چهارشنبه, 2 اسفند 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مدیر امور آب تهران بزرگ
نام: وحید
نام خانوادگی: مرادی نسب
تلفن:

داخلی: 2417

مستقیم:888992638

فکس: 88992642
پست الکترونیک:  
تحصیلات: