Wednesday, 12 Azar 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

    کاهش 21 درصدی بارش های استان تهران نسبت به سال گذشته2018-09-30
مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای تهران گفت: مقدار بارش در حوزه عملکرد استان تهران از ابتداء سال آبی جاری تا پایان شهریور ماه 1397 معادل 256.5 میلیمتر میباشد که نسبت به سال گذشته 21 درصد و نسبت به متوسط بلند مدت 9 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن برنا" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در محدوده حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران تعداد 44 ایستگاه باران سنجی، 51 ایستگاه هیدرومتری ، 15 ایستگاه تبخیر سنجی، 20 ایستگاه برف سنجی موجود است که ازاین تعداد ،27 ایستگاه هیدرومتری، تعداد 23 ایستگاه باران سنج و 13 ایستگاه تبخیر سنجی مجهز به دستگاه های دیتالاگربوده که دریافت آمار واطلاعات علاوه بر رصد توسط متصدیان ودستگاه های مکانیکی منصوبه، تعدادی به صورت الکترونیکی و حتی برخی به صورت آنلاین  دریافت می گردد.

وی افزود: در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران با وسعت 16244 کیلومتر مربع 23 ایستگاه باران سنجی و در محدوده استان تهران با وسعت 13692 کیلومتر مربع 15 ایستگاه باران سنجی بعنوان ایستگاه مبناء انتخاب که آمار ریزش های جوی آنها بصورت روزانه دریافت و در پایان هر ماه گزارش تحلیلی از وضعیت ریزش های جوی حوزه عملکرد و استان تهران تهیه و ارائه میگردد.

برنا با بیان اینکه با شروع سال آبی 97-96 دوره 49 ساله سال آبی آغاز گردیده است، گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر وکاهش بارش ها در سال آبی متاسفانه روند نزولی بارش ها شدت بیشتری به خود گرفته وبا کاهش بارش ها، ورودی به سدهای تامین آب شرب کلان شهر تهران تا اواخر اسفند ماه 96 روند کاهشی داشته که خوشبختانه با آغاز سال97 و ریزش های جوی مناسب در فصل بهار میزان تجمعی بارش ها بهبود نسبی پیدا کرد.  

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت با اشاره به اینکه میزان تجمعی ریزش های جوی در حوزه عملکرد شرکت (با احتساب حوزه سدهای تحت پوشش) از ابتداء سال آبی جــــــاری تا پایان شهریورماه 1397 معادل 299.8 میلیمتر می باشد تصریح کرد: این میزان بارش نسبت به بارش 369.2 میلیمتری سال گذشته و 329 میلیمتر متوسط بلند مدت به ترتیب کاهش 19 و 9 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: از طرفی مقدار بارش در حوزه عملکرد استان تهران از ابتداء سال آبی جاری تا پایان شهریور ماه 1397 معادل 256.5 میلیمتر میباشد که نسبت به سال گذشته 21 درصد و نسبت به  متوسط بلند مدت 9 درصد کاهش داشته است.

برنا بیشترین بارش ها در سال آبی 97-96 در حوزه عملکرد شرکت را مربوط به ایستگاه باران سنجی نساء با مقدار بارش 647.3 میلیمتر عنوان کرد و یادآور شد: این درحالیست که ایستگاه باران سنجی ورامین با بارش  92.5 میلیمتر به عنوان کمترین مقدار بارش در سال آبی به ثبت رسید.

 

 


    از خروج بیش از 185 هزار متر مکعب آب در شهرری جلوگیری شد2018-09-30
مدیر امور منابع آب شهرستان ری گفت : 8 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور طی یک هفته پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حمید رضا حسینی" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی 8 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع  به عمق 304 متر و آبدهی 7.5 لیتر در ثانیه در اراضی شهرستان ری، پر و مسلوب المنفعه شد.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج بیش از 185 هزار و 220 متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت  10 حکم قضایی اخذ و 3 اخطار به متخلفین ا بلاغ گردید، در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان ری بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 

 


