سه‌شنبه, 22 آبان 1397

 

مدیر امور کارکنان

نام

بیژن

نام خانوادگی

رازقی

تلفن

داخلی :2141

تلفن

مستقیم: 88968013

پست الکترونیک

 

تحصیلات

 

 

اهداف دفتر :

برنامه ریزی  ، نظارت و هماهنگی انجام امور پرسنلی شرکت از قبیل استخدام ،‌انتصاب ، ترفیع ، انتقال و جابجایی ، بازخرید سنوات خدمت و بازنشستگی ، استعفاء ، ماموریت ، مرخصی ، قراردادهای پرسنلی ، صدور احکام و گواهی ها و نظارت و اجرای امور درمان ، بیمه و بایگانی پرسنلی ، امور رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته .

شرح وظایف :

- اجرای قوانین و مقررات استخدامی ، قانون کار ، قانون تامین اجتماعی ، نظام پرداخت صنعت آب و برق و همچنین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای آن .

- برنامه ریزی ،  نظارت و اجرای امور بازنشستگی و همچنین امور کارگزینی شرکت از قبیل استخدام ، انتصابات ، ترفیعات ، نقل و انتقالات ، بازخریدی ، استعفاء ، ماموریتهای داخل و خارج ، مرخصی ها ، انعقاد قراردادهای پرسنلی ، صدور احکام کارگزینی و سایر احکام پرسنلی ، گواهی اشتغال ، سابقه کار و معرفی نامه برای پرسنل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه .

- استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز طرح های عمرانی با رعایت آئین نامه ها و مقررات مورد عمل .

- نظارت بر امور بایگانی پرسنلی و ایجاد سیستم مناسب در حفظ و نگهداری سوابق مربوطه

- برنامه ریزی و هماهنگی امور رفاهی پرسنل و تشکیل کمیته ها و گروههای کاری مرتبط ، تهیه و ارائه پیشنهادات و برنامه های رفاهی برای شاغلین ، بازنشستگان و خانواده های آنان و ارائه آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره .

- هدایت و راهبری کمیته ها و کارگروه های مرتبط بر اساس بخشنامه  و ضوابط اجرایی مانند کمیته تشکیلات و نیروی انسانی و ...

- برنامه ریزی و نظارت بر امر کنترل ورود و خروج کارکنان .

 

- انجام امور مربوط به کلیه مکاتبات ورودی و خروجی شرکت و انجام خدمات دفتری و تکثیر و تحریر مکاتبات و گزارشات شرکت .

- همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت در ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعات و مکانیزه نمودن سیستم های اداری و پرسنلی و بروز نگهداری و بازنگری و بهبود روش ها و دستور العمل های مربوط به منظور افزایش بهره وری واحدهای ذیربط .

- اجرای تشکیلات و سازماندهی پرسنل در پست های مصوب سازمانی با رعایت ضوابط و مقررات طرح طبقه بندی مشاغل .

- برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرایی (مربوط به پرداخت و تامین) مزایای کارکنان .

- انجام اقدامات لازم و همکاری با واحدهای ذیربط در مورد رسیدگی به امور مربوط به ایثارگران ،(‌خانواده شهداء و جانبازان و . . . )

- انجام اقدامات لازم در تهیه و ارائه گزارشات و اطلاعات ادواری به واحدهای ذیربط .

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1394/09/18