Wednesday, 12 Azar 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

    از برداشت 448 هزار متر مکعب آب در رباط کریم جلوگیری شد2018-07-31
مدیر امور منابع آب رباط کریم از پر و مسلوب المنفعه شدن 10 حلقه چاه غیر مجاز طی دو هفته گذشته در محدوده عملکرد امور منابع آب رباط کریم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا مصطفی پور" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی طی دو هفته گذشته 10 حلقه چاه غیرمجاز در مجموع به عمق 715 متر و آبدهی 27 لیتر در ثانیه در اراضی ریه و نصیر آباد پر و مسلوب المنفعه شد.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج بیش از 448 هزار متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مصطفی پور در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب رباط کریم بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    از برداشت بیش از 11 هزار متر مکعب آب در شهر ری جلوگیری شد2018-07-30
مدیر امور منابع آب شهرستان ری گفت: چهار حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حمید رضا حسینی" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی طی یک هفته کاری چهار حلقه چاه غیر مجاز در  مجموع  به عمق 98 متر و آبدهی 4.5 لیتر در ثانیه در اراضی شهرستان ری، پر و مسلوب المنفعه شد.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج بیش از 11 هزار متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان ری بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود .

 


    جلوگیری از برداشت بیش از 198 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در تهران بزرگ2018-07-30
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی هفته گذشته با انسداد 3 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود 198 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی هفته گذشته  3 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران، شمیرانات و پردیس در مجموع به عمق  103 متر و با دبی 10  لیتر برثانیه  پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 198 هزار متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تصریح کرد: ضمناً طی این مدت در بخش آب های سطحی 3 مورد صدور اخطاریه و در بخش آب های زیرزمینی، 3 مورد احکام قضایی اخذ شده، 16 مورد کنترل بهره برداری، 21 مورد چاه غیر مجاز شناسایی و 12 مورد منجر به صدور اخطاریه گردید و همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب 1 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام گردید.

نیکنام با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    پر و مسلوب المنفعه شدن چهار حلقه چاه غیر مجاز2018-07-30
سرپرست امور منابع آب دماوند از پر و مسلوب المنفعه شدن چهار حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "منصور مردانی" با اعلام مطلب فوق گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی چهار حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 260 متر و دبی چهار  لیتر در ثانیه  در محدوده عملکرد این امور پرومسلوب المنفعه گردید.

وی با بیان اینکه ادوات حفاری پنج حلقه چاه غیر مجاز نیز  طی یک هفته توقیف شد، ادامه داد: با  انجام این عملیات از خروج 79 هزار و 200 مترمکعب آب از دشت دماوند جلوگیری شده است.

مردانی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    انسداد 11 حلقه چاه غیر مجاز در اسلامشهر2018-07-28
مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر گفت: طی هفته پایانی تیرماه 3 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های مجاز نصب و 11 حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی، "محمدرضا گیتی پژوه" با اعلام مطلب فوق افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی هفته گذشته 11 حلقه چاه غیرمجاز به عمق 975 متر و با دبی41 لیتر درثانیه، پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 811 هزار و 800 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر تصریح کرد: ضمناً طی تیر ماه سال جاری در بخش آب های زیرزمینی 33 مورد صدور اخطاریه ، 54 مورد کنترل بهره برداری،33 مورد تخلفات آبهای سطحی و 300 متر مربع آزاد سازی در بستر رودخانه های حوزه عملکرد و 23 مورد چاه غیر مجاز پر شد.همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب 3 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام گردید.

گیتی پژوه با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب اسلامشهر بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    میز خدمت یکی از اولویت های دستگاه های اجرایی است2018-07-28
دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت آب منطقه ای تهران گفت: ایجاد میز خدمت و ارتقا شاخص های تکریم ارباب رجوع در اولویت قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران، "علیرضا سنجری نیا" در نشست سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اظهار داشت: میز خدمت یکی از الزامات دستگاه های اجرایی است و بر اساس بخشنامه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی کشور  کلیه امور و درخواست های ارباب رجوع باید در صورت عدم ارائه الکترونیکی خدمت تماما از طریق میز خدمت حضوری انجام پذیرد که در همین راستا بخشنامه ابلاغی مورخ 97.4.9 وزیر نیرو بر شفافیت رویه عملیاتی شدن میز خدمت حضوری افزوده است.

