شنبه, 5 خرداد 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

مدیر امور کارکنان

نام

بیژن

نام خانوادگی

رازقی

تلفن

داخلی :2141

تلفن

مستقیم: 88968013

پست الکترونیک

 

تحصیلات

 

 

اهداف دفتر :

برنامه ریزی  ، نظارت و هماهنگی انجام امور پرسنلی شرکت از قبیل استخدام ،‌انتصاب ، ترفیع ، انتقال و جابجایی ، بازخرید سنوات خدمت و بازنشستگی ، استعفاء ، ماموریت ، مرخصی ، قراردادهای پرسنلی ، صدور احکام و گواهی ها و نظارت و اجرای امور درمان ، بیمه و بایگانی پرسنلی ، امور رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته .

شرح وظایف :

- اجرای قوانین و مقررات استخدامی ، قانون کار ، قانون تامین اجتماعی ، نظام پرداخت صنعت آب و برق و همچنین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای آن .

- برنامه ریزی ،  نظارت و اجرای امور بازنشستگی و همچنین امور کارگزینی شرکت از قبیل استخدام ، انتصابات ، ترفیعات ، نقل و انتقالات ، بازخریدی ، استعفاء ، ماموریتهای داخل و خارج ، مرخصی ها ، انعقاد قراردادهای پرسنلی ، صدور احکام کارگزینی و سایر احکام پرسنلی ، گواهی اشتغال ، سابقه کار و معرفی نامه برای پرسنل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه .

- استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز طرح های عمرانی با رعایت آئین نامه ها و مقررات مورد عمل .

- نظارت بر امور بایگانی پرسنلی و ایجاد سیستم مناسب در حفظ و نگهداری سوابق مربوطه

- برنامه ریزی و هماهنگی امور رفاهی پرسنل و تشکیل کمیته ها و گروههای کاری مرتبط ، تهیه و ارائه پیشنهادات و برنامه های رفاهی برای شاغلین ، بازنشستگان و خانواده های آنان و ارائه آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره .

- هدایت و راهبری کمیته ها و کارگروه های مرتبط بر اساس بخشنامه  و ضوابط اجرایی مانند کمیته تشکیلات و نیروی انسانی و ...

- برنامه ریزی و نظارت بر امر کنترل ورود و خروج کارکنان .

 

- انجام امور مربوط به کلیه مکاتبات ورودی و خروجی شرکت و انجام خدمات دفتری و تکثیر و تحریر مکاتبات و گزارشات شرکت .

- همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت در ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعات و مکانیزه نمودن سیستم های اداری و پرسنلی و بروز نگهداری و بازنگری و بهبود روش ها و دستور العمل های مربوط به منظور افزایش بهره وری واحدهای ذیربط .

- اجرای تشکیلات و سازماندهی پرسنل در پست های مصوب سازمانی با رعایت ضوابط و مقررات طرح طبقه بندی مشاغل .

- برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرایی (مربوط به پرداخت و تامین) مزایای کارکنان .

- انجام اقدامات لازم و همکاری با واحدهای ذیربط در مورد رسیدگی به امور مربوط به ایثارگران ،(‌خانواده شهداء و جانبازان و . . . )

- انجام اقدامات لازم در تهیه و ارائه گزارشات و اطلاعات ادواری به واحدهای ذیربط .

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1394/09/18