شنبه, 5 خرداد 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

 

سال

تعداد دوره های
 برگزار شده

تعداد افراد شرکت کننده
در دوره های آموزشی

نفرساعت
آموزش

استاندارد آموزش
 (ساعت)

 

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

1390

22

46

32

168

1604

6746

60

40

1389

17

45

20

143

791

5940

60

40

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1394/10/09