دوشنبه, 25 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال رونق تولید
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

سیمای طرح های عمرانی ملی و ملی استانی 

 

 

طرح ساختمان سد کوچری و تونلهای انتقال آب از سر شاخه دز 

    1-سامانه های انتقال آب از سر شاخه های دز

    2-ساختمان سد کوچری          

                                                

طرح آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی امیرکبیر                                                                  

طرح مطالعه و علاج بخشی سد لار                                     

طرح مطالعه و اجرای طرح‏های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی  و پخش سیل در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای تهران                                                    

     1- پروژه تعادل بخشی                                                                                                                                

     2- مطالعه و اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی                                                                                                                                                                           

          الف- تغذیه مصنوعی شماره 4 ورامین                                                                                                                                                                           

          ب- تغذیه مصنوعی شماره 3 ورامین                                                                                                                                                                           

          ج- تغذیه مصنوعی دشت شهریار          

                                                                                                                                                                

طرح ساختمان سد نم رود     

طرح تکمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران

     1-احداث تصفیه خانه آبهای سطحی صالح آباد و خطوط انتقال و تاسیسات وابسته

     2-احداث تصفیه خانه آبهای سطحی سرخه حصار، خطوط انتقال و تاسیسات وابسته

     3-مطالعات ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران            

                                                                                                                                                            

طرح خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشتهای ورامین، پاکدشت و شهر ری  

طرح تکمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران                                                                                                                                                                                

طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران                                                                                                                                                                             

طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری

         1-مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی

         2-مرمت و بازسازی سدها

        3-مطالعه مرمت و بازسازی سدها و شبکه ها

                                                                                                                                                              

 طرح ساختمان سد طالقان                                                                                                                                                                    

طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب‏های سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای تهران                                                                                                                                                                          

 

 بازدید:1753
آخرین به روزرسانی: 1396/07/12