چهارشنبه, 2 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال رونق تولید
تصدی گری
پویش الف -ب
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل

نام

بهروز

نام خانوادگی

صفا

تلفن

داخلی :

تلفن

مستقیم:

پست الکترونیک

 

تحصیلات

 

 

شرح وظایف 

 

 1. تنظیم برنامه کاری، وقت ملاقات، جلسات، سخنرانیها و پیگیری تحقق آنها
 2. جمع آوری و بررسی گزارشهای ارسالی به مدیریت و تهیه گزارشات مورد نیاز با همکاری واحدهای شرکت و ارسال یک نسخه از آن به واحد مربوط
 3. تنظیم دستور کار و گزارشات جلسات هئیت مدیره و ابلاغ مصوبات به واحدها و پیگیری تا حصول نتیجه
 4. بررسی و کنترل پیشنهادات و گزارشات ارسالی به هیئت مدیره از نظر رعایت قوانین ومقررات و آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره
 5. ارجاع مکاتبات واصله از سایر دستگاهها به واحدهای مربوط
 6. خلاصه نمودن پیشنهادات، گزارشات، صورتجلسات، مقالات و سایر موارد ارسالی به مدیر عامل و هیئت مدیره
 7. پیگیری و نظارت بر انجام امور مربوط به مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل و اجرای روشهای اجرایی، دستورالعملها و سایر اسناد بالادستی ابلاغی
 8. شرکت در جلسات کمیسیون توسعه مدیریت شرکت
 9. اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای اهداف و سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو
 10.  بررسی و تصویب مطالعات طرحهای پدافند غیرعامل در سطح شرکت
 11.  برنامه‌ریزی و هماهنگی برای اجرای مطالعات و اجرای الزامات مراحل چهارگانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 12.  برنامه‌ریزی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 13.   اجرای فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطرپذیری و تعریف فعالیتهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و پایش تهدیدات تخصصی و پیش‌بینی تهدیدات محتمل
 14.  مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها
 15.  پیگیری مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور و سایر ارگانهای مرتبط
 16.  اجرای رزمایش‌ها و تنظیم گزارش اجرایی مربوط
 17.  ساماندهی عملیات آمادگی و مقابله با تهدیدات سایبری و IT و ایجاد سامانه الکترونیکی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 18.  فرهنگ‌سازی و هماهنگی اجرای برنامه‌های آموزشی بحران و پدافند غیرعامل برای کلیه کارمندان
 19.  بررسی آسیب‌پذیری‌های تخصصی ناشی از تهدیدات
 20.  هماهنگی با معاونتهای دیگر در راستای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مراحل چهارگانه مدیریت بحران
 21. تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف HSE شرکت
 22. تدوین و نگهداری مستندات سیستم مدیریت HSE و حصول اطمینان از اجرایی شدن اثربخش خط مشی HSE و دستیابی به اهداف استانداردها و برنامه‌های HSE شرکت
 23. برآورد، بازنگری و پایش عملکرد HSE شرکت، پیمانکاران و مشاوران طرحها
 24. هماهنگی در تهیه گزارشهای عملکرد HSE جهت ارایه به مدیریت و گروههای ذینفع برون سازمانی
 25. تحلیل گزارشهای گوناگون HSE و استخراج نکات دانش افزا
 26. تدوین دوره های آموزشی اثر بخش HSE و هماهنگی جهت برگزاری آنها
 27. تهیه برنامه‌های جامع ممیزی و بازرسی HSE باهماهنگی واحدهای مربوطه و پیگیری دریافت گزارشات ممیزی و انجام اقدامات تعیین شده و بازنگری گزارشات مربوط در مواقع لزوم
 28. شناسایی به هنگام عملکرد نامناسب واحدها، مجریان و افراد کلیدی اثرگذار بر عملکرد HSE و گزارش به نماینده مدیریت  به منظورحصول اطمینان از عملکرد درست HSE طرحها
 29. تنظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران طرح های مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری در زمینه HSE
 30. اطمینان از به روز بودن سوابق ارزیابی ریسک ها و HSE plan ها در سطح شرکت
 31. انجام کلیه اقدامات لازم جهت رفع مشکلات زیست محیطی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی طرحها
 32. نیاز سنجی، آگاه سازی و آموزش HSE در شرکت وطرحها
 33. تدوین گزارش، بررسی و پیگیری رویدادها و حوادث کارگاهی به کارگیری فرآیند مدیریت ریسک بویژه در کنترلهای عملیاتی و رسیدگی به عدم انطباق ها
 34. شناسایی، به روزرسانی و اطلاع‌رسانی قوانین و الزامات قانونی و استانداردهای HSE و تغییرات آنها به افراد ذیصلاح
 35. پیگیری و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از طرح ها
 36. هماهنگی جهت برگزاری جلسات HSE plan طرح ها
 37. پیگیری مصوبات جلسات کمیته HSE شرکت و طرح ها و ارائه گزارشات مدیریتی لازم به شرکت مادر
 38. پیگیری و اجرای برنامه‌های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE
 39. پیگیری گزارشات HSE طرح و ارسال به موقع به نماینده مدیریت در HSE شرکت مادر
 40. پیگیری و نظارت بر موضوعات HSE ساختمان مرکزی
 41. نظارت بر اجرای دقیق قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملهای ذیربط مدیریت عملکرد
 42.  برقراری تعامل سازنده با مدیریت تخصصی در شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 43.  انجام اقدامات لازم جهت عملیاتی نمودن مفاد نظام‌نامه‌های بازرسی و مدیریت عملکرد و دستورالعملهای اجرائی مربوطه
 44.  همکاری و انجام برنامه‌ریزی لازم به منظور بازرسی‌های مدیریت ستادی شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 45.  نظارت و پایش عملکرد شرکت درارتباط با موضوعات بازرسی مندرج در بند 5-1-4 نظام‌نامه بازرسی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
 46.  پیگیری لازم به منظور مرتفع نمودن نقاط ضعف موجود در خصوص گزارشات واصله مربوط به شرکت
 47.  پیگیری لازم و تسریع در ارسال پاسخ گزارشات بازرسیهای صورت گرفته و امور مربوط به پاسخگوئی به شکایات به ستاد
 48.  پیگیری و رسیدگی به امور ارجاعی و ارسال پاسخهای لازم به مکاتبات ارسالی از طرف شرکت مادر
 49.  برقراری تعامل و ارتباط سازنده (با هماهنگی این مدیریت و مدیرعامل شرکت) با سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی
 50.  تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان شرکت و ارائه گزارش میزان رضایت‌مندی مراجعین از عملکرد پرسنل شرکت و واحدهای مربوطه و ارائه به مقام مافوق
 51. انجام بازرسی موردی و در صورت نیاز همراهی با تیم بازرسی (با هماهنگی مدیریت و مدیرعامل شرکت) و جمع‌بندی و ارائه گزارش مربوطه
 52.  تنظیم و ارائه گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالیانه به مقامات مافوق
 53.  جمع‌بندی، آسیب‌شناسی و تحلیل شکایات همراه با راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش آمار شکایات شرکت
 54.  معرفی بازرسان همیار (کارشناسان خبره و متعهد) در تیمهای بازرسی شرکت با هماهنگی مقام مافوق
 55.  دریافت شکایات حضوری و مکتوب (از مبادی مختلف) و پیگیری پاسخها از واحدها، بررسی و اعلام به شاکیان
 56.  انعکاس هر گونه تخلف احتمالی و ارائه گزارش به شرکت مادر و مدیر عامل شرکت و نظارت بر حسن جریان امور اداری
 57.  پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی شرکت در ارتباط با گزارشات اداره کل بازرسی استان و یا شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به اداره کل مذکور و یا ارسال جوابیه به شاکیان
 58.  تبیین و شناسائی گلوگاههای فساد، نقاط آسیب‌پذیر و انحرافات، مطابق با نظام‌نامه بازرسی و ارائه راهکارهای اجرائی به شرکت مادر
 59.  نظارت بر اجرای دقیق عناوین برنامه‌ای سالیانه مرتبط با حوزه بازرسی و مدیریت عملکرد که از طرف مدیریت تخصصی ستادی ابلاغ گردیده است
 60.   پیگیری و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ثبت اطلاعات مناقصات و مزایده‌های شرکت آب‌منطقه‌ای در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات (iets) و سایت مرتبط شرکت مادر تخصصی (tender) و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیریت ستادی شرکت مادر
 61. استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سه سطح (سازمان، مدیران و کارکنان) بر اساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه
 62. انجام تمهیدات و برنامه‌های لازم بمنظور کاهش میانگین زمان پاسخگوئی به شکایات بمیزان 20درصد در هر یک از سالهای برنامه پنجم توسعه کشور
 63.  پیگیری و ارسال پاسخ در خصوص سامانه رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان
 64.  پیگیری و استقرار نظام پاسخگوئی با راه‌اندازی سیستم سامد و میز خدمت با هماهنگی مقام مافوق
 65. رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردمی و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در پاسخگویی به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع
 66.  ارزیابی عملکردها در قالب مدلها و استانداردهای مختلف (EFQM، ارزیابی استانداری، ارزیابی وزارت نیرو و جشنواره شهید رجایی)
 67. تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها در کمیته تحقیقات شرکت در چهارچوب مصوبات شورای تحقیقات آب
 68. نیازسنجی تحقیقات در واحدهای مختلف شرکت و تدوین اولویتهای تحقیقاتی سالیانه
 69. تعیین ناظرین اجرائی و فنی پروژه‌های تحقیقاتی مصوب
 70. تصویب گزارش‌های نهایی پروژه‌های تحقیقاتی تحت نظارت
 71. ارتباط و هماهنگی با مجموعه پژوهش‌های کاربردی شرکت مادر
 72. برنامه‌ریزی در جهت تولید و تعمیق دانش و انتقال فن‌آوری در صنعت آب استان
 73. معرفی، توسعه و اطلاع‌رسانی نتایج و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی شرکت
 74. تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه علوم مرتبط و با تکیه بر موضوعیت وظایف شرکت و ارزشیابی برنامه‌های توسعه و بهره‌وری
 75. مطالعه در زمینه الگوهای برنامه‌‌‌‌ریزی متناسب با مأموریت و شرح وظایف شرکت و تصویر وضعیت بهینه آتی حوزه
 76. همکاری با دفاتر شرکت در جهت شناسایی مسایل و مشکلات، اولویت‌بندی آنها، تهیه پیشنهاد طرحهای پژوهشی و برنامه عملیاتی، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات، تهیه و پیشنهاد راهکارهای اجرایی سازنده و منطبق با امکانات موجود کشور در جهت پیشبرد و افزایش توان و اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با شرکت
 77. برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های داخلی و خارجی و جلب همکاری آنان در اظهار نظر در خصوص اولویتهای پژوهشی، پیشنهادات/ طرحها و نظارت بر تعیین و اجرای طرحهای پژوهشی
 78. برگزاری سمینارهای ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی انجام شده در شرکت برای اطلاع کارشناسان و مدیران شرکت و سایر صاحب‌نظران
 79. جمع‌بندی نتایج بدست آمده از طرحهای پژوهشی تأیید شده، ارسال آن به واحدهای ذیربط، پیگیری بکارگیری نتایج تحقیقات انجام شده و ارائه گزارش مربوط به مراجع ذیربط
 80. بالابردن توان علمی کارکنان و کارشناسان حوزه معاونت/ واحد مربوطه از طریق برگزاری جلسات علمی و آموزشی در مورد موضوعات مرتبط با طرحهای انجام شده با کمک مجریان طرحها
 81. بررسی و تأیید کتاب‌های آموزشی و پژوهشی مربوط به موضوعات مورد نیاز مرتبط با شرکت بمنظور چاپ و انتشار از طریق واحدها و مراجع ذیصلاح و همکاری در تهیه و تدوین آنها
 82. هدایت، جلب همکاری و برقراری ارتباط فعال با واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها و دفاتر تحت پوشش شرکت در شناسایی مسایل و نقاط ضعف و قوت شرکت و برنامه‌ریزی مشترک با گروه‌های مذکور در جهت رفع مشکلات موجود
 83. مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک شرکت
 84. هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر سازمان‌ها
 85. ایجاد بانک اطلاعاتی از مطالعات تحقیقات انجام شده در شرکت
 86. حفظ حقوق مالکیت معنوی طرحهای پژوهشی و حفاظت از ایده‌ها و طرحها

 

 بازدید:4596
آخرین به روزرسانی: 1398/08/12