    از برداشت بیش از 250 هزار متر مکعب آب در رباط کریم جلوگیری شد2018-09-30
مدیر امور منابع آب رباط کریم از پر و مسلوب المنفعه شدن 8 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور طی هفته گذشته خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا مصطفی پور" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی طی  هفته گذشته 8 حلقه چاه غیرمجاز در مجموع به عمق 400 متر و آبدهی 14 لیتر در ثانیه در اراضی شهرستانک- میمنت آباد و سبزدشت پر و مسلوب المنفعه شد.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج بیش از 250 هزار متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مصطفی پور در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب رباط کریم بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 

 


    پر و مسلوب المنفعه شدن 11حلقه چاه غیر مجاز در تهران بزرگ2018-09-30
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی هفته گذشته با انسداد 11 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود267 هزار و 300 متر مکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی هفته گذشته  11 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران، شمیرانات و پردیس در مجموع به عمق 458 متر و با دبی 13.5 لیتر برثانیه پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 267 هزار و 300 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تصریح کرد: ضمناً طی این مدت در بخش آب های سطحی 4 مورد صدور اخطاریه و در بخش آب های زیرزمینی، 12 مورد احکام قضایی اخذ شده، 2مورد جلوگیری از اضافه برداشت و تقلیل منصوبات در مجموع با دبی 3.55 لیتر بر ثانیه با حجم تخلیه سالیانه 62.67 (هزار متر مکعب) ، 10 مورد کنترل بهره برداری ، 10 مورد چاه غیر مجاز شناسایی و 10 مورد منجر به صدور اخطاریه گردید و همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب 1 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام گردید.

نیکنام با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    کاهش 21 درصدی بارش های استان تهران نسبت به سال گذشته2018-09-29
مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای تهران گفت: مقدار بارش در حوزه عملکرد استان تهران از ابتداء سال آبی جاری تا پایان شهریور ماه 1397 معادل 356.5 میلیمتر میباشد که نسبت به سال گذشته 21 درصد و نسبت به متوسط بلند مدت 9 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن برنا" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در محدوده حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران تعداد 44 ایستگاه باران سنجی،51 ایستگاه هیدرومتری،  15 ایستگاه تبخیر سنجی، 20 ایستگاه برف سنجی موجود است که ازاین تعداد ،27 ایستگاه هیدرومتری ، تعداد 23 ایستگاه باران سنج و 13 ایستگاه تبخیر سنجی مجهز به دستگاه های دیتالاگربوده که دریافت آمار واطلاعات علاوه بر رصد توسط متصدیان ودستگاه های مکانیکی منصوبه، تعدادی به صورت الکترونیکی و حتی برخی به صورت آنلاین دریافت میگردد.

وی افزود: در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران با وسعت 16244 کیلومتر مربع 23 ایستگاه باران سنجی و در محدوده استان تهران با وسعت 13692 کیلو متر مربع 15 ایستگاه باران سنجی بعنوان ایستگاه مبناء انتخاب که آمار ریزش های جوی آنها بصورت روزانه دریافت و در پایان هر ماه گزارش تحلیلی از وضعیت ریزش های جوی حوزه عملکرد و استان تهران تهیه و ارائه میگردد.

برنا با بیان اینکه با شروع سال آبی 97-96 دوره49 ساله سال آبی آغاز گردیده است، گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر وکاهش بارش ها در سال آبی متاسفانه روند نزولی بارش ها شدت بیشتری به خود گرفته وبا کاهش بارش ها، ورودی به سدهای تامین آب شرب کلان شهر تهران تا اواخر اسفند ماه 96 روند کاهشی داشته که خوشبختانه با آغاز سال97  وریزش های جوی مناسب در فصل بهار میزان تجمعی بارش ها  بهبود نسبی پیدا کرد.

 وی ادامه داد: با این بارش ها تا حدی کمبود آن جبران شد و متاقبا" آورد رودخانه ها روبه بهبود گذاشته به طوریکه در اردیبهشت ماه سال جاری بیشترین بارش ها در سال آبی جاری رقم خورد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت با اشاره به اینکه میزان تجمعی ریزش های جوی در حوزه عملکرد شرکت(با احتساب حوزه سدهای تحت پوشش) از ابتداء سال آبی جــــــاری تا پایان شهریورماه 1397  معادل 8/299 میلیمتر می باشد تصریح کرد: این میزان بارش نسبت به بارش 369.2 میلیمتری سال گذشته و 329 میلیمتر متوسط بلند مدت به ترتیب کاهش 19 و 9 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: از طرفی مقدار بارش در حوزه عملکرد استان تهران از ابتداء سال آبی جاری تا پایان شهریور ماه 1397 معادل 356.5 میلیمتر میباشد که نسبت به سال گذشته 21 درصد و نسبت به  متوسط بلند مدت 9 درصد کاهش داشته است.

برنا بیشترین بارش ها در سال آبی 97-96 در حوزه عملکرد شرکت را مربوط به ایستگاه باران سجی نساء با مقدار بارش 647.3 میلیمتر عنوان کرد و یادآور شد: این درحالیست که ایستگاه باران سجی ورامین با بارش  92.5 میلیمتر به عنوان کمترین مقدار بارش در سال آبی به ثبت رسید .

وی افزود: همچنین بیشترین بارش ها در سال آبی 97-96 در محدوده عملکرد استان تهران مربوط به ایستگاه باران سنجی امامزاده داود با مقدار بارش 581.5 میلیمتر می باشد و ایستگاه باران سنجی ورامین با بارش  92.5 میلیمتر درمحدوده عملکرد استان تهران  دارای کمترین مقدار بارش بوده است.

برنا از بارش به مقدار 70 میلیمتری در مدت زمان 1.5 ساعت در منطقه لواسانات و در ایستگاه باران سنجی رودک به عنوان یک رخداد ویژه یاد کرد و گفت: به علت شدت زیاد بارش در مدت زمان کوتاه باعث ایجاد سیل توام با رانش زمین در بخشی از منطقه گردید که این امرمنجربه تلفات جانی و مالی در محدوده ریزش کوه شد اما با توجه به ابعاد حادثه و با اطلاع رسانی به موقع و اقدامات پیشگیرانه از گسترش تلفات انسانی جلو گیری به عمل آمد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب ارائه شده و نیز تقلیل بارش در سال های اخیرو ادامه روند خشکسالی لزوم فرهنگ سازی بهینه در  مصرف آب و مدیریت صحیح در برنامه ریزی منابع آب می بایست در دستور کار مسوولین قرار گیرد. 

 


    جلوگیری از برداشت بیش از 63 هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی در اسلامشهر2018-09-29
مدیر امور منابع آب اسلامشهر گفت: با پر و مسلوب المنفعه شدن 2 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور از برداشت غیرمجاز 63 هزار و 360 مترمکعب آب در سال جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا گیتی پژوه" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی 2 حلقه چاه غیرمجاز در مجموع به عمق  120 متر و آبدهی 3.2 لیتر در ثانیه پر و مسلوب المنفعه شد و در مورد 5 حلقه چاه نیز عملیات تقلیل منصوبات انجام شده و پس از نصب منصوبات مجاز میزا دویست و پنجاه و دو هزار و 126 متر مکعب صرفه جویی انجام گرفت.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 63 هزار و 360 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: فرونشست جزو خطراتی است که در پی برداشت های غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی اتفاق می افتد.

گیتی پژوه در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب اسلامشهر بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 

 


    پلمپ و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب فروشی غیر مجازدر پاکدشت2018-09-29
سرپرست امور منابع آب شهرستان پاکدشت از پلمپ و مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز آب فروشی در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "راما حبیبی" با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به تلاش مدیریت و پرسنل گشت و بازرسی این امور در راستای اجرای طرح احیاء و  تعادل بخشی  منابع آب زیر زمینی در حوزه عملکرد این امور، یک حلقه چاه که مالک آن اقدام به آب فروشی غیر مجاز نموده بود، با اخذ حکم قضائی پلمپ و مسلوب المنفعه گردید.

وی با بیان اینکه این چاه 220 متر عمق و 5 لیتر در ثانیه آبدهی داشته است، تصریح کرد: مالک این چاه که اقدام به آب فروشی غیر مجاز در منطقه نموده و باعث برهم زدن نظم در حوزه عملکرد شده بود با توجه به اخطارهای مکرر، کماکان به عمل غیر قانونی خود ادامه می داد، لذا با هماهنگی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فرمانداری پاکدشت چاه مورد اشاره پلمپ گردید.

حبیبی در پایان ضمن قدردانی از دستگاه قضایی و انتظامی و همچنین تلاش و زحمات مامورین بازرسی و نظارت امور منابع آب در خصوص انجام صحیح وظایف قانونی خود تاکید کرد: امور منابع آب شهرستان پاکدشت به عنوان متولی آب و نماینده شرکت آب منطقه ای تهران بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    دیدار با "حسین خواجه افضلی" جانباز جنگ تحمیلی و جانبازان قطع نخاعی آسایشگاه ثارالله2018-09-29
مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران شرکت با حضور در منزل جانباز "حسین خواجه افضلی" با ایشان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران به همراه  "احمد خسروی" فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت با این جانباز و خانواده وی دیدار کرد.

گفتنی است، حسین خواجه افضلی جانباز 20 درصد در سال 62 در منطقه فکه بعد از چند مرحله اعزام به جبهه جانباز شد. بردار وی شهید" محسن خواجه افضلی" نیز در سال 44 متولد و در بهمن ماه 64 در عملیات والفجر 8 به درجه رفیع شهادت رسید. همچنین برادر دیگر این جانباز "مجید خواجه افضلی" نیز در سال 47 چشم به جهان گشود و در فروردین ماه  66 در کربلای 8  نیز به شهادت رسید و در قطعه 29 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

دیدار با جانبازان قطع نخاعی 70%

محمد حسن صادق زاده  همچنین با همراهی "رضا مومنی" معاون طرح و توسعه، " علی اصغری" مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه، " حسن زحمتکش" مدیر دفتر حفاظت از منابع آب با جانبازان 70%  قطع نخاعی آسایشگاه ثارالله، ضمن دیدار  ودلجویی از ایشان با تقدیم هدایا وگل ازآنان تقدیر وتجلیل به عمل آوردند ویاد وخاطره دوران دفاع مقدس را زنده نمودند.

 

 


    دیدار با خانواده جاویدالاثر محمد حسین یزدانی فر2018-09-25
مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران شرکت با حضور در منزل شهید محمد حسین یزدانی فر با خانواده این شهید معظم دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران به همراه "مریم مرادی" مشاور  مدیر عامل در امور بانوان با خانواده این شهید دیدار کرد.

گفتنی است، شهید جاویدالاثر محمد حسین یزدانی فر در سال 1304 در شهر مرند تبریز به دنیا آمد و درسال 1341 درسازمان آب استخدام شد. این شهید بزرگوار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وشروع جنگ تحمیلی با این که سن بالایی داشت ولی حاضر نشد در جهاد فی سبیل الله شرکت نکند واز طریق نیروی بسیج  علی رغم داشتن یک دختر وسه پسرعازم جبهه شد. چون سنش بالا بود در تدارکات مشغول به خدمت به رزمنده ها شد. به گفته دخترش هروقت ازجبهه می آمد بی قراری می کرد که زودتر به جبهه برگردد. شهید یزدانی فر در مورخ  62.1.31 در حال حمل غذا و تدارکات برای رزمنده ها به خط بود که با فرود آمدن یک خمپاره به روی ماشینش به شهادت رسید. پیکر مطهر وی در شن زارهای فکه باقی ماند و جاویدالاثر شد.

 


    آزادسازی و رفع تصرف بیش از 15 هکتار اراضی بستر رودخانه های شهر تهران2018-09-25
مدیر امور آب تهران بزرگ از آزادسازی مساحت بیش از15 هکتار از بستر رودخانه های درکه-سیاهرود-جاجرود-کن و فرحزاد با اخذ حکم قضائی طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، "علیرضا نیکنام" با اعلام این خبر گفت: امور آب تهران بزرگ با کسب 32 فقره دستور قضائی صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس و تهران و حضور کارشناسان آب های سطحی، حقوقی و گشت و بازرسی این امور و نظارت نمایندگان انتظامی، با استفاده از تجهیزات مهیا شده نسبت به قلع و قمع تصرفات غیرمجاز  اقدام کرد.

وی تصریح کرد: با این اقدام مساحتی بیش از 15هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه های درکه-سیاهرود-جاجرود-کن و فرحزاد آزادسازی و از ید متصرفان غیرمجاز خارج شد.

مدیر امور آب تهران بزرگ با هشدار نسبت به لزوم هوشیاری مردم به هنگام انجام معاملات در نزدیکی رودخانه ها گفت: افرادی که قصد انجام معامله در نزدیکی رودخانه ها را دارند حتما پیش از انجام معامله از شرکت آب منطقه ای تهران استعلامات لازم اخذ کنند تا در آینده متحمل هیچگونه ضرر و زیان نشوند.

نیکنام در پایان ضمن قدردانی از تلاش و زحمات شبانه روزی ماموران امور منابع آب درخصوص انجام صحیح وظایف قانونی خود تاکید کرد: امور منابع آب تهران بزرگ به عنوان متولی آب در حوزه عملکرد شهرستان و به عنوان نماینده شرکت آب منطقه ای تهران با جدیت و بر اساس قانون نسبت به برخورد با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیرزمینی اقدام و اهتمام جدی خواهد داشت.

 


    از برداشت بیش از 85 هزار متر مکعب آب در دماوند طی یک هفته کاری جلوگیری شد2018-09-24
سرپرست امور منابع آب دماوند از پر و مسلوب المنفعه نمودن 5 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور طی یک هفته کاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "منصور مردانی" با اعلام مطلب فوق گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی  چهار حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 269 متر و دبی 4.3  لیتر در ثانیه در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه گردید.

وی با بیان اینکه همچنین ادوات حفاری  چهارحلقه چاه غیر مجاز نیز به پارکینگ امور منتقل شده است، ادامه داد: با  پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های مذکور از خروج 85 هزار و 140  مترمکعب آب از دشت دماوند جلوگیری شده است.

مردانی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    دیدار با خانواده شهید حسن حشمتی2018-09-24
مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران شرکت با حضور در منزل شهید حسن حشمتی با خانواده این شهید معظم دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران،  مشاور  مدیر عامل در امور ایثارگران به همراه  " محمد حسن کریمی" مدیر دفتر قراردادها با خانواده این شهید دیدار کرد.

گفتنی است، شهید حشمتی در سال 1316 در خانواده کشاورز ومذهبی در روستای چندار استان قزوین به دنیا آمد، در دوران کودکی پدر وسپس مادرشان را از دست داد واز همان کودکی مشغول به کار وکشاورزی شد وبا علاقه ای که به تحصیل داشت با تمام سختی ها توانست ادامه تحصیل داده ومدرک تکنسین در رشته کشاورزی را از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران را دریافت کند. وی در سال 1345 در سازمان آب مشغول بکار شد. درطول مبازرات امام خمینی برعلیه رژیم شاه همیشه جزو اعضای فعال بوده و پس از انقلاب هم با حکم سازمان آب در جهاد سازندگی شهرستان کرج مسئول واحدجذب نیروی جهاد شد ودر 1361.02.15 با داشتن 4 فرزند به جبهه های حق علیه باطل اعزام گردید. این شهید بزرگوار سرانجام در تاریخ1361.02.20 در عملیات فتح المبین ( فتح خرمشهر) به درجه رفیع شهادت رسید. مزار شهید حسن حشمتی در گلزار امام زاده محمد واقع در حصارک کرج در قطعه شهدا می باشد.

 


    جلوگیری از برداشت غیرمجاز بیش از 198 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی2018-09-24
سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت از برداشت بیش از 198 هزار متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی این امور جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داوودی" با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت این امور و همکاری واحد حقوقی طی هفته گذشته با اخذ 5 مورد دستور قضایی از طریق واحد حقوقی و متعاقب تلاش مأمورین گشت و بازرسی و نظارت این امور نسبت به انسداد 4 حلقه چاه غیر مجاز با مجموع عمق 103 متر و 10 لیتر بر ثانیه در اراضی ورامین پر و مسلوب المنفعه شد.

وی افزود: با این اقدام از برداشت غیرمجاز سالانه بیش از 198 هزار متر مکعب آب از آبخوان های منطقه جلوگیری به عمل آمده و این میزان آب در سفره های آب زیرزمینی ذخیره می شود. علاوه بر آن نیز طی این مدت 1 مورد تقلیل منصوبات در اراضی شهرستان ورامین و پیشوا صورت گرفته است.

سرپرست منابع آب ورامین تصریح کرد: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

داوودی در پایان خاطر نشان کرد: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب ورامین بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می کند.

 


    جلوگیری از برداشت حدود 109 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در تهران بزرگ2018-09-24
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی هفته گذشته با انسداد 4 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود 109 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی هفته گذشته  4 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران، شمیرانات و پردیس در مجموع به عمق  184 متر و با دبی 5.5  لیتر برثانیه  پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 108 هزار و 900 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تصریح کرد: ضمناً طی این مدت در بخش آب های سطحی 3  مورد صدور اخطاریه و در بخش آب های زیرزمینی،2مورد جلوگیری از اضافه برداشت و تقلیل منصوبات در مجموع با دبی حدود 8 لیتر بر ثانیه با حجم تخلیه سالیانه حدود 57  هزار و 370 متر مکعب ، 4 مورد کنترل بهره برداری ، 10 مورد چاه غیر مجاز شناسایی و10 مورد منجر به صدور اخطاریه گردید و همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب 4 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام گردید.

نیکنام با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    از برداشت بیش از 340 هزار متر مکعب آب در شهرری جلوگیری شد2018-09-23
مدیر امور منابع آب شهرستان ری گفت: چهار حلقه چاه غیر مجاز طی یک هفته کاری در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حمید رضا حسینی" با اعلام این مطلب اظهار کرد : با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی  چهار حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 170 متر و آبدهی 12 لیتر در ثانیه در اراضی شهرستان ری، پر و مسلوب المنفعه شد.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج 340 هزار و 20 متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این مدت همچنین یک عدد کنتور هوشمند نصب، 6 حکم قضایی اخذ و 8 اخطار به متخلفین ابلاغ  شد، خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان ری بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    انجام خاکبرداری و آزادسازی بستر رودخانه آه2018-09-23
سرپرست امور منابع آب دماوند از انجام خاکبرداری و آزادسازی بستر رودخانه آه در اراضی تعاونی یکی از شهرک های شهر رودهن خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "منصور مردانی" با بیان این مطلب اظهار کرد: تعاونی مذکور در اراضی یکی از پروژه‌های در حال ساخت خود در شهر رودهن اقدام به خاکریزی و محوطه‌سازی در بستر و حریم رودخانه نموده بود که پیرواخطاریه‌های صادره و علی رغم تعهدات ارائه شده، هیچ اقدامی در آزادسازی بستر صورت نگرفت که با پیگیری مامورین این امور، عملیات خاکبرداری  آغاز شد.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل حجم زیاد خاک و نبود محل مناسب برای تخلیه، خاکبرداری با وقفه‌هایی همراه بوده که با پیگیری اکیپ گشت و بازرسی و همکاری پیمانکار تخریب شرکت عملیات ادامه یافته است و تا اتمام خاکبرداری و برداشت کل خاک از بستر رودخانه ادامه خواهد داشت.

سرپرست امور منابع آب دماوند  در پایان با بیان اینکه به دلیل حجم بالای کار و هزینه‌های وارده، پیگیری حقوقی لازم جهت دریافت خسارت از شرکت تعاونی مذکور و اخذ جریمه‌های لازم توسط واحد حقوقی امور به انجام خواهد رسید، خاطر نشان کرد: این امور حداکثر تلاش لازم را برای جبران هزینه‌ها و خسارات وارده به منابع آب سطحی و زیرزمینی به انجام خواهد رساند.

 


    آزادسازی 1600 متر مربع از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان-خاوه2018-09-23
سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: 1600 متر مربع از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان خاوه با هوشیاری اکیپ گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی رفع تصرف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داوودی" با بیان مطلب فوق اظهار داشت: واحد آب های سطحی این امور هنگام بازدید از منطقه ورامین در روستای حصار حسن بیگ در  بخش جواد آباد متوجه تصرف غیر مجاز نهر طبیعی طغان- خاوه شدند که موجبات انسداد نهر مذکور را  فراهم آورده بود.

وی افزود: بر این اساس اخطاریه  لازم قانونی با قید فوریت توسط واحد آب های سطحی این امور به شخص متخلف ابلاغ و پس از پیگیری های قضایی به عمل آمده سرانجام با اعلام آمادگی و با هزینه متخلف محدوده  قسمت تصرف شده، آزادسازی شد.

وی یادآور شد: با این اقدام مساحتی در حدود 1600 متر مربع از بستر نهر طبیعی طغان –خاوه در محدوده موصوف آزاد سازی و رفع تصرف گردید

سرپرست امور منابع آب ورامین با بیان اینکه گروه های گشت و بازرسی با هوشیاری کامل در منطقه حضور دارند اظهار داشت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب آلودگی منابع آب و تصرف حریم و بستر رودخانه ها  تخلف بوده و با قاطعیت با آن برخورد می شود.

وی در پایان ضمن هشدار به متخلفان خاطرنشان کرد: هر گونه حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز، احداث سازه در بستر و حریم رودخانه ها و همچنین برداشت غیرمجاز شن و ماسه جرم محسوب شده و امور منابع آب ورامین با همکاری دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی برخور قاطع خواهد کرد.

 


    جلوگیری از برداشت غیرمجاز بیش از 661 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی2018-09-18
سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت از برداشت بیش از 661 هزار متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی این امور جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داوودی" با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت این امور و همکاری واحد حقوقی طی هفته گذشته با اخذ 8 مورد دستور قضایی از طریق واحد حقوقی و متعاقب تلاش مأمورین گشت و بازرسی و نظارت این امور نسبت به انسداد 5 حلقه چاه غیر مجاز با مجموع عمق 240 متر و 46 لیتر بر ثانیه در اراضی ورامین پر و مسلوب المنفعه شد.

وی افزود: با این اقدام از برداشت غیرمجاز سالانه بیش از 661 هزار و 248 متر مکعب آب از آبخوان های منطقه جلوگیری به عمل آمده و این میزان آب در سفره های آب زیرزمینی ذخیره می شود.

سرپرست منابع آب ورامین تصریح کرد: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

داوودی در پایان خاطر نشان کرد: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب ورامین بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می کند.

 


    آزادسازی مساحتی بیش از 420 مترمربع از تصرفات بستر رودخانه کن در حوزه عملکرد تهران بزرگ2018-09-18
مدیر امور آب تهران بزرگ از آزادسازی 420 متر مربع از بستر رودخانه کن درجاده کن-سولقان از توابع شهرستان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، "علیرضا نیکنام" با اعلام این خبر افزود: با تلاش اکیپ گشت و بازرسی منابع آب های سطحی امور منابع آب تهران بزرگ و پس از انجام کارشناسی های لازم با اخذ دستور قضایی موضوع تبصره 4 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس و با پشتیبانی یگان انتظامی شهرستان، مساحتی در حدود 420 متر مربع از بستر رودخانه کن در جاده کن –سولقان  ازتوابع شهرستان تهران را رفع تصرف شد.

وی اظعار داشت:این اقدام در قالب 2 فقره دستور قضایی که شامل پل، دیواره و محوطه سازی انجام و رودخانه از ید متصرفین و افراد سودجو خارج گردید.

نیکنام در پایان افزود: افرادی که در نزدیکی حریم و بستر رودخانه ها معامله ملکی انجام می دهند حتما پیش از انجام معامله استعلام لازم را از امور آب تهران بزرگ اخذ نمایند تا در آینده دچار ضرر و زیان نشوند و این امور در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد لازم را بعمل خواهد آورد.

 


    سرپرست امور منابع آب شهریار منصوب شد2018-09-18
مهدی فروغی سرپرست شرکت آب منطقه ای تهران طی حکمی غلامعلی محمدی بیدختی را به عنوان سرپرست امور منابع آب شهریار منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" معاون حفاظت و بهره برداری ضمن تقدیر و تشکر ازخدمات وحید مرادی نسب مدیر سابق امور منابع آب شهریار با ارائه حکم انتصاب غلامعلی محمدی بیدختی، وی را به عنوان سرپرست این امور معرفی نمود.

در این مراسم محمدرضا خانیکی با اشاره به اهمیت و حساسیت حوزه جنوب غرب استان تهران، امور مذکور را دومین امور حساس و با اهمیت استان، معرفی و اظهار داشت: مهمترین مسئله در این حوزه تامین آب شرب است که تماماً از محل منابع آبی زیر زمینی و چاه ها تامین می گردد.

وی با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز و اقع در حریم چاه های آب شرب باید در اولویت باشد تصریح کرد: علاوه بر آن موضوع ساماندهی رودخانه هادر مخروط افکنه بسیار مهم است که نباید مغفول بماند .همچنین اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه ها موضوع مهم دیگری است که به عنوان یکی از برنامه های شرکت در سطح استان تهران از قبل کلید خورده و نیاز دارد تا در این زمینه اقدامات بیشتری بعمل آید.

حمیدرضا مختاری مدیر دفتر هماهنگی آب شهرستان ها با اشاره به اینکه امور آب شهریار با حضور وی با حداقل امکانات و پرسنل در سال 1379 تاسیس گردیده و اولین مدیر این امور بوده است گفت: تحقق اهداف و برنامه های شرکت آب منطقه ای تهران نه تنها در این امور بلکه در هر نقطه از شرکت باید با تامین حداقل نیازهای اداری، پرسنلی و امکانات در حوزه همگانی با تلاش و مساعی کلیه کارکنان حاصل می گردد.

همچنین غلامعلی محمدی بیدختی در این آیین با اشاره به تلاش و سابقه 8 ساله خود در امور منابع آب شهریار گفت: حوزه فعالیت امور و پرسنل و امکانات آن از سال های قبل تاکنون تغییرات زیادی داشته است و  به پشتیبانی همکاران در حوزه های ستادی به طور فزاینده ای احتیاج داریم.

وی در خصوص اعمال قانون و پر و مسلوب المنفعه کردن حلقه چاه های غیر مجاز گفت: تمامی تمرکز برروی چاه های آب غیر مجاز داخل در حریم چاه های آب شرب قرار خواهیم داد و در خصوص موضوع ساماندهی باید گفت که این بخش نیازمند برنامه مدون و طرح مهندسی است و با برنامه ریزی صحیح و ترسیم نقشه راه و پشتیبانی معاونت حفاظت و دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا به همکاری حوزه ستادی چه از نوع امکانات و تجهیزات و چه از نظر مالی و نیروی انسانی احتیاج داریم.

همچنین وحید مرادی نسب نیز در این آیین گزارشی از عملکرد امور آب شهریار در سال های 96 و 97 ارائه کرد و گفت: این عملکرد با تلاش و مشارکت تک تک همکاران در امور حاصل شده است

در پایان نیز لوح یادبودی از طرف همکاران و کارکنان امور منابع آب شهریار به مرادی نسب اهدا شد.

 


« 1 2 3 4 » Page: