شنبه, 9 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
حلول ماه شعبان مبارک
شعار سال
کرونا 2
روز جهانی آب
تصدی گری
پویش الف -ب
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

                                                       آموزش و توانمند سازی کارکنان

                                                              (تا تاریخ 97/11/15)

 


تعداد دوره های آموزشی برگزار شده 

آموزش

مدیران

(نفرساعت کل)

آموزش

کارمندان

(نفرساعت کل)

سرانه آموزش

مدیران

سرانه آموزش کارمندان

نسبت آموزشهای

شغلی تخصصی به کل آموزشها

67

6114 17500 74 68

 

%80

 

 

 

                                        آموزش و توانمند سازی کارکنان

                                                (تا تاریخ 96/10/30)

 

 

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده 

آموزش

مدیران

(نفرساعت کل)

آموزش

کارمندان

(نفرساعت کل)

سرانه آموزش

مدیران

سرانه آموزش کارمندان

نسبت آموزشهای

شغلی تخصصی به کل آموزشها

53

4300 11800 58 41

 

%67

 

 

 

 

 بازدید:951
آخرین به روزرسانی: 1397/12/15