شنبه, 5 خرداد 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
 

 

درخواست بازدید از سد و طرح های عمرانی زیر پوشش شرکت

تذکر1: سدهای زیر پوشش شرکت آب منطقه ای تهران شامل سدهای کرج (امیرکبیر) و طالقان در غرب و لتیان، لار و ماملو در شرق می باشد.

 

تذکر2:  بازدید از سدهای زیرپوشش برای تمامی بازدیدکنندگان (اعم از دانشجویان مقاطع مختلف، دانش آموزان و مراکز علمی) تنها از تاج سد صورت خواهد گرفت.

 

تذکر3: طرح های عمرانی شامل تصفیه خانه ششم تهران، تونل انتقال آب از سد تظیمی کرج به تهران، طرح سد نمرود، تغذیه مصنوعی دشت شهریار، انتقال آب جنوب تهران به رباط کریم، سرشاخه های دز به قمرود و ‌سد کوچری می باشد.

 

تذکر4: زمان بازدید از سد و طرح های عمرانی شرکت فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مسئول هماهنگی بازدیدها جناب آقای رستمی و با شماره تلفن 88961722 تماس حاصل فرمایید

 
واحد درخواست کننده   
سطح بازدیدکنندگان  *  
تاریخ بازدید  // *  
محل بازدید  *  
تعداد بازدیدکنندگان   
فایل اسامی بازدیدکنندگان بارگذاری شود(word2007)  *  
سایر توضیحات   
آدرس پست الکترونیک  *