وی با تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع  به یک تکلیف قانونی تبدیل شده است، گفت: موضوع تکریم ارباب رجوع یکی از موارد مهم در ارزیابی های وزارت نیرو و جشنواره شهید رجایی است که باید همه معاونت ها و مدیران شرکت به آن توجه داشته باشند.

دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت آب منطقه ای تهران با تاکید بر لزوم شناسایی نیروهای توانمند برای تصدی مسئولیت میز خدمت، افزود: ما برای میز خدمت نیازمند نیروهای کارآزموده هستیم که بر روی بیشتر حوزه های فعالیت شرکت احاطه داشته باشد.

سنجری نیا عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران را در پیاده سازی و ارائه میز خدمت الکترونیکی به همراه سامانه ساماب  قابل قبول عنوان کرد گفت: تلاش تمامی سطوح مدیریتی و کارکنان برای استقرار شایسته میز خدمت حضوری حائز اهمیت است.

 وی در پایان یادآور شد:  امیدواریم با توجه به تاکیدات رئیس جمهور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با اهتمام تمامی ارکان شرکت بزودی شاهد تحقق اهداف میزخدمت در چارچوب موضوع ماموریت شرکت باشیم.

 


    جلوگیری از برداشت حدود یک میلیون و 445 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در ورامین2018-07-25
سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت از برداشت حدود یک میلیون و 445 هزار متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی این امور جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داوودی" با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت این امور و همکاری واحد حقوقی طی ماه گذشته 12 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 293 متر و آب دهی 120 لیتر بر ثانیه در اراضی ورامین پر و مسلوب المنفعه شد.

وی افزود: با این اقدام از برداشت غیرمجاز سالانه یک میلیون و 544 هزار و 966 متر مکعب آب از آبخوان های منطقه جلوگیری به عمل آمده و این میزان آب در سفره های آب زیرزمینی ذخیره می شود.

سرپرست منابع آب ورامین تصریح کرد: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

داوودی در پایان خاطر نشان کرد: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب ورامین بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می کند.

 


    جلوگیری از برداشت بیش از 128 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در تهران بزرگ2018-07-24
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی هفته گذشته با انسداد 10 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه بیش از 128 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی هفته گذشته  10 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران، شمیرانات و پردیس در مجموع به عمق  348 متر و با دبی 65  لیتر برثانیه  پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 128 هزار و 700 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تصریح کرد: ضمناً طی این مدت در بخش آب های سطحی 2 مورد صدور اخطاریه و در بخش آب های زیرزمینی، 6 مورد احکام قضایی اخذ شده، 5 مورد کنترل بهره برداری ، 26 مورد چاه غیر مجاز شناسایی و 15 مورد منجر به صدور اخطاریه گردید و همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب 3 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام گردید.

نیکنام با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    چهار حلقه چاه غیر مجاز در فیرزوکوه پر و مسلوب المنفعه شد2018-07-23
مدیر امور منابع آب فیروزکوه از انسداد چهار حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی طی دو روز کاری تعداد  چهار حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 208 متر و آبدهی 9.5  لیتر در ثانیه در اراضی مهاباد و آب باریک از شهرستان فیروزکوه پرومسلوب المنفعه شد.

وی با بیان اینکه در این عملیات 16 اخطاریه نیز صادر شده است، ادامه داد: با انجام این عملیات  از خروج بیش از 115  هزار و 117 متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان فیروزکوه بر اساس قانون با هر گونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    آزادسازی بیش از 5 هزار متر مربع از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان-خاوه2018-07-22
سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: بیش از 5 هزار متر مربع از اراضی حریم و بستر نهر طبیعی طغان خاوه با هوشیاری اکیپ گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی رفع تصرف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داودی" با بیان مطلب فوق اظهار داشت: طبق گزارش واحد آبهای سطحی این امور اشخاصی اقدام به کاشت درخت، تخلیه مصالح و دپوی کود حیوانی در بستر نهر طبیعی طغان-خاوه واقع در روستای حصارحسن بیگ بخش جواد آباد شهرستان ورامین نموده که موجبات انسداد نهر مذکور را  فراهم آورده بودند .لذا اخطاریه لازم قانونی با قید فوریت توسط واحد آبهای سطحی امور منابع آب جنوب شرق  به نامبردگان ابلاغ شد.

 وی افزود: پس از اخذ دستور قضایی و در حضور مأموران نیروی انتظامی درختان ، مصالح و کود دپو شده از داخل بستر نهر طبیعی جمع آوری و تخلیه گردیدکه با این اقدام مساحتی در حدود 5115 متر مربع از بستر نهر طبیعی طغان –خاوه در محدوده موصوف آزاد سازی و رفع تصرف گردید .

سرپرست امور منابع آب ورامین با بیان اینکه گروه های گشت و بازرسی با هوشیاری کامل در منطقه حضور دارند اظهار داشت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب آلودگی منابع آب و تصرف حریم و بستر رودخانه ها  تخلف بوده و با قاطعیت با آن برخورد می شود.

وی در پایان ضمن هشدار به متخلفان خاطرنشان کرد: هر گونه حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز ، احداث سازه در بستر و حریم رودخانه ها و همچنین برداشت غیرمجاز شن و ماسه جرم محسوب شده و امور منابع آب ورامین با همکاری دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی برخور قاطع خواهد کرد.

 


    جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان برگزار شد2018-07-22
سرپرست امور منابع آب دماوند از برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان در سال جاری، خبر داد.

به گزارش  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، "منصور مردانی"  با اعلام این مطلب اظهار کرد:  در این نشست پر ومسلوب المنفعه  نمودن چاه های غیرمجاز واقع در حریم چاه های آب شرب از اولویت های این امور  عنوان شد.

 وی با بیان اینکه در این جلسه "سیاوش نوری" معاون اداری و مالی و برنامه ریزی  فرمانداری شهرستان دماوند منابع آب را مهم ترین عامل توسعه پایدار شمرد، تصریح کرد:  وی همچنین ضمن برخورد جدی بر جلوگیری و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز بر مدیریت استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی و  انجام اقدامات و راهکارهای مناسب جهت صیانت و حفاظت از منابع آبی تاکید کرد.

مردانی  ادامه داد: معاون اداری و مالی و برنامه ریزی این شهرستان تلاش مضاعف و جدی دستگاه های ذی ربط را بر استفاده بهینه از منابع آب بسیار مهم و ضروری  دانست.

 سرپرست امور آب دماوند با اشاره به اینکه ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات مرتبط با منابع آب توسط مراجع محترم قضایی به منظور تسریع در رسیدگی و بازدارندگی از جمله مصوبات این جلسه بوده است، یادآور شد: لزوم بهره گیری از پتانسیل یگان های امداد نیروی انتظامی در رفع تجاوزات به حریم و بستر رودخانه ها به منظور تامین امنیت جانی مامورین امور، اعلام میزان اراضی تغییر کاربری یافته کشاورزی به منظور ممانعت از تضییع حقوق قانونی دولت و بهره گیری از پتانسیل موجود در ترغیب کشاورزان مبنی بر نصب کنتور هوشمند آب و برق از دیگر مصوبات جلسه شورای حفاظت می باشد.

مردانی ادامه داد:  در این نشست همچنین بر آزادسازی تعرفه دولتی برق تخصیص یافته به چاه های مجاز فاقد پروانه معتبر و مستنکفین از پرداخت حقوق قانونی دولت  توسط ادارات برق و لزوم صدور سند رودخانه ها و مجاری آب سطحی بنام وزارت نیرو با اولویت رودخانه های شهری به منظور جلوگیری از تجاوزات به حریم و بستر رودخانه ها توسط اداره ثبت  تاکید شد.

وی در پایان با بیان اینکه  امور منابع آب شهرستان دماوند به عنوان یک دستگاه صددرصد حاکمیتی وظیفه حفظ وصیانت منابع آب را بر عهده داشته وتحقق تعادل بخشی سفره های آب زیر زمینی و حفظ رودخانه ها به عنوان  شریان های اصلی تغذیه سفره های آب های زیرزمینی در گرو همکاری مجدانه سایر دستگاه های ذیربط بوده، اظهار امیدواری کرد:  فرماندار محترم شهرستان به منظور تسریع اقدامات در اعمال وظایف حاکمیتی،  بندهای فوق را به سایر دستگاه های مربوطه ابلاغ  نماید

 


    دیدار با خانواده معظم شهید حسن اصفهانی2018-07-22
مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران با حضور در منزل خانواده معظم شهید حسن اصفهانی با خانواده این شهید دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران  و همچنین "  محمد حسن کریمی"  مدیر دفتر قراردادها با حضور در منزل خانواده این شهید از مقام شامخ وی تجلیل کردند.

گفتنی است،  شهید حسن اصفهانی  در سال 1325 درپیشوای ورامین بدنیا آمد ودرسال 1354 در بخش  آزمایشگاه آب، شرکت آب منطقه ای تهران استخدام شد. پدر ایشان در زمانی که شهید به دنیا نیامده بود فوت کرده و شهید اصفهانی در کودکی با داشتن سن کم کمک حال خانواده می شود. شهید اصفهانی حساسیت خاصی نسبت به بیت المال و حق الناس داشت، به نحوی که همیشه پیراهن 2 جیب می پوشید ،یکی برای پول مردم ودیگری برای پول شخصی. شهید اصفهانی پنج فرزند داشت وبا این حال به صورت بسیجی در سال 62 به جبهه اعزام می شود ودر  مورخ 62.12.18 در عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل می شود. بعد ازشهادت ایشان به علت اینکه منطقه به دست عراقی ها افتاده بود ،عراقی ها شهدای خیبر را در گورهای دسته جمعی دفن کردند. سرانجام در سال 1373 به خانواده شهید اصفهانی اطلاع می دهند که پیکر مطهر شهید در تفحص منطقه پیدا شده ودر حال برگشت به زادگاهش است. با این خبر بعد از سالیان طولانی همسر وخانواده شهید آرام گرفتند. روحش شاد

 


    روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران موفق به کسب تندیس زرین سرآمدی شد2018-07-21
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران پس از طی مسیر سرآمدی بر اساس مدل تخصصی شده EFQM طبق آرای ممیزان و ارزیابان موفق به کسب تندیس زرین سرآمدی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در مراسم اختتامیه هفتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران که با حضور محمد سلطانی‌فر، معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، سرآمدان روابط عمومی‌های ایران معرفی شدند.
بر این اساس روابط عمومی شرکت نیز در هفتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران موفق به کسب عنوان روابط عمومی سرآمد و تندیس زرین از سوی معاون مطبوعاتی واطلاع رسانی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی شد که این تندیس در  روز چهارشنبه 27 تیر سال جاری به جواد اسدی ، مدیر روابط عمومی این شرکت اهدا شد.

ممیزی از روابط عمومی‌ها با بهره گیری از استادان و متخصصان روابط عمومی کشور از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه سال جاری،  آغاز شده است که در این راستا هر روابط عمومی بر اساس ۸۱ شاخص علمی مورد ارزیابی قرار گرفت در نهایت از بین همه دستگاه های اجرایی سراسر کشور و پس از ارزیابی های صورت گرفته، روابط عمومی شرکت موفق شد همراه با نه روابط عمومی دیگر نشان زرین سرآمدی را کسب کند.
گفتنی است روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران پیش از این نیز موفق به کسب تندیس سیمین سرآمدی در سال 96، لوح افتخار ستاره خدمت روابط عمومی در سال 95، تندیس بلورین سرآمدی در سال 94 ، نشان تعالی روابط عمومی در سال های 93 و همچنین نشان روابط عمومی سرآمد در سال 92 گردید که همه این افتخارات به واسطه تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در عرصه روابط عمومی جهت نیل به اهداف مشخص شده در صنعت اب کشور کسب شده است.

 


    اخذ سند مالکیت برای بخشی از بستر رودخانه فرحزاد2018-07-21
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: سند مالکیت برای بخشی از بستر رودخانه فرحزاد به منظور تثبیت مالکیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران اخذ شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" در نشست مشترک امور منابع آب تهران بزرگ با اداره ثبت اسناد و املاک زیبا سعادت آباد گفت: با پیگیری های ویژه به عمل آمده توسط همکاران این امور برای بخشی از بستر رودخانه فرحزاد واقع در حد فاصل روستای یونجه زار تا پایین دست بزرگراه جلال آل احمد  به مساحت حدود 75307 متر مربع در جهت تثبیت مالکیت ، سند مالکیت صادر شد .

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و همچنین پیگیری های مستمر انجام شده توسط امورآب تهران بزرگ مقرر است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای بستر رودخانه های واقع در شهرستان تهران و پردیس و شمیرانات در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب های سطحی اساساً با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای تهران) هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: افرادی که در نزدیکی حریم و بستر رودخانه ها معامله ملکی انجام می دهند، حتما پیش از انجام معامله استعلام های لازم را از امور منابع آب تهران بزرگ اخذ کنند تا در آینده دچار هیچگونه ضرر و زیان نشوند.

 


    از خروج بیش از 138 هزار متر مکعب آب در دماوند جلوگیری شد2018-07-21
سرپرست امور منابع آب دماوند از جلوگیری از خروج بیش از 138 هزار متر مکعب آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "منصور مردانی" با اعلام مطلب فوق گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی 8 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 249  متر و دبی 7 لیتر در ثانیه در محدوده عملکرد این امور پر ومسلوب المنفعه گردید.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج  138 هزار و 600 متر مکعب آب از دشت دماوند جلوگیری شده است.

مردانی با بیان اینکه همچنین سه حلقه چاه غیر مجاز نیز توسط اکیپ گشت و بازرسی شناسایی شده است،  در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 

 


    دیدار صمیمانه فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت با جانبازان آسایشگاه اعصاب و روان نیایش2018-07-21
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت از آسایشگاه اعصاب و روان نیایش بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران،   "احمد خسروی" در این  دیدار که با حضور مشاور امور ایثارگران  و جمعی از اعضاء بسیج صورت گرفت، ضمن ارج نهادن به ایثار و از خود‌گذشتگی جانبازان و رزمندگان اسلام در طول دوران هشت سال دفاع مقدس گفت : ایثارگران و جانبازان مروجان فرهنگ سرخ شهادت هستند که آن را از مولای خود حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به ارث برده‌اند و اینک وظیفه دارند خاطرات و پیام رزمندگان اسلام را به نسل‌های آینده انتقال دهند.

وی از جانبازان به عنوان سرمایه های معنوی این نظام مقدس یاد کرد و افزود: آرامش و آسایش امروز مدیون و مرهون آن دلاور مردانی است که با گذشتن از خون خود امنیت و آسایش را به مردم عزیز کشورمان هدیه دادند و امروز ما موظفیم، تکریم و رفع مشکلات جانبازان و ایثارگران را در اولویت برنامه ها قرار دهیم.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت  با تاکید بر اینکه جانبازان و ایثارگران شهدای زنده انقلاب اسلامی هستند؛ تصریح کرد: امروز ما موظفیم که حماسه ها و دلاوری های رزمندگان سرافراز این انقلاب را به نسلهای آینده منتقل کرده و روحیه ایثار و شهادت را همواره در جامعه زنده نگه داریم.

خسروی در پایان با بیان اینکه مقررگردید، بسیج در حد توان نسبت به رفع نیاز این عزیزان اقدام نماید، تصریح کرد: این دیدار فرموده حضرت امام خمینی را که فرمودند، نگذارید پیشکسوتان خون و شهادت فراموش شوند را تداعی کرد

 


    آزادسازی 12 هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه جاجرود2018-07-18
مدیر امور آب شمیرانات از آزادسازی 12 هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه جاجرود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران،  " جواد غفاری " با بیان این مطلب اظهار کرد: امور منابع آب شمیرانات در راستای قانون توزیع عادلانه آب و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها ، دره ها و انهار عمومی از توابع لواسان  اقدام به   15 فقره تخریب با اخذ دستور قضایی و در معیت عوامل انتظامی لواسانات  نمود.

وی با بیان اینکه در این عملیات 10 مورد بنا و اتاقک با زیر بنای 16 هزار متر مربع تخریب شد، تصریح کرد: همچنین دیواری به میزان دو هزار متر مربع، 160 مورد تخت و آلاچیق، و هزار و 100 متر مربع سکو نیز آزاد سازی شد.

مدیر امور آب  شمیرانات با هشدار نسبت به لزوم هوشیاری مردم به هنگام انجام معاملات در نزدیکی رودخانه ها گفت: افرادی که قصد انجام معامله در نزدیکی رودخانه ها را دارند حتما پیش از انجام معامله از شرکت آب منطقه ای تهران استعلامات لازم اخذ کنند تا در آینده متحمل هیچگونه ضرر و زیان نشوند.

غفاری در پایان  خاطر نشان کرد: امور منابع آب  شمیرانات به عنوان متولی آب در حوزه عملکرد شهرستان و به عنوان نماینده شرکت آب منطقه ای تهران با جدیت و بر اساس قانون نسبت به برخورد با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیرزمینی اقدام و اهتمام جدی خواهد داشت.

 


    دیدار با خانواده معظم شهید هیبت الله ترکی2018-07-18
مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران با حضور در منزل خانواده معظم شهید هیبت الله ترکی با خانواده این شهید دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران  به همراه " احمد خسروی" فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت  و همچنین " مریم مرادی"  مشاور امور بانوان با حضور در منزل خانواده این شهید از مقام شامخ وی تجلیل کردند.

گفتنی است،  شهید ترکی درسال 1330 درشهر ملایر ودر خانواده مذهبی بدنیا آمد. در سال 1347 ازدواج کرد ودارای 6 فرزند بود. وی سپس درسال 66 به مکه مکرمه مشرف گردید که بعداز انجام فریضه برائت از مشرکین به دست وهابیت و عوامل حکومت آل سعود به شهادت رسید. مزار این شهید بزرگوار در قطعه شهدای مکه در بهشت زهرا می باشد.

 


    30 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیر دولتی تلاش در قالب طرح داناب آموزش دیدند2018-07-18
کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 30 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیر دولتی تلاش واقع در منطقه چهار تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "هیلدا زنده دل" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: با هماهنگی به عمل آمده با مجتمع آموزشی تلاش منطقه چهار، 30 نفر از دانش آموزان به همراه معلمان این مجتمع آموزشی در راستای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در محل سد لتیان مورد آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) یادآور شد: قرار است دانش آموزان در این طرح پس از آشنایی با اهداف طرح داناب، نسبت به انتقال مفاهیم و اجرای آن در سطح خانواده اقدام کنند تا با انجام این مهم سطح آگاهی دانش آموزان و خانواده هایشان افزایش یابد.

وی با اشاره به تاثیرگذاری این طرح گفت: با این اقدام دانش آموزان  با حضور در محل سد لتیان شرایط آبی و کاهش منابع اب را از نزدیک مشاهده کرده و روش های مدیریت مصرف آب به آنان آموزش داده شد.

کارشناس آموزش همگانی داناب در پایان با بیان اینکه در این بازدید وضعیت کنونی منابع آب برای دانش آموزان تشریح شد، خاطرنشان کرد: آب در تمدن بشری، آب در ادیان مختلف، چرخه آب در طبیعت، وضعیت منابع آب در ایران و جهان، مصرف صحیح منابع آبی و آموزش مدیریت مصرف از جمله مواردی بود که در این دوره آموزشی یک روزه ارائه گردید.

 


    انسداد چهار حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور2018-07-18
مدیر امور منابع آب فیروزکوه از انسداد چهار حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی چهار حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 104 متر و آبدهی 5 لیتر در ثانیه در اراضی کرکه بنه از شهرستان فیروزکوه پرومسلوب المنفعه شد.

مدیر امور منابع آب فیروزکوه همچنین افزود:  با انجام این عملیات از خروج بیش از  60 هزار و 588 متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان فیروزکوه بر اساس قانون با هر گونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


« 1 2 3 » Page: