شنبه, 10 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

 گروه: پروژه های طرحهای عمرانی استانی (زودبازده)
ایجاد و تکمیل ایستگاه‏های پمپاژ بر روی کانال محمدیه
تاریخچه و دلایل توجیهی با افزایش جمعیت شهرتهران وکمبود آب شرب و افزایش میزان انتقال آب سدمخزنی امیرکبیربه تهران وبه تبع کمبودآب کشاورزی دشتهای شهریارورباط کریم(پایین دست سدمخزنی امیرکبیر)وهمچنین تعادل بخشی سفره آب زیرزمینی جنوب تهران ،طرح تامین و انتقال آب کشاورزی به دشتهای مذکور شامل استحصال آب از طریق حفر 119 حلقه چاه عمیق در مناطق جنوبی شهر تهران ، احداث سیستم جمع¬آوری آب چاه ها بطول 33 کیلومتر ، احداث تونل انتقال به طول 12 کیلومتر و کانال اصلی انتقال به طول27 کیلومتر توسط شرکت آب منطقه ای تهران ازسال 1379شروع شده ودرسال 1385 به بهره برداری رسید. در سال 1390 به منظور افزایش راندمان آبیاری و تامین فشار آب مورد نیاز جهت شبکه تحت فشار و توزیع آب کشاورزی وآبیاری با بهره گیری از سیستم های نوین قطره ای و بارانی ، احداث 12 ایستگاه پمپاژ آب درمجاورت کانال اصلی انتقال آب در دستورکار شرکت آب منطقه ای تهران قرارگرفت.

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : کمال الدین کاظمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 97   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح سد مخزنی ماملو
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: با توجه به محدودیت حجم سد لتیان و حجم قابل ملاحظه سیلاب‏ها و جریان‏های پایین‏دست این سد و سرمایه گذاری‏های انجام شده در شبکه آبیاری دشت ورامین و نیاز به آب تنظیم شده برای این دشت، احداث سد ذخیره‏ای به ظرفیت حدود 250 میلیون مترمکعب در محل روستای دروازه بسیار مفید بوده و با تأمین آب مطمئن و مصرف بهینه، از اراضی غنی دشت ورامین بنحو مطلوب استفاده و موجب اشتغال زایی و رونق کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته و حمل و نقل شده و باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و حرکت بسوی خودکفایی سریعتر می‏شود. بطور کلی هدف از احداث سد مخزنی ماملو بر روی رودخانه جاجرود، استفاده بهینه از پتانسیل حوضه آبریز رودخانه‏های جاجرود و دماوند و استفاده بهنگام از سیلاب‏های این دو رودخانه جهت تأمین آب کشاورزی ( بهبود 64000 هکتار از اراضی کشاورزی ) درازمدت دشت ورامین، تأمین بخشی از آب شرب تهران و شهرستان پاکدشت و ورامین (120 میلیون مترمکعب درسال) و جلوگیری از افت شدید آب زیرزمینی دشت ورامین می‏باشد. اولین مرحله مطالعات امکان‌پذیری در سال 1352 شمسی توسط گروه کارشناسان فائو صورت گرفت. در سال 1368 مطالعات توسط شرکت مهندسین مشاور لار شروع و به شرح زیر انجام پذیرفت:  مرحله شناسائی جامع: سال 1370  مرحله اول مطالعات: سال 1373  مرحله دوم مطالعات: سال 1378 از سال 1376 به جهت تسریع در احداث سد و طی قراردادی جداگانه عملیات اجرایی شامل حفاریهای زیرزمینی (شفت و تونلهای آبگیر، تونل آبیاری و تونل انحراف آب ) و پوشش بتنی تونل انحراف و بخشی از تونل آبیاری انجام گردید. در تاریخ 26/1/81 زمین کارگاه جهت اجرای سد و تاسیسات وابسته به شرکت سابیر تحویل و عملیات اجرایی مربوط به فرازبند و نشیب بند ، بدنه اصلی سد و تأسیسات وابسته (خاکریزی ، اجرای هسته رسی ، اجرای سیستم زهکش و فیلتر بدنه سد ، حفاری و تزریق ، اجرای دیوار آب بند ، نصب تجهیزات ابزاردقیق ، عملیات خاکبرداری و بتن ریزی سرریز ، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال سرریز و تونل تحتانی) و احداث جاده های جایگزینی و دسترسی به منابع قرضه انجام شد و آبگیری مقدماتی سد دردی ماه سال1386 شروع و در 21 بهمن 1389 با حضور ریاست محترم جمهوری افتتاح شد. با توجه به ابلاغ تغییر سیاست استفاده و جایگزینی از آب های زیرزمینی جهت حقابه کشاورزان پاکدشت و تخصیص آب شرب سالم تر به تهران و پاکدشت و ورامین از سد ماملو ، عملیات احداث سامانه انتقال آب شرب تهران از سد ماملو و فنس کشی دور دریاچه ، در سال آخر موافقتنامه طرح (سال 91) در دستور کار قرار گرفت و در سالهای 92 و 93 عملیات اجرایی انجام و تحویل بهره بردار طرح گردید.

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان : 1393/06/26

مجری طرح : خسرو احمدی مقدم                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح ساختمان سد نم رود
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: سابقه مطالعات منابع آب و خاک در دشت گرمسار به حدود نیم قرن می رسد. اولین مطالعات فنی و مهندسی از اواسط دهه 1340 توسط کارشناسان سازمان خوار و بار جهانی ( فائو ) در قالب مطالعات طرح عمران ورامین و گرمسار آغاز گردید. کارشناسان فائو برای عمران و توسعه منابع آب و خاک دشت گرمسار با انجام مطالعات در سطح مقدماتی و شناسایی اجرای مجموعه طرح های زیر را توصیه نمودند: • احداث شبکه مدرن آبیاری و زهکشی دشت گرمسار • جدا سازی آب های شور و جلوگیری از ورود آن ها به شبکه آبیاری دشت گرمسار • احداث سد مخزنی جهت تنظیم جریان رودخانه حبله رود با هدف تامین نیازهای آبی دشت گرمسار در حال حاضر از مجموعه طرح های پیشنهادی فوق بخش های زیر اجرا شده است: شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار با مساحت ناخالص تحت پوشش 35000 هکتار و مجموعه کانالهای بتنی متشکل از 37 کیلومتر کانال اصلی و 116 کیلومتر کانال های درجه 2 و بیش از 240 کیلومتر کانالهای درجه 3 و 4 احداث شد و طی سال های 1360 تا 1365 تدریجا توسط شرکت آب منطقه ای تهران بهره برداری گردید. کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار هم توسط شرکت آب منطقه ای تهران در دهه 80 به انجام رسیده در حال بهره برداری می باشد . بخش دیگری از مجموعه طرح های پیشنهادی احداث سد مخزنی برای تنظیم جریان رودخانه حبله رود است. مطالعات شناسایی انجام شده توسط کارشناسان فائو منجر به پیشنهاد احداث سد مخزنی بر روی رودخانه نم رود یعنی شاخه ای که بیش از 50% جریان حبله رود را تشکیل می دهد گردید. مطالعات مرحله اول احداث سد مخزنی نم رود در اوائل سال 1370 آغاز و در سال 1376 به پایان رسید.

 

تاریخ شروع : 1370/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : عادل ساعدی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
این طرح در دو قالب کلی و چندین زیر پروژه اجرا میگردد: 1 – ]طرح های[ تعادل بخشی سفره های زیرزمینی پروژه مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی در سطح استان تهران (با هدف تعادل بخشی آبهای زیرزمینی به میزان 102 میلیون مترمکعب در سال) 2 - پروژه های تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی الف – پروژه تغذیه مصنوعی شماره 1 ورامین در پایین دست سد ماملو به میزان 50 میلیون متر مکعب در سال ب – پروژه تغذیه مصنوعی شماره 2 ورامین (جمال آباد) در انتهای کانال تهران – ورامین به میزان 12 میلیون متر مکعب در سال (نقطه A) ج - پروژه تغذیه مصنوعی شماره 3 ورامین در محدوده نهر طوغان به میزان 14 میلیون متر مکعب در سال د - پروژه تغذیه مصنوعی شماره 4 ورامین در محدود شوش آباد به میزان 35 میلیون متر مکعب در سال هـ - پروژه تغذیه مصنوعی دشت شهریار با بهره‏گیری از جریانهای سیلابی رودخانه کرج (با هدف تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی 48 میلیون مترمکعب در سال) ط- مطالعات تامین و انتقال آب به دشت شهریار :)با استفاده از تصفیه خانه های فاضلاب غرب استان تهران( انتقال 180 میلیون متر مکعب درسال ازپساب تولیدی تصفیه خانه های غرب استان تهران جهت مصارف کشاورزی درفصول زراعی وتغذیه مصنوعی آبخوان درفصول غیرزراعی نمایی ازمنطقه ورامین و حوضچه های تغذیه مصنوعی مجموع هدف پروژه های تغذیه مصنوعی اجرا شده در مقطع فعلی 159 میلیون مترمکعب در سال است.

