Wednesday, 12 Azar 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

    مزایده فروش حدود 3 تن ضایعات فلزی دپو شده در پارکینگ اداره مرکزی شرکت2012-11-19
محل بازدید : بلوار کشاورز , خیابان حجاب , انتهای خیابان شهید عبداله زاده , خیابان سازمان آب , پارکینگ شرکت آب منطقه ای تهران ساعات بازدید: از تاریخ انتشار آگهی بمدت 4 روز کاری از ساعت 8 صبح الی 14

مدت و محل تحویل قیمتهای پیشنهادی:

درخواست کنندگان قیمتهای پیشنهادی خود را از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا 4 روز کاری می توانند به امور تدارکات و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای تهران واقع در آدرس مزبور, ساختمان مرکزی تحویل فرمایند.

بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه هزینه ها اعم از کارگر , حمل و بارگیری و باسکول بعهده خریدار می باشد. برنده حراج می بایست 5 درصد مبلغ پیشنهادی را بعنوان مالیات بر ارزش افزوده بحساب اعلامی از سوی شرکت واریز نماید.

 


    ارتقايي: کیفیت آب کشاورزی جنوب تهران ارتقا مي يابد2012-11-20

جمع آوری پساب منطقه جنوب تهران و انتقال و ارتقاي کیفیت آن به منظور جلوگیری از پیامدهای زیست محیطی از مهم ترین اهداف طرح ساماندهی آب های جنوب تهران است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مهندس "خسرو ارتقایی" مدیرعامل شرکت گفت: درحال حاضر منابع آب مورد استفاده جهت آبیاری اراضی زراعی جنوب تهران، شامل رودخانه ها، روان آب های سطح شهر و آب های زیرزمینی است که وجود فاضلاب های خانگی، شهری و صنعتی در اين منطقه مشکلاتی را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به این که ارتقای کیفیت روان آب های سطحی از اهداف مهم طرح محسوب می شود، اظهار داشت: در اين طرح اجرای پروژه های توسعه منابع آب و ارايه الگویی به منظور کنترل، بهبود و مدیریت آن جهت بهره گیری از پساب مناسب به منظور تأمین مصارف مورد نیاز مدنظر قرار گرفته است.

ارتقایی همچنين اظهار داشت: مطالعات متعدد بیانگر این است که با توجه به پیچیدگی ها و ناشناخته های طرح، عملیات اجرا باید در قالب مجموعه پروژه های سازه ای و غیرسازه ای و طی برنامه های بلندمدت صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: در این طرح پساب ها در دو تصفیه خانه آب های سطحی در جنوب غرب و جنوب شرق تهران تصفیه شده و جهت استفاده به شبکه آب کشاورزی منتقل خواهد شد و پساب تصفیه شده در فصول غیر زراعی جهت کشاورزی اراضی پایین دست در پشت دو سد احداثی ذخیره خواهد شد.

به گفته وی طرح ساماندهی آب های جنوب تهران تا سال آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد كه اعتباری بالغ بر 7000 میلیارد ریال برای آن پیش بینی شده است. همچنين تمام تلاش دست اندرکاران طرح جهت استفاده از منابع سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور اجرای هرچه سریعتر این طرح بزرگ زیست محیطی می باشد.
 


    حجم آب سدهاي تهران و البرز در حدود 695 ميليون مترمكعب ثبت شد2012-11-18

حجم آب موجود در مخزن سدهاي تامين كننده آب استان تهران در زمان كنوني 694.75 ميليون مترمكعب گزارش شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، ميزان آب موجود در مخزن پنج سد زير پوشش شركت از ابتداي سال 91 تاكنون به 694.75 ميليون مترمكعب رسيد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 64 ميليون مترمكعب بيشتر است. اين ميزان در زمان مشابه سال 90 حدود 630.7 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

اين گزارش همچنين حاكي است كه حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون به 121ميليون و 72هزار مترمكعب رسيده كه اين ميزان در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته 36.6 درصد كاهش يافته است.

حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران در زمان مشابه سال آبي گذشته 191ميليون و 90 هزار مترمكعب ثبت شده بود.

بر اساس اين گزارش، حجم كنوني آب موجود در مخزن سد طالقان با 45.7 ميليون مترمكعب كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته روبرو شده است. همچنين سد اميركبير در همين مدت زمان با كاهش 37 ميليون متركعبي در مقايسه با زمان مشابه پارسال مواجه است.

در زمان كنوني، حجم آب موجود در مخزن سد اميركبير 131.7 ميليون مترمكعب، سد لتيان 85.4 ميليون مترمكعب، سد لار 84.7 ميليون مترمكعب، سد طالقان 252.7 ميليون مترمكعب و سد ماملو نيز 140 ميليون مترمكعب گزارش شده است.

 


    اجراي 21 ساعته تعمير و اصلاح خط انتقال آب از سد طالقان به كرج2012-11-18

مدير امور نظارت بر بهره برداري سد طالقان از اجراي تعميرات خط انتقال آب از سد طالقان به شهر كرج در مدت 21 ساعت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "عيرضا ارسطويي" امروز (يكشنبه) با اعلام اين خبر گفت: خط انتقال آب از سد طالقان به شهر كرج كه بر اساس پيش بيني شركت آب و فاضلاب استان البرز قرار بود در مدت چهار شبانه روز تعمير و اصلاح شود با تلاش همكاران و پيمانكار طرح، در مدت 21 ساعت اجرايي و به اتمام رسيد.

ارسطويي با بيان اينكه كرج با حساسيت ها و مشكلات خاص خود دست به گريبان است، اظهار داشت: بر اين اساس، تلاش شد تا با تمام سرعت و به صورت شبانه روزي عمليات تعمير در دو نقطه از خط انجام و در نهايت انتقال آب از سد طالقان به كرج اجرايي شود.

وي افزود:‌ آب موجود در خط انتقال از ساعت 12 روز يكشنبه 21 آبان ماه تا ساعت 21 روز دوشنبه 22 آبان ماه و به مدت 21 ساعت قطع شد كه در نهايت با تلاش هاي انجام شده، انتقال آب مورد نياز شهر كرج در ساعت 21 روز دوشنبه برقرار گرديد.

به گفته مدير امور نظارت بر بهره برداري سد طالقان، ميزان تخصيص آب از سد طالقان به شهر كرج به ميزان 950 ليتر در ثانيه است كه در زمان حاضر و بر اساس نياز شهرستان كرج 750 ليتر در ثانيه آب براي مصارف اين شهرستان برداشت مي شود.

ارسطويي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه خط انتقال آب از سد طالقان به شهر تهران نيز دچار نشتي شده بود كه نياز به تعمير داشته است، گفت: اين خط نيز كه چهار مترمكعب بر ثانيه آب را منتقل مي كند با توجه به تعميرات مورد نياز حدود يك هفته است كه قطع شده كه با اتمام عمليات تعمير، به زودي با انجام تست هاي مورد نياز وارد مرحله بهره برداري خواهد شد.

 


    بارش هاي تهران و البرز به 70 ميليمتر رسيد2012-11-17

بارش ها در 11 ایستگاه باران سنجی زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه) تاكنون به حدود 70 ميليمتر رسيد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه91) تاكنون (شنبه 27 آبان ماه) بارش هاي استان های تهران و البرز به 70 ميليمتر رسيد كه اين ميزان بارش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته و نيز دوره بلند مدت به ترتيب 53درصد كاهش و 55درصد افزايش يافته است. بارش هاي ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت به ترتيب 147و 50 ميليمتر بوده است.

ميزان بارش هاي ثبت شده در استان هاي تهران و البرز در آبان ماه امسال نيز به حدود 66.3 ميليمتر رسيده كه اين ميزان 102درصد بيشتر از متوسط بارش هاي دوره بلندمدت است.

اين گزارش همچنين حاكي است كه از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون، ايستگاه هاي نسا كرج، سد لار و رودك جاجرود به ترتيب با 141، 122 و 110.5 ميليمتر به عنوان ايستگاه هاي  پربارش بارانسنجي شركت آب منطقه اي تهران ثبت شده‌اند.

 


    خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران با استفاده ازخرید تضمینی اجرایی می شود2012-11-17

با استفاده از راهکار خرید تضمینی برای اولین بار، قیمت خرید واقعی پساب از جانب دولت تضمین می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مهندس "خسرو ارتقایی" مدیر عامل شرکت، گفت: اجرای طرح خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشت های ورامین، پاکدشت و شهر ری با هدف انتقال سالانه 278 میلیون مترمکعب پساب به اجرا در می آید. از این میزان پساب انتقالی، 203 میلیون مترمکعب آب جهت کشاورزی دشت ورامین، 25 میلیون مترمکعب برای کشاورزی شهرری و 50 میلیون مترمکعب نيز جهت تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی دشت ورامین اختصاص خواهد يافت.

ارتقایی افزود: این خط انتقال شامل یک لوله GRP با قطر سه متر و به طول 36 کیلومتر است که از تصفیه خانه جنوب تهران واقع در شهرری آغاز و در مجاورت کانال فعلی تا شبکه آبیاری ورامین امتداد می یابد. این لوله ها از نوع کامپوزیت های پلاستیکی بوده كه در مقابل خوردگی از مقاومت بالایی برخوردار می باشد.

وی ظرفیت خط لوله انتقال پساب را حداکثر 9 مترمکعب بر ثانیه و ظرفیت کانال موجود را پنج مترمکعب بر ثانیه اعلام و اظهار داشت: مطالعات اولیه طرح به اتمام رسیده و پيش بيني مي شود طرح، تا شش ماه دیگر اجرايي گردد، ضمن آنکه برآورد هزینة اجرایی طرح بالغ بر 1200 میلیارد ریال بوده و در نظر است تا از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و انعقاد قرارداد خرید تضمینی انتقال پساب از جنوب تهران به دشت ورامین اجرا شود.

وی با اشاره به مزایای مهم طرح گفت: با اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از بحران آب زیرزمینی در دشت ورامین، امکان آب قابل تنظیم برای 25 هزار هکتار از شبکه 50 هزار هکتاری ورامین و شهرری فراهم خواهد شد.

ارتقایی تصریح کرد: در روش قرارداد خرید تضمیني، سرمایه گذار، سرمایه و سود مورد انتظار خود را پس از اجرای طرح و طی یک دوره 10 تا 15 ساله مطابق یک مدل مالی از طریق فروش پساب به کارفرما دریافت می نماید كه در آن امكان برگشت سرمایه و سود به سرمایه گذار فراهم شده و در نهايت قیمت خرید پساب از جانب دولت تضمین می شود. همچنین امکان استفاده سرمایه گذار از صندوق توسعه ملی تا میزان 85 درصد مبلغ سرمایه گذاری وجود دارد.

 


    ثبت 24 ميليمتر بارش در شبانه روز گذشته2012-11-14

گزارش بارش در 11 ایستگاه باران سنجی زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران نشان می دهد كه در شبانه روز گذشته نزديك به 24 ميليمتر بارش در استان تهران و البرز ثبت شده است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه91) تاكنون (چهار شنبه 24 آبان ماه) بارش هاي استان های تهران و البرز به 59 ميليمتر رسيد كه اين ميزان بارش در مقايسه با شبانه روز گذشته بيش از 24 ميليمتر افزايش نشان مي دهد.

همچنين اين ميزان بارش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته و نيز دوره بلند مدت به ترتيب 57 درصد كاهش و 43 درصد افزايش يافته است. بارش هاي ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت به ترتيب 139 و 41 ميليمتر بوده است.

ميزان بارش هاي ثبت شده در استان هاي تهران و البرز در آبان ماه امسال نيز به حدود 56 ميليمتر رسيده است كه اين ميزان 91 درصد بيشتر از متوسط بارش هاي دوره بلندمدت است.

اين گزارش همچنين حاكي است كه از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون، ايستگاه هاي نسا كرج، سد لار و رودك جاجرود به ترتيب با 122، 112 و 103.5 ميليمتر ايستگاه هاي بارانسنجي پربارش شركت آب منطقه اي تهران ثبت شده‌اند.

 


    بارش هاي استان تهران و البرز به 34 ميليمتر رسيد2012-11-13

گزارش بارش در 11 ایستگاه باران سنجی زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران نشان می دهد كه از ابتدای مهرماه 91 تاکنون، بارش هاي استان های تهران و البرز به 33.6 ميليمتر رسيده است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، از ابتداي مهرماه تاكنون (سه شنبه) بارش هاي استان های تهران و البرز به 33.6 ميليمتر رسيد كه اين ميزان بارش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته و نيز دوره بلند مدت به ترتيب با 76 و 16 درصد كاهش مواجه بوده است. بارش هاي ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت به ترتيب 138و 40 ميليمتر بوده است.

ميزان بارش هاي ثبت شده در استان هاي تهران و البرز در آبان ماه امسال نيز 30 ميليمتر گزارش شده كه اين ميزان هشت درصد بيشتر از متوسط بارش هاي دوره بلندمدت است.

اين گزارش همچنين حاكي است كه از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون، ايستگاه هاي نسا كرج، سيرا كرج و سد لار به ترتيب با 100، 67.5 و 57 ميليمتر پربارش ترين ايستگاه هاي بارانسنجي زيرپوشش شركت آب منطقه اي تهران هستند.

 


    بيش از 50 هزار مترمكعب آب ذخيره شده در بند خاكي غيرمجاز آزادسازي شد2012-11-12

مدير امور منابع آب شهرستان رباط كريم از تخريب يك بند خاكي غيرمجاز با ذخيره سازي 50 هزار مترمكعب آب در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "غلامعلي بيدختي" امروز (دوشنبه) اظهار داشت: با گزارش گشت نظارت و بازرسي امور منابع آب رباط كريم و با اخذ حكم قضايي بند خاكي غيرمجاز كه بر روي رودخانه شادچاي احداث شده بود تخريب و موجب آزادسازي 50 هزار مترمكعب آب گرديد.

بيدختي با بيان اينكه در اين عمليات حداقل 15 هزار مترمكعب خاكبرداري انجام شده، افزود:‌ با هماهنگي حوزه انتظامي، اداره قضايي شهرستان، فرمانداري رباط كريم و طرح جلوگيري از آلودگي آب شرب استان تهران، عمليات تخريب بند مذكور در مدت سه روز متوالي انجام مي شود.

وي همچنين تاكيد كرد:‌ اين بند خاكي غيرمجاز توسط يك معدن شن و ماسه در مجاورت رودخانه شادچاي احداث شده بود كه كشاورزان منطقه نيز به صورت غيرمجاز از آن برداشت مي كردند.

مدير امور منابع آب شهرستان رباط كريم در ادامه تصريح كرد:‌ اين بند خاكي به طول 70 متر، ارتفاع 10 متر و عرض متوسط پنج متر احداث شده بود كه حجم خاك فشرده شده آن افزون بر 15 هزار مترمكعب است.

به گفته وي، در مدت يكسالي كه از تاسيس اين اداره در شهرستان رباط كريم مي گذرد، برخورد قانوني با چاه هاي غيرمجاز، برخورد با تخلفات آبفروشي، نظارت و حراست از آب هاي سطحي و زيرزميني و تجاوز به حريم و بستر رودخانه ها مورد توجه ويژه اين امور قرار گرفته است.

بيدختي در پايان تاكيد كرد: گشت هاي بازرسي امور منابع آب شهرستان رباط كريم با جديت تمام وظيفه حفاظت از منابع آب سطحي و زيرزميني انجام داده و با متخلفان در اين زمينه برخورد خواهد كرد.

 


    ارتقايي: هنر مديريت، عبور از بحران ها است2012-11-12

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران گفت: امروز هنر شركت آب منطقه اي تهران مديريت درست براي عبور از بحران هاست.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "خسرو ارتقايي" امروز (دوشنبه) در نشست مجريان طرح ها در محل سالن كنفرانس اظهار داشت: جذب اعتبارات در سال گذشته بسيار خوب بوده و امسال نيز علي رقم وضعيت خاص كشور، بايد تلاش شود كه در طرح هاي آبي موجود بيشترين جذب اعتبارات صورت پذيرد.

ارتقايي با بيان اينكه تاكيد مقام معظم رهبري و رياست جمهوري بر عبور از شرايط كنوني است، گفت: در شركت آب منطقه اي تهران نيز مي توان وضعيت را به گونه اي پيش برد كه پيش از پايان سال، بودجه مورد نياز براي هر طرح جذب شود.

وي با تقدير از تلاش هاي مهندس "محمدرضا بختياري" معاون طرح و توسعه شركت، افزود: خوشبختانه با مديريت ايشان و تلاش هايي كه در هر يك از طرح ها صورت گرفته است، وضعيت مناسبي را در اكثر طرح ها شاهد هستيم.

در اين نشست مهندس "سيامك نيلچيان" با بيان اينكه تصفيه خانه ششم تهران بيش از 20 درصد پيشرفت فيزيكي دارد، گفت:‌ در حال حاضر تجهيزات مورد نياز براي ادامه طرح تصفيه خانه و همچنين تونل انتقال آب از سد تنظيمي كرج به تهران خريداري شده است.

نيلچيان همچنين افزود: در بخش آبگير طرح انتقال آب نيز 50 درصد پيشرفت فيزيكي وجود دارد و در صورت تامين اعتبار لازم مي توان پيشرفت فيزيكي سريعتر طرح را شاهد باشيم.

در اين نشست، مديرعامل، معاون طرح و توسعه، معاون برنامه ريزي و بهبود مديريت و جمعي از مجريان طرح هاي مختلف شركت حضور داشتند و مجريان طرح هاي انتقال آب از سد تنظيمي كرج به تهران، انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود و سد نمرود به ارائه گزارشي كوتاه از فعاليت هاي انجام شده در سال جاري پرداختند.

 

 


    ثبت بيش از 26 ميليمتر بارش در تهران و البرز2012-11-10

گزارش بارش در 11 ایستگاه باران سنجی زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران نشان می دهد كه از ابتدای مهرماه 91 تاکنون، بارش هاي استان های تهران و البرز به 26.4 ميليمتر رسيده است.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، از ابتداي مهرماه تاكنون (شنبه) بارش هاي استان های تهران و البرز به 26.4 ميليمتر رسيد كه اين ميزان بارش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته و نيز دوره بلند مدت به ترتيب با 81 و 28 درصد كاهش مواجه بوده است. بارش هاي ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت به ترتيب 135.6 و 36.5 ميليمتر بوده است.

ميزان بارش هاي ثبت شده در استان هاي تهران و البرز در آبان ماه امسال 23 ميليمتر گزارش شده كه اين ميزان شش درصد كمتر از متوسط بارش هاي دوره بلندمدت مي باشد.

گزارش سدهاي زير پوشش شركت آب منطقه اي تهران نيز حاكي است: حجم آب موجود در مخزن پنج سد تامين كننده آب استان تهران و البرز در زمان كنوني در حدود 695 ميليون مترمكعب مي باشد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 75.4 ميليون مترمكعب بيشتر است. اين ميزان در زمان مشابه سال 90 حدود 619.5 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

همچنين، حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون به 95 ميليون مترمكعب رسيده كه اين ميزان در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته در حدود 37 درصد كمتر است.

حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران در زمان مشابه سال آبي گذشته 151 ميليون و 47 هزار مترمكعب ثبت شده بود.

در زمان كنوني، حجم آب موجود در مخزن سد اميركبير 133 ميليون مترمكعب، سد لتيان 80.7 ميليون مترمكعب، سد لار 93.3 ميليون مترمكعب و سد طالقان 250 ميليون مترمكعب و سد ماملو نيز 137.8 ميليون مترمكعب گزارش شده است.

 

 


    توقيف يك دستگاه حفار غيرمجاز در شهرستان شهريار2012-11-07

مدير امور منابع آب شهرستان شهريار از شناسايي و توقيف يك دستگاه حفار غير مجاز در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس " حسن زحمتكش" امروز (چهارشنبه) اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی گشت بازرسی و نظارت امور آب جنوب غرب (شهريار) و با همکاری فرمانداری شهرستان ملارد و نيروي انتظامي صفادشت و با اخذ دستور قضایی يك دستگاه حفار از نوع ضربه اي شناسايي و توقيف شد.

زحمتكش افزود: اين دستگاه حفاری غیر مجاز كه از نوع ضربه ای بزرگ بود، بر روی يك دستگاه کامیون نصب شده و در حال حفاري يك حلقه چاه غیر مجاز در منطقه بود كه با اين عمليات از حفر چاه نيز جلوگيري به عمل آمد.

وي با بيان اينكه گشت هاي نظارت و بازرسي اين امور جهت حفاظت از منابع آب هاي سطحي و زيرزميني به صورت شبانه روز در منطقه فعال بوده و با متخلفان برخورد جدي مي كنند، تصريح كرد: دستگاه حفاری مورد نظر و ادوات مربوط به آن به پارکینگ منتقل و چاه غیر مجاز حفر شده نيز به صورت كامل پر ومسلوب المنفعه گردید.

به گفته مدير امور آب شهرستان شهريار حفاظت و صیانت از آب های زیر زمینی و سطحی بر عهده امورهاي آب تابعه شرکت آب منطقه ای تهران است كه در صورت تعرض و تجاوز به منابع آبی، مطابق قانون توزیع عادلانه آب با متخلفان برخورد خواهد شد.

 


    برگزاري نخستين نشست هم انديشي طرح داناب در استان تهران2012-11-07

نشست هم انديشي طرح ملي دانش آموزي نجاب آب (داناب) صبح امروز (سه شنبه) با حضور مديرعامل،‌ معاونين مالي، اداري و پشتيباني و برنامه ريزي و بهبود مديريت، مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت مديريت منابع آب ايران، مشاوران، مديران بخش هاي مختلف شركت و مشاور طرح در محل سالن كنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "خسرو ارتقايي"، مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران با اشاره به اهميت طرح داناب در استان تهران گفت:‌ طرح داناب راه رفته است و در دو سال اخير در سطح كشور به مرحله اجرا گذاشته شده است.

ارتقايي با بيان اينكه شركت آب منطقه اي تهران بايد با برنامه ريزي در سطح دانش آموزان اين استان كه جمعيتي نزديك به آمار كل كشور را دارد، طرح داناب را پيش ببرد ، تصريح كرد: با توجه به گستردگي استان و جمعيت مخاطب طرح، بايد آموزش ها و فعاليت هايي كه براي دانش آموزان طراحي و به مرحله اجرا گذاشته مي شود به صورت بومي و تامين كننده نياز جامعه هدف باشد.

وي با اشاره به اهميت راهكارهاي عملياتي و اجرايي در طرح داناب،‌گفت: با توجه به اهميت طرح دانش آموزي نجات آب در سطح استان تهران، كميته راهبري طرح داناب در داخل شركت آب منطقه اي تهران تشكيل شود تا هر هفته علاوه بر برنامه ريزي، كنترل و پايش طرح را در كل استان رصد نمايد.

وي همچنين خاطر نشان ساخت: قطعاً نقش رسانه ملي در ترويج و فرهنگ سازي اين طرح و آگاه سازي جامعه حياتي است و مي توان با در اختيار گذاشتن خوراك هاي فكري و علمي در سطح اين رسانه، جامعه مخاطبين را آگاه نمود و آن را گسترش داد.

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران، همراهي بدنه آموزش و پرورش را مهم توصيف كرد و گفت: معاونت و دبيران پرورشي اين وزارتخانه و همچنين مدارس استان تهران، مي توان برنامه هاي علمي و موثري را براي دانش آموزان اجرايي كرد.

ارتقايي ادامه داد: اثرگذاري در محتواي درسي مدارس و حتي دانشگاه هاي كشور براي مديريت منابع آب يك مسئله ملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. امروز حتي در سطح رشته هاي مهندسي عمران و آب جاي مسائلي چون صرفه جويي، مديريت منابع آب، بحران هاي آبي و نظير آن  خالي است كه بايد مورد توجه مسئولان امر قرار گيرد.

وي با بيان اينكه آب امروز در سطح دنيا حرف اول را مي زند، گفت: چه در دنيا و چه در سطح خاورميانه و يا در بين همسايه هاي ايران آنچه ايجاد مناقشه و يا چالش مي نمايد مسئله آب است.

وي در پايان تاكيد كرد: آنچه مهم است مديريت آب در سطح كشور است كه منبع تجديدناپذيري به شمار مي رود و يكي از دغدغه هاي سرمايه گذاري در بخش اقتصاد و صنعت است و به همين دليل نيز بايد در زمينه آگاه سازي و فرهنگ سازي جامعه برنامه هاي دقيق و علمي را به اجرا درآورد.

 


    مهار سيلاب و تغذيه آبخوان با اجراي طرح تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد صورت مي گيرد2012-11-07
هدف اصلی طرح تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد تزریق حدود 12.3 میلیون متر مکعب آب های مازاد و خارج از دسترس رودخانه کردان به سفره آب زیرزمینی در فصول غیرزارعی است که به صورت سیلاب از محدوده دشت خارج می­ شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ­ای تهران، "مهندس مسعود مالک"، مجری طرح های تغذیه مصنوعی شرکت، گفت: قرار گرفتن کشور در منطقه نیمه خشک، خشکسالی­ های متوالی و برداشت بی­ رویه از آب­ های زیرزمینی، سفره­ های آب زیرزمینی را تهدید کرده و اکثر دشت­ های حاصلخیز را دچار بحران کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشت هشتگرد از دشت­ های مستعد کشاورزی محسوب شده و به لحاظ نزدیکی به تهران موقعیت مناسبی دارد، افزود: به منظور جبران بخشی از آب سفره های زیرزمینی، مطالعات امکان­سنجی برای تعیین محل احداث حوضچه­ های تغذیه مصنوعی توسط شرکت آب منطقه ­ای تهران صورت گرفت تا در فصول غیرزراعی، آب­ های مازاد که به طور معمول ناشی از سیلاب این رودخانه است، مهار شده و برای تقویت آبخوان به زمین تزریق شود.

مالک افزود: برداشت آب از سفره آب زیرزمینی این دشت، سالانه بالغ بر 211 میلیون متر مکعب است که افت متوسطی در حدود 4 تا 7 متر در سال را موجب می­ شود و با توجه به مساحت محدوده بیلان و ضریب ذخیره سفره، سالانه بین 8 تا 12 میلیون متر مکعب از حجم آب زیرزمینی کاسته می­ شود.

وی، آوردِ متوسط سالانه رودخانه کردان در روستای "صومعه" را حدود 127 میلیون مترمکعب اعلام و تصریح کرد: از این میزان، رقمی در حدود 12.3 میلیون متر مکعب در سال به طور متوسط از محل ایستگاه هیدرومتری نجم­ آباد وارد رودخانه شور شده و از دسترس خارج می­ شود.

مالک افزود: در صورتی که آب خروجی این ایستگاه به مصرف تغذیه مصنوعی برسد، می توان بخش اعظم کاهش سطح آب سفره را جبران و به گسترش اراضی کشاورزی در این منطقه کمک کرد.

وی مجموعه تأسیسات طرح را شامل بند انحرافی با ارتفاع 8 متر از کف رودخانه و دیواره خاکی به طول 40 متر در بالادست اتوبان کرج – قزوین اعلام کرد و گفت: حوضچه رسوبگیر، کانال انتقال به طول 1.7 کیلومتر با ظرفیت آبدهی 10 مترمکعب در ثانیه و حوضچه­ های جاذب به تعداد پنج واحد در پایین دست اتوبان به مساحت 32 هکتار طراحی شده است. همچنین 560 متر دیوار حایل بتنی به منظور حفاظت کانال از سیلاب در پایین دست پل اجراشده است.

مجری طرح های تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در حال حاضر بخش های زیربنایی محل سد انحرافی شامل خاکریزهای فراز بند و نشیب بند، حوضچه ­های رسوبگیر و همچنین بخش­ های عمده کانال­ انتقال ساخته شده و عملیات بتن ­ریزی مقطع کانال نیز در دست انجام است.

وی پیشرفت اجرای طرح تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد را حدود 53 درصد اعلام کرد و گفت: تأمین اعتبارات مالی و تخصیص بودجه لازم به منظور تداوم عملیات اجرایی و استملاک محل ساخت حوضچه­ های جاذب در پایین دست اتوبان کرج –قزوین بسیار مهم و شایان توجه است.
 

 


    راه اندازي سامانه آزمایشگاه سیار شرکت آب منطقه ای تهران2012-11-07

سامانه آزمایشگاه سیار شرکت آب منطقه ای تهران با امکان اندازه گیری برخی از پارامترهای کیفیت و آلودگی آب راه اندازی شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، دکتر "محسن اسلامی زاده"، مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب این شرکت، در این باره گفت: در این سامانه کلیه وسایل مورد نیاز یک آزمایشگاه نصب شده و برق آن نیز ازطریق ژنراتور تامین می شود که بررسی کیفیت منابع آب، کنترل کیفی در مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب آشامیدنی از جمله مواردی است که در این سامانه آزمایش خواهد شد. 

وی افزود: در این آزمایشگاه سیار که در داخل یک دستگاه کامیون تجهیز شده است PH، EC، DO، کدورت، جلبک ها، سیانو باکتر، نیترات، فسفات، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی، آلاینده ها و در نهایت بیش از 100 پارامتر دیگر در محل قابل اندازه گیری است.

اسلامی زاده سپس گفت: هدف از راه اندازی این سامانه، اعزام آزمایشگاه سیار به محل هایی است که با مشکلات آلودگی روبرو است و اندازه گیری نمونه های آب در زمان های متعدد مورد نیاز خواهد بود، ضمن آن که اندازه گیری تعداد بیشتر نمونه در محل خطاهای ناشی از حمل و نقل آن را از بین برده و اطلاعات دقیق تری را ارائه خواهد کرد.

وی در پایان تصريح كرد: این آزمایشگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال طراحی شده و مجهز به تجهیزات پیشرفته ای است که با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان امور آزمایشگاهی کیفیت آب، کنترل می شود.
 


    حجم آب موجود در مخزن سدهاي تامين كننده آب تهران به 737 ميليون مترمكعب رسيد2012-11-07

حجم آب موجود در مخزن سدهاي تامين كننده آب استان تهران در زمان كنوني 737.6 ميليون مترمكعب گزارش شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، ميزان آب موجود در مخزن پنج سد تحت پوشش شركت از ابتداي سال 91 تاكنون به 736.6 ميليون مترمكعب رسيد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 167.6 ميليون مترمكعب بيشتر شده است. اين ميزان در زمان مشابه سال 90 حدود 570 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

اين گزارش همچنين حاكي است كه حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون به 66 ميليون و 58 هزار مترمكعب رسيده كه اين ميزان در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته در حدود 15.5 درصد بيشتر است.

حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران در زمان مشابه سال آبي گذشته 57 ميليون و 65 هزار مترمكعب ثبت شده بود.

بر اساس اين گزارش، حجم كنوني آب موجود در مخزن سد طالقان با 23 كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته روبرو شده است.

در زمان كنوني، حجم آب موجود در مخزن سد اميركبير 155.5 ميليون مترمكعب، سد لتيان 81 ميليون مترمكعب، سد لار 110 ميليون مترمكعب و سد طالقان 255 ميليون مترمكعب و سد ماملو نيز 136 ميليون مترمكعب گزارش شده است.

 


    چهارمين نشست شوراي اطلاع رساني صنعت آب و برق استان تهران برگزار شد2012-11-07

چهارمين نشست شوراي اطلاع رساني صنعت آب و برق استان تهران روز سه شنبه (9 آبان ماه 91) با حضور مديران روابط عمومي اين صنعت در محل سد اميركبير برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، در اين نشست كه با بازديد از تاسيسات و سد اميركبير، طرح انتقال آب از سد تنظيمي كرج به تهران و آبگير بيلقان همراه بود، "جواد اسدي"‌، دبير اين شورا اظهار داشت:‌ با توجه به اهميت و جايگاه شوراي اطلاع رساني صنعت آب و برق استان تهران و نگاه ويژه وزارت نيرو به شورا، ايجاد واحدهاي مختلف در ذيل آن ضروري به نظر مي رسيد.

وي افزود:‌ بر اين اساس، قرار شد تا در صورت نظر مثبت اعضاي شورا، هشت كارگروه شامل كارگروه برگزاري نمايشگاه، تشريفات و بازديدها، كارگروه اطلاع رساني و فرهنگ سازي، كارگروه پژوهش و افكارسنجي، كارگروه انتشارات و تبليغات، كارگروه ارتباط با رسانه ها، كارگروه سمعي و بصري، كارگروه برنامه ريزي و كارگروه روابط عمومي الكترونيك تشكيل شده و ساير روابط عمومي ها در هر يك از اين كارگروه ها مشغول فعاليت شوند.

وي افزود: اين كارگروه ها مي توانند با توجه به وضعيت موجود در سال هاي آتي كاهش و يا افزايش يابند.

اسدي با بيان اينكه يكي از مهم ترين عناصر يك روابط عمومي قوي و تاثيرگذار فعاليت هاي پژوهشي و افكار سنجي است، تصريح كرد:‌ در اين بخش پيشنهاد شد تا روابط عمومي نيروگاه منتظر قائم به عنوان سرگروه فعاليت نمايد. همچنين قرار شد تا شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‏های غرب استان تهران نيز به عنوان سرگروه واحد روابط عمومي الكترونيك عمل نمايد.

وي همچنين در ادامه نزديك شدن و همسو شدن برنامه ها و تصميمات را در بين اعضاي شورا مهم توصيف كرد و گفت: روابط عمومي آب و فاضلاب استان تهران به عنوان سرگروه ارتباط با رسانه ها، روابط عمومی شركت آب و نیروي ايران به عنوان سرگروه کمیته نمایشگاه، تشریفات و بازدیدها و روابط عمومی منطقه پنج شرکت آب و فاضلاب تهران به عنوان سرگروه کمیته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انتخاب شدند.

به گفته اسدي روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستايي به عنوان مسوول کمیته سمعی و بصری و روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران نيز به عنوان مسوول كميته انتشارات و تبليغات انتخاب شدند.

دبير شوراي اطلاع رساني صنعت آب و برق استان تهران همچنين با بيان اينكه مدت فعاليت هر يك از روابط عمومي ها در جايگاه مسوول يا دبير كارگروه به صورت دوره اي است، تاكيد كرد: اعضاي هر يك از كارگروه ها در مدت زمان مشخص بايد اهداف و فعاليت هاي خود را مشخص و برنامه ريزي كنند و با ارائه آن به شورا و تصويب اعضاي آن، به صورت يك آيين نامه داخلي به اجرا درآورند.

بازديد از تاج و تاسيسات سد اميركبير، طرح انتقال آب از سد تنظيمي كرج به تهران و آبگير بيلقان، ارائه سمينار آشنايي و استفاده از روابط عمومي الكترونيك توسط مدير روابط عمومي آبفار استان تهران و نمايش فيلم مستند ساخت سد اميركبير از جمله برنامه هاي اجرايي روز گذشته (سه شنبه) بود.
 


    تخريب پل غيرمجاز احداث شده بر روي رودخانه ساواشي2012-11-07

مدير امور منابع آب شهرستان دماوند گفت: با اخذ حكم قضايي و با تلاش اكيپ تخريب اين امور پل را كه به صورت غيرمجاز بر روي رودخانه ساواشي احداث شده بود، تخريب گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "محمد داوودي" امروز (يكشنبه) اظهار داشت: انتهاي هفته گذشته، گروه گشت و بازرسی امور آب دماوند با هماهنگي طرح جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران و با اخذ حكم قضايي، پل احداث شده بر روی رودخانه ساواشی و محوطه سازی اطراف آن واقع در شهرستان فیروزکوه را تخريب كردند.

داوودي ادامه داد: اين مجموعه كه به صورت مجتمع رفاهی و گردشگري به صورت غیر مجاز در بستر رودخانه احداث شده بود، يكي از نمونه هاي مشخص تخلف در حريم و بستر رودخانه ها به عنوان منابع آب هاي سطحي استان تهران، است.

وي با بيان اينكه بر اساس نظر کارشناسي، مستحدثات غيرمجاز مورد نظر با هزینه ای بالغ بر 150 میلیون ریال احداث شده بود، گفت: با عنایت به ساخت و ساز مستحدثات غیرمجاز كه در محل دید و مشاهده عموم مردم قرار دارد اين نوع از آزادسازي مي تواند به فرهنگ سازي و آماده كردن بستر مناسب جهت جلوگيري و كاهش اين گونه از تخلفات كمك نمايد.

وي ادامه داد: از طرف ديگر اينگونه تخريب ها كه به بازگردان وضعيت طبيعي منطقه مي انجامد، موجب ايجاد فضاي روانی مثبت در گردشگران شده و رعایت قوانين و حفاظت از بستر و حریم رودخانه را به آن ها يادآور مي شود.

داوودي در پايان تاكيد كرد: اكيپ هاي گشت و بازرسي در مناطق تحت پوشش حضور فعال داشته و بر اساس قانون علاوه بر شناسايي، با هرگونه تخلف در زمينه آب هاي سطحي و زيرزميني نيز برخورد جدي خواهند كرد.

 


    نقش پررنگ موضوعات غیرسازه ای در مدیریت آب کشور2012-11-07

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: امروز در سطح دنیا و حتی در ایران، موضوعات غیرسازه ای آب اهمیت بیشتری در مقایسه با موضوعات سازه ای یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "عبدالله اسکویی" امروز (سه شنبه) در نشست هم اندیشی طرح داناب در سطح استان تهران که در محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای تهران برگزار شد،گفت: آنچه که هر روز نقش پر رنگ تری نسبت به گذشته پیدا می کند، مدیریت منابع آب به ویژه مدیریت به هم پیوسته است که علاوه بر مسائل سازه ای آب، به موضوعات فرهنگی و اجتماعی توجه دارد.

وی افزود: خوشبختانه موضوعات اجتماعی و فرهنگی در بخش آب به تدریج جایگاه خود را به دست می آورد که روابط عمومی ها نیز باید این نقش را بیش از گذشته تقویت کنند.

وی با بیان اینکه تجربه و دانش خوبی در پشت طرح داناب وجود دارد، تصریح کرد: در سال گذشته نزدیک به 20 میلیارد ریال از سوی شرکت های آب منطقه ای در کل کشور برای اجرای طرح داناب هزینه شده که این میزان در بخش آب قابل توجه است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در حال حاضر نگاه به طرح داناب به صورت یک طرح کوتاه و یا میان مدت نیست، ‌بلکه به صورت بلند مدت و مستمر در نظر گرفته شده است که قادر خواهد بود دانش آموزان را از دوره راهنمایی با موضوعات آب آشنا کند.

اسکویی همچنین آموزش نسلی را در طرح داناب یک اولویت برشمرد و گفت: اگر بتوان برای یک نسل، آموزش و اطلاع رسانی های مناسب، علمی و صحیحی را ارائه کرد، آب کشور در آینده آثار خوبی را در زمینه حفظ و حراست از این منبع الهی شاهد خواهد بود.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: امسال طرح داناب به عنوان تکلیف مجمعی شرکت های آب منطقه ای در کشور به تصویب رسیده که همین امر فعالیت های طرح را نسبت به گذشته آسان کرده است.

وی برگزاری حداقل پنج کارگاه آموزشی در سال گذشته را در جهت آگاهی بخشی به مدیران آب کشور اعلام کرد و افزود: مخاطب قرار گرفتن حدود سه میلیون دانش آموز مقطع راهنمایی در 27 استان کشور، آموزش 37 هزارو 400 معلم متخصص در حوزه علوم و جغرافیا، انتخاب و آموزش 98 هزار ناجی آب، آشنایی 17 استاندار کشور، 290 خبرنگار و نویسنده مطبوعات، 720 نماینده از اداره های آموزش و پرورش سراسر کشور و آگاه سازی اولیا و مربیان بیش از 40 هزار مدرسه راهنمایی در سطح کشور، از جمله دستاوردهای طرح داناب در سال گذشته تحصیلی بوده است.

اسکویی در ادامه تولید 930 هزار قلم آموزشی شامل کتابچه، لوح فشرده، جزوه آموزشی، پوستر و دیگر اقلام آموزشی را از دستاوردهای طرح دانست و گفت: در سال تحصیلی گذشته افزون بر 96 هزار دقیقه صرف آموزش مربیان و دانش آموزان شده و 92 هزار اثر در مسابقه های علمی، هنری و فرهنگی طرح داناب نیز توسط دانش آموزان تولید شده است.

وی در پایان با بیان اینکه طرح داناب در سال تحصیلی جدید در ابتدای آذرماه امسال دوباره عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به فعالیت های صورت گرفته و آمار موجود، رشد آگاهی های گروه هدف در طرح نجات دانش آموزی آب بیش از 6.3 درصد بوده است.