شنبه, 27 بهمن 1397

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
مطالعه و علاج بخشی سد لار
سیمای طرح: رودخانه لار در محل سد لار، نزدیک به 420 میلیون متر مکعب آبدهی دارد. پس از افزوده شدن چندین شاخه دیگر به رودخانه لار در پائین‌دست سد، این رودخانه به نام هراز شناخته می‌شود و در پایان نیز به دریای مازندران می‌ریزد. از جریان این رودخانه در دوره کشاورزی (معمولا، میانه فروردین تا پایان مرداد)، در مزارع برنج‌کاری دشت مازندران بهره‌گیری می‌شود. طبق برنامه‌ریزی منابع آب اولیه در زمان طراحی سد، دریاچه لار، آب‌های مازاد رودخانه را در دوره غیر کشت ذخیره و بطور متوسط، سالانه 178 میلیون متر مکعب آن را به حوضه جاجرود منتقل کرده، 240 میلیون مترمکعب نیز برای کشاورزی مازندران تنظیم می‌نماید. آب انتقالی به حوضه جاجرود به دریاچه لتیان وارد شده، با افزایش پتانسیل آبی آن بدین شیوه، آب‌های شرب تهران و نیاز کشاورزی ورامین به‌گونه‌‌ای مطمئن‌تر فراهم می‌گردند. اختلاف میان رقم‌های‌ تراز آب دریاچه لتیان و دریاچه لار بیش از 800 متر است که در دو نیروگاه کلان و لوارک واقع در مسیر انتقال، سالانه 140 مگاوات ساعت انرژی برق آبی تولید می‌شود. بدین‌سان، سد لار به‌عنوان یک سامانه چند منظوره، برای فراهم آوردن آب‌های شرب تهران و کشاورزی دشت‌های مازندران و ورامین و تولید انرژی برق‌آبی طراحی شده بود. سد لار از نوع خاکی و با هسته رسی است. در جدول زیر مشخصات عمومی و رقم‌های کلیدی سد لار درج می‌باشد.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری
سیمای طرح: - شرکت آب منطقه ای تهران با داشتن پنج سد بزرگ ، خطوط انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری وظیفه خطیر تامین آب شرب پایتخت کشور، کلان شهر کرج و همچنین تامین آب کشاورزی و صنعت استانهای تهران و البرز را به عهده داشته و همچنین با تولید انرژی برق به شبکه سراسری برق کشور کمک می کند - سازه ها و تاسیسات آبی در دست بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران عبارتند از ، سد ونیرو گاه امیر کبیر( کرج) ، سد و نیرو گاه لتیان و کلان ، سد لار ، سد و نیرو گاه طالقان ، سد ماملو ، شبکه های آّبیاری و زهکشی کرج ، ورامین ، کردان ، شبکه انتقال آب از جنوب تهران به رباط کریم و خطوط انتقال آب از سد طالقان به آبگیر بیلقان در کرج و لوارک- سوهانک. - با عنایت به کهولت سن اکثر تاسیسات یاد شده که بعضا بیش از نیمی از عمر مفیدشان گذشته است و بدلیل افزایش بی رویه جعمیت و نیاز وافر و بدون وقفه به در مدار بهره برداری بودن این تاسیسات به جهت تامین آب شرب کلان شهرهای تهران و کرج ، استهلاک این تاسیسات را بالا برده و هزینه های نگهداری و تعمیرات ( مرمت و بازسازی) این تاسیسات افزایش یافته است که در این راستا با عنایت به محدودیت بودجه تخصیصی شرکت آب منطقه ای تهران از محل منابع جاری و عدم تکافوی آن در هزینه کرد بخش نگهداری و تعمیرات این سرمایه های عظیم ملی ، بخشی از هزینه های مذکور از محل اعتبارات تخصیصی به طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی جبران می گردد.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی ،تغذیه مصنوعی و پخش سیل
مشخصات عمومی: طرح تعادل بخشی : اجزا و پروژه های اصلی طرح طبق موافقنامه شامل موارد زیر می باشد که برخی از آنها در حال اجرا می باشند و برخی مربوط به سالهای آتی می باشند. • خرید و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق (1000 دستگاه ) • مطالعه و ایجاد تشکل های آب بران آب زیرزمینی ( یک مورد ) • اجرای برنامه های اطلاع رسانی ( 5 مورد ) • خرید تجهیزات و انسداد چاههای غیرمجاز و ایجاد گروههای گشت و بازرسی از منابع آب زیرزمینی ( 2500 حلقه چاه ) • ایجاد بانک اطلاعات منابع آب زیرزمینی و اسکن اوراق پرونده ها ( 22600 پرونده ) • مطالعات تعادل بخشی بیلان آب زیرزمینی دشتهای ممنوعه و بحرانی ( یک مورد ) • شناسایی، پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب ( یک مورد ) • مطالعات تعیین سقف کف شکنی چاهها در دشتهای ممنوعه و بحرانی ( یک مورد) طرح تغذیه مصنوعی : ،دریچه هاییAMX کانال این طرح شامل یکدستگاه آبگیر از به منظور کنترل میزان آب ورودی ، دو دستگاه باکس بتنی جهت هدایت آب به استخر های رسوبگیر ، دو استخر رسوبگیر ، 14استخر تغذیه ،16سر ریز بتنی ودایک های خاکی اطراف استخرها می باشد .

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
تکمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران
سیمای طرح: 1- سیمای طرح پیشنهادی ساماندهی در پی بررسیهای بیشتر طرح پس از مرحله بازنگری مطالعات و مذاکرات انجام یافته طی جلسات مختلف با کارفرما، مقرر گردید در مورد ایجاد تصفیه‌خانه‌های محلی(Local Treatment Plants) در پایین‌دست مسیر انهار و مسیلهای آلوده اصلی و بالادست زمینهای کشاورزی جنوب تهران مطالعات بیشتری صورت گیرد؛ در راستای این هدف مطالعات تکمیلی درچارچوب قرارداد شماره 18-93-2 با عنوان "مطالعات مرحله اول تصفیه خانه های روانابهای آلوده و خدمات نظارت بر عملیات ژئوتکنیک طرح ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران" آغاز شد. -1- تصفیه‌خانه‌های محلی پیشنهادی تصفیه آبهای جاری در مسیلها ومجاری جنوب تهران که رواناب ناشی از بارش های سطحی همراه با مقادیر بسیار زیاد انواع فاضلاب خانگی، صنعتی و کشاورزی منطقه شهری و محدوده زراعی جنوب شهر را بسمت محلهای تخلیه طبیعی با خود حمل می‌کند بعنوان راه‌حل نهایی و ضروری برای رسیدن به اهداف مختلف زیست‌محیطی و مصرف مجدد در کشاورزی و صنعت مطرح گردیده است. گرچه این راه حل مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تصفیه (بعلت آلودگی شدید و طیف گسترده مواد آلاینده همراه رواناب) می‌باشد لیکن بدلایل فنی و زیست‌محیطی تنها راه موجود است. دراینجا اشاره به این نکته ضروری است که بدلیل عدم وجود اطلاعات و محدودیتهای زیست محیطی منطقه طرح در مرحله پیشین ارائه گزارش زیست محیطی امکانپذیرنبوده است؛لذا پس از دریافت اطلاعات موردنیاز کلیه محدودیتها وضوابط در مراحل بعدی مطالعات ملحوظ و طی گزارشی مستقل جهت بررسی و تصویب ارائه خواهدشد. چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، سه مسیل اصلی آلوده شهرکه جریان فاضلاب تهران را به جنوب هدایت می‌کند، عبارتند از: الف- کانال‌های یاخچی‌آباد و بهشتی (جریان ورودی به صالح آباد) ب- کانال فیروزآباد (جریان هدایت شونده به صالح آباد ازراه خروجی سوم) ج- مسیل سرخه‌حصار (جریان ورودی به سرخه حصار) نکته مهم اینکه با پیشرفت مطالعات و تحلیل اطلاعات بروز و آنالیز مقادیر آبدهی در مسیلهای مطرح در گامهای 5 ساله تا سال1410خورشیدی بهنگام‌سازی سیمای طرح پیشنهادی ازسوی این مهندسین ضروری می‌نمود. (جداول (1-1) و (1-2)). گفتنی است،چکیده نتایج آنالیزکیفی مسیرروانابهای آلوده مطالعاتی تاکنون درجداول(1-3)و(1-4)مندرج است. توضیحات مشروح در مورد روند پیشرفت مطالعات و پیشنهاد سیمای طرح در ادامه ارائه گردیده است.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی کرج
مشخصات عمومی: سیستم انتقال آب از کرج به تهران ( تونل کرج - تهران ) : شامل تونلی ، به طول حدود 30 کیلومتر ، به ظرفیت انتقال 16 متر مکعب در ثانیه و قطر تمام شده 9/3 متر میباشد که به دو قطعه کلی بشرح زیر تقسیم شده است : 1-1- قطعه اولK"- ET) ) : این قطعه تونلی به طول کیلومتر و قطر متر و با ظرفیت انتقال متر مکعب در ثانیه می باشد که از نقطه ET واقع در اراضی لتمال کن ( محل احداث تصفیه خانه ششم تهران ) شروع و به نقطه k" واقع در دره کندر رودخانه ختم میشود . حفاری و پوشش تونل توسط دستگاه حفاری TBM به صورت کامل انجام شده است. 1-2- قطعه دوم K"- BR ) : ) طول : حدود 5/13 کیلو متر نقطه شروع : دره رودخانه کندر نقطه پایان : پایین دست سد تنظیمی امیرکبیر سایر مشخصات فنی : مشابه قطعه اول و حفاری و پوشش این قطعه نیز توسط دستگاه حفاری TBM به صورت کامل انجام شده است. 2) آبگیر ابتدائی تونل : واقع در محل پائین دست سد تنظیمی در حال انجام می باشد و در 80% پیشرفت فیزیکی دارد. 3) تصفیه خانه ششم تهران : این تصفیه خانه در راستای افزایش ظرفیت انتقال آب به تهران و با توجه به افزایش نیاز آب شرب تهران و نیز فراهم نمودن امکان آبرسانی به ارتفاعات بالاتر از سیستم های موجود فعلی بدون مصرف انرژی و کاستن از هزینه های بهره برداری در تراز حدود 1530 متر از سطح دریا در زمینی به مساحت 20 هکتار واقع در منطقه لتمال کن به ظرفیت کل 15 متر مکعب در ثانیه در دو مدول 5/7 متر مکعب در ثانیه احداث خواهد شد. در حال حاضر فاز اول به ظرفیت 5/7 متر مکعب در ثانیه در دست اجرا میباشد مشخصات فنی فاز اول تصفیه خانه ششم تهران : ظرفیت فاز اول تصفیه خانه : 5/7 متر مکعب در ثانیه اجزای تصفیه خانه عبارتند از: - حوضچه آرامش: آرام سازی جریان آب و توزیع آن به کانالهای فاز 1 و فاز 2 تصفیه خانه و سرریز اضطراری - پارشال فلوم: جهت اندازه گیری میزان آب ورودی - آشغالگیر: جهت جداسازی مواد درشت و شناور - اختلاط سریع: منعقد سازی مواد معلق با استفاده از مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده بوسیله همزنهای سریع - زلالساز (پولساتور): لخته سازی مواد معلق منعقد شده و ته نشینی آنها توسط حوضچه های پولساتور - صافی های دو لایه (آنتراسیت – ماسه): صاف کردن آب و حذف آخرین بقایای مواد معلق توسط صافیهای دو بستره - سیستم کلر زنی اولیه و ثانویه: گندزدایی آب بوسیله گاز کلر - مخزن ذخیره آب پاک به حجم 25000 متر مکعب - ساختمانهای شیمیایی، کلرزنی، بهره برداری عمومی و جنبی سیمای طرح: طرح آبرسانی به شهر تهران از سدتنظیمی امیرکبیر به منظور ایجاد سیستم انتقال جدید آب از منابع غربی تهران وامکان افزایش ظرفیت تصفیه آب آشامیدنی شهر تهران اجرا می گردد . این طرح شامل دو بخش اصلی می باشد: الف : تونل انتقال به طول مجموع 30 کیلومتر و آبگیر ابتدای تونل ب : تصفیه خانه ششم تهران با ظرفیت کل 15 مترمکعب در ثانیه در دو فاز

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
ساختمان سد نم رود
مشخصات عمومی: مشخصات بدنه سد رقوم تاج سد 2022 متر ارتفاع از کف رودخانه 82 متر نوع سد خاکی با هسته رسی ارتفاع از پی 83.5 متر طول تاج 680 متر حجم بدنه 7 میلیون متر مکعب مشخصات هیدرولوژی حداکثر ، متوسط و حداقل آورد سالیانه در محل ساختگاه سد 312.5 ، 236.5 و 75.7 میلیون متر مکعب 7.5، 4.2و2.4 مترمکعب بر ثانیه نوع اقلیم نیمه خشک سرد متوسط بارش سالیانه در ایستگاه نم رود 340 میلیمتر میزان تبخیر سالیانه از تشت و سطح آزاد 1666 و1246 میلیمتر سرعت باد با دوره بازگشت 10 و 100 ساله 42 و 48 نات دبی حداکثر سیلابهای 50 ،1000 و10000 ساله و PMF 86 ، 507، 797 و 1400 مترمکعب ثانیه حجم رسوب سالیانه ورودی به مخزن سد 292000 مترمکعب وسعت حوزه 561 کیلومتر مربع مشخصات سیستم انحراف جانمایی جناح چپ نوع سیستم انحراف کامل دوره بازگشت سیلاب و دبی طراحی 50 ساله با دبی ماکزیمم 86 متر مکعب بر ثانیه اجزاء فرازبند ، تونل انحراف رقوم تاج فرازبند 1960 متر (فرازبند جزئی از بدنه سد است) قطر خالص تونل 3.5 متر طول تونل 780 متر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
ساختمان سد طالقان
مشخصات عمومی: نوع سد خاکی با هسته رسی تراز تاج سد 1789متر بالاتر از سطح دریا ارتفاع سد از بستر رودخانه 103 متر طول تاج سد 1111 متر نوع سرریز شوت آزاد تراز استانه سرریز 1780 متر بالاتر از سطح دریا تراز عادی مخزن 1780 متر تراز حداقل مخزن 1742 متر حجم مفید مخزن 320 میلیون متر مکعب حجم کل مخزن 420 میلیون متر مکعب آبدهی سالانه جهت کشاورزی 278 میلیون متر مکعب آبدهی سالانه جهت شهری 150 میلیون متر مکعب آبدهی سالانه جهت تغذیه مصنوعی 20 میلیون متر مکعب آبدهی سالانه جهت حقابه های پایین دست 12 میلیون متر مکعب مساحت حوزه آبریز 960 کیلومتر مربع نوع نیروگاه آبی – زیر زمینی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
احداث خط دوم انتقال پساب از تصفیه خانه جنوب تهران به دشتهای ورامین ،پاکدشت و شهر ری
مشخصات عمومی: با ساخته شدن مدولهای تصفیه خانه جنوب تهران و بهره برداری از آنها که تعداد آنها در سال 94 به هشت مدول برای ظرفیت حداکثر13 متر مکعب بر ثانیه میرسد از طرفی و عدم توانایی کانال موجود در انتقال این میزان که میبایست به تخصیص دشتهای ورامین ، پاکدشت و شهر ری میرسید ، ضرورت ایجاد یک سامانه برای انتقال ظرفیت مازاد بر ظرفیت کانال فعلی را ایجاب نمود . مطالعات مرحله دوم این طرح در تیر ماه سال 1389 طی قراردادی به شرکت مهندسین مشاور مهار آب عمران گستر واگذار گردید. بر اساس این مطالعات گزینه برتر برای تامین هدف طرح یک لوله با قطر سه متر و از نوع GRP انتخاب گردید. این مطالعات سرانجام در مهر ماه سال 90 به تصویب کمیته فنی شرکت آب تهران رسیده و در آبانماه سال 90 مصوبه شرکت مدیریت منابع آب ایران را دریافت نمود .

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
ساختمان سدکوچری و تونلهای انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود
مشخصات عمومی: بخش اول: 1- بند انحرافی چشمه سرداب (ارتفاع 5/4 متر- طول سرریز12 متر- ظرفیت دهانه آبگیرm3/s 6 ) 2- تونل چشمه سرداب تا بند انحرافی دره‌‌لکو (طول1182 متر- کف7/2 متر- ارتفاع 7/2 متر- مقطع D شکل) 3- کانال انتقال آب از سرداب تا بند انحرافی دره لکو (طول211 متر-ابعاد کانال3/2 * 5/2ظرفیت m3/s 6 ) 4- بند انحرافی دره لکو (ارتفاع 5/8 متر-طول سرریز 18 متر-ظرفیت دهانه آبگیر8 متر مکعب در ثانیه) 5 - تونل دره لکو به دره دزدان(طول 1890 متر-عرض کف30/3 متر-ارتفاع65/3 متر-مقطع D شکل) 6 – بند انحرافی دره دزدان (ارتفاع 9/6 متر-طول سرریز5/21 متر-ظرفیت دهانه آبگیر20 مترمکعب درثانیه) 7 - تونل دره دزدان به دره دایی(طول2490 متر-عرض کف30/3 متر-ارتفاع95/3 متر-مقطعD شکل) 8- بند انحرافی دره دایی(ارتفاع 5/6 متر-طول سرریز19 متر-ظرفیت دهانه آبگیر23 مترمکعب درثانیه) بخش دوم: 9- تونل دره دایی به انوج (طول 9177 متر- مقطع دایره بقطر 8/3 متر- دستگاه حفاری D.S.TBM ) 10- قطعه اول کانال آبرسانی دم کمر به انوج (طول9/2 کیلومتر- ابعاد 7/ 2 ارتفاع *5/4عرض) 11- قطعه دوم کانال آبرسانی دم کمر به انوج (طول2/4 کیلومتر- ابعاد 7/ 2 ارتفاع *5/4عرض) 12-سیفون انوج (طول230 متر- ابعاد داخلی سیفون دو مجرای بتنی مربع شکل به ابعاد 2*2 متر) 13-قطعه 1 تونل بلند انوج به قمرود (طول11311متر–مقطع دایره بقطر 8/3 متر-دستگاه حفاری EPB.TBM)- 14-قطعات 2و3و4 تونل بلند انوج به قمرود (طول24500متر–مقطع دایره بقطر 8/3 متر-دستگاه حفاریDS.TBM) بخش سوم: 15-سد مخزنی کوچری(نوع:سنگریزه ای با هسته رسی- ارتفاع 97متراز پی- طول تاج 633 متر- حجم مخزنmm3 207)

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر