شنبه, 2 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عید سعید غدیر مبارک
سال رونق تولید
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح ساختمان سد نم رود
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: سابقه مطالعات منابع آب و خاک در دشت گرمسار به حدود نیم قرن می رسد. اولین مطالعات فنی و مهندسی از اواسط دهه 1340 توسط کارشناسان سازمان خوار و بار جهانی ( فائو ) در قالب مطالعات طرح عمران ورامین و گرمسار آغاز گردید. کارشناسان فائو برای عمران و توسعه منابع آب و خاک دشت گرمسار با انجام مطالعات در سطح مقدماتی و شناسایی اجرای مجموعه طرح های زیر را توصیه نمودند: • احداث شبکه مدرن آبیاری و زهکشی دشت گرمسار • جدا سازی آب های شور و جلوگیری از ورود آن ها به شبکه آبیاری دشت گرمسار • احداث سد مخزنی جهت تنظیم جریان رودخانه حبله رود با هدف تامین نیازهای آبی دشت گرمسار در حال حاضر از مجموعه طرح های پیشنهادی فوق بخش های زیر اجرا شده است: شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار با مساحت ناخالص تحت پوشش 35000 هکتار و مجموعه کانالهای بتنی متشکل از 37 کیلومتر کانال اصلی و 116 کیلومتر کانال های درجه 2 و بیش از 240 کیلومتر کانالهای درجه 3 و 4 احداث شد و طی سال های 1360 تا 1365 تدریجا توسط شرکت آب منطقه ای تهران بهره برداری گردید. کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار هم توسط شرکت آب منطقه ای تهران در دهه 80 به انجام رسیده در حال بهره برداری می باشد . بخش دیگری از مجموعه طرح های پیشنهادی احداث سد مخزنی برای تنظیم جریان رودخانه حبله رود است. مطالعات شناسایی انجام شده توسط کارشناسان فائو منجر به پیشنهاد احداث سد مخزنی بر روی رودخانه نم رود یعنی شاخه ای که بیش از 50% جریان حبله رود را تشکیل می دهد گردید. مطالعات مرحله اول احداث سد مخزنی نم رود در اوائل سال 1370 آغاز و در سال 1376 به پایان رسید.

 

تاریخ شروع : 1370/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : خلیل اردشیر تنها                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 84   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
این طرح در دو قالب کلی و چندین زیر پروژه اجرا میگردد: 1 – ]طرح های[ تعادل بخشی سفره های زیرزمینی پروژه مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی در سطح استان تهران (با هدف تعادل بخشی آبهای زیرزمینی به میزان 102 میلیون مترمکعب در سال) 2 - پروژه های تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی الف – پروژه تغذیه مصنوعی شماره 1 ورامین در پایین دست سد ماملو به میزان 50 میلیون متر مکعب در سال ب – پروژه تغذیه مصنوعی شماره 2 ورامین (جمال آباد) در انتهای کانال تهران – ورامین به میزان 12 میلیون متر مکعب در سال (نقطه A) ج - پروژه تغذیه مصنوعی شماره 3 ورامین در محدوده نهر طوغان به میزان 14 میلیون متر مکعب در سال د - پروژه تغذیه مصنوعی شماره 4 ورامین در محدود شوش آباد به میزان 35 میلیون متر مکعب در سال هـ - پروژه تغذیه مصنوعی دشت شهریار با بهره‏گیری از جریانهای سیلابی رودخانه کرج (با هدف تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی 48 میلیون مترمکعب در سال) ط- مطالعات تامین و انتقال آب به دشت شهریار :)با استفاده از تصفیه خانه های فاضلاب غرب استان تهران( انتقال 180 میلیون متر مکعب درسال ازپساب تولیدی تصفیه خانه های غرب استان تهران جهت مصارف کشاورزی درفصول زراعی وتغذیه مصنوعی آبخوان درفصول غیرزراعی نمایی ازمنطقه ورامین و حوضچه های تغذیه مصنوعی مجموع هدف پروژه های تغذیه مصنوعی اجرا شده در مقطع فعلی 159 میلیون مترمکعب در سال است.

