چهارشنبه, 12 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل

نام

بهروز

نام خانوادگی

صفا

تلفن

داخلی :

تلفن

مستقیم:

پست الکترونیک

 

تحصیلات

 

 

شرح وظایف 

 

 1. تنظیم برنامه کاری، وقت ملاقات، جلسات، سخنرانیها و پیگیری تحقق آنها
 2. جمع آوری و بررسی گزارشهای ارسالی به مدیریت و تهیه گزارشات مورد نیاز با همکاری واحدهای شرکت و ارسال یک نسخه از آن به واحد مربوط
 3. تنظیم دستور کار و گزارشات جلسات هئیت مدیره و ابلاغ مصوبات به واحدها و پیگیری تا حصول نتیجه
 4. بررسی و کنترل پیشنهادات و گزارشات ارسالی به هیئت مدیره از نظر رعایت قوانین ومقررات و آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره
 5. ارجاع مکاتبات واصله از سایر دستگاهها به واحدهای مربوط
 6. خلاصه نمودن پیشنهادات، گزارشات، صورتجلسات، مقالات و سایر موارد ارسالی به مدیر عامل و هیئت مدیره
 7. پیگیری و نظارت بر انجام امور مربوط به مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل و اجرای روشهای اجرایی، دستورالعملها و سایر اسناد بالادستی ابلاغی
 8. شرکت در جلسات کمیسیون توسعه مدیریت شرکت
 9. اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای اهداف و سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو
 10.  بررسی و تصویب مطالعات طرحهای پدافند غیرعامل در سطح شرکت
 11.  برنامه‌ریزی و هماهنگی برای اجرای مطالعات و اجرای الزامات مراحل چهارگانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 12.  برنامه‌ریزی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 13.   اجرای فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطرپذیری و تعریف فعالیتهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و پایش تهدیدات تخصصی و پیش‌بینی تهدیدات محتمل
 14.  مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها
 15.  پیگیری مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور و سایر ارگانهای مرتبط
 16.  اجرای رزمایش‌ها و تنظیم گزارش اجرایی مربوط
 17.  ساماندهی عملیات آمادگی و مقابله با تهدیدات سایبری و IT و ایجاد سامانه الکترونیکی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 18.  فرهنگ‌سازی و هماهنگی اجرای برنامه‌های آموزشی بحران و پدافند غیرعامل برای کلیه کارمندان
 19.  بررسی آسیب‌پذیری‌های تخصصی ناشی از تهدیدات
 20.  هماهنگی با معاونتهای دیگر در راستای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مراحل چهارگانه مدیریت بحران
 21. تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف HSE شرکت
 22. تدوین و نگهداری مستندات سیستم مدیریت HSE و حصول اطمینان از اجرایی شدن اثربخش خط مشی HSE و دستیابی به اهداف استانداردها و برنامه‌های HSE شرکت
 23. برآورد، بازنگری و پایش عملکرد HSE شرکت، پیمانکاران و مشاوران طرحها
 24. هماهنگی در تهیه گزارشهای عملکرد HSE جهت ارایه به مدیریت و گروههای ذینفع برون سازمانی
 25. تحلیل گزارشهای گوناگون HSE و استخراج نکات دانش افزا
 26. تدوین دوره های آموزشی اثر بخش HSE و هماهنگی جهت برگزاری آنها
 27. تهیه برنامه‌های جامع ممیزی و بازرسی HSE باهماهنگی واحدهای مربوطه و پیگیری دریافت گزارشات ممیزی و انجام اقدامات تعیین شده و بازنگری گزارشات مربوط در مواقع لزوم
 28. شناسایی به هنگام عملکرد نامناسب واحدها، مجریان و افراد کلیدی اثرگذار بر عملکرد HSE و گزارش به نماینده مدیریت  به منظورحصول اطمینان از عملکرد درست HSE طرحها
 29. تنظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران طرح های مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری در زمینه HSE
 30. اطمینان از به روز بودن سوابق ارزیابی ریسک ها و HSE plan ها در سطح شرکت
 31. انجام کلیه اقدامات لازم جهت رفع مشکلات زیست محیطی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی طرحها
 32. نیاز سنجی، آگاه سازی و آموزش HSE در شرکت وطرحها
 33. تدوین گزارش، بررسی و پیگیری رویدادها و حوادث کارگاهی به کارگیری فرآیند مدیریت ریسک بویژه در کنترلهای عملیاتی و رسیدگی به عدم انطباق ها
 34. شناسایی، به روزرسانی و اطلاع‌رسانی قوانین و الزامات قانونی و استانداردهای HSE و تغییرات آنها به افراد ذیصلاح
 35. پیگیری و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از طرح ها
 36. هماهنگی جهت برگزاری جلسات HSE plan طرح ها
 37. پیگیری مصوبات جلسات کمیته HSE شرکت و طرح ها و ارائه گزارشات مدیریتی لازم به شرکت مادر
 38. پیگیری و اجرای برنامه‌های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE
 39. پیگیری گزارشات HSE طرح و ارسال به موقع به نماینده مدیریت در HSE شرکت مادر
 40. پیگیری و نظارت بر موضوعات HSE ساختمان مرکزی
 41. نظارت بر اجرای دقیق قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملهای ذیربط مدیریت عملکرد
 42.  برقراری تعامل سازنده با مدیریت تخصصی در شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 43.  انجام اقدامات لازم جهت عملیاتی نمودن مفاد نظام‌نامه‌های بازرسی و مدیریت عملکرد و دستورالعملهای اجرائی مربوطه
 44.  همکاری و انجام برنامه‌ریزی لازم به منظور بازرسی‌های مدیریت ستادی شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 45.  نظارت و پایش عملکرد شرکت درارتباط با موضوعات بازرسی مندرج در بند 5-1-4 نظام‌نامه بازرسی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
 46.  پیگیری لازم به منظور مرتفع نمودن نقاط ضعف موجود در خصوص گزارشات واصله مربوط به شرکت
 47.  پیگیری لازم و تسریع در ارسال پاسخ گزارشات بازرسیهای صورت گرفته و امور مربوط به پاسخگوئی به شکایات به ستاد
 48.  پیگیری و رسیدگی به امور ارجاعی و ارسال پاسخهای لازم به مکاتبات ارسالی از طرف شرکت مادر
 49.  برقراری تعامل و ارتباط سازنده (با هماهنگی این مدیریت و مدیرعامل شرکت) با سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی
 50.  تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان شرکت و ارائه گزارش میزان رضایت‌مندی مراجعین از عملکرد پرسنل شرکت و واحدهای مربوطه و ارائه به مقام مافوق
 51. انجام بازرسی موردی و در صورت نیاز همراهی با تیم بازرسی (با هماهنگی مدیریت و مدیرعامل شرکت) و جمع‌بندی و ارائه گزارش مربوطه
 52.  تنظیم و ارائه گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالیانه به مقامات مافوق
 53.  جمع‌بندی، آسیب‌شناسی و تحلیل شکایات همراه با راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش آمار شکایات شرکت
 54.  معرفی بازرسان همیار (کارشناسان خبره و متعهد) در تیمهای بازرسی شرکت با هماهنگی مقام مافوق
 55.  دریافت شکایات حضوری و مکتوب (از مبادی مختلف) و پیگیری پاسخها از واحدها، بررسی و اعلام به شاکیان
 56.  انعکاس هر گونه تخلف احتمالی و ارائه گزارش به شرکت مادر و مدیر عامل شرکت و نظارت بر حسن جریان امور اداری
 57.  پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی شرکت در ارتباط با گزارشات اداره کل بازرسی استان و یا شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به اداره کل مذکور و یا ارسال جوابیه به شاکیان
 58.  تبیین و شناسائی گلوگاههای فساد، نقاط آسیب‌پذیر و انحرافات، مطابق با نظام‌نامه بازرسی و ارائه راهکارهای اجرائی به شرکت مادر
 59.  نظارت بر اجرای دقیق عناوین برنامه‌ای سالیانه مرتبط با حوزه بازرسی و مدیریت عملکرد که از طرف مدیریت تخصصی ستادی ابلاغ گردیده است
 60.   پیگیری و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ثبت اطلاعات مناقصات و مزایده‌های شرکت آب‌منطقه‌ای در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات (iets) و سایت مرتبط شرکت مادر تخصصی (tender) و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیریت ستادی شرکت مادر
 61. استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سه سطح (سازمان، مدیران و کارکنان) بر اساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه
 62. انجام تمهیدات و برنامه‌های لازم بمنظور کاهش میانگین زمان پاسخگوئی به شکایات بمیزان 20درصد در هر یک از سالهای برنامه پنجم توسعه کشور
 63.  پیگیری و ارسال پاسخ در خصوص سامانه رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان
 64.  پیگیری و استقرار نظام پاسخگوئی با راه‌اندازی سیستم سامد و میز خدمت با هماهنگی مقام مافوق
 65. رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردمی و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در پاسخگویی به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع
 66.  ارزیابی عملکردها در قالب مدلها و استانداردهای مختلف (EFQM، ارزیابی استانداری، ارزیابی وزارت نیرو و جشنواره شهید رجایی

 

 بازدید:5485
آخرین به روزرسانی: 1398/12/24