شنبه, 25 آذر 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

معاون حفاظت و بهره برداری

نام

محمدرضا

نام خانوادگی

فغانی خانیکی

تلفن

داخلی :2230

تلفن

مستقیم: 88966777

88968017

فکس 88952161

پست الکترونیک

-

تحصیلات

فوق لیسانس مهندسی منابع آب

 

برای مشاهده شرح وظایف معاون حفاظت اینجا را انتخاب کنید.