چهارشنبه, 27 تیر 1397

 

جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد، فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

نام:  *
نام شرکت:  *
نام مدیرعامل:
ایمیل :
تلفن :
موبایل:
آدرس: