جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته بسیج
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000
شرکت آب منطقه ای تهران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت : 13021447000
شرکت آب منطقه ای تهران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000
شرکت آب منطقه ای تهران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13011449000
شرکت آب منطقه ای تهران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
شرکت آب منطقه ای تهران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091448000
شرکت آب منطقه ای تهران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

ارائه تائیدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت :  13012124000
شرکت آب منطقه ای تهران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات ، ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت آب منطقه ای تهران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها ، شیوه نامه های صنعت آب کشور

شناسه خدمت :  13092130000
شرکت آب منطقه ای تهران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 13022129000
شرکت آب منطقه ای تهران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

پاسخگویی به استعلامات دستگاههای قضایی، اجرایی و سایر مراجع

شناسه خدمت : 13091448000
شرکت آب منطقه ای تهران
خدمات امور عمومی

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000
شرکت آب منطقه ای تهران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
شرکت آب منطقه ای تهران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

صدور مجوز طرحهای گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
شرکت آب منطقه ای تهران
خدمات تفریحی، فرهنگی و مذهبی طبقه بندی نشده در جای دیگر

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000
شرکت آب منطقه ای تهران
خدمات امور عمومی