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1404/12/28

مجری طرح : مصطفی دهقان, کمال الدین کاظمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 64   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح مطالعه و علاج بخشی سد لار (انتقال آب نشتی سد لار به کلان)
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: سد لار یکی از بنیادهای بزرگ مهندسی کشور، با هدف‌های تامین آب و تولید برق با حجم مخزن 960 میلیون متر مکعب ساخته شده است. عملیات اجرایی سد در سال 1353 به وسیله شرکتی ایتالیایی آغاز و در اردیبهشت 1359 آبگیری گردید. با آبگیری از سد ،گریز آب از مخزن آن مشهود گشت که با انجام مطالعات و بررسی های متعدد مشخص گردید آب از مجاری طبیعی موجود در دریاچه سد فرار نموده و به صورت چشمه هایی حدود ده کیلومتری پایین دست سد با دبی تا 14 مترمکعب در ثانیه ظاهر می شود. بر اساس مجوز تخصیص آب سد لار طی نامه شماره 94/38389/700 مورخ 1394/8/20 سهمیه آب تهران به میزان 330 میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است در حال حاضر سد لار و تاسیسات جانبی قادر است بطور متوسط 170 میلیون متر مکعب در سال را به کلان منتقل نماید. با توجه به اختلاف بین میزان آب انتقالی با آب تخصیص داده شده و از سوی دیگر پایین بودن ضریب اطمینان در راستای تامین آب مطمئن و مدیریت منابع آب در مواقع خشکسالی لازم است با اتخاذ تمهیداتی مابقی آب تخصصی انتقال یابد. سد و دریاچه سدلار جهت تحقق هدف فوق گزینه های مختلفی شامل علاج بخشی سد لار و یا احداث سازه جایگزین مورد بررسی قرار گرفت و از بین گزینه های مورد مطالعه سامانه انتقال از پایین دست چشمه های نشتی سد لار به کلان بنا بر دلایل زیر بعنوان گزینه منتخب انتخاب گردید:  حداکثر بهره برداری از آبهای نشتی  پشتیبانی تونل انتقال موجود لار به کلان (پدافند غیر عامل)  تضمین بالای علاج بخشی و مهار نشتی آب سد لار و تامین آب  کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری  پایین بودن ریسک بهره برداری  تامین ثقلی آب شرب شهرهای شرق استان تهران (شهرک پردیس، رودهن، بومهن، دماوند و ...)

 

