پنجشنبه, 3 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
محرم
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

عنوان:پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
توضیحات:نظرسنجی از ارباب رجوع
 ورود اطلاعات
 


عنوان:درخواست بازدید از سدها
توضیحات:
 ورود اطلاعات
 


عنوان:درخواست مصاحبه
توضیحات:
 ورود اطلاعات
 


عنوان:نظرسنجی از ارباب رجوع -طرح تکریم
توضیحات:نظرسنجی از ارباب رجوع
 ورود اطلاعات
 


عنوان:تعیین وقت ملاقات با مدیر عامل
توضیحات:
 ورود اطلاعات
 


عنوان:فرم ارتباط با ما
توضیحات:
 ورود اطلاعات