Friday, 20 Tir 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

    صرفه جویی بیش از 1.8 میلیون متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی در ورامین2018-04-03
مدیر امور منابع آب ورامین گفت: با انسداد 35 حلقه چاه غیرمجاز و تقلیل منصوبات دو حلقه چاه مجاز در مجموع از برداشت سالانه بیش از 1.8 میلیون متر مکعب آب از آبخوان های ورامین جلوگیری می شود و بدین ترتیب از مصرف این میزان آب صرفه جویی به عمل می آید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن زحمتکش" با بیان مطلب فوق افزود: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی اسفندماه سال گذشته 35حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 1233 متر و آبدهی 112 لیتر بر ثانیه در اراضی محدوده عملکرد امور آب ورامین پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین افزود: با انجام این عملیات از خروج  یک میلیون و 753 هزار مترمکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب ورامین با بیان اینکه طی اسفندماه گذشته نیز دو مورد تقلیل منصوبات چاه های مجاز در محدوده عملکرد این امور انجام شده است، تصریح کرد: با انجام این اقدام نیز از برداشت 113 هزار مترمکعب آب زیرزمینی به عمل می آید.

وی یادآور شد: طی این مدت نیز با تلاش گروه های گشت و بازرسی 8 مورد چاه غیر مجاز شناسایی و یک دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف و به پارکینگ امور منتقل شد.

مدیر امور منابع آب ورامین خاطر نشان کرد: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

زحمتکش در پایان خاطر نشان کرد: گروه گشت و بازرسی امور منابع آب ورامین بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می کند.

 


« 1 2 3 » Page: