Friday, 20 Tir 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

    پر و مسلوب المنفعه شدن11حلقه چاه غیر مجاز درتهران بزرگ2018-10-08
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی هفته گذشته با انسداد 11 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود 207 هزار و 900 متر مکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی هفته گذشته  11 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران، شمیرانات و پردیس در مجموع به عمق 257 متر و با دبی 10.5 لیتر برثانیه پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 207 هزار و 900 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ: ضمناً طی این مدت در بخش آب های سطحی 2 مورد صدور اخطاریه و در بخش آب های زیرزمینی، یک مورد توقیف دستگاه حفاری، 3 مورد احکام قضایی اخذ شده، 2مورد جلوگیری از اضافه برداشت و تقلیل منصوبات در مجموع با دبی 3.308 لیتر بر ثانیه با حجم تخلیه سالیانه 66 هزار و 778 متر مکعب، 14 مورد کنترل بهره برداری، 18 مورد چاه غیر مجاز شناسایی و منجر به صدور اخطاریه گردید و همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب2 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام گردید.

نیکنام با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    از برداشت بیش از 127 هزار متر مکعب آب در فیروزکوه جلوگیری شد2018-10-07
مدیر امور آب فیروزکوه از پر و مسلوب المنفعه شدن 6 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با اعلام مطلب فوق گفت: با همکاری گروه گشت و بازرسی این امور و با اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آب طی 4 روز کاری تعداد 6 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 190 متر و آبدهی 3.2 لیتر در ثانیه در اراضی گذرخانی از شهرستان فیروزکوه پرومسلوب المنفعه شد.

عباسی با بیان اینکه  با انجام این عملیات از خروج بیش از 127 هزار و 234  هزار متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد ادامه داد: طی این عملیات 7 اخطاریه چاه غیر مجاز و 14 اخطاریه حریم و بستر نیز داده شد.

مدیر امور منابع آب فیروزکوه در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان فیروزکوه با توجه به وظیفه ذاتی خود بر اساس قانون با هر گونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    تایید صحت نتایج آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی2018-10-07
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت از .تایید صحت نتایج آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی از سوی مشاور ناظر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن برنا" در جلسه "طرح راهبری آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی  به کار فرمایی شرکت مدیریت منابع آب ایران "در محل دفتر مطالعات  پایه منابع آب برگزار گردید، اظهار داشت:  با توجه به انجام همزمان عملیات آمار برداری سراسری دور سوم از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیرزمینی در سطح کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت راهبری این دوره از عملیات آماربرداری اقدام به انتخاب مشاور جهت نظارت بر عملیات آمار برداری سراسری دور سوم در سطح کشور نموده است.

وی افزود: در این راستا جلسه مشاور مذکور با دفتر مطالعات پایه منابع آب با حضور نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفتر مطالعات پایه منابع آب، دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب، شرکت های مهندسین مشاور در محل دفتر مطالعات پایه منابع آب برگزار گردید.

برنا با تشریح اهم فعالیتهای دفتر مطالعات در راستای اجرای پروژه آمار برداری تصریح کرد: با توجه به اهمیت آمار برداری ، در ابتدای پروژه دوره های آموزشی آمار برداری به صورت دفتری و صحرایی بر گزار گردید و پس از اخذ آزمون ، آمار برداران ذیصلاح جهت انجام عملیات آمار برداری انتخاب شدند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب با بیان اینکه عملیات مرحله اول تطبیق  آمار چاه های حفاظت و مطالعات از ابتدای اردیبهشت  ماه سال 1396 آغاز و تا پایان خرداد ماه 1396 به اتمام رسید اظهار داشت: عملیات صحرایی آمار برداری نیز از شهریور ماه سال 1396 آغاز و تا پایان شهریور ماه سال 1397 تعداد 90 درصد منابع آب شناسایی شده  که شامل 47675 منبع چاه و قنات و 7457  منبع آب سطحی می باشد.

وی ادامه داد: در این دوره از آمار برداری به منظور سهولت و تسریع در انجام کار از اپلیکیشن آمار برداری استفاده شده وکلیه آمار برداشتی توسط مشاور ناظر بررسی و سپس بصورت نرم افزاری  تعدادی از آمار برداشت شده بصورت تصادفی انتخاب و توسط مشاور ناظر آمار برداری بررسی مجدد شده و با نتایج مشاور آمار بردار مقایسه و درصد خطا در هرمرحله آمار برداری مشخص و در صورت مجاز بودن میزان خطا آمار مورد تایید قرارگرفته است.