تاریخ شروع : 1393/12/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/28

مجری طرح : سیامک نیلچیان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 19   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی امیرکبیر
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: شرکت آب منطقه ای تهران به منظورآینده نگری درمصرف بهینه ازپتانسیل موجودآبهای سطحی و زیرزمینی درغرب وشمالغرب تهران مطالعاتی راتوسط موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) به عنوان مطالعات مدیریت آب غرب تهران بزرگ انجام دادکه موضوع آن،طرح تامین وانتقال آب شرب تهران بوده است. مطالعات طرح جامع آب تهران که بخشی ازآن،پیش بینی نیازآبی ومنابع تامین آن می باشد توسط مهندسین مشاورجاماب انجام ونتایج آن درگزارشی تحت عنوان " به هنگام کردن مطالعات طرح جامع آب تهران–آذرماه 1379" تهیه شد . با توجه به مطالعات ، انتقال حدود 590 میلیون متر مکعب آب ( شامل 340 میلیون متر مکعب از کرج و 120 میلیون متر مکعب از طالقان ) در آینده بمنظور جبران افزایش تقاضای آب به شهر تهران و کاهش آلودگی آب انتقالی، اجرای پروژه تونل انتقال آب از کرج به تهران ضروری است. راه حل‌های این موضوع طرحی با عنوان"طرح تامین و انتقال آب شرب تهران"می باشد که در قانون بودجه سال 1380 طرحهای عمرانی منظور و انجام این طرح به شرکت آب و فاضلاب به عنوان دستگاه اجرائی واگذار شد. در اواخر مهرماه 80 وزارت نیرو طی نامه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار تغییر دستگاه اجرایی شد و شرکت آب منطقه ای تهران را به عنوان دستگاه اجرائی معرفی نمود در نتیجه در تاریخ 18/9/80 موافقتنامه مربوطه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله شد و بلافاصله نسبت به انجام مراحل انتخاب مشاور اقدام و مشاور پروژه از اسفند ماه 80 مطالعات مرحله اول را آغاز و در دیماه 1381 به اتمام رساند . جدول وزن دهی اجزای طرح تونل انتقال آب به طول 29 کیلومتر و قطر 4 متر 68% فاز اول تصفیه خانه به ظرفیت 7.5 مترمکعب در ثانیه 15% فاز اول تصفیه خانه به ظرفیت 7.5 مترمکعب در ثانیه 15% سرریز تصفیه خانه تا رودخانه کن 2% با توجه به محدودیت منابع اعتباری از محل درآمد عمومی کشور مقرر گردیده بود قطعه دوم تونل و فاز اول تصفیه خانه با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی اجرا گردد و مناقصه مربوطه در سال 83 انجام و مشارکت سابیر عمراب به عنوان برنده مناقصه تعیین و قرارداد مربوطه در سال 84 به آن مشارکت ابلاغ شد. سپس مراحل فاینانس خارجی پیگیری گردید که پس از مدتی مقرر شد تامین مالی پروژه از صندوق ذخیره ارزی انجام گردد که بدلیل عدم موافقت با تخصیص اعتبار طرح از صندوق مقررگردید، طرح و اجرای قطعه دوم تونل و فاز اول تصفیه خانه ششم بصورت ترک تشریفات مناقصه با استفاده از بودجه عمومی به ترتیب به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و مشارکت سابیر-عمراب ارجاع شد.

 

تاریخ شروع : 1380/12/27  |  تاریخ پایان : 1402/12/27

مجری طرح : عادل ساعدی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 94   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های عمرانی ملی و ملی استانی
طرح ساختمان سد کوچری و تونلهای انتقال آب از سرشاخه های دز (به قم رود)
تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: در سال 1356 قراردادی بین وزارت نیرو و شرکت خدمات مهندسی آب، برای تامین آب شرب شهرهای قم و کاشان به صورت طرح‌های اضطراری، میان مدت و درازمدت منعقد گردید. مرحله اضطراری با توسعه و گسترش شبکه آب شهری قم پایان یافت. برای مرحله میان مدت انتقال آب چاه‌های علی‌آباد مورد مطالعه قرار گرفت و به اجرا درآمد که در نتیجه سالانه به میزان 15 میلیون مترمکعب از آب زیرزمینی علی‌آباد منتقل گردید. مطالعات درازمدت شامل کنترل جریانهای سطحی رودخانه قمرود از طریق احداث سد مخزنی برروی رودخانه مزبور و تعیین بهترین گزینه انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه دز به قمرود بود که به دلایلی به تعویق افتاد. مطالعات مرحله اول احداث سد بر روی رودخانه قمرود و انتقال آب از سرشاخه‌های دز در سال 1360 به قرارداد گفته شده اضافه شد و مطالعات در سال 1364 پایان یافت. مطالعات مرحله دوم در سال 1368 آغاز ولی به دلیل احداث سد 15 خرداد متوقف گردید. برای تامین آب شرب شهر قم و سایر شهرهای مرکزی (خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، سلفچگان و ساوه ، شهرک پردیسان، دلیجان) با توجه به رشد سریع جمعیت شهرهای فوق و همچنین به علت کمیت محدود و کیفیت نامطلوب منابع سطحی و زیرزمینی، تنها راه حل موجود انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه دز به ایران مرکزی می‌باشد، لذا مقرر گردید تا مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه دز مجدداً توسط مهندسین مشاور مهاب قدس انجام شود به نحوی که مطالعات مرحله اول بازنگری و همزمان با آن نیز مطالعات مرحله دوم آغاز گردد.

 

تاریخ شروع : 1381/02/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/28

مجری طرح : کمال الدین کاظمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
مطالعه و علاج بخشی سد لار
سیمای طرح: رودخانه لار در محل سد لار، نزدیک به 420 میلیون متر مکعب آبدهی دارد. پس از افزوده شدن چندین شاخه دیگر به رودخانه لار در پائین‌دست سد، این رودخانه به نام هراز شناخته می‌شود و در پایان نیز به دریای مازندران می‌ریزد. از جریان این رودخانه در دوره کشاورزی (معمولا، میانه فروردین تا پایان مرداد)، در مزارع برنج‌کاری دشت مازندران بهره‌گیری می‌شود. طبق برنامه‌ریزی منابع آب اولیه در زمان طراحی سد، دریاچه لار، آب‌های مازاد رودخانه را در دوره غیر کشت ذخیره و بطور متوسط، سالانه 178 میلیون متر مکعب آن را به حوضه جاجرود منتقل کرده، 240 میلیون مترمکعب نیز برای کشاورزی مازندران تنظیم می‌نماید. آب انتقالی به حوضه جاجرود به دریاچه لتیان وارد شده، با افزایش پتانسیل آبی آن بدین شیوه، آب‌های شرب تهران و نیاز کشاورزی ورامین به‌گونه‌‌ای مطمئن‌تر فراهم می‌گردند. اختلاف میان رقم‌های‌ تراز آب دریاچه لتیان و دریاچه لار بیش از 800 متر است که در دو نیروگاه کلان و لوارک واقع در مسیر انتقال، سالانه 140 مگاوات ساعت انرژی برق آبی تولید می‌شود. بدین‌سان، سد لار به‌عنوان یک سامانه چند منظوره، برای فراهم آوردن آب‌های شرب تهران و کشاورزی دشت‌های مازندران و ورامین و تولید انرژی برق‌آبی طراحی شده بود. سد لار از نوع خاکی و با هسته رسی است. در جدول زیر مشخصات عمومی و رقم‌های کلیدی سد لار درج می‌باشد.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری
سیمای طرح: - شرکت آب منطقه ای تهران با داشتن پنج سد بزرگ ، خطوط انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری وظیفه خطیر تامین آب شرب پایتخت کشور، کلان شهر کرج و همچنین تامین آب کشاورزی و صنعت استانهای تهران و البرز را به عهده داشته و همچنین با تولید انرژی برق به شبکه سراسری برق کشور کمک می کند - سازه ها و تاسیسات آبی در دست بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران عبارتند از ، سد ونیرو گاه امیر کبیر( کرج) ، سد و نیرو گاه لتیان و کلان ، سد لار ، سد و نیرو گاه طالقان ، سد ماملو ، شبکه های آّبیاری و زهکشی کرج ، ورامین ، کردان ، شبکه انتقال آب از جنوب تهران به رباط کریم و خطوط انتقال آب از سد طالقان به آبگیر بیلقان در کرج و لوارک- سوهانک. - با عنایت به کهولت سن اکثر تاسیسات یاد شده که بعضا بیش از نیمی از عمر مفیدشان گذشته است و بدلیل افزایش بی رویه جعمیت و نیاز وافر و بدون وقفه به در مدار بهره برداری بودن این تاسیسات به جهت تامین آب شرب کلان شهرهای تهران و کرج ، استهلاک این تاسیسات را بالا برده و هزینه های نگهداری و تعمیرات ( مرمت و بازسازی) این تاسیسات افزایش یافته است که در این راستا با عنایت به محدودیت بودجه تخصیصی شرکت آب منطقه ای تهران از محل منابع جاری و عدم تکافوی آن در هزینه کرد بخش نگهداری و تعمیرات این سرمایه های عظیم ملی ، بخشی از هزینه های مذکور از محل اعتبارات تخصیصی به طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی جبران می گردد.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی ،تغذیه مصنوعی و پخش سیل
مشخصات عمومی: طرح تعادل بخشی : اجزا و پروژه های اصلی طرح طبق موافقنامه شامل موارد زیر می باشد که برخی از آنها در حال اجرا می باشند و برخی مربوط به سالهای آتی می باشند. • خرید و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق (1000 دستگاه ) • مطالعه و ایجاد تشکل های آب بران آب زیرزمینی ( یک مورد ) • اجرای برنامه های اطلاع رسانی ( 5 مورد ) • خرید تجهیزات و انسداد چاههای غیرمجاز و ایجاد گروههای گشت و بازرسی از منابع آب زیرزمینی ( 2500 حلقه چاه ) • ایجاد بانک اطلاعات منابع آب زیرزمینی و اسکن اوراق پرونده ها ( 22600 پرونده ) • مطالعات تعادل بخشی بیلان آب زیرزمینی دشتهای ممنوعه و بحرانی ( یک مورد ) • شناسایی، پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب ( یک مورد ) • مطالعات تعیین سقف کف شکنی چاهها در دشتهای ممنوعه و بحرانی ( یک مورد) طرح تغذیه مصنوعی : ،دریچه هاییAMX کانال این طرح شامل یکدستگاه آبگیر از به منظور کنترل میزان آب ورودی ، دو دستگاه باکس بتنی جهت هدایت آب به استخر های رسوبگیر ، دو استخر رسوبگیر ، 14استخر تغذیه ،16سر ریز بتنی ودایک های خاکی اطراف استخرها می باشد .

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
تکمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران
سیمای طرح: 1- سیمای طرح پیشنهادی ساماندهی در پی بررسیهای بیشتر طرح پس از مرحله بازنگری مطالعات و مذاکرات انجام یافته طی جلسات مختلف با کارفرما، مقرر گردید در مورد ایجاد تصفیه‌خانه‌های محلی(Local Treatment Plants) در پایین‌دست مسیر انهار و مسیلهای آلوده اصلی و بالادست زمینهای کشاورزی جنوب تهران مطالعات بیشتری صورت گیرد؛ در راستای این هدف مطالعات تکمیلی درچارچوب قرارداد شماره 18-93-2 با عنوان "مطالعات مرحله اول تصفیه خانه های روانابهای آلوده و خدمات نظارت بر عملیات ژئوتکنیک طرح ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران" آغاز شد. -1- تصفیه‌خانه‌های محلی پیشنهادی تصفیه آبهای جاری در مسیلها ومجاری جنوب تهران که رواناب ناشی از بارش های سطحی همراه با مقادیر بسیار زیاد انواع فاضلاب خانگی، صنعتی و کشاورزی منطقه شهری و محدوده زراعی جنوب شهر را بسمت محلهای تخلیه طبیعی با خود حمل می‌کند بعنوان راه‌حل نهایی و ضروری برای رسیدن به اهداف مختلف زیست‌محیطی و مصرف مجدد در کشاورزی و صنعت مطرح گردیده است. گرچه این راه حل مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تصفیه (بعلت آلودگی شدید و طیف گسترده مواد آلاینده همراه رواناب) می‌باشد لیکن بدلایل فنی و زیست‌محیطی تنها راه موجود است. دراینجا اشاره به این نکته ضروری است که بدلیل عدم وجود اطلاعات و محدودیتهای زیست محیطی منطقه طرح در مرحله پیشین ارائه گزارش زیست محیطی امکانپذیرنبوده است؛لذا پس از دریافت اطلاعات موردنیاز کلیه محدودیتها وضوابط در مراحل بعدی مطالعات ملحوظ و طی گزارشی مستقل جهت بررسی و تصویب ارائه خواهدشد. چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، سه مسیل اصلی آلوده شهرکه جریان فاضلاب تهران را به جنوب هدایت می‌کند، عبارتند از: الف- کانال‌های یاخچی‌آباد و بهشتی (جریان ورودی به صالح آباد) ب- کانال فیروزآباد (جریان هدایت شونده به صالح آباد ازراه خروجی سوم) ج- مسیل سرخه‌حصار (جریان ورودی به سرخه حصار) نکته مهم اینکه با پیشرفت مطالعات و تحلیل اطلاعات بروز و آنالیز مقادیر آبدهی در مسیلهای مطرح در گامهای 5 ساله تا سال1410خورشیدی بهنگام‌سازی سیمای طرح پیشنهادی ازسوی این مهندسین ضروری می‌نمود. (جداول (1-1) و (1-2)). گفتنی است،چکیده نتایج آنالیزکیفی مسیرروانابهای آلوده مطالعاتی تاکنون درجداول(1-3)و(1-4)مندرج است. توضیحات مشروح در مورد روند پیشرفت مطالعات و پیشنهاد سیمای طرح در ادامه ارائه گردیده است.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی کرج