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : حمیدرضا شاهرخ نیا, مجتبی ایزدی نیا                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 57   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح مطالعه و علاج بخشی سد لار (انتقال آب نشتی سد لار به کلان)
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: سد لار یکی از بنیادهای بزرگ مهندسی کشور، با هدف‌های تامین آب و تولید برق با حجم مخزن 960 میلیون متر مکعب ساخته شده است. عملیات اجرایی سد در سال 1353 به وسیله شرکتی ایتالیایی آغاز و در اردیبهشت 1359 آبگیری گردید. با آبگیری از سد ،گریز آب از مخزن آن مشهود گشت که با انجام مطالعات و بررسی های متعدد مشخص گردید آب از مجاری طبیعی موجود در دریاچه سد فرار نموده و به صورت چشمه هایی حدود ده کیلومتری پایین دست سد با دبی تا 14 مترمکعب در ثانیه ظاهر می شود. بر اساس مجوز تخصیص آب سد لار طی نامه شماره 94/38389/700 مورخ 1394/8/20 سهمیه آب تهران به میزان 330 میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است در حال حاضر سد لار و تاسیسات جانبی قادر است بطور متوسط 170 میلیون متر مکعب در سال را به کلان منتقل نماید. با توجه به اختلاف بین میزان آب انتقالی با آب تخصیص داده شده و از سوی دیگر پایین بودن ضریب اطمینان در راستای تامین آب مطمئن و مدیریت منابع آب در مواقع خشکسالی لازم است با اتخاذ تمهیداتی مابقی آب تخصصی انتقال یابد. سد و دریاچه سدلار جهت تحقق هدف فوق گزینه های مختلفی شامل علاج بخشی سد لار و یا احداث سازه جایگزین مورد بررسی قرار گرفت و از بین گزینه های مورد مطالعه سامانه انتقال از پایین دست چشمه های نشتی سد لار به کلان بنا بر دلایل زیر بعنوان گزینه منتخب انتخاب گردید:  حداکثر بهره برداری از آبهای نشتی  پشتیبانی تونل انتقال موجود لار به کلان (پدافند غیر عامل)  تضمین بالای علاج بخشی و مهار نشتی آب سد لار و تامین آب  کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری  پایین بودن ریسک بهره برداری  تامین ثقلی آب شرب شهرهای شرق استان تهران (شهرک پردیس، رودهن، بومهن، دماوند و ...)

 

تاریخ شروع : 1393/12/01  |  تاریخ پایان : 1403/12/29

مجری طرح : سجاد برشنده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 20   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی امیرکبیر
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: شرکت آب منطقه ای تهران به منظورآینده نگری درمصرف بهینه ازپتانسیل موجودآبهای سطحی و زیرزمینی درغرب وشمالغرب تهران مطالعاتی راتوسط موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) به عنوان مطالعات مدیریت آب غرب تهران بزرگ انجام دادکه موضوع آن،طرح تامین وانتقال آب شرب تهران بوده است. مطالعات طرح جامع آب تهران که بخشی ازآن،پیش بینی نیازآبی ومنابع تامین آن می باشد توسط مهندسین مشاورجاماب انجام ونتایج آن درگزارشی تحت عنوان " به هنگام کردن مطالعات طرح جامع آب تهران–آذرماه 1379" تهیه شد . با توجه به مطالعات ، انتقال حدود 590 میلیون متر مکعب آب ( شامل 340 میلیون متر مکعب از کرج و 120 میلیون متر مکعب از طالقان ) در آینده بمنظور جبران افزایش تقاضای آب به شهر تهران و کاهش آلودگی آب انتقالی، اجرای پروژه تونل انتقال آب از کرج به تهران ضروری است. راه حل‌های این موضوع طرحی با عنوان"طرح تامین و انتقال آب شرب تهران"می باشد که در قانون بودجه سال 1380 طرحهای عمرانی منظور و انجام این طرح به شرکت آب و فاضلاب به عنوان دستگاه اجرائی واگذار شد. در اواخر مهرماه 80 وزارت نیرو طی نامه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار تغییر دستگاه اجرایی شد و شرکت آب منطقه ای تهران را به عنوان دستگاه اجرائی معرفی نمود در نتیجه در تاریخ 18/9/80 موافقتنامه مربوطه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله شد و بلافاصله نسبت به انجام مراحل انتخاب مشاور اقدام و مشاور پروژه از اسفند ماه 80 مطالعات مرحله اول را آغاز و در دیماه 1381 به اتمام رساند . جدول وزن دهی اجزای طرح تونل انتقال آب به طول 29 کیلومتر و قطر 4 متر 68% فاز اول تصفیه خانه به ظرفیت 7.5 مترمکعب در ثانیه 15% فاز اول تصفیه خانه به ظرفیت 7.5 مترمکعب در ثانیه 15% سرریز تصفیه خانه تا رودخانه کن 2% با توجه به محدودیت منابع اعتباری از محل درآمد عمومی کشور مقرر گردیده بود قطعه دوم تونل و فاز اول تصفیه خانه با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی اجرا گردد و مناقصه مربوطه در سال 83 انجام و مشارکت سابیر عمراب به عنوان برنده مناقصه تعیین و قرارداد مربوطه در سال 84 به آن مشارکت ابلاغ شد. سپس مراحل فاینانس خارجی پیگیری گردید که پس از مدتی مقرر شد تامین مالی پروژه از صندوق ذخیره ارزی انجام گردد که بدلیل عدم موافقت با تخصیص اعتبار طرح از صندوق مقررگردید، طرح و اجرای قطعه دوم تونل و فاز اول تصفیه خانه ششم بصورت ترک تشریفات مناقصه با استفاده از بودجه عمومی به ترتیب به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و مشارکت سابیر-عمراب ارجاع شد.

 

تاریخ شروع : 1380/12/27  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : خلیل اردشیر تنها                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح ساختمان سد کوچری و تونلهای انتقال آب از سرشاخه های دز (به قم رود)
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: در سال 1356 قراردادی بین وزارت نیرو و شرکت خدمات مهندسی آب، برای تامین آب شرب شهرهای قم و کاشان به صورت طرح‌های اضطراری، میان مدت و درازمدت منعقد گردید. مرحله اضطراری با توسعه و گسترش شبکه آب شهری قم پایان یافت. برای مرحله میان مدت انتقال آب چاه‌های علی‌آباد مورد مطالعه قرار گرفت و به اجرا درآمد که در نتیجه سالانه به میزان 15 میلیون مترمکعب از آب زیرزمینی علی‌آباد منتقل گردید. مطالعات درازمدت شامل کنترل جریانهای سطحی رودخانه قمرود از طریق احداث سد مخزنی برروی رودخانه مزبور و تعیین بهترین گزینه انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه دز به قمرود بود که به دلایلی به تعویق افتاد. مطالعات مرحله اول احداث سد بر روی رودخانه قمرود و انتقال آب از سرشاخه‌های دز در سال 1360 به قرارداد گفته شده اضافه شد و مطالعات در سال 1364 پایان یافت. مطالعات مرحله دوم در سال 1368 آغاز ولی به دلیل احداث سد 15 خرداد متوقف گردید. برای تامین آب شرب شهر قم و سایر شهرهای مرکزی (خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، سلفچگان و ساوه ، شهرک پردیسان، دلیجان) با توجه به رشد سریع جمعیت شهرهای فوق و همچنین به علت کمیت محدود و کیفیت نامطلوب منابع سطحی و زیرزمینی، تنها راه حل موجود انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه دز به ایران مرکزی می‌باشد، لذا مقرر گردید تا مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه دز مجدداً توسط مهندسین مشاور مهاب قدس انجام شود به نحوی که مطالعات مرحله اول بازنگری و همزمان با آن نیز مطالعات مرحله دوم آغاز گردد.

 

تاریخ شروع : 1381/02/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : کمال الدین کاظمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پیشگفتار
پیشگفتار
به گفته بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران مهمترین چالش سیاسی-اجتماعی در عصر حاضر "موضوع آب " است که نقشی مهم و استراتژیک در مناسبات بین المللی و قدرت اقتصادی ایفا میکند. امروز بر کسی پوشیده نیست که مدیریت منابع آبی و تامین آب مورد نیاز برای شرب،کشاورزی، صنعت، خدمات، فضای سبز و ....رکن اساسی حیات و استقلال اقتصادی است و برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، اقداماتی همچون ساماندهی، تفکیک و بازچرخانی آبها اساس آبادانی و حفظ رفاه مردم میباشد. از آنجا که کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه کم آب و خشک قرار دارد، همواره با محدودیت های منابع آب و خشکسالی‏های پی در پی مواجه بوده است. منابع آب محدود و رشد جمعیت، باعث گردید مدیریت منابع و بهینه سازی مصرف آب همواره مد نظر قرار گیرد و همچنین بالا بردن راندمان انتقال آب و اندیشیدن تمهیدات، در حین ساخت، برای کاهش هزینه‏های بهره برداری از تاسیسات آبی، از دغدغه های مهم برای مدیران و مسوولان کشور صنعت آب تلقی شود. در این میان تامین آب استان تهران، با بیش از 16 میلیون جمعیت، به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، از نظر تراکم جمعیت و منابع انسانی و تمرکز سیاسی و تا حدودی تمرکز قدرت اقتصادی، از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که منابع آبی محدود استان تهران، تکافوی حجم بالای تمام مصارف این ابر شهر در حال رشد را نمی دهد، شرکت آب منطقه ای تهران بنا به رسالت و وظیفه ذاتی خویش، همواره به تامین ظرفیتهای آبی پایدار این استان می اندیشد. حوزه معاونت طرح و توسعه نقش اصلی را در مراحل پیدایش، مطالعه و اجرا و نیز نوسازی طرح های تامین و انتقال آب بر عهده دارد و همواره سعی بر این است که با تکیه بر توانمندی مدیران،کارشناسان و کادرفنی و همچنین استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی کشور، مجری اهداف عالیه در توسعه صنعت آب استان باشد. در راستای این هدف تلاش علمی و اجرایی بالایی در شناسایی، تعریف، مطالعه و اجرای پروژه های آبی در سطح استان صرف میگردد و طرحهای مهمی از جمله احداث سدهای مخزنی و تنظیمی و بندهای انحرافی، خطوط انتقال آب، کانالها، تصفیه خانه‏ها، بازچرخانی آب و استفاده از پساب برای مصارف کشاورزی، صنعت و فضای سبز و ساماندهی آبهای سطحی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و محیط زیست، از برنامه های در دست اقدام این حوزه می باشد. گزارش حاضر به بیان عملکرد و آخرین وضعیت طرحهای عمرانی شرکت آب منطقه ای تهران (طرح های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای) ، در سال مالی 1397 (از ابتدای شهریور ماه 1397 تا پایان شهریور 1398) پرداخته است. در پایان این پیشگفتار، ضمن آرزوی توفیق برای کلیه کسانی که در به ثمر رساندن این گزارش نقش داشته اند، اعم از مجریان طرحهای عمرانی و مدیران و کارشناسان حوزه معاونت طرح و توسعه، به ویژه همکاران دفتر طرحهای توسعه منابع آب، تشکر و قدردانی می‌شود. رضا مومنی وصالیان معاون طرح و توسعه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری
سیمای طرح: - شرکت آب منطقه ای تهران با داشتن پنج سد بزرگ ، خطوط انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری وظیفه خطیر تامین آب شرب پایتخت کشور، کلان شهر کرج و همچنین تامین آب کشاورزی و صنعت استانهای تهران و البرز را به عهده داشته و همچنین با تولید انرژی برق به شبکه سراسری برق کشور کمک می کند - سازه ها و تاسیسات آبی در دست بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران عبارتند از ، سد ونیرو گاه امیر کبیر( کرج) ، سد و نیرو گاه لتیان و کلان ، سد لار ، سد و نیرو گاه طالقان ، سد ماملو ، شبکه های آّبیاری و زهکشی کرج ، ورامین ، کردان ، شبکه انتقال آب از جنوب تهران به رباط کریم و خطوط انتقال آب از سد طالقان به آبگیر بیلقان در کرج و لوارک- سوهانک. - با عنایت به کهولت سن اکثر تاسیسات یاد شده که بعضا بیش از نیمی از عمر مفیدشان گذشته است و بدلیل افزایش بی رویه جعمیت و نیاز وافر و بدون وقفه به در مدار بهره برداری بودن این تاسیسات به جهت تامین آب شرب کلان شهرهای تهران و کرج ، استهلاک این تاسیسات را بالا برده و هزینه های نگهداری و تعمیرات ( مرمت و بازسازی) این تاسیسات افزایش یافته است که در این راستا با عنایت به محدودیت بودجه تخصیصی شرکت آب منطقه ای تهران از محل منابع جاری و عدم تکافوی آن در هزینه کرد بخش نگهداری و تعمیرات این سرمایه های عظیم ملی ، بخشی از هزینه های مذکور از محل اعتبارات تخصیصی به طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی جبران می گردد.

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : علیرضا دلپیشه                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 91   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
تکمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران
در حال حاضر منابع آب مورد استفاده جهت آبیاری 30،000 هکتار اراضی زراعی شهرستان ری،430میلیون مترمکعب در سال است که ازمنابع آب شامل رودخانه‌ها و رواناب‌های سطح شهر و آب‌های زیر‌زمینی تامین میگردد. وجود آلاینده ها و فاضلاب‌های خانگی، شهری و صنعتی و تخلیه آنها به این رواناب‌ها، علاوه بر کاهش کیفیت منابع آبهای سطحی، با راهیابی به منابع آب زیر زمینی آلودگی این منابع را نیز موجب خواهد شد که این موضوع مشکلات و محدودیت‌های اجتماعی و زیست محیطی را در پی خواهد داشت. با توجه به نقش و اهمیت کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی در کشاورزی جنوب تهران توجه به این مساله از اهمیت بسزایی برخوردار است. از عمده ترین منابع آلاینده مجاری آبهای سطحی شهر تهران می توان به فاضلاب های خانگی ، فاضلاب های صنعتی، پسماند ها و زباله های شهری و همچنین رواناب های آلوده ناشی از شستشوی معابر و خیابان های شهر اشاره داشت. استفاده از رواناب‌های سطحی با کیفیت نامناسب در کشاورزی منطقه، پیامدهای نامطلوب زیست محیطی از جمله تغییر پاره‌ای از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک در دراز مدت و همچنین تولید محصولات زراعی آلوده را به دنبال خواهد‌ داشت. با عنایت به موارد مذکور و به منظور رفع معضل ناشی از مصرف رواناب های آلوده در کشاورزی جنوب تهران ، طرح ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران در شرکت آب منطقه ای تهران مورد مطالعه قرارگرفته است

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1403/12/29

مجری طرح : علی حسین معید نیا                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 8   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
ساختمان سد طالقان
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: مطالعات طرح طالقان در راستای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی ملی و بمنظور استفاده بهینه از پتانسیل منابع آب موجود کشور و نحوه بهره برداری مشترک از منابع آب سطحی رودخانه طالقان در تلفیق با رودخانه زیاران از حدود 1336 شروع شده است . اجرای این طرح در دو مرحله به شرح زیر به اجرا گذاشته شد: مرحله اول: سد انحرافی سنگبان تونل انتقال آب از رودخانه طالقان به زیاران به طول 9 کیلومتر و ظرفیت 30 متر مکعب در ثانیه سد انحرافی زیاران کانال انتقال آب از زیاران به دشت قزوین مرحله دوم: اجرای سد مخزنی طالقان و نیروگاه آبی آن مطالعات سد مخزنی طالقان ابتدا توسط شرکت مهندسین مشاور کاژه ـ سانیو در سال 52 در محور کومکان و متعاقباً در سال 54 توسط شرکت جاستین کورتنی و طالقان دفتری در محور سنگبان انجام گرفت و از آنجائیکه محور سنگبان از نظر زمین شناسی نسبت به محور کومکان برتری داشت و همچنین محور سنگبان امکان افزایش ارتفاع سد با دریاچه بزرگتر وجود داشت محور سنگبان مناسب تر تشخیص داده شد . لذا در سال 63 مهندسین مشاور مهاب قدس با مشارکت شرکت سوئیسی موتور کلمبوس دو محور را مجدداً مورد بررسی قرار دادند و سرانجام محور سنگبان را برتر تشخیص داده و توصیه نمودند و در نهایت با بررسی همه جانبه ای که توسط هیئت منتخب کارشناسان سازمان آب منطقه ای تهران انجام شد ، محور سنگبان به عنوان محور قطعی برای احداث سدی با حجم مخزن 420 میلیون متر مکعب انتخاب و مطالعات بازنگری مرحله دوم در این محور توسط مشاورین مهاب قدس انجام شد . همچنین بر اساس قانون بودجه سال 1378 مقرر شد به منظور اجرای سد از سرمایه گذاری خارجی (فاینانس ) استفاده گردد بدین منظور مناقصه بین المللی طرح و اجراء برگزار و در نهایت در اواخر سال 1379 با برنده شدن شرکت چینی CWHEC قرارداد امضاء گردید و عملیات اجرایی از تاریخ 24/12/1380 آغاز شد . پروژه ساختمان سد و نیروگاه طالقان در اسفند ماه سال 1380 با برنامه زمان بندی 46 ماهه عملیات اجرایی آن آغاز شد . در 25 دیماه 1384 و دقیقا در آخرین روز از برنامه زمان بندی 46 ماهه مقرر عملیات آبگیری این سد آغاز گردید . با افتتاح و راه اندازی این سد به دست ریاست محترم جمهور وقت و در شهریور ماه 1385 ، عملیات انتقال سالانه 298 میلیون متر مکعب آب به دشت قزوین و تامین 150 میلیون متر مکعب آب شرب به تهران آغاز شد .

 

تاریخ شروع : 1380/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : کوروش همدانیان فرد                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
احداث خط دوم انتقال پساب از تصفیه خانه جنوب تهران به دشتهای ورامین ،پاکدشت و شهر ری
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: افزایش بی رویه جمعیت در استان تهران و توسعه بیش از حد آن طی سالهای اخیر موجب گردید تا بنا به ضرورت و اولویتها تقریباً تمامی آبهای رودخانه جاجرود که مهمترین منبع آبی شرق تهران به حساب می‏آید به شرب این استان اختصاص یابد. در گذشته عمده آب این رودخانه به مصرف کشاورزی دشت ورامین میرسید. با این توصیف به منظور جایگزین آب رودخانه جاجرود ، انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به این دشت در دستور کار این شرکت قرار گرفت. مطالعات طرح در سال 89 آغاز و پس از تصویب، ساز و کار اجرایی آن از طریق استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی عملیاتی گردید. وسعت شبکه آبیاری دشت ورامین قریب 55 هزار هکتار بوده و نیاز آبیاری سالانه آن 605 میلیون متر مکعب میباشدکه حدود 335 میلیون مترمکعب آن از منابع آب زیرزمینی و 270 میلیون مترمکعب آن از منابع آب سطحی رودخانه جاجرود (قبل از احداث سد ماملو) تامین میگردید. با توجه به الزام تخصیص عمده آب رودخانه جاجرود به شرب تهران در سالهای اخیر عملاً مهمترین منبع تامین آب شبکه فوق حذف شده و جهت جایگزینی آن ضروری بود تا پساب تصفیه خانه جنوب تهران به این شبکه وارد گردد. این طرح به صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی و در قالب قرارداد "خریدتضمینی+BOT" در حال اجراست و پس از اجرای طرح، سرمایه گذار تا 15 سال بهره برداری را بر عهده دارد.

 

تاریخ شروع : 1393/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : علی حسین معید نیا                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 26   درصد   

توضیحات بیشتر