در پایان نیز نماینده مشاور طرح راهبری آمار برداری ضمن ابراز خرسندی از وضعیت  عملیات آمار برداری استان تهران، روند انجام کار و پیشرفت پروژه را در حد عالی ارزیابی نمود و بر موضوع تطبیق آمار چاه های حفاظت با مطالعات ایشان نیز تاکید کرد.

 


    5 حلقه چاه غیر مجاز طی یک هفته کاری پر و مسلوب المنفعه شد2018-10-07
مدیر امور منابع آب شهرستان ری گفت : 5 حلقه چاه غیر مجاز طی یک هفته کاری در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حمید رضا حسینی" با اعلام این مطلب اظهار کرد:  با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی 5 حلقه چاه  غیر مجاز در مجموع به عمق 248 متر و آبدهی 4 لیتر در ثانیه در اراضی شهرستان ری، پر و مسلوب المنفعه شد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت همچنین 4 عدد چاه غیر مجاز شناسایی،  10 حکم قضایی اخذ و 6 اخطار یه  به متخلفین صادر شد، ادامه داد: با انجام این عملیات از خروج بیش از 50 هزار  و 40 متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان ری بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 

 


    آزادسازی بیش از 735 مترمربع از تصرفات غیر مجاز بستر رودخانه دربند2018-10-07
مدیر امور آب تهران بزرگ از آزادسازی بیش از 735 متر مربع از بستر رودخانه دربند از توابع شهرستان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام این خبر افزود: با تلاش اکیپ گشت و بازرسی منابع آبهای سطحی امور منابع آب تهران بزرگ و پس از انجام کارشناسی های لازم با اخذ دستور قضایی موضوع تبصره 4 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس و با پشتیبانی یگان انتظامی شهرستان، مساحتی در حدود 735 متر مربع از بستر رودخانه دربند  ازتوابع شهرستان تهران را از ید متصرفین خارج کرد.

وی افزود: این مساحت در قالب  5 فقره دستور قضایی شامل تخریب پل، دیواره سازی، اتاقک، آلاچیق وبنا آزادسازی شده است.

وی تصریح کرد: افرادی که در نزدیکی حریم و بستر رودخانه ها معامله ملکی انجام می دهند حتما پیش از انجام معامله استعلام لازم را از امور آب تهران بزرگ اخذ نمایند تا در آینده دچار ضرر و زیان نشوند.

نیکنام در پایان خاطرنشان کرد: این امور در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد لازم را بعمل خواهد آورد.

 


    پر و مسلوب المنفعه شدن 3 حلقه چاه غیر مجاز در دماوند2018-10-06
سرپرست امور منابع آب دماوند از پر و مسلوب المنفعه نمودن 3 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور طی یک هفته کاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "منصور مردانی" با اعلام مطلب فوق گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی 3 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 68 متر و دبی 2  لیتر در ثانیه  در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه گردید.

وی ادامه داد: با پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های مذکور از خروج 39 هزار و 600 مترمکعب آب از دشت دماوند جلوگیری شده است.

مردانی در پایان با اشاره به اینکه همچنین ادوات حفاری 4 حلقه چاه غیر مجاز نیز توقیف و به پارکینگ امور انتقال داده شد،خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

                             

 


    کسب "رتبه برتر" دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت در سال 962018-10-06
در فرایند ارزیابی عملکرد دفاتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای تهران، حائز رتبه برتر در سال 96 شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران،  "جهانگیر حبیبی" معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارائه لوحی از تلاش صادقانه  سرپرست شرکت، معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر مهندسی رودخانه تقدیر کرد.

 در این تقدیر نامه آمده است:

بدینوسیله از تلاش صادقانه و عملکرد مثبت و درخور تحسین سرپرست شرکت، معاون محترم حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر  مهندسی رودخانه ها آن شرکت در زمینه پیشبرد اهداف و برنامه های مهندسی رودخانه و سواحل و کسب رتبه "برتر" در فرآیند ارزیابی عملکرد  دفاتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت های تابعه در سال 96 تقدیر و تشکر می نماید و از خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزونتان را خواستارم.

 


    جلسه ایمنی آب در کارگروه سلامت شهرستان فیروزکوه برگزار شد2018-10-06
مدیر امور آب فیروزکوه از برگزاری جلسه ایمنی آب در کارگروه سلامت شهرستان با حضور معاونین فرماندار، شهردار و مدیران آبفای شهری و روستایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با بیان این مطلب اظهار کرد: در این نشست موضوعات مرتبط با منابع آب، لزوم پایش منطقه و جلوگیری از توسعه منابع آب آلاینده مورد بررسی قرار گرفت.

وی در این نشست با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر صدور مجوزهای ساخت و ساز از سوی ارگان های ذی صلاح  عنوان کرد: ارگان های ذیربط از جمله بخشداری ها، فرمانداری و شهرداری ها در جهت جلوگیری از ساخت و ساز های صورت گرفته در مجاورت منابع آبی بدون استعلام از امور آب خودداری نمایند.

عباسی همچنین افزود: اداره محیط زیست به دلیل صلاحیت ذاتی آن می بایست در راستای جلوگیری از ورود پسماندها و فاضلاب های شهری و روستایی به منابع آبی اهتمام لازم را داشته و همکاری لازم با امور آب را در جهت تحت پیگرد قرار دادن متخلف اعمال نماید.

مدیر امور آب فیروزکوه در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع احداث تصفیه خانه شهر فیروزکوه می بایست از طریق اداره آب و فاضلاب به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

 


    13 پمپ غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور جمع آوری شد2018-10-03
مدیر امور منابع آب فیروزکوه از جمع آوری 13 پمپ غیرمجاز در حصاربن خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با پیگیری اکیپ گشت و بازرسی این امور، اخذ دستور قضایی و همکاری عوامل نیروی انتظامی تعداد 13 مورد پمپ های منصوبه  بر روی نهر حصاربن جهت پمپاژ غیرمجاز به اراضی بالادست جمع آوری و توقیف شد.

وی در ادامه افزود: همچنین در نهر عمومی روستای گچه، افرادی که آب را به گلخانه های احداثی غیرمجاز هدایت می کردند، با هماهنگی  نیروی انتظامی و قضایی قسمت هایی از نهر که مسدود شده بود، آزاد سازی گردید. 

مدیر امور منابع آب فیروزکوه با اشاره به اینکه این امور در خصوص جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب توسط واحدهای گلخانه ای اقدامات لازم را به عمل آورد، تصریح کرد:  همچنین بندهای احداثی در مسیر رودخانه تخریب و آب  منحرف شده به انهار به سمت رودخانه هدایت شد.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان فیروزکوه با توجه به وظیفه ذاتی خود بر اساس قانون با هر گونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    اطلاعیه شرکت های تعاونی مصرف آب و آبفا در خصوص اجاره سوله و مغازه2018-10-03
شرکت های تعاونی مصرف آب و آبفا در نظر دارد، نسبت به اجاره واحد هایی ( سوله و مغازه) اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، شرکت های تعاونی مصرف آب و آبفا  در نظر دارد نسبت به اجاره واحد هایی ( سوله و مغازه) به شرح ذیل در منطقه فاطمی به  افراد واجد شرایط با بالاترین پیشنهاد اقدام نماید.

1- دو باب سوله به مساحت حدود 700 متر ( هرکدام 350 متر مربع)

2- پنج باب مغازه به مساحت حدود 150 متر

 افرادی که تمایل به انجام این کار دارند، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن های 88982999 و 88980069  تماس حاصل فرمایند.

 


    پر و مسلوب المنفعه شدن 2 حلقه چاه غیر مجاز در اسلامشهر2018-10-03
سرپرست امور منابع آب شهرستان اسلامشهر از پر و مسلوب المنفعه شدن 2 حلقه چاه غیر مجاز و نصب 2 کنتور هوشمند در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا گیتی پژوه" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی 2 حلقه چاه غیر مجاز در مجمو ع به عمق 118  متر و آبدهی 4.1  لیتر در ثانیه پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 81 هزار و 180 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد. ضمناً در جهت صیانت از منابع آبی و با توجه به نظارت و کنترل بهره برداری 2 کنتور هوشمند نصب شد.

 وی ادامه داد: فرونشست جزو خطراتی است که در پی برداشت های غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی اتفاق می افتد.

گیتی پژوه در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب اسلامشهر بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    مانیتورینگ بخشی از دستگاه های دیتالاگرآب سطحی در دفتر مطالعات پایه راه اندازی شد2018-10-03
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت از راه اندازی مانیتورینگ بخشی ازدستگاه های دیتالاگرآب سطحی در این دفتر خبر داد.

به گزارش  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، " حسن برنا" با بیان این مطلب اظهار کرد: نظر به اهمیت دریافت آمار واطلاعات ایستگاه های سنجش منابع آب ودر راستای آنلاین سازی مطالعات پایش کمی وکیفی در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران ،دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت با رویکردتوسعه ونوین سازی سیستم الکترونیک ومانیتورینگ نسبت به خرید ، نصب ، راه اندازی وبهره برداری دستگاه های سنجش منابع آب با الویت در بخش آبهای سطحی رادر دست اقدام دارد .