مشخصات عمومی: سیستم انتقال آب از کرج به تهران ( تونل کرج - تهران ) : شامل تونلی ، به طول حدود 30 کیلومتر ، به ظرفیت انتقال 16 متر مکعب در ثانیه و قطر تمام شده 9/3 متر میباشد که به دو قطعه کلی بشرح زیر تقسیم شده است : 1-1- قطعه اولK"- ET) ) : این قطعه تونلی به طول کیلومتر و قطر متر و با ظرفیت انتقال متر مکعب در ثانیه می باشد که از نقطه ET واقع در اراضی لتمال کن ( محل احداث تصفیه خانه ششم تهران ) شروع و به نقطه k" واقع در دره کندر رودخانه ختم میشود . حفاری و پوشش تونل توسط دستگاه حفاری TBM به صورت کامل انجام شده است. 1-2- قطعه دوم K"- BR ) : ) طول : حدود 5/13 کیلو متر نقطه شروع : دره رودخانه کندر نقطه پایان : پایین دست سد تنظیمی امیرکبیر سایر مشخصات فنی : مشابه قطعه اول و حفاری و پوشش این قطعه نیز توسط دستگاه حفاری TBM به صورت کامل انجام شده است. 2) آبگیر ابتدائی تونل : واقع در محل پائین دست سد تنظیمی در حال انجام می باشد و در 80% پیشرفت فیزیکی دارد. 3) تصفیه خانه ششم تهران : این تصفیه خانه در راستای افزایش ظرفیت انتقال آب به تهران و با توجه به افزایش نیاز آب شرب تهران و نیز فراهم نمودن امکان آبرسانی به ارتفاعات بالاتر از سیستم های موجود فعلی بدون مصرف انرژی و کاستن از هزینه های بهره برداری در تراز حدود 1530 متر از سطح دریا در زمینی به مساحت 20 هکتار واقع در منطقه لتمال کن به ظرفیت کل 15 متر مکعب در ثانیه در دو مدول 5/7 متر مکعب در ثانیه احداث خواهد شد. در حال حاضر فاز اول به ظرفیت 5/7 متر مکعب در ثانیه در دست اجرا میباشد مشخصات فنی فاز اول تصفیه خانه ششم تهران : ظرفیت فاز اول تصفیه خانه : 5/7 متر مکعب در ثانیه اجزای تصفیه خانه عبارتند از: - حوضچه آرامش: آرام سازی جریان آب و توزیع آن به کانالهای فاز 1 و فاز 2 تصفیه خانه و سرریز اضطراری - پارشال فلوم: جهت اندازه گیری میزان آب ورودی - آشغالگیر: جهت جداسازی مواد درشت و شناور - اختلاط سریع: منعقد سازی مواد معلق با استفاده از مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده بوسیله همزنهای سریع - زلالساز (پولساتور): لخته سازی مواد معلق منعقد شده و ته نشینی آنها توسط حوضچه های پولساتور - صافی های دو لایه (آنتراسیت – ماسه): صاف کردن آب و حذف آخرین بقایای مواد معلق توسط صافیهای دو بستره - سیستم کلر زنی اولیه و ثانویه: گندزدایی آب بوسیله گاز کلر - مخزن ذخیره آب پاک به حجم 25000 متر مکعب - ساختمانهای شیمیایی، کلرزنی، بهره برداری عمومی و جنبی سیمای طرح: طرح آبرسانی به شهر تهران از سدتنظیمی امیرکبیر به منظور ایجاد سیستم انتقال جدید آب از منابع غربی تهران وامکان افزایش ظرفیت تصفیه آب آشامیدنی شهر تهران اجرا می گردد . این طرح شامل دو بخش اصلی می باشد: الف : تونل انتقال به طول مجموع 30 کیلومتر و آبگیر ابتدای تونل ب : تصفیه خانه ششم تهران با ظرفیت کل 15 مترمکعب در ثانیه در دو فاز

