چهارشنبه, 2 اسفند 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مقاله تجربه مدیریتی پذیرفته شده در دومین همایش زنان فرهیخته صنعت آب و برق سال95

نقش زنان در زنجیره تامین دانش و نوآوری سازمانها مطالعه موردی: شرکت آب منطقه ای تهران (هانیه ظهورفاضلی - سیده غزاله مرعشی)

 

مقاله تجربه مدیریتی پذیرفته شده در یازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری سال 95

 

نقش ارتقاء بهره وری زنجیره تامین یکپارچه دانش و نوآوری سازمانها در تحقق اقتصاد مقاومتی  (عزیزاله مولائی - سیده غزاله مرعشی - هانیه ظهورفاضلی - آرمین جبارزاده)

 

تجارب مدیریتی پذیرفته شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت سال 95

 

1) مولفه های موثر بر ارتقاء سطح مدیریت دانش شرکت به عنوان زنجیره تامین دانش (هانیه ظهورفاضلی - سجاد برشنده)

 

2) نقش تکمیل چرخه عملکرد در موفقیت  برنامه ریزی استراتژیک (سجاد برشنده - هانیه ظهورفاضلی)

 

3) فرصت ها و چالش های پیش روی شرکت آب منطقه ای تهران در زمینه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (سیده غزاله مرعشی - محمدمهدی ایزدی)

 

تجارب مدیریتی پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت سال 93

 

1) برآورد نیروی انسانی موردنیاز شرکت آب منطقه ای تهران (عزیزاله مولائی- هانیه ظهورفاضلی - سیده غزاله مرعشی)

 

2) راه اندازی بانک اطلاعات تخصیص منابع آب زیرزمینی  در شرکت آب منطقه ای تهران (هنگامه عاصم پور)

 

تجارب مدیریتی پذیرفته شده در  کنفرانس توسعه منابع انسانی سال 93

 

1) ساماندهی منابع انسانی در راستای سیاستها و راهبردهای مصوب شرکت آب منطقه ای تهران (عزیزاله مولائی)

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 14 شهریور  96