سه‌شنبه, 22 آبان 1397

مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل

نام

حسین

 

نام خانوادگی

زنگوئی

تلفن

داخلی :2709

تلفن

مستقیم: 88987868

فکس  

پست الکترونیک

 

تحصیلات

 

     

 اهداف دفتر :

انعکاس برنامه ها ، سیاستها ی کلان ،  قوانین و مقررات ، آئین نامه های مربوطه در بخش حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل (تعیین و حفاظت و آزاد سازی بستر و حریم ،  ساماندهی و کنترل سیلاب و صدور مجوز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و نظارت بر بهره برداری مصالح رودخانه ای ) به ادارات و امور آب  شهرستان ها و تهیه و تدوین دستور العمل های اجرایی مرتبط و نظارت بر حسن اجرای آنها.

شرح وظایف :

- ایجاد هماهنگی لازم با معاونت حفاظت و بهره برداری و ارتباط با وزارت نیرو در بخش حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل و انعکاس سیاستهای کلان ابلاغی به ادارات و امور آب شهرستانها و ارائه پیشنهادات اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه .

- تهیه دستورالعمل های لازم در ارتباط با موضوعات بخش حفاظت مهندسی رودخانه ها و سواحل جهت اجرا در ادارات و امور آب شهرستان ها .

- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ارائه راهنمایی و پشتیبانی لازم به ادارات و امور آب تابعه.

- کنترل و پردازش  نظرات کارشناسی ادارات و امور آب شهرستانها  در ارتباط با مسائل حفاظت و مهندسی رودخانه ها به جهت پاسخ به استعلام ادارات وسازمان های ذیربط .

- شناسایی ، برنامه ریزی و اولویت بندی طرحهای مطالعاتی و اجرایی به منظور ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها و سواحل و کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن ها .

- برنامه ریزی و هماهنگی در تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی سیل و طغیان رودخانه ها و سایر کمیته ها و کمیسیون های مرتبط وپیگیری مصوبات آن ها .

- برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد به منظور هماهنگی با سایر ارگانها در ارتباط با مسائل بستر و حریم ، مهندسی رودخانه ها و سواحل و کنترل سیلاب .

- نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارات امور آب شهرستان ها در خصوص حفاظت ، مهندسی رودخانه ها و سواحل ، کنترل سیلاب و پشتیبانی کارشناسی آن ها .

- تهیه گزارش عملکرد و برنامه کار با هماهنگی ادارات و امور آب شهرستان ها .

- برنامه ریزی و اولویت بندی رودخانه ها به منظور انجام نقشه برداری ، تعیین بستر و حریم سراسری ، اعلام عمومی و میله گذاری رودخانه ها و نظارت بر حسن اجرای آن .

- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای بهره برداری از مصالح رودخانه ای ، هدایت و راهبری اقدامات ادارات و امور آب شهرستان ها در زمینه صدور مجوزهای قانونی ، ممانعت از فعالیتهای غیر مجاز و پیگیری های حقوقی لازم .

- برنامه ریزی و نظارت بر حفاظت و آزاد سازی رودخانه ها شامل تشکیل گروه گشت و بازرسی ، صدور اخطاریه ، پیگیری قضایی ، تخریب و قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه ها (نظیر پل ، دیواره های ساماندهی و. . . . )

- طبقه بندی و ایجاد آرشیو و بانک اطلاعاتی نقشه ها و عکس های هوایی و اطلاعات و شناسنامه مربوط به رودخانه ها ، معادن شن و ماسه ، پرونده های بستر و حریم و . . . .

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1394/09/23