دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

در راستای تحقق طرح تکریم ارباب رجوع صورت گرفت:

 

بازدید از امور منابع آب شهر ری

بازرس طرح تکریم ارباب رجوع شرکت آب منطقه ای تهران گفت: جهت ارتقاء سطح بازرسی ها، حسن اجرای وظایف و بهبود شرایط خدمت رسانی به مراجعین بازدیدی از امور منابع آب شهرری انجام شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مهدی صادق" با اعلام این مطلب اظهار کرد: هدف از این بازرسی ها شناسایی نقاط قوت، ضعف و نقاط قابل بهبود ادارات تابعه و انجام اقدامات لازم در جهت تقویت موارد قوت و رفع و یا کاهش موارد ضعف  می باشد.
وی مدیریت شایسته و نیز وجود کارکنان متخصص و کاردان در پاسخگویی به ارباب رجوع و انجام ماموریت ها و وظایف محوله در امور منابع آب شهری ری را ارزنده عنوان و تصریح کرد: اسکان در ساختمان جدید و حائز شرایط مناسب و نیز تفکیک مناسب اتاق ها و طبقات وفق وظایف و ماموریت های محوله جهت عدم سردرگمی و اطاله وقت مراجعین  و در نهایت دبیرخانه مجهز و مکانیزه از دیگر ویژگی های مثبت این امور محسوب می شود.
صادق در دیدار از این امور خواستار انجام مصادیق بازرسی طرح تکریم ارباب رجوع در قالب فرم های یکسان و دارای درجه بندی  مشخص شد و تصریح کرد: گزارش های قبلی بازرسی هر امور بایستی در اختیار بازرسان جدید قرار گرفته تا امکان پایش اقدامات انجام شده طی دوره های بازرسی محقق شود.
وی ادامه داد: بر این اساس جلسات توجیهی بازرسان برگزار و نحوه تکمیل و امتیازبندی فرم های بازرسی تشریح شده تا از اعمال سلیقه های شخصی در بازرسی ها جلوگیری شود.
بازرس طرح تکریم ارباب رجوع شرکت آب منطقه ای تهران عمده ایرادات موجود در امورهای مورد بازرسی را مربوط به عدم اعتبار لازم جهت خرید و یا  تجهیز وسایل و امکانات لازم دانست و گفت: این گونه نقاط ضعف جمع بندی و به منظور اقدامات لازم به معاونت منابع  انسانی، مالی و پشتیبانی ارسال می شود.

وی یادآور شد: وضعیت این امور با توجه به مشاهدات انجام شده و مطابق با چک لیست ممیزی در وضعیت عالی قرار دارد.
صادق در پایان، ضمن قدردانی از همکاری امور منابع آب شهر ری و مجموعه همکاران این امور در زمان بازرسی این طرح، اظهار کرد: بازرسی از ادارات صف گامی موثر در نمایش نقاط قوت و رفع نقاط قابل بهبود موجود می باشد و این بازدیدها موجب تعامل بیشتر حوزه صف و ستاد، تقویت بیشتر ارتباطات فی مابین و سرعت بخشیدن به رفع برخی مشکلات موجود می شود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران