چهارشنبه, 28 آذر 1397

نمایش چارت

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • مدیر عامل
  • سرپرست شرکت : مهدی فروغی اصل
  • سرپرست دفتر حقوقی : عباس اسماعیلی خرم
  • مدیر دفتر روابط عمومی : جواد اسدی
  • مدیر حراست وامور محرمانه : میثم غلامی
  • مدیر دفتر هئیت مدیره و مدیرعامل : بهروز صفا
  • مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب : حسن برنا
  • معاونت برنامه ریزی
   • معاون برنامه ریزی : مهدی فروغی اصل
   • مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی : حمید شاهرخ نیا
   • مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع آبی : محمد مهدی ایزدی یزدان آبادی
   • مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : عزیزاله مولایی
  • معاونت طرح و توسعه
   • معاون طرح و توسعه : رضا مومنی وصالیان
   • مدیر دفتر فنی آب : منوچهر محجوب
   • مدیر دفتر امور قراردادها : محمد حسن کریمی
  • معاونت حفاظت و بهره برداری
   • معاون حفاظت و بهره برداری : محمد رضا خانیکی
   • مدیر هماهنگی منابع آب شهرستان ها : حمیدرضا مختاری
   • مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی : محمد شهریاری
   • مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل : حسین زنگوئی
   • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : محسن اسلامی زاده
   • مدیر امور بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه امیرکبیر : مهدی فتوکیان
   • مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه طالقان : سید محمدعلی معلم
   • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری از سد ماملو : علیرضا خانی زاد
   • مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های لتیان و کلان : علیرضا ارسطویی
   • مدیر منابع آب شهرستان شهریار : غلامعلی محمدی بیدختی
   • مدیر منابع آب شهرستان فیروزکوه : مصطفی عباسی
   • مدیر منابع آب شهرستان تهران : علیرضا نیکنام
   • مدیر منابع آب شهرستان شمیرانات : جواد غفاری
   • مدیر منابع آب شهرستان رباط کریم : علیرضا مصطفی پور
   • سرپرست درآمد و مشترکین : علی بلوبین
   • مدیر بهره برداری و نگهداری از سد لار : مفید اصغری
   • مدیر منابع آب شهرستان شهر ری : سید حمیدرضا حسینی
   • مدیر منابع آب شهرستان دماوند : منصور مردانی
   • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : حسن زحمتکش
   • مدیر منابع آب شهرستان ورامین : محمد داودی
   • مدیر منابع آب شهرستان پاکدشت : راما حبیبی
   • مدیر منابع آب شهرستان اسلامشهر : محمدرضا گیتی پژوه
  • معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
   • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : محسن بهرامی
   • مدیر امور کارکنان و رفاه : علی اصغری
   • مدیر امور مالی و ذیحساب جاری : محمد مولودی
   • مدیر امور ورزش : مهدی یزدانی
   • مدیر امور تدارکات : حسنعلی لطفی