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ومحدودیت های ایجاد شده در بحث تحریم وجلوگیری از وارداتلوازم ودستگاه های کمپانی های وابسته به کشورهای حامی تحریم، درحال حاضرقسمتی از اقلام ودستگاه های الکترونیکی آب وهواشناسی تحویل وبه تعداد 7 دستگاه بارانسجی دیتالاگر در ایستگاه های بارانسنجی منتخب ویک دستگاه هواشناسی دیتالاگر در ایستگاه تبخیر سنجی لار نصب شد.

وی همچنین یادآور شد: عملیات مربوط به راه اندازی دستگاه ها که براساس قرارداد، بخش آنلاین سازی ومانیتورینگ را نیز شامل می شود راه اندازی گردید که در این صورت اطلاعات ایستگاه ها به صورت آنلاین در محل سالن اجتماعات دفتر مطالعات قابل رویت می باشد.

برنا با اشاره به اینکهعدم نیاز به مراجعه حضوری به منظور برداشت آمار،تنظیماتی نظیر ساعت و تاریخ دستگاه بدون نیاز به حضور در محل، تعیین فواصل زمانی دلخواه برای ثبت آمار بدون نیاز به حضور در محل از جمله خصوصیات آنلاین سازی ومانیتورینگ می باشد، تصریح کرد: ،امکان انجام تنظیمات ساعت لاگر، تنظیم بازه زمانی ذخیره اطلاعات لاگر توسط پیام کوتاه و GPRS ،امکان دریافت حساب اعتبار سیم کارت های ایرانسل و همراه اول منصوبه در دستگاه  بصورت لحظه ای بوسیله پیام کوتاه و بصورت دوره ای روزانه توسط سرویس GPRS، نمودار روز جاری ونمودار کلی از ایستگاها بصورت میله ای – مقایسه با سال آبی گذشته ومتوسط بلند مدت، از دیگر  ویژگی های این مانیتورینگ می باشد.

 


    برگزاری مراسم غبارروبی و عطر افشانی از مزار شهدای شرکت2018-10-02
به مناسبت هفته دفاع مقدس امور ایثارگران شرکت جهت احیاء یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب ودلاورمردی ها ورشادت های ایثارگران در 8 سال دفاع مقدس، اقدام به غبارروبی وعطر افشانی مزار شهدای شرکت وسایر شهدا نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، دراین مراسم که با حضور سرپرست شرکت، معاون منابع انسانی، مالی وپشتیبانی ، مدیر دفتر مطالعات و مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران و جمعی از همکاران برگزار شد، ابتدا به غبارروبی از مزار شهدای 72 تن اقدام وسپس مزار شهیدان عالی قدر شرکت( محمد سمیعی فر،  مجید ومسعود نوایی لواسانی، سبحان زیادی و رشید زیادی، قدرت الله بهمنی، جمال الدین مقدم زنجانی، هیبت الله ترکی، علی قلعه وند، اسماعیل قلعه وند) شهدای هسته ای، شهید چمران وسایر شهدا  عطر آگین و درخاتمه با حضور در مرقد مطهر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) با آرمان های ایشان تجدید پیمان نمودند.

 


    آزادسازی 200 مترمربع از بستر نهر طبیعی لات آجی شهرستان پاکدشت2018-10-02
سرپرست امور منابع آب پاکدشت در راستای حفاظت و صیانت حریم و بستر رودخانه ها و انهار از آزادسازی 200 مترمربع از بستر نهر طبیعی لات آجی شهرستان پاکدشت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، « راما حبیبی » با اعلام این مطلب اظهار کرد: با تلاش اکیپ گشت و بازرسی اداره منابع آب پاکدشت و پیگیری به عمل آمده  ، عملیات آزادسازی و رفع تصرف  بخشی از بستر نهر طبیعی لات آجی انجام شد.

حبیبی در ادامه با بیان اینکه انهار منشعب از رودخانه جاجرود در بازه هایی نیازمند بازگشایی، لایروبی و احیا می باشد، تصریح کرد: در این راستا پس از گزارش گشت و  بازرسی منابع آب امور و انجام  کارشناسی  ، پرونده پس از  تعیین میزان تصرفات  و  بعد از اخذ حکم قضایی ، عملیات آزادسازی بستر صورت پذیرفت.

وی همچنین افزود: در این عملیات 200 مترمربع از بستر نهر طبیعی با حجم برداشت 200 متر مکعب خاکبرداری لایروبی و آزادسازی شد.

حبیبی در پایان به تمامی افرادی که قصد خرید اراضی و یا ساخت و ساز در مجاورت  مجاری آب‌های سطحی را دارند، هشدار داد: قبل از هرگونه اقدام جهت اطلاع از میزان بستر و حریم و ضوابط قانونی آن، به امور  منابع آب پاکدشت مراجعه کنند تا از هرگونه سوء استفاده سودجویان و ورود ضرر و زیان به افراد جلوگیری شود.

 


    برگزاری نشست مشترک میان امور منابع آب اسلامشهر و اداره ثبت2018-10-02
مدیر امور منابع آب اسلامشهر گفت: در راستای اعمال وظایف حاکمیتی و لزوم مستند سازی اموال غیر منقول جلسه هماهنگی فی مابین امور منابع آب شهرستان اسلامشهر و اداره ثبت شهرستان در محل امور منابع آب اسلامشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا گیتی پژوه" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در راستای اعمال وظایف حاکمیتی و در جهت صیانت از حقوق دولت جلسه هماهنگی ایجاد سازکار لازم به منظور صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بطرفیت شرکت آب منطقه ای تهران فی مابین امور منابع آب شهرستان اسلامشهر و اداره ثبت شهرستان اسلامشهر در محل آن امور برگزار گردید.

وی افزود: در این جلسه ضمن هماهنگی با اداره ثبت مقرر گردید کارشناسان فنی این امور و کارشناسان اداره ثبت (نقشه بردار اداره ثبت) نسبت به بازدید بازه های تعیین شده توسط این امور اقدام نمایند.

وی هدف از اخذ سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه ها را صیانت از منابع آب عنوان کرد و گفت: با این کار دست افراد سودجو از دست اندازی به اموال بیت المال کاهش می یابد که خوشبختانه اداره ثبت با درک اهمیت موضوع همکاری لازم در جهت بازدید، مستندسازی و در نهایت صدور سند به نام دولت را انجام می دهد.

وی در پایان گفت: در این جلسه هماهنگی لازم با اداره ثبت در جهت ایجاد ساختار لازم به منظور تحقق هدف مذکور انجام گردید و مقرر شد بازدید های لازم از سوی کارشناسان انجام شده و در مراحل اداره نیز همکاری لازم از سوی اداره ثبت به عمل آید.

 


    6 حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شد2018-10-02
مدیر امور آّب فیروزکوه از انسداد 6 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی  شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با پیگیری های اکیپ گشت و بازرسی این امور و با اخذ دستور قضایی طی پنج روز کاری تعداد 6 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق 168 متر و آبدهی 9.2 لیتر در ثانیه در اراضی گذرخانی از شهرستان فیروزکوه پر و مسلوب المنفعه شد.

وی با بیان اینکه  با انجام این عملیات از خروج بیش از 111 هزار و  48  هزار متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد افزود: طی این عملیات 7 اخطاریه چاه غیر مجاز و 9 اخطاریه حریم و بستر نیز داده شد.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهرستان فیروزکوه با توجه به وظیفه ذاتی خود بر اساس قانون با هر گونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 


    توقف عملیات ساخت و ساز غیر مجاز در داخل بستر و حریم نهر طبیعی علی¬خراط2018-10-01
سرپرست امور منابع آب ورامین از توقف عملیات ساخت و ساز غیر مجاز در داخل بستر و حریم نهر طبیعی علی¬خراط خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داودی" با اعلام این مطلب اظهار داشت: با تلاش مأمورین گشت و بازرسی و واحد حقوقی این امور در اراضی شهرستان پیشوا اقدام به ساخت و ساز و احداث ساختمان در داخل بستر و حریم نهر طبیعی علی خراط واقع در محدوده روستای یوسف رضا شده بود که با قید فوریت، دستور قضایی توسط واحد آب های سطحی و حقوقی این امور از مراجع ذیصلاح قضایی اخذ و در حضور مأموران نیروی انتظامی عملیات ساخت و ساز متوقف و یک دستگاه حفاری توقیف و به پارکینگ این امور منتقل گردید.

سرپرست امور منابع آب ورامین با بیان اینکه گروه های گشت و بازرسی با هوشیاری کامل در منطقه حضور دارند اظهار داشت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب آلودگی منابع آب و تصرف حریم و بستر رودخانه ها  تخلف بوده و با قاطعیت با آن برخورد می شود.

وی در پایان ضمن هشدار به متخلفان خاطرنشان کرد: هر گونه حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز، احداث سازه در بستر و حریم رودخانه ها و همچنین برداشت غیرمجاز شن و ماسه جرم محسوب شده و امور منابع آب ورامین با همکاری دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی برخور قاطع خواهد کرد.

 


« 1 2 3 » Page: