی .

- هماهنگی تشکیل جلسات کمیسیون ترک تشریفات مناقصه (مزایده ) جهت طرح و بررسی درخواستهای ارسالی از سوی واحدهای متقاضی .

- مستند سازی کلیه مراحل و فرایندهای انجام کار و نیز نظارت بر ایجاد استقرار سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات قراردادی

- بررسی وضعیت پیمانکاران و مشاوران و ارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایر واحدها و ناظرین قراردادها و انعکاس نتایج به مراجع ذیربط

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1394/09/18