دوشنبه, 2 بهمن 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

معاون اداری مالی و پشتیبانی

نام

راما

نام خانوادگی

حبیبی

تلفن

داخلی :2234-2235

تلفن

مستقیم: 88961062

فکس 88989668      

پست الکترونیک

 

تحصیلات

فوق لیسانس زمین شناسی

برای مشاهده شرح وظایف معاون مالی اینجا را کلیک کنید.