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
ساختمان سد نم رود
مشخصات عمومی: مشخصات بدنه سد رقوم تاج سد 2022 متر ارتفاع از کف رودخانه 82 متر نوع سد خاکی با هسته رسی ارتفاع از پی 83.5 متر طول تاج 680 متر حجم بدنه 7 میلیون متر مکعب مشخصات هیدرولوژی حداکثر ، متوسط و حداقل آورد سالیانه در محل ساختگاه سد 312.5 ، 236.5 و 75.7 میلیون متر مکعب 7.5، 4.2و2.4 مترمکعب بر ثانیه نوع اقلیم نیمه خشک سرد متوسط بارش سالیانه در ایستگاه نم رود 340 میلیمتر میزان تبخیر سالیانه از تشت و سطح آزاد 1666 و1246 میلیمتر سرعت باد با دوره بازگشت 10 و 100 ساله 42 و 48 نات دبی حداکثر سیلابهای 50 ،1000 و10000 ساله و PMF 86 ، 507، 797 و 1400 مترمکعب ثانیه حجم رسوب سالیانه ورودی به مخزن سد 292000 مترمکعب وسعت حوزه 561 کیلومتر مربع مشخصات سیستم انحراف جانمایی جناح چپ نوع سیستم انحراف کامل دوره بازگشت سیلاب و دبی طراحی 50 ساله با دبی ماکزیمم 86 متر مکعب بر ثانیه اجزاء فرازبند ، تونل انحراف رقوم تاج فرازبند 1960 متر (فرازبند جزئی از بدنه سد است) قطر خالص تونل 3.5 متر طول تونل 780 متر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
ساختمان سد طالقان
مشخصات عمومی: نوع سد خاکی با هسته رسی تراز تاج سد 1789متر بالاتر از سطح دریا ارتفاع سد از بستر رودخانه 103 متر طول تاج سد 1111 متر نوع سرریز شوت آزاد تراز استانه سرریز 1780 متر بالاتر از سطح دریا تراز عادی مخزن 1780 متر تراز حداقل مخزن 1742 متر حجم مفید مخزن 320 میلیون متر مکعب حجم کل مخزن 420 میلیون متر مکعب آبدهی سالانه جهت کشاورزی 278 میلیون متر مکعب آبدهی سالانه جهت شهری 150 میلیون متر مکعب آبدهی سالانه جهت تغذیه مصنوعی 20 میلیون متر مکعب آبدهی سالانه جهت حقابه های پایین دست 12 میلیون متر مکعب مساحت حوزه آبریز 960 کیلومتر مربع نوع نیروگاه آبی – زیر زمینی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
احداث خط دوم انتقال پساب از تصفیه خانه جنوب تهران به دشتهای ورامین ،پاکدشت و شهر ری
مشخصات عمومی: با ساخته شدن مدولهای تصفیه خانه جنوب تهران و بهره برداری از آنها که تعداد آنها در سال 94 به هشت مدول برای ظرفیت حداکثر13 متر مکعب بر ثانیه میرسد از طرفی و عدم توانایی کانال موجود در انتقال این میزان که میبایست به تخصیص دشتهای ورامین ، پاکدشت و شهر ری میرسید ، ضرورت ایجاد یک سامانه برای انتقال ظرفیت مازاد بر ظرفیت کانال فعلی را ایجاب نمود . مطالعات مرحله دوم این طرح در تیر ماه سال 1389 طی قراردادی به شرکت مهندسین مشاور مهار آب عمران گستر واگذار گردید. بر اساس این مطالعات گزینه برتر برای تامین هدف طرح یک لوله با قطر سه متر و از نوع GRP انتخاب گردید. این مطالعات سرانجام در مهر ماه سال 90 به تصویب کمیته فنی شرکت آب تهران رسیده و در آبانماه سال 90 مصوبه شرکت مدیریت منابع آب ایران را دریافت نمود .

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
ساختمان سدکوچری و تونلهای انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود
مشخصات عمومی: بخش اول: 1- بند انحرافی چشمه سرداب (ارتفاع 5/4 متر- طول سرریز12 متر- ظرفیت دهانه آبگیرm3/s 6 ) 2- تونل چشمه سرداب تا بند انحرافی دره‌‌لکو (طول1182 متر- کف7/2 متر- ارتفاع 7/2 متر- مقطع D شکل) 3- کانال انتقال آب از سرداب تا بند انحرافی دره لکو (طول211 متر-ابعاد کانال3/2 * 5/2ظرفیت m3/s 6 ) 4- بند انحرافی دره لکو (ارتفاع 5/8 متر-طول سرریز 18 متر-ظرفیت دهانه آبگیر8 متر مکعب در ثانیه) 5 - تونل دره لکو به دره دزدان(طول 1890 متر-عرض کف30/3 متر-ارتفاع65/3 متر-مقطع D شکل) 6 – بند انحرافی دره دزدان (ارتفاع 9/6 متر-طول سرریز5/21 متر-ظرفیت دهانه آبگیر20 مترمکعب درثانیه) 7 - تونل دره دزدان به دره دایی(طول2490 متر-عرض کف30/3 متر-ارتفاع95/3 متر-مقطعD شکل) 8- بند انحرافی دره دایی(ارتفاع 5/6 متر-طول سرریز19 متر-ظرفیت دهانه آبگیر23 مترمکعب درثانیه) بخش دوم: 9- تونل دره دایی به انوج (طول 9177 متر- مقطع دایره بقطر 8/3 متر- دستگاه حفاری D.S.TBM ) 10- قطعه اول کانال آبرسانی دم کمر به انوج (طول9/2 کیلومتر- ابعاد 7/ 2 ارتفاع *5/4عرض) 11- قطعه دوم کانال آبرسانی دم کمر به انوج (طول2/4 کیلومتر- ابعاد 7/ 2 ارتفاع *5/4عرض) 12-سیفون انوج (طول230 متر- ابعاد داخلی سیفون دو مجرای بتنی مربع شکل به ابعاد 2*2 متر) 13-قطعه 1 تونل بلند انوج به قمرود (طول11311متر–مقطع دایره بقطر 8/3 متر-دستگاه حفاری EPB.TBM)- 14-قطعات 2و3و4 تونل بلند انوج به قمرود (طول24500متر–مقطع دایره بقطر 8/3 متر-دستگاه حفاریDS.TBM) بخش سوم: 15-سد مخزنی کوچری(نوع:سنگریزه ای با هسته رسی- ارتفاع 97متراز پی- طول تاج 633 متر- حجم مخزنmm3